nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk

nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk

nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón kẽm (zn) cho cây cà phê vối trong thời kỳ kinh doanh tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh đăk lăk
... có cây che bóng, cây che bóng 403.3.1. Ảnh hưởng của phân bón Zn ñến khả năng sinh trưởng của cành phê 3.3.1.1. Ảnh hưởng của phân bón kẽm ñến khả năng phát triển chiều dài cành ... chung về cây phê ………………………………… 5 1.2.1. Đặc ñiểm thực vật học của cây phê vối ………………………… 5 1.2.2. Yêu cầu sinh thái ñối với cây phê vối 6 1.2.3. Phân bón cho cây phê vối 11 1.3. ... số cây trong ô thí nghiệm 2.6.2.5. Phân tích ảnh hưởng của phân bón Zn ñến năng suất (năng suất quả tươi, nhân, tỉ lệ quả tươi/ nhân) và phẩm cấp hạt của phê vối 10 phê là cây...
 • 91
 • 642
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ xung thức ăn tinh tỷ lệ sống ,sinh trưởng của đàn bê lai

nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ xung thức ăn tinh tỷ lệ sống ,sinh trưởng của đàn bê lai
... đến tháng 9. Ảnh hưởng của tính biệt và thiến tới tốc độ sinh trưởng của bò cũng khá rõ rệt. Nhiều nghiên cứu của Newmans, Deland. M và cộng sự (1988) [46] về hiệu quả phối giống của bò Hereford ... chia làm 2 thời kỳ, thời kỳ bú sữa và thời kỳ sau cai sữa. Sự tăng trưởng của cơ thể non trong giai đoạn bào thai chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường dinh dưỡng trong cơ thể mẹ. Khi cơ ... văn này của chúng tôi đã đề cập đến đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ sung thức ăn tinh đến tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn...
 • 103
 • 727
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm  hà nội
... tiếp bón vào ñất cho lúa. Với phương pháp bón phân qua lá nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây, hiệu suất của phân bón lá thấp và không ổn ñịnh ở một số cây trồng. Các nghiên cứu về phân bón lá ... thống, ñặc biệt vai trò của phân bón lá với hiệu suất sử dụng ñạm và năng suất lúa chưa ñược nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. Việc sử dụng một số loại phân bón cho cây lúa ở các giai ñoạn sinh ... cho cây. Những ảnh hưởng quan sát ñược của việc bón phân qua lá là tăng năng suất cây trồng, tăng khả năng chịu bệnh và sâu bệnh của cây, phản ứng của cây trồng phụ thuộc vào giống, dạng phân...
 • 124
 • 809
 • 8

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk
... hóa quy định trên của Hiến pháp. Tại phần nghĩa vụ của người sử dụng đất (Điều 48): “Đền bù thiệt hại thực tế cho người sử dụng đất bị thu hồi để giao cho mình, bồi hoàn thành quả lao động ... tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, nhận chuyển nhượng QSDĐ của người khác, cụ thể: - Xác định rõ các quyền của người sử dụng đất khi được giao đất có thu tiền sử ... thường cho cá nhân, tập thể có đất bị thu hồi. - Phương thức bồi thường thiệt hại: Nhà nước thông báo cho chủ sử dụng đất biết trước việc họ sẽ bị thu hồi đất trong thời hạn 01 năm. Chủ sử dụng...
 • 103
 • 768
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính vụ Xuân Hè
... nghipnh phân bón rễ, phân bón lá, phân vô cơ, phân hữu cơ, phân sinh học , thành phần dinh dỡng cũng nh cách sử dụng của từng loại rất khác nhau do đó việc lựa trọn phân bón thích hợp cho cây trồng ... đề tài: Nghiên Cứu thử nghiệm phân bón hữu cơ cao phân tử Polyhumate để sản xuất rau an toàn tại tỉnh Vĩnh Phúc mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thử nghiệm phân bón cao phân tử trong sản ... xã Mỹ Đức huyện An Lão thành phố Hải Phòng3.1.4. Thời gian nghiên cứu Từ tháng 2 năm 2009 đến tháng 6 năm 2009 3.2 nội dung nghiên cứu + Nghiên cứu ảnh hởng của phân bón sinh học Bio-plant,...
 • 62
 • 1,223
 • 2

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm tại xã Đặng Xá - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm tại xã Đặng Xá - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội
... giá tình hình sử dụng phân bón của các nông hộ trong sản xuất trên một số cây trồng 30Bảng 4.8: Lượng phân sử dụng bón cho lúa (kg/ha) T/g bón Vụ Bón lót Bón thúc Tổng lượng bón N P2O5K2O ... dung nghiên cứu - Điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tại xã Đặng Xá.- Điều tra cơ cấu cây trồng, mức độ sử dụng phân bón (tập trung vào phân đạm sử dụng cho cây ... lượng phân bón N, P2O5, K2O trong vụ xuân mức độ sử dụng đạm là nhiều nhất. Việc bón phân đạm đã ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của lúa. Do hệ số sử dụng đạm của...
 • 70
 • 618
 • 0

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt
... dung nghiên cứu - Điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tại xã Đặng Xá.- Điều tra cơ cấu cây trồng, mức độ sử dụng phân bón (tập trung vào phân đạm sử dụng cho cây ... suất cây trồng, đảm bảo cung cấp lương thực, nông dân trong vùng đã tập trung thâm canh bón phân hoá học (N, P2O5, K2O) cho cây trồng. Lượng phân bón sử dụng cho một số cây trồng ở xã trong ... trường từ phân bón là một vấn đề nguy hại. Nguồn gốc trong nước là do bón phân vô cơ và hữu cơ nguyên nhân là nhân dân không biết cách bón, bón không đều và bón thúc vào thời kỳ cây không cần....
 • 72
 • 565
 • 0

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm tại xã Đặng Xá - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội

Ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng NO3-, NH4+ trong nước mặt và nước ngầm tại xã Đặng Xá - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội
... dung nghiên cứu - Điều tra thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tại xãĐặng Xá.- Điều tra cơ cấu cây trồng, mức độ sử dụng phân bón (tập trung vào phân đạm sử dụng cho cây ... 49%. Trong vụXuân ở Miền Bắc, nhiệt độ thấp, thời tiết âm u hiệu lực sử dụng phân K caohơn, cần bón K nhiều trong vụ này [6].K được sử dụng trong nguyên sinh chất tế bào như một tác dụng kíchthích ... lượng cao làm xuất hiện19 Việc bón phân N cho lúa được chia ra 3 lần bón chủ yếu là: bón lót và bón thúc đẻ nhánh và bón thúc đòng. Trong đó bón lót đạm được thực hiệnsau cày bừa đất lần cuối trước...
 • 46
 • 475
 • 1

ảNH HƯởNG CủA VIệC Sử DụNG PHÂN VIÊN NéN KếT HợP VớI CHế PHẩM PHÂN BóN Lá KOMIX ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT GIốNG NGÔ LVN4

ảNH HƯởNG CủA VIệC Sử DụNG PHÂN VIÊN NéN KếT HợP VớI CHế PHẩM PHÂN BóN Lá KOMIX ĐếN SINH TRƯởNG Và NĂNG SUấT GIốNG NGÔ LVN4
... hiệu quả kinh tế cao. 4. KếT LUậN V KIếN NGHị 4.1. Kết luận Việc sử dụng phối hợp phân bón lá Komix với bón phân vãi thông thờng hiện nay v bón phân viên nén không ảnh hởng đến thời gian ... dỡng cho việc bón phân viên nén ở giai đoạn sau trỗ của cây ngô. Sử dụng chế phẩm Komix không lm tăng tích luỹ chất khô so với không sử dụng. Nhng, trên cùng một nền thí nghiệm thì bón PVN2 ... với không sử dụng Komix. Phân tích hiệu quả kinh tế của từng công thức thí nghiệm cũng cho thấy việc sử dụng chế phẩm Komix đã lm tăng lãi thuần lên 19,7% v 13,3% tơng ứng với bón phân viên...
 • 7
 • 419
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (bio plant,pro plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển vμ năng suất chất lượng da ơng trồng trong như kính vụ xuân hè tại hải phòng”

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (bio plant,pro plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển vμ năng suất chất lượng da ơng trồng trong như kính vụ xuân hè tại hải phòng”
... bón sử dụng cho cây, có loại có phân bón có chất l-ợng cao, có loại chất l-ợng kém, phân bón có nhiều dạng nh- phân bón rễ, phân bón lá, phân vô cơ, phân hữu cơ, phân sinh học , thành phần ... 4.2. Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh tr-ởng phát triển và năng suất của cây d-a Kim Cô N-ơng trồng trong nhà kính. 4.2.1. ảnh h-ởng của một số loại phân bón ... là loại cây cho quả có khối l-ợng lớn và sinh tr-ởng trong thời gian ngắn do đó cây cần nhiều dinh d-ỡng để tạo ra sinh khối. Chính vì vậy việc bón phân cho cây, chủng loại phân bón, bón cân...
 • 64
 • 587
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng cây ngô ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa 44anh huong cua viec su dung phan bonnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng giống lúa khang dân 18 tại gia lâm hà nộiảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến khả năng tích lũy hàm lượng no3 nh4 trong nước mặt và nước ngầm tại xã đặng xá huyện gia lâm – thành phố hà nộikết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữa 68kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng thức ăn ủ chua đến khả năng sản xuất của bò sữanghiên cứu ảnh hưởng của việc xuất khẩu lao động đến đời sống hộ gia đình huyện yên dũng tỉnh bắc giangkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của việc dùng các chất tạo ngọt thay thế đường trong bánh kẹođánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung tỉ lệ bột lá sắn trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt của gà broiler lương phượng nuôi tại trại gà giống gia cầm thịnh đán – thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ade với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lương phượng thương phẩm nuôi thịtcac yeu to anh huong cua viec su dung cam cong nghiep trong chan nuoi lon thitluận văn thạc sĩ kinh tế đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng các nguồn lực tự nhiên trong hộ gia đình tới thu nhập và an toàn lương thực của hộ nông dân huyện định hoá tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi cồn ethanol 96o đến hiệu suất trích ly gamma oryzanolcâu 10 ảnh hưởng của việc sử dụng ma tuý làđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDENghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ