ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 –NĂM 2012 MÔN TOÁN THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN - THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN - THPT NGÔ SỸ LIÊN BẮC GIANG docx
...  B. Theo chương trình Nâng cao Câu V.b (2,0 điểm) 1) Tính tổng 2 1 2 2 2 3 2 2 011 2 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 2 012 1 2 3 2 011 2 012 S C C C C C      2) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ... www.VNMATH.comTRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 NGÔ SỸ LIÊN MÔN: TOÁN (Khối A+B) BẮC GIANG Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian phát đề ) PHẦN CHUNG CHO TẤT ... Ta có: B (1; -1) Gọi M(-4m-3; m) (với m -1) là trung điểm của cạnh BC  C(-8m-7; 2m +1) PT đường thẳng AM: 4x – y + 17 m +12 =0  A 17 11 17 14 ;6 3m m       31 31 11 11 ;6 3m...
 • 4
 • 214
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn: TOÁN; Khối A
... – Toán học Việt Nam www.MATHVN.com SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A Câu Nội dung Điểm 1. (1 ... đã cho có nghiệm (1; 1) 0.25 MATHVN.COM – Toán học Việt Nam www.MATHVN.com SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2 012 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC MẬU Môn: TOÁN; Khối A www.MATHVN.com ... 0.25 Điều kiện: 1 12x− < ≠ Bất PT 32log ( 1) log 2 1 log( 1) x x x⇔ + ≤ − + + 0.25 2 1 2 1 (*)x x x⇔ − + ≤ − 0.25 - Với 1 12x− < < : 2(*) 1 1 2 1 0x x x x⇔ − + ≤...
 • 6
 • 346
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN KHỐI D - THPT MAI ANH TUẤN pptx
... ∞+ 3 1 0 + - 3− www.VNMATH.com SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 011 -2 012 Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài : 18 0 phút, ... danh…………………… www.VNMATH.com Trang 1/ 4 SỞ GD&ĐT THANH HOÁ TRƯỜNG THPT MAI ANH TUẤN ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 011 Môn thi: TOÁN, khối D ( Đáp án - thang điểm ... OyIdOxIdIA == 0.25 abba ==−++⇔22 )1( )2( 0.25 =−=⇔ 1 1ba hoặc =−=55ba 0.25 VIa (1. 0 điểm) Có hai đường tròn thoả mãn là 1) 1( )1( 22=−++ yx Và 25)5()5(22=−++...
 • 5
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NINH GIANG potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NINH GIANG potx
... SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NINH GIANG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 Môn thi: TOÁN, Khối A và B Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian giao đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ ... tiếp điểm) sao cho góc AMB bẳng 12 00. 2) Trong không gian Oxyz, cho điểm A (1; 4;2) và hai đường thẳng lần lượt có phương trình 1 2 1 1 1 : , ': 1 1 2 2 1 1x y z x y z       ... 0,25 Tính tích phân 1 3 20( 1) 2x x x dx  1, 00 1 13 2 2 20 0( 1) 2 ( 2 1) 2 ( 1) I x x x dx x x x x x dx        . Đặt 2 2 22 2 (1 ) . (0) 0, (1) 1 t x x t x x tdt...
 • 5
 • 519
 • 0

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B

Trường THPT Nguyễn Huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 Môn: TOáN ; Khối: A,B
... x+2 1 x+thì u - x= 2 1 x+ 2 2 22 1x ux u x + = +22 1 1 1 12 2ux dx duu u = = + ữ Đổi cận x= - 1 thì u =2 -1 x = 1 thì u = 2 +1 2 1 2 1 2 1 222 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 1 ... 1 c 1 bc a b cb+ + + +, ( )3 3 1 1 a 1 ca a b cc+ + + +Cộng theo vế ta có 1 1 1 1 1 1x y y z z x+ ++ + + + + +=3 3 1 a b 1 + ++3 3 1 c 1b+ ++3 3 1 a 1c+ + ( ) 1 1 1 1a ... http://ductam_tp.violet.vn/Trờng THPT Nguyễn Huệ đáp án thang điểm đề thi thử đại học lần 1 năm 2 011 Môn: TOáN ; Khối: A,B Lu ý:Mọi cách giải đúng và ngắn gọn đều cho điểm tối đaCâu Đáp án Điểm I 1. (1, 0 điểm)...
 • 6
 • 698
 • 3

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 MÔN ANH
... emotional C. informative D. regretful6TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 (Đề thi gồm 07 trang, 80 câu trắc nghiệm) Môn: Tiếng Anh - Thời gian: 90 phút Blacken the ... 66: I think I should have cooked more food. There’s nothing left now. A. I should not have cooked so much food. B. I regrets cooking too much food now. C. I did not cook much food and I think ... annual revenues, and this figure is likely to continue rising throughout the 19 90s. As Carolyn Doppelt Gray, an official of the Small Business Administration, has noted, "The 19 70s was the decade...
 • 7
 • 1,428
 • 32

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ
... 27 { | ) ~ C Mã đ 1 53 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang1 SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 012 MÔN THI : VẬT LÝ Thời gian làm ... Mó 15 3 Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Trang5 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : thi thử đại học lần 1- 2 012 đề : 15 3 01 { | } ) D 28 ) | } ~ ... ) } ~ B 12 { ) } ~ B 39 ) | } ~ A 13 { ) } ~ B 40 { | } ) D 14 { ) } ~ B 41 { | } ) D 15 { | ) ~ C 42 { | } ) D 16 { ) } ~ B 43 ) | } ~ A 17 ) | } ~ A 44 ) | } ~ A 18 { ) }...
 • 5
 • 891
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối ađề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán trường thpt trần phú khoi a va a1trường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a btrường thpt chuyênnguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtrường thpt chuyên nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namdap an de thi thu dai hoc lan 1 khoi a mon toan truong dang thuc hua nam 2013đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đề thi thử đại học lần 1 năm 2012đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đôntrường thpt chuyênnguyễn huệđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP