đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 - 2013 môn vật lý chuyên lê quý đôn

đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 - 2013 môn vật chuyên quý đôn

đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 - 2013 môn vật lý chuyên lê quý đôn
... 22ω− www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1/ 7 - đề thi 13 2 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN TỔ VẬT LÝ THI THỬ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2 012 - 2 013 MÔN VẬT LÝ Thời gian ... ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là 10 -4 s. Chu kì dao động của mạch A. 3 .10 -4 s B. 6 .10 -4 s C. 9 .10 -4 s D. 2 .10 -4 s Câu 38: Đặt ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 7/7 - đề thi 13 2 để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 10 0 V,...
 • 7
 • 279
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 MÔN VẬT

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012-2013 MÔN VẬT LÝ
... tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vnTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2 012 -2 013 MÔN VẬT LÝThời gian làm ... 1 50 ;πΩH B. 50 2 ;3 ,14 ΩH C. 50 5 ;0, 314 ΩH D. 250 ;πΩ HĐiểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm ... hπ=−Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vnCâu...
 • 6
 • 568
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC
... 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent -1 - en. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần ... từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-OH. C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3. Câu 60: Xét ... Chất X có tên thay thế là A. 2-metylbutan-3-on. B. metyl isopropyl xeton. C. 3-metylbutan-2-ol. D. 3-metylbutan-2-on. Câu 56: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt...
 • 7
 • 350
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ -đề 245 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf
... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời ... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 2 C. m.CH3-C6H4-OH và p.NH2-C6H4-CHO D. m.CH3-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH2 Câu 13 : Nhận xét ... m lần lượt là A. 4,48 lít và 21, 55 gam B. 2,24 lít và 33,07 gam C. 4,48 lít và 33,07 gam D. 1, 12 lít và 18 ,20 gam Câu 12 : Trong các chất p.O2N-C6H4-OH, m.CH3-C6H4-OH, p.NH2-C6H4-CHO,...
 • 6
 • 351
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013.Môn: HOÁ HỌC - TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU pdf
... NH2C3H5(COONa)2 + 2H2O 0 ,12 0,24 HCl + NaOH  NaCl + H2O 0,7 0,7 13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, ... thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent -1 - en. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần ... độ. . 2TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC; Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh:...
 • 20
 • 572
 • 0

đề thi thử đại học đợt 5 năm 2012 - 2013 môn vật

đề thi thử đại học đợt 5 năm 2012 - 2013 môn vật lý
... Page 7 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 15 6 1B, 2A, 3C, 4A, 5C, 6C, 7B, 8A, 9D, 10 D, 11 A, 12 D, 13 C, 14 A, 15 C, 16 B, 17 C, 18 D, 19 D, 20D, 21C, 22D, 23D, 24D, 25D, 26C, 27C, 28A, 29B, 30B, 31B, 32D, 33D, 34D, 35C, ... SƯU TẦM: http://vuphan62hn.violet.vn/ Page 6 SƯU TẦM: http://vuphan62hn.violet.vn/ Page 1 SƯU TẦM: http://vuphan62hn.violet.vn/ Page 2 SƯU TẦM: http://vuphan62hn.violet.vn/ Page ... 22D, 23D, 24D, 25D, 26C, 27C, 28A, 29B, 30B, 31B, 32D, 33D, 34D, 35C, 36C, 37C, 38A, 39D, 40B, 41A, 42B, 43A, 44A, 45D, 46B, 47A, 48D, 49C, 50C. ...
 • 7
 • 401
 • 2

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2008-2009 môn Toán - Khối chuyên toán - tin trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội ppt

Đề thi thử đại học lần 1 năm 2008-2009 môn Toán - Khối chuyên toán - tin trường Đại học khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội ppt
... 3t⇔x = 2t 1 x = 3 1 t⇔ 2t 1 = 1 3t 1 ⇔ t = 1 ⇔ x = 1 • log2x4 − log2√x4x2⇔2 1 + log2x=2 + log2x 1 1 2log2x.Đặt log2x = t ta thu được (2 − t) = (1 + t)(2 + t)t ... đề bài bằng d2= C252!5!Đáp số: d = d 1 − d2= 10 0.5!4 1 Đề bàiCâu I (2 điểm). Cho hàm số y = 2x3− 3(m + 1) x2+ 6mx + 6. 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1. 2) ... tắtCâu I. 1) Khi m = 1 thì y = 2x3− 6x2+ 6x + 6, y= 6(x − 1) 2≥ 0 nên hàm số luôn đồng biến,y= 12 x − 12 ⇒ xu= 1, yu= 8. (Bạn đọc tự vẽ đồ thị)2) Ta có y= 6x2− 6(m + 1) x + 6m...
 • 4
 • 393
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012- 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012- 2013 MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
... www.thuvien360.netSỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NAMTRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2 012 - 2 013 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Họ, tên sinh: Số báo danh: PHẦN ... 43B 49A 55D2D 8A 14 B 20D 26A 32D 38A 44D 50C 56B3D 9D 15 B 21C 27D 33A 39D 45C 51A 57C4B 10 B 16 D 22A 28A 34C 40C 46C 52C 58C5B 11 C 17 C 23C 29B 35C 41A 47D 53D 59A6A 12 D 18 C 24B 30A 36C 42B ... chỉ chứa N 15 sang môitrường chỉ có N 14 . Tất cả các ADN nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 512 phân tử ADN. Số phân tử ADN còn chứa N 15 là: A. 10 B. 5 C. 16 D. 32Câu...
 • 9
 • 564
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012-2013 MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012-2013 MÔN HÓA HỌC
... TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 (Đề có 6 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2 012 -2 013 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (60 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 13 2Cho biết khối lượng ... H3N+-CH2-COOHCl - , H3N+-CH2-CH2-COOHCl - .C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. D. H3N+-CH2-COOHCl - , H3N+-CH(CH3)-COOHCl - .Câu 33: Nhiệt phân các muối sau: ... H2N-CH2 -CONH-CH(CH3)-CONH-CH2 -COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khicác phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là:A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. B. H3N+-CH2-COOHCl - ,...
 • 8
 • 285
 • 1

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LÂN 2 NĂM 2012-2013 MÔN THI HOÁ HỌC doc
... este đều 75%)A. 10 ,89 gam B. 11 ,4345 gam C. 14 ,52 gam D. 11 , 616 gamCâu 14 : Thuỷ phân 12 9 gam PVA trong NaOH thu được 10 3,8 gam polime. Hiệu suất của phản ứng làA.40% B.50%C.75% D.80%Câu15: ... công thức là: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn, số tripeptit có chứa phenylamin (Phe) là:A. 6 B. 8 C. 7 D. 5Câu 18 : Chia 57,51g hỗn hợp 1 oxit kim loại kiềm ... I - bằng 1, 000 M và nồng độ sau 20 giây là 0,752 M thì tốc độ trung bình của phản ứng trong thời gian này làA. 6,2 .10 –3 mol/l.s B. -1 2 ,4 .10 –3 mol/l.s C. 24,8 .10 -3 mol/l.s D. 12 ,4 .10 –3...
 • 5
 • 626
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ