đề thi khảo sát chất lượng lớp 12, lần 3-2013 môn tiếng anh - chuyên

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC
... 2/4 - đề thi 132TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ và tên Số báo danh ... sơ đồ chuyển hóa sau: X YZ+ H2 - H2Opolibuta®ienglucoz¬C2H5OHHCHOVậy Y làA. butan-1, 4- iol. B. butan-2, 3- iol. C. butan-2, 3- iol. D. but-3-en-1-ol.Câu 60: Cho 0AgAgE 0,8V+=, ... đủ với chất xúc tác thích hợp thu được sản phẩm chỉ gồm hai chất và hỗn hợp sản phẩm đó có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Vậy X làA. etanol. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. butan-1-ol.Câu...
 • 4
 • 1,218
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH
... END Trang 6/6 - đề thi 134 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) Mã đề thi 134Họ, tên ... an estimated $5 million, an enormous amount for those days. There was some on-again-off-again federal funding, but this time the War of 1812 put an end to construction. In 1817, DeWitt Clinton ... C. useful D. counter-productiveQuestion 34: A. cheerful B. contented C. relaxed D. hopefulQuestion 35: A. bright B. thrilling C. energetic D. stimulating Trang 2/6 - đề thi 134first company...
 • 6
 • 1,394
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ
... ⇒==⇒==⇒==7143,04,11'4,1'''';λλλλλλAKAKAKAKUUeUhceUhcbước sóng giảm 28,6%. Đáp án B. Trang 5/7 - đề thi 126TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINHTRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 ... 126Thầy Bình, chúc các em vui khỏe, làm bài tốt hơn vào những lần thi thử lần sau và thi thật những ngày tới. Trang 7/7 - đề thi 126Câu 32: Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết ... định lượng phần cơ bản của mã đề 126, mong muốn để các em thao khảo vàhiểu thêm phương pháp giải nhanh một bài trắc nghiệm. Chắc chắn còn có lời giải khác gọn và hay hơn. Trang 6/7 - đề thi...
 • 7
 • 743
 • 13

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... Trang 1/6 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, 80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 ... was given in in order for her to start her new job in January. WWW.VNMATH.COM Trang 2/6 - đề thi 135 Question 19: I’ve never really enjoyed going to the ballet or the opera; they’re not ... WWW.VNMATH.COM Trang 5/6 - đề thi 135 Question 58: The author mentions each of the following as an advantage of Chicago’s...
 • 6
 • 1,384
 • 23

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013
... Trang 1/5 - đề thi 133 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; ... 29: Cho các chất sau: Cr2O3, Al, CH3COONH4, (NH4)2CO3, Na2HPO3, H2NCH2COOH, KHCO3, Pb(OH)2. Có bao nhiêu chất chất lưỡng tính? Trang 3/5 - đề thi 133 A. ... 17: Ở trạng thái cơ bản: - Phân lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n+1. - Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7. - Số hạt mang điện trong...
 • 5
 • 1,150
 • 29

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH
... .2cm D. .3cm HẾT Trang 1/4 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - NĂM 2012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút; ... trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét. B. lực căng bề mặt chất lỏng và trọng lực. C. trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét. D. lực đẩy Ác-si-mét và lực căng bề mặt ... sóng từ nhỏ đến lớn, khoảng cách giữa hai bản tụ đã A. tăng 410 lần. B. tăng 100 lần. C. giảm đi410 lần. D. giảm đi 100 lần. Câu 44: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao...
 • 5
 • 991
 • 12

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN II NĂM 2012 MÔN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN, ĐẠI HỌC VINH
... Hoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh 01698.073.575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.comHoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh 01698.073.575Vieng.nero@gmail.com ... DH Vinh 01698.073.575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.comHoàng Công Viêng - Cao hoc 18 - DH Vinh 01698.073.575Vieng.nero@gmail.com Demtranglunglinh309@yahoo.com...
 • 4
 • 683
 • 5

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 1 năm 2012 môn hoá học trường THPT chuyên -đề 132 pot

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 1 năm 2012 môn hoá học trường THPT chuyên - mã đề 132 pot
... 357 60 C 485 60 B Trang 6/6 - đề thi 132 HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL LỚP 12 LẦN 1 - NĂM 2012MÔN : HOÁ HỌCMã Đề Câu Đáp án Mã Đề Câu Đáp án Mã Đề Câu Đáp án Mã Đề Câu Đáp án132 1 B 209 1 C ... Z lần lượt làA. CH≡C-C(OH)(CH3)2, CH3 - CH2-C(OH)(CH3)2, CH2=CH-C(CH3)-CH=CH2.B. CHO-CH2-C(OH)(CH3)2, CH2=CH-C(OH)(CH3)2, CH2=CH-C(CH3)=CH2.C. CH≡C-C(OH)(CH3)2, ... chất trong số các chất trên ?A. 6 chất. B. 7 chất. C. 8 chất. D. 10 chất. Câu 40: Glucozơ và FructozơA. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2. B. đều có nhóm chức -CHO...
 • 6
 • 645
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: de thi khao sat chat luong lop 12 lan 2 nam 20132014 mon hoađề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinh 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 3 năm 2013 môn hóa họcđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2013 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 2 năm 2013 môn hóa học dh chuyên vinh lần 2 năm 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần i năm 2013 môn hóa học trường đại học le quy don mã đề thi 132đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 2012 môn vật líđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2014 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2012 môn toánđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên vinh lần 2 năm 2013 mã đề 133đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 năm 2013 mã dề 133 môn hóađáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2013 đại học vinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM