Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia

Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.

Công văn Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website và tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia.
... tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. Mọi chi phí liên quan đến xây dựng Website, duy trì hosting 01 năm tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia được Sở Công Thương hỗ trợ 100% kinh phí ... ảnh doanh nghiệp trên Internet nhằm phát huy nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng Website tham gia sàn thương ... đã ký - Lưu VT, KHTC. BIỆN VĂN MINH V/v Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website tham gia sàn thương mại điện tử quốc gia. ...
 • 1
 • 861
 • 0

Thư mời tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website thương mại điện tử

Thư mời tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website thương mại điện tử
... Bộ Công Thương xây dựng chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Website thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chương trình hỗ trợ: miễn phí việc khởi tạo xây dựng website; ... -------------------------------------- BẢN ĐĂNG KÝ (Tham gia hỗ trợ website sàn giao dịch thương mại điện tử) Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tên Doanh nghiệp: Tên giao dịch quốc tế: Địa chỉ: Tel: ... NAM SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 93/TM-SCT Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 11 năm 2012 THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Kính...
 • 2
 • 2,268
 • 8

Luận văn ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MYSQL ứng dụng xây dựng trang web cho trung tâm thương mại điện tử vinh incom

Luận văn ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MYSQL  ứng dụng xây dựng trang web cho trung tâm thương mại điện tử vinh  incom
... kinh doanh bằngcác phơng pháp điện tử. Là việc trao đổi thông tin kinh doanh thông qua các ph-ơng tiện công nghệ điện tử. - Thơng mại điện tử là bán hàng trên mạng - Thơng mại điện tử là ... MySQL_ứng dụng xây dựng trang Webcho Trung tâm th ơng mại điện tử Vinh - Incom.Thơng mại điện tử cũng bao hàm cả việc trao đổi thông tin kinh doanh thông quacác phơng tiện công nghệ điện tử. Thông ... ơng mại điện tử Vinh - Incom bán máy với những thông tin hỗ trợ chi tiết lên mạng đang trở thành một nhucầu cần thiết của mọi ngời. WebSite về một trung tâm thơng mại điện tử chuyên kinh doanh...
 • 65
 • 522
 • 0

Cổng thương mại điện tử quốc gia

Cổng thương mại điện tử quốc gia
... án Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN) • ECVN do Bộ Công thương chủ trì • Khai trương 26/8/2005 • Địa chỉ www.ecvn.com Hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng làm quen tham gia vào phương ... quán, các Sở Thương mại (và Du lịch)… - Gặp gỡ kết nối các cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp. - Hỗ trợ địa điểm giao dịch công việc. Phân loại thành viên • Thành viên vàng ... vào phương thức kinh doanh TMĐT 26/08/2005 • Tạo lập môi trường kinh doanh thương mại điện tử. • Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế của Việt Nam • Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước ứng...
 • 29
 • 351
 • 0

Mời các nhà nhập khẩu nước ngoài tham gia Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN)

Mời các nhà nhập khẩu nước ngoài tham gia Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN)
... ngoài tham gia Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN)Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp là thành viên của ECVN mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hoá thông qua các giao dịch trực tuyến, Bộ Thương mại đang ... tử trên toàn thế giới, Cổng Thương mại điện tử quốc gia sẽ là động lực thúc đẩy việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam sâu rộng hiệu quả hơn.”Phương Thảo – Ban Đối ... huấn tập trung vào ba nội dung chính là : giới thiệu về quá trình hình thành phát triển thương mại điện tử trên thế giới; hiện trạng thương mại điện tử Việt Nam; giới thiệu về ECVN hướng dẫn...
 • 5
 • 358
 • 0

Công văn phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập phát triển

Công văn phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển
... động xây dựng mô hình doanh nghiệp mẫu ứng dụng CNTT hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website phát triển thương hiệu:- Hỗ trợ xây dựng 10 website cho 10 doanh nghiệp, đào tạo cho các doanh nghiệp ... đồng/năm)- Hỗ trợ 5 doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử (kinh doanh trên mạng) trên các sàn B2B có uy tín như: Cổng thương mại điện tử quốc gia www.ecvn.com, Trung tâm thương mại điện tử Việt ... dựng website quảng bá thương hiệu, 5 doanh nghiệp có nhu cầu tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để Sở Thông tin Truyền thông khảo sát, lựa chọn hỗ trợ doanh nghiệp. 1Riêng đối với...
 • 2
 • 506
 • 1

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập phát triển

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển
... doanh, đầu tư-Mở sàn giao dịch TMĐT theo thị trường, chuyên ngành, địa bàn 14ĐA 191Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp từ xatừ xaNội dung: -Xây dựng website cung cấp các ... dụng CNTT để hỗ trợ DN hội nhập phát triểnhội nhập phát triển1. Xây dựng Trung tâm thông tin kinh tế2. Xây dựng Trung tâm giao dịch TMĐT3. Xây dựng Trung tâm hỗ trợ DN từ xa 12ĐA 191 Trung ... tác quốc tế, học tập chọn giải pháp ứng dụng CNTT3. Kết quả :-Góp phần xây dựng hệ thống chính sách môi trường pháp lý hỗ trợ DN 11ĐA 191Ứng dụng CNTT để hỗ trợ DN Ứng dụng CNTT để hỗ trợ...
 • 29
 • 481
 • 0

Quyết định ban hành Chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ

Quyết định ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ
... thiệu quảng bá thương hiệu, quảng bá sản phẩm; xúc tiến phát triển các sàn giao dịch thương mại điện tử của các doanh nghiệp, xúc tiến các hoạt động giao dịch thương mại điện tử cho doanh nghiệp. ... hữu ích. 2. Nội dung hỗ trợ a) Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, đổi mới công nghệ hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ: - Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các ... dựng website: Thiết kế xây dựng website (mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ cho 01 website) : 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá 50 triệu đồng. b) Đối với hỗ trợ gián tiếp: Bên cạnh hỗ trợ...
 • 23
 • 821
 • 0

Báo cáo đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập phát triển

Báo cáo đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập và phát triển
... Ứng dụng CNTT để hỗ trợ DN hội nhập phát triểnhội nhập phát triển1. Xây dựng Trung tâm thông tin kinh tế2. Xây dựng Trung tâm giao dịch TMĐT3. Xây dựng Trung tâm hỗ trợ DN từ xa 12ĐA ... doanh, đầu tư-Mở sàn giao dịch TMĐT theo thị trường, chuyên ngành, địa bàn 14ĐA 191Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp từ xatừ xaNội dung:- Xây dựng website cung ... đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp 1BÁO CÁO ĐỀ ÁN“HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 10ĐA 191Góp phần...
 • 29
 • 492
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng kế hoạch an ninh cho thương mại điện tửcông tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏhỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tửphát triển doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ trên địa bàn tp đồng hới tỉnh quảng bìnhcác biện pháp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏđẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế tài trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại việt namhỏi paypal là gì doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của paypal để thanh toán điện tử như thế nàolà gì doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của paypal để thanh toán điện tử như thế nàoxây dựng kế hoạch thành lập sàn giao dịch điện tửkhái niệm vị trí vai trò tác dụng và lợi ích của thương mại điện tửtóm lược một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược marketing thương mại điện tửnhững cơ hội và thách thức của thương mại điện tử trong kinh doanh theo xu thế hội nhậpcổng thương mại điện tử quốc gia4 chưa ứng dụng hiệu quả các giải pháp thương mại điện tửxây dựng định hướng chung về phát triển thương hiệu nông sản hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở trên con đường xây dựng thương hiệu thành côngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ