Lý luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam các chuyên đề nghiên cứu

luận về hội công dân một số vấn đề về xây dựng hội công dân việt nam các chuyên đề nghiên cứu

Lý luận về xã hội công dân một số vấn đề về xây dựng xã hội công dân ở việt nam các chuyên đề nghiên cứu
... báo cáo tổng kết các chuyên đề nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ m số b07-39 luận về x hội công dân - một số vấn đề về xây dựng x hội công dân việt nam Cơ quan chủ trì: ... năng của hội công dân ThS. Bùi Việt Hơng 87 Quan niệm của A. Gramsci về hội công dân TS. Ngô Huy Đức 108 Hoạt động và ảnh hởng của các tổ chức hội công dân Việt Nam hiện nay ... cảm đó, bằng cách Mục lục kỷ yếu luận về hội công dân trong lịch sử t tởng chính trị phơng Tây ThS. Bùi Việt Hơng 1 hội công dân các tổ chức hội ThS. Bùi Việt Hơng 34...
 • 236
 • 508
 • 0

Vận dụng luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương Việt Nam hiện nay.DOC

Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay.DOC
... chính sách tiền lơng Việt Nam hiện nay".Kết cấu của đề án gồm 3 phầnI. luận tiền lơng của trờng phái cổ điển AnhII. luận tiền lơng của MácIII. Vận dụng luận tiền lơng của Mác ... sửa đổi một số chế độ qúa bất hợp tại Nghị định 235/HĐBT; bổ sung một số chế độ đối với một số đối tợng chính sách hội. c. Sự đổi mới trong cơ chế tiền lơngTừ khoảng thời gian này về sau, ... tái sản xuất hội nói chung. Nếu tổng sản phẩm hội đợc phân phối một cách hợp đảm bảo cho ngời lao động có thể tái sản xuất sức lao động của mình một cách liên tục thì số lợng và chất...
 • 13
 • 2,281
 • 10

Xây dựng và phát triển KTTT Việt Nam. luận, nhận thức và giải pháp thực hiện

Xây dựng và phát triển KTTT ở Việt Nam. Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiện
... Hơn nữa các đơn vị tư vấn về chứng khoán và các công ty kiểm toán chỉ có thể định giá về tái chính còn các tìa sản chuyên dụng như nhà cửa, vật thể kiến trúc, các vật tư ứ đọng chờ thanh đòi ... Bộc lộ một số vấn đề một số doanh nghiệp hậu cổ phần hoá. Một số doanh nghiệp sau cổ phần hoá vẫn nằm trong tình trạng “bình thì mới nhưng rượu vẫn cũ”, nghĩa là ít có sự thay đổi về cơ ... chính các nhân vật có trách nhiệm của các Công ty sắp niêm yết đang trở thành một vấn nạn nhức nhối. Hiện tượng “làm giá” đối với các chứng khoán đang và sắp niêm yết cũng là một vấn đề. Có...
 • 24
 • 342
 • 0

Xây dựng và phát triển KTTT Việt Nam. luận, nhận thức và giải pháp thực hiện

Xây dựng và phát triển KTTT ở Việt Nam. Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiện
... mặt của đời sống hội trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.II. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KTTT VIỆT NAM. 1. luận về việc xây dựng và phát triển KTTT Việt Nam. a. Khái quát về lộ trình ... KTTT.II. Xây dựng và phát triển KTTT Việt Nam. 1. luận về việc xây dựng và phát triển KTTT Việt Nam. 2. Thực tiễn của việc xây dựng và phát triển KTTT Việt Nam Những việc đã làm được.Những ... sống với lối sống. Các quan điểm xây dựng thể chế tổ chức quản theo yêu cầu hội. /Quan điểm về phát huy đầy đủ mối quan hệ giữa chính trị với kinh tế.Đây là quan điểm hàng đầu trong xây...
 • 23
 • 311
 • 0

Một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến Việt Nam

Một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở Việt Nam
... 24 Phần ba: Một số ý kiến về việc xây dựng cơ quan bảo hiến Việt Nam 1. Những phơng án thành lập cơ quan bảo hiến Việt Nam 28 2. Các nguyên tắc cho cơ quan bảo hiến Việt Nam 2.1 Độc ... 3. Phạm vi nghiên cứu 4 4.Phơng pháp nghiên cứu 4II. Phần nội dung Phần một : Vấn đề bảo hiến Việt Nam hiện nay 1. Cơ sở thực tế:1.1Vài nét về bảo vệ hiến pháp Việt Nam hiện nay 5 1.2 ... cao”4III-phần kết luận Trên cơ sở tìm tòi, suy nghĩ và tham khảo các tài liệu, đề tài đã trình bày đợc một số vấn đề về thực tế cũng nh luận của cơ chế bảo hiến Việt Nam cũng nh nớc ngoài. Từ đó...
 • 41
 • 514
 • 2

Vận dụng luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương Việt Nam hiện nay

Vận dụng lý luận tiền lương của Mác để xác định những quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay
... dựng chính sách tiền lương Việt Nam hiện nay".Kết cấu của đề án gồm 3 phầnI. luận tiền lương của trường phái cổ điển AnhII. luận tiền lương của MácIII. Vận dụng luận tiền lương của ... nguyên tắc trong xây dựng chính sách lương nước ta hiện nay.1 Nam chưa được xây dựng dựa trên nguyên tắc này. Bởi vậy, cán bộ, công chứcNhà nước chưa thể trang trải cho cuộc sống vật chất ... nhậnthấy điều vô này mặc dù chưa giải thích được.II. LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA MÁCMác đã phát triển có kế thừa luận về tiền lương của trường phái Cổđiển Anh để hoàn thiện luận này. Mác...
 • 14
 • 1,187
 • 5

LUẬN CHUNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VIỆT NAM.

LÝ LUẬN CHUNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN CỦA NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM.
... hớng hội chủ nghĩa mà không theo một định hớng khác.1.1 Khái niệm về hội chủ nghĩa .Tại đại hội Đảng lần thứ VIII vào tháng 6 1996 đã xác định hội chủ nghĩa Việt Nam một hội ... phần Việt Nam. Sự tồn tại khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là đặc trng kinh tế mang tính phổ biến các nớc và Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội. Việt Nam ... đến lợi ích hợp pháp của công dân. Vì vậy chỉ phải là hội hóa hội chủ nghĩa trong thực tế nền sản xuất hội. 1.4 Cơ cấu sở hữu trong thời kỳ quá độ Việt Nam :a- Quan điểm mới trong...
 • 15
 • 375
 • 0

Một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến Việt Nam

Một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở Việt Nam
... 24 Phần ba: Một số ý kiến về việc xây dựng cơ quan bảo hiến Việt Nam 1. Những phơng án thành lập cơ quan bảo hiến Việt Nam 28 2. Các nguyên tắc cho cơ quan bảo hiến Việt Nam 2.1 Độc ... cứu đề tài 2 2. Mục đích của đề tài 3 3. Phạm vi nghiên cứu 4 4.Phơng pháp nghiên cứu 4II. Phần nội dung Phần một : Vấn đề bảo hiến Việt Nam hiện nay 1. Cơ sở thực tế:1.1Vài nét về bảo ... nhnhững phơng tiện để đợc tham gia một cách thực sự vào quản Nhà nớc và quản hội. Một Nhà nớc của dân, do dân, dân thì không chỉ dừng lại việc14Nhìn một cách tổng thể cơ quan giám sát...
 • 40
 • 367
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam” docx

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam” docx
... phiếu Việt Nam ” nhằm các mục tiêu làm sáng tỏ những vấn đề về luận và thực tiễn của thị trường trái phiếu ; nêu lên vị trí , vai trò của thị trường trái phiếu ; đánh giá thực trạng và đề ... , khóa luận này được chia thành 3 chương , với các nội dung chính như sau : Chương1 : Một số vấn đề chung về thị trường trái phiếu Chương 2 : Thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam hiện ... nửa năm một lần . Công thức tính số tiền lãi trái phiếu ( trái tức ) như sau : Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam Nguyễn Việt Dũng – Lớp A2 – CN9 2 Số tiền...
 • 109
 • 462
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 cơ sở lý luận một số vấn đề nghiên cứu về định hướng giá trị và gia đìnhnội dung tư tưởng hồ chí minh về xây dựng nhà nước kiểu mới ở việt namlý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hộicơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty mẹ công ty con1 một số vấn đề lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanhvan dung ly luan ve gia tri thang du vao dieu kien viet namcơ sở lý luận về xây dựng chiến lược2 cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển nguồn nhân lựccơ sở lý luận về xây dựng và phát triển thương hiệucơ sở lý luận về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở trƣờng đại học ngoại ngữmột số chủ đề nghiên cứu của xã hội học lứa tuổi ở việt namtiểu luận về thực trạng tiền luơng tối thiểu ở việt namvận dụng mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội vào việc xây dựng đời sống tinh thần ở việt nam hiện naylý luận tập trung tư bản và chủ trương dồn điền đổi thửa trong lĩnh vực nông nghiệp ở việt namtieu luan ve thuc trang xoa doi giam ngheo o viet nam hien nayNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ