Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong mô hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong hình tính toán dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... đề Các hình tính toán xói lở các bãi biển cũng nh hình xói lở bờ sông đã đợc phát triển ngày càng hoàn thiện song việc kết hợp các quá trình tơng tác sông biển trong hình tính toán ... quá trình tơng tác sông -biển trong hình tính toán dự báo xói lở bờ biển cửa sông Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hơng, Trần Quang Tiến Trung tâm Động lực Môi trờng Biển Trờng Đại học Khoa học ... hoàn thiện các hình tính toán vận chuyển trầm tích xói lở bờ biển việc chi tiết hoá trong tính toán ổn định cửa sông tính đến dòng trầm tích biển đợc xem là một hớng nghiên cứu u tiên....
 • 9
 • 514
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " VAI TRÒ CỦA KINH TẾ VƯỜN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... triển kinh tế hộ kinh tế hợp tác, lấy hợp tác xã làm cơ sở cho các hộ gia đình liên kết nhiều hình thức đa dạng nhưng các hộ gia đình vẫn là chủ của hình thức hợp tác đó, hợp tác theo nguyên ... chắn lở xói mòn cho các con kênh sông cũng là nơi lượng hóa chất độc hại do con người súc vật đem lại, thậm chí còn tái sử dụng các chất thải (nước thải, phân rác) tạo thành lớp che phủ ... đất đai, lao động tài nguyên sẵn có, một trong nhiệm vụ chủ yếu của lĩnh vực nông nghiệp trong những năm đầu của quá trình phát triển. Vườn là thuật ngữ rất quen thuộc gần gũi với chúng...
 • 9
 • 641
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÍCH HỢP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU XML " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 51cấu trúc các phần tử, xung đột các ràng buộc xung đột các kiểu dữ liệu. Chi tiết về các loại xung đột cách thức giải quyết các xung đột này được chúng tôi trình bày chi tiết trong [3,7]. ... hợp các CSDL XML được trình bày là một trong số ít những hệ thống có khả năng tích hợp nhiều lược đồ con đồng thời qua một qui trình biến đổi. Với các điểm mạnh của XDD trong việc hình các ... 45TÍCH HỢP CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU XML Lê Thị Thu Thủy Trổồỡng Đại học Khoa học, Đại học Huế Đoàn Đại Dương Trổồỡng Đại học Sư phạm, Đại học Huế 1. GIỚI THIỆU Nguồn thông tin phong phú hữu ích...
 • 12
 • 392
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐIỀU TRA CÁC NGUỒN PHÁT THẢI DIOXIN FURAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... nghiệp hoạt động đô thị: sản xuất bột giấy, giấy các chất thải từ các quá trình sản xuất đó; nước thải bùn cống trong hệ thống thu gom thoát nước thải đô thị (2). Các quá trình sản ... đề tài khoa học được tài trợ bởi Sở Khoa học, Công nghệ Môi trường (nay là Sở Khoa học Công nghệ) tỉnh Quảng Trị. Đề tài được thực hiện nhằm cung cấp thêm cơ sở dữ liệu cho công tác kiểm ... chất: CDDs/CDFs là sản phẩm phụ từ các quá trình sản xuất clo các hợp chất chứa clo như CPs, CBs, PCBs, các hoá chất bảo vệ thực vật cơ clo (3). Các quá trình thiêu đốt: thiêu đốt chất thải...
 • 19
 • 584
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN NHÂN TẠO ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG THÁI NƯỚC NGẦM KHU VỰC ĐỒNG BẰNG VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NAM " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 02 (nghiên cứu tầng trầm tích aQIV2-3), LK 821 (nghiên cứu tầng trầm tích mQIV1-2 no), giếng 03 (nghiên cứu tầng trầm tích amQIV2-3). Do tính chất thấm, chứa thoát nước của các ... (xem hình 1 & 2). Bảng 2: Mối quan hệ tương quan giữa cốt cao mực nước ngầm (H) lượng mưa (X) của một số giếng lỗ khoan nghiên cứu trong khu vực. Toạ độ Số TT Giếng, lỗ khoan ... tháng của một số giếng lỗ khoan nghiên cứu trong khu vực Số TT Giếng, lỗ khoan quan Hệ số tương quan r Phương trình tuyến tính giữa cốt cao mực nước ngầm (H) độ ẩm không 99Suối...
 • 24
 • 747
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TỪ XA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... liệu, cơ sở vật chất d) Công tác tổ chức, quản lý của cơ sở đào tạo e) Vai trò của các chi nhánh, các địa phương có đặt lớp f) Trình độ đầu vào ý thức học tập của học viên 90,3 75,1 77,6 ... giáo trình, tài liệu cơ sở vật chất phục vụ dạy học (71,9 - 78,35). Vai trò của giáo viên trong hướng dẫn ôn tập trách nhiệm, nhiệt tình của các cán bộ trợ lý giáo vụ phụ trách các ... 59,0 7,5 47 Công tác tổ chức quản lý Vai trò các chi nhánh, địa phương có cơ sở đào tạo Trình độ đầu vào ý thức học tập của học viên Trách nhiệm nhiệt tình của CB giáo...
 • 24
 • 564
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " KIỂM NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ XÁC ĐỊNH MỨC TIẾT KIỆM NỘI ĐỊA TẠI CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 1986 - 2000 TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Định dạng hình phương pháp tính: Dựa vào lý thuyết tiết kiệm hợp nhất các nghiên cứu trước đây về tiết kiệm tại các nước đang phát triển trên thế giới Đông Nam Á, một vài biến số ... Dạng hình này cho phép tung độ gốc hồi quy các hệ số hồi quy riêng biến đổi theo các đơn vị chéo nhưng không theo thời gian. Hơn nữa, phương trình này cho phép trình bày nhiều dạng hình ... stat 1.248458 3. Nhận xét khuyến nghị: a, Nhận xét: Dựa vào các giả thuyết trước đây kết quả hồi quy, nghiên cứu đưa ra một số nhận xét chính liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng mức...
 • 13
 • 348
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RUỘT THỪA VIÊM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trong những dấu hiệu củng cố cho vấn đề chẩn đoán. Trong nghiên cứu này chúng tôi chưa gặp các biến chứng trong sau mổ mà các tác giả trong ngoài nước có đề cập đến như: tổn thương các ... Biến chứng trong sau mổ. Bảng 6: Các biến chứng trong sau mổ Biến chứng trong sau mổ Số bệnh nhân Tỉ lệ % Tổn thương các tạng khi đặt Trocar 0 0 Tổn thương các tạng khi thao tác kỹ thuật ... Đại học Y khoa Huế. Thời gian tiến hành nghiên cứu từ 01/04 đến 01/05. Tất cả bệnh nhân do một người mổ thực hiện. 2.2. Phương pháp nghiên cứu: là một nghiên cứu lâm sàng tả tiền cứu có can...
 • 13
 • 1,300
 • 8

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ KẾT QUẢ XÂY DỰNG HÌNH PHỤC HỒI RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI BẢN HẠ LONG, XÃ PHONG MỸ, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... cho người dân đi lại trong quá trình thực hiện hình thuận tiện cho người dân tham quan học hỏi nhằm chuyển giao hình. Thời gian tiến hành xây dựng theo dõi hình từ tháng 2/2005 ... thiết kế, xây dựng, theo dõi, đánh giá hình. Đề tài lựa chọn hình thí điểm với quy 1ha. hình được xây dựng trên trạng thái rừng IIA, vì loại rừng này chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng ... trồng bảo vệ hình. KẾT LUẬN Kết quả ban đầu cho thấy, việc xây dựng hình khoanh nuôi phục hồi rừng được người dân trong cộng đồng địa phương đánh giá cao tích cực tham gia. Các...
 • 13
 • 638
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Một số kết quả khai thác cơ sở dữ liệu hải dương học để nghiên cứu biến động môi trường nước vùng biển xa bờ Việt Nam " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... liệu hải dơng học để nghiên cứu biến động môi trờng nớc vùng biển xa bờ Việt Nam Phạm Văn Huấn Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN Phạm Hong Lâm Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên, ... Mở đầu Báo cáo ny tiếp tục những nghiên cứu gần đây về biến động của trờng vật lý v môi trờng biển [1-4]. Trong các năm 2003-2004, trong khuôn khổ đề ti Phân tích v dự báo các trờng khí ... chung v nhiệt độ nớc biển nói riêng có thể cần tính tới trong hoạt động nghề cá v trong nghiên cứu các tính chất vật lý khác của nớc biển. Từ đây có thể thấy cần thiết nghiên cứu kỹ hơn v đầy...
 • 11
 • 503
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học quả quấtcách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học về kinh tếbáo cáo nghiên cứu khoa học môi trườngbáo cáo nghiên cứu khoa học giáo dụcbáo cáo nghiên cứu khoa học powerpointbáo cáo nghiên cứu khoa học mẫubáo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngmẫu slide báo cáo nghiên cứu khoa họcmẫu powerpoint báo cáo nghiên cứu khoa họcbài báo cáo nghiên cứu khoa học mẫumẫu báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP