nghiên cứu công nghệ nhân sinh khối chế phẩm nấm công trùng beauveria bassiana để phòng trừ rệp sáp hại cà phê

nghiên cứu công nghệ nhân sinh khối chế phẩm nấm công trùng beauveria bassiana để phòng trừ rệp sáp hại phê

nghiên cứu công nghệ nhân sinh khối chế phẩm nấm công trùng beauveria bassiana để phòng trừ rệp sáp hại cà phê
... ñể thu sinh khối nấm trên quy mô lớn. 4. Xác ñịnh hiệu lực của chế phẩm nấm Beauveria bassiana ñối với rệp sáp hại phê trong nhà lưới. Xác ñịnh hiệu lực của nấm Bb trên rệp sáp hại quả ... ñể nấm sinh côn trùng tồn tại và phát tán. Trước thực trạng trên, chúng tôi thiết nghĩ cần phải tiến hành nghiên cứu thực hiện ñề tài: “ Nghiên cứu công nghệ nhân sinh khối chế phẩm nấm công ... nấm công trùng Beauveria bassiana ñể phòng trừ rệp sáp hại phê 2. Mục ñích - Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh ñến sự sinh trưởng phát triển của nấm Beauveria bassiana...
 • 63
 • 898
 • 2

Nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối và sử dụng chế phẩm nấm có ích metarhizium anísopliae trong phòng trừ rầy nâu hại lúa ở vùng đồng bằng bắc bộ

Nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối và sử dụng chế phẩm nấm có ích metarhizium anísopliae trong phòng trừ rầy nâu hại lúa ở vùng đồng bằng bắc bộ
... Công thức 1: Chế phẩm nhân từ chủng MaR1 2/ Công thức 2: Chế phẩm nhân từ chủng MaR2 3/ Công thức 3: Chế phẩm nhân từ chủng MaR3 4/ Công thức 4: ðối chứng không phun chế phẩm Tất cả các công ... 1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước + Nghiên cứu phát triển chế phẩm nấm có ích Ở Việt Nam, ñịnh hướng nghiên cứu sử dụng nấm sinh côn trùng trong việc phòng trừ sâu hại tại Việt Nam ... Nghiên cứu hoàn thiện một số yếu tố kỹ thuật nhân sinh khối chế phẩm chủng nấm M.a có hoạt lực cao ñã ñược phân lập trên rầy nâu - Xác ñịnh môi trường thích hợp ñể nhân sinh khối chế phẩm nấm...
 • 81
 • 776
 • 3

Nghiên cứu sửu ụng nấm metarhizium anisopliae và nấm beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại phê tại tây nguyên

Nghiên cứu sửu ụng nấm metarhizium anisopliae và nấm beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại cà phê tại tây nguyên
... NỘI PHẠM VĂN NHẠ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NẤM Metarhizium anisopliae VÀ NẤM Beauveria bassiana PHÒNG CHỐNG RỆP SÁP HẠI CÀ PHÊ TẠI TÂY NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN ... (=&“+b+*&(&+&F&';+(— Nghiên cứu sử dụng nấm Metarhizium anisopliae và nấm Beauveria bassiana phòng chống rệp sáp hại phê tại Tây Nguyên”60B64B6 S&t9&m ... -d<aa]_"˜†&?L$&tm>&G:B. bassiana H`8+-c.E&L61.2.3. Những nghiên về rệp sáp hại phê &u +|&LQbI!?&J9pH€ŒT=<aa]•&...
 • 197
 • 667
 • 4

Bước dầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt Kefir và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa.

Bước dầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt Kefir và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa.
... TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC * * * * * BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) VÀ ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN KEFIR SỮA DỪA ... lên men và đạt các mức chỉ tiêu về vi sinh vật. Vi sinh vật: hạt kefir (kefir grains) ở phòng thí nghiệm Vi Sinh Thực Phẩm của khoa Công Nghệ Thực Phẩm Nƣớc ép trái cây (dứa) Dừa: không ... hành thí nghiệm Từ ngày 6/2/2006 đến ngày 18/6/2006 3.2. Địa điểm Phòng thí nghiệm Vi Sinh Thực Phẩm của khoa Công Nghệ Thực Phẩm trƣờng Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 3.3. Vật liệu...
 • 85
 • 603
 • 8

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa

Bước đầu nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir (kefir grains) và ứng dụng hạt kefir trong chế biến kefir sữa dừa
... các bạn cùng thực hiện đề tài với em trong phòng thí nghiệm Vi Sinh Thực Phẩm, phòng thí nghiệm Hóa Sinh, Trung Tâm Phân Tích Rau Quả, phòng Công Nghệ Sinh Học Môi Trƣờng, đã tận tình chỉ dẫn ... TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC * * * * * BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) VÀ ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN KEFIR SỮA DỪA ... phẩm sau khi chế biến cần tiến hành công đoạn về thử nếm hay còn gọi là đánh giá cảm quan (sensory evalution test) cho sản phẩm. Đây là công việc nhằm đảm bảo chất lƣợng và phát triển sản phẩm...
 • 85
 • 1,060
 • 0

nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir

nghiên cứu khả năng nhân sinh khối của hạt kefir
... các bạn cùng thực hiện đề tài với em trong phòng thí nghiệm Vi Sinh Thực Phẩm, phòng thí nghiệm Hóa Sinh, Trung Tâm Phân Tích Rau Quả, phòng Công Nghệ Sinh Học Môi Trƣờng, đã tận tình chỉ dẫn ... TP. HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC * * * * * BƢỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHÂN SINH KHỐI CỦA HẠT KEFIR (KEFIR GRAINS) VÀ ỨNG DỤNG HẠT KEFIR TRONG CHẾ BIẾN KEFIR SỮA DỪA ... lên men và đạt các mức chỉ tiêu về vi sinh vật. Vi sinh vật: hạt kefir (kefir grains) ở phòng thí nghiệm Vi Sinh Thực Phẩm của khoa Công Nghệ Thực Phẩm Nƣớc ép trái cây (dứa) Dừa: không...
 • 85
 • 481
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối và đánh giá khả năng sử dụng nấm isaria tenuipes phòng trừ sâu khoang trong điều kiện thực nghiệm luận văn thạc sĩ nông lâm ngư

Nghiên cứu kỹ thuật nhân sinh khối và đánh giá khả năng sử dụng nấm isaria tenuipes phòng trừ sâu khoang trong điều kiện thực nghiệm luận văn thạc sĩ nông lâm ngư
... nhân sinh khối nấm sinh côn trùng Trong thời gian qua ở nước đã có những nghiên cứu về công nghệ lênmen nhân sinh khối để sản xuất chế phẩm sinh học nấm sinh côn trùng như Beauveria và Metarhizium ... loài nấm được sử dụng như thực phẩm chức nănggiúp kéo dài tuổi thọ [48].1.2.2. Nghiên cứu nấm sinh côn trùng trong kiểm soát và phòng trừ sâu hại Ứng dụng nấm sinh côn trùng để phòng trừ ... mớichỉ nghiên cứu một vài loài nấm sinh côn trùng theo hướng nghiên cứu sửdụng chúng trong phòng trừ sâu hại cây trồng và chỉ tập trung nghiên cứu ứngdụng hai loài nấm Beauveria bassiana, ...
 • 43
 • 822
 • 8

Nghiên cứu quy trình tạo sinh khối tế bào thông đỏ (taxus wallichiana zucc ) để chiết xuất hoạt chất điều trị ung thư

Nghiên cứu quy trình tạo sinh khối tế bào thông đỏ (taxus wallichiana zucc ) để chiết xuất hoạt chất điều trị ung thư
... THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 31 2.1.1. Nguyên liệu và hoá chất 31 2.1.2. Thiết bị nghiên cứu 31 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.2.1. Xây dựng qui trình tạo sinh khối thông đỏ 32 2.2.2. Nghiên cứu thành ... thực vật Hiện nay công nghệ sinh khối tế bào thực vật đã áp dụng trong nghiên cứu và sản xuất paclitaxel từ các loài thông đỏ. Trong nhiều thập kỉ qua, các nghiên cứu về sinh tổng hợp paclitaxel ... TCCS của nguyên liệu sinh khối tế bào thông đỏ .36 2.2.3. Phương pháp phân tích xử lý kết quả nghiên cứu 41 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1. XÂY DỰNG QUY TRÌNH TẠO SINH KHỐI TẾ BÀO THÔNG...
 • 170
 • 2,798
 • 9

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỦNG NẤMSINH TRÊN RỆP SÁP HẠI PHÊ TẠI TÂY NGUYÊN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỦNG NẤM KÝ SINH TRÊN RỆP SÁP HẠI CÀ PHÊ TẠI TÂY NGUYÊN
... quả nghiên cứu một số chủng nấm sinh trên rệp sáp hại phê tại Tây Nguyên 3.3. Khảo nghiệm hiệu lực của chế phẩm nấm trên rệp sáp hại phê Kết quả thử nghiệm hiệu lực của chế phẩm ... nếu hại nặng cây phê bị suy kiệt, dẫn đến chết dần. Một số nghiên cứu trước đây đã đề cập đến vấn đề phòng trừ rệp sáp, tuy nhiên nghiên cứu về phòng trừ rệp sáp bằng biện pháp sinh ... quả nghiên cứu một số chủng nấm sinh trên rệp sáp hại phê tại Tây Nguyên 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Rệp sáp là một trong những loại sâu bệnh hại chủ yếu trên cây phê. Trong những năm qua, rệp sáp...
 • 7
 • 577
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngnghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngnghiên cứu hiệu quả của sử dụng chế phẩm vi sinh vựi xỏc hữu cơ sau thu hoạch so với vựi khụng sử dụng chế phẩm đến sản xuất lúa hữu cơnghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạmcác đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạmnghiên cứu và sử dụng một số loài thực vật thuộc họ xoan meliaece trong phòng trừ sâu hại rau bắp cải vụ đông xuân chính vụ năm 2010 tại đồng hỷ thái nguyênnghiên cứu ứng dụng hạt giống lúa sạch khỏe trong quy trình ipm để phòng trừ sâu bệnh hại lúanghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh họcnghiên cứu công nghệ sinh họcnghiên cứu công nghệ chế tạo vải cacbon hoạt tính bảo vệ sức khỏe và xử lý môi trườngđề tài nghiên cứu công nghệ sinh họccác đề tài nghiên cứu công nghệ sinh họcphương pháp nghiên cứu công nghệ sinh họcphương pháp nghiên cứu công nghệ sinh học nanotrung tâm nghiên cứu công nghệ sinh họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ