Thông tin vi ba vệ tinh chương 5

Thông tin vi ba vệ tinh chương 5

Thông tin vi ba vệ tinh chương 5
... kinh độ, vừa kinh độ tại điểm thu và kinh độ vệ tinh. Góc phơng vị của vệ tinh 2 Góc phơng vị của vệ tinh1 Vệ tinh2 Vệ tinh1 5. 5.2.3 Góc phân cực (Angle Of Polarization) ... đầu dò phân cực ở đầu thu. 5. 5.3 Hệ thống bám đuổi vệ tinh 5. 5.3.2 Bám đuổi vệ tinh bằng xung đơn Hệ thống này luôn xác định tâm búp sóng anten có hớng vào vệ tinh hay không để điều khiển ... khiển lỗi. 5. 2 Công nghệ máy phát 5. 2.1 Máy phát công suất cao Trong thông tin vệ tinh, do đặt điểm cự li thông tin rất xa, tín hiệu bị hấp thụ lớn nên yêu cầu máy phát của trạm vệ tinh mặt...
 • 13
 • 380
 • 1

Thông tin vi ba vệ tinh chương 1

Thông tin vi ba vệ tinh chương 1
... trong hệ thống 1.1 đặc điểm Thông tin vi ba số là một trong 3 phơng tiện thông tin phổ biến hiện nay (bên cạnh thông tin vệ tin thông tin quang). Hệ thống vi ba số sử dụng sóng vô tuyến và ... đài vệ tinh. + Các đờng truyền dẫn nối các thuê bao với các tổng đài chính hoặc các tổng đài vệ tinh. + Các bộ tập trung thuê bao vô tuyến. + Các đờng truyền dẫn trong các hệ thống thông tin ... mạng vi n thông. Các hệ thống truyền dẫn Vi ba số là các phần tử quan trọng của mạng vi n thông, tầm quan trọng này ngày càng đợc khẳng định khi các công nghệ thông tin 2vô tuyến mới nh thông...
 • 18
 • 264
 • 1

Thông tin vi ba vệ tinh chương 2

Thông tin vi ba vệ tinh chương 2
... 0,25mm/h Ma lớn 5mm/h Bão 50 mm/h Bão lớn 150 mm/h 0 0,012 0,22 1,2 0 0,08 1,2 5, 5 0,013 0, 45 5, 5 18 0,07 1 ,5 13 27 18Cùng mức dự trữ phadinh 40dB, một đờng truyền vi ... vào sóng thông tin. Sóng can nhiễu có thể trùng hoặc không trùng tần số với sóng thông tin. Chẳng hạn hệ thống Vi ba số đang sử dụng bị ảnh hởng bởi sự can nhiễu từ các hệ thống vi ba số lân ... bị vi ba số 2.1 Khái niệm về sóng vô tuyến Sóng vô tuyến là sóng điện từ có tần số từ 30KHz đến 300GHz và đợc chia ra các băng tần LF, HF, VHF, UHF và băng tần cao dùng cho thông tin vệ tinh. ...
 • 15
 • 278
 • 1

Thông tin vi ba vệ tinh chương 3

Thông tin vi ba vệ tinh chương 3
... cách(km)01234 5 67891011121314 15 161718192021222324 25 2627280 5 10 15 20 25 2801020 15 53040 35 25 45 Độ cao tự nhiên(m)3333 5 33363 5 5376 5 436437667 5 446Độ ... ngọc 50 m Trạm Thăng bình 55 m 5dB 5, 5dB c/ Tổn hao rẽ nhánh (áp dụng bảng) = 4dB (cho 1 trạm ) d/ Các tổn hao bộ phối hợp và đầu nối = 0,5dB (cho 1 trạm ) Tổng mục a+b+c+d 138 ,5 +10 ,5 + ... 2210210fCTbFMb= Với C2 = 56 ,6*d ; 2 = 0 ,5; 2 = -0 ,5 lấy theo khuyến nghị. 2,9910.7.28.6 ,56 T1046 .5, 0 5, 0a== 4,7610.7.28.6 ,56 T1042 .5, 0 5, 0b== m/ Xác suất...
 • 22
 • 302
 • 1

Thông tin vi ba vệ tinh chương 4

Thông tin vi ba vệ tinh chương 4
... thäng tin viba trãn màût âáút vç cạc sọng trong thäng tin viba cng sỉí dủng táưn säú nàòm trong cỉía säø táưn säú. 4.9 SUY HAO TRONG THÄNG TIN VÃÛ TINH Mäüt tuún thäng tin vãû tinh bao gäưm ... trón mọỹt vóỷ tinh chung cho nhióửu traỷm mỷt õỏỳt. 4.4. H THNG THNG TIN V TINH C BAN Mọỹt hóỷ thọỳng thọng tin vóỷ tinh bao gọửm hai phỏửn cồ ba n: - Phỏửn trón khọng laỡ vóỷ tinh vaỡ caùc ... âỉåìng lãn ca hãû thäúng thäng tin vãû tinh, båíi váûy tên hiãûu viba màût âáút âỉåüc träün våïi tên hiãûu åí âáưu vo mạy thu vãû tinh. θθVãû tinh 1 Vãû tinh 2Trảm màût âáút 2Trảm màût...
 • 20
 • 308
 • 1

Thông tin vi ba vệ tinh chương 6

Thông tin vi ba vệ tinh chương 6
... 6.1.1.2. Vóỷ tinh + Vở trờ cuớa vóỷ tinh trón quyợ õaỷo. + Mổùc EIRP cuớa vóỷ tinh, hóỷ sọỳ phỏứm chỏỳt cuớa vóỷ tinh. + Bng thọng maùy phaùt õaùp, daỷng phỏn cổỷc, daới tỏửn laỡm vi ỷc. + Mỏỷt ... khoaớng caùch tổỡ traỷm mỷt õỏỳt õóỳn vóỷ tinh (km). Re laỡ ba n kờnh Traùi õỏỳt, Re = 6378 km. r laỡ ba n kờnh quyợ õaỷo vóỷ tinh õởa tộnh, r = 35. 788km. 87 Goùc ồớ ... 86CHặNG 6 TấNH TOAẽN TUYN THNG TIN V TINH 6.1 TấNH TOAẽN TUYN THNG TIN V TINH 6.1.1. Caùc thọng sọỳ cỏửn cho tờnh toaùn Cỏỳu hỗnh traỷm mỷt õỏỳt...
 • 4
 • 209
 • 1

Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông 2 - Chương 5: Hệ thống thông tin viba và vệ tinh docx

Tài liệu Bài giảng hệ thống viễn thông 2 - Chương 5: Hệ thống thông tin viba và vệ tinh docx
... VIENTHONG 05. TK Chương 5: Hệ thống thông tin ViBa và Vệ Tinh CHƯƠNG 5 HỆ THỐNG THÔNG TIN VIBA VÀ VỆ TINH 5. 1 Mở đầu: Thông qua chương này sẽ nắm rõ những phần sau: - Tổng quan về Vi ba ... 110 35 110 75 12 111 15 11 155 11 112 45 112 85 1’ f02’ 90MHz 3’ 4’ 113 25 113 65 116 85 6’ 7’ 114 05 11 455 114 85 5 8’ 9’ 1 152 5 1 156 5 11’ 12’ 116 05 116 45 10’ ... VIENTHONG 05. TK Chương 5: Hệ thống thông tin ViBa và Vệ Tinh Độ tin cậy của Vệ Tinh: Độ tin cậy của vệ tinh phải được đặt lên hàng đầu, bởi các lý do sau: - Vệ tinh làm vi c trong điều kiện khắc...
 • 19
 • 699
 • 12

Tìm hiểu sự phát triển của hệ thống thông tin di động vệ tinh

Tìm hiểu sự phát triển của hệ thống thông tin di động vệ tinh
... nghệ mới như máy cầm tay dùng vi mạch phóng vệ tinh nhiều lần công nghệ búp sóng tiên tiến, xử lý ngay trên vệ tinh, liên kết trên vệ tinh một số cấu trúc chùm vệ tinh đã được đưa ra dựa trên ... dụng thông tin để xây dựng hướng của quỹ đạo cũng như tính lệch tâm của nhóm vệ tinh không địa tĩnh các ví dụ đưa ra bao gồm cả những chùm tia thuộc vệ tinh Immasat thế hệ thứ 3 những vệ tinh ... một khu vực có nhiều vệ tinh cung cấp nhiều vùng có thể giao tiếp từ vệ tinh tới vệ tinh khác. Trong trường hợp một trong số đó lỗi vì thế cung cấp dư. Hệ thống vệ tinh không tiếp đất có...
 • 68
 • 580
 • 0

Sự phát triển của hệ thống thông tin di động vệ tinh

Sự phát triển của hệ thống thông tin di động vệ tinh
... nghệ mới như máy cầm tay dùng vi mạch phóng vệ tinh nhiều lần công nghệ búp sóng tiên tiến, xử lý ngay trên vệ tinh, liên kết trên vệ tinh một số cấu trúc chùm vệ tinh đã được đưa ra dựa trên ... dụng thông tin để xây dựng hướng của quỹ đạo cũng như tính lệch tâm của nhóm vệ tinh không địa tĩnh các ví dụ đưa ra bao gồm cả những chùm tia thuộc vệ tinh Immasat thế hệ thứ 3 những vệ tinh ... một khu vực có nhiều vệ tinh cung cấp nhiều vùng có thể giao tiếp từ vệ tinh tới vệ tinh khác. Trong trường hợp một trong số đó lỗi vì thế cung cấp dư. Hệ thống vệ tinh không tiếp đất có...
 • 68
 • 435
 • 0

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống thông tin di động vệ tinh.

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống thông tin di động vệ tinh.
... khác để tạo nên một hạ tầng thông tin tiên tiến. Cấu trúc của hệ thống thông tin di động vệ tinh nó sẽ đem đến cho mạng vi n thông một sự phát triển vợt bậc.Từ khi vệ tinh ra đời thì cấu trúc ... diện tích phủ sóng của vệ tinh, vệ tinh ở độ cao hơn thì bao chùm một diện tích rộng hơn. Độ nghiêng ảnh hởng đến phạm vi bao phủ lớn nhất, nhỏ nhất 10Constellation Vệ tinh thứ NTrạm cố địnhĐịnh ... Nếu một khu vực có nhiều vệ tinh cung cấp nhiều vùng có thể giao tiếp từ vệ tinh tới vệ tinh khác. Trong trờng hợp một trong số đó lỗi vì thế cung cấp d. Hệ thống vệ tinh không tiếp đất có tính...
 • 71
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng quan về thông tin vi ba sốthông tin vi bahệ thống thông tin vi bathông tin vi ba sốthông tin truyền hình vệ tinhmã đường dây trong thông tin vi ba sốhệ thống thông tin viba và vệ tinhthông tin liên lạc vệ tinhthong tin di dong ve tinhcung cấp và đăng tải thông tin trên báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầuthông tin kỹ thuật về iphone 5thông tin mới nhất về cầu vồng tình yêucổng thông tin huyện ba vìphòng văn hóa thông tin huyện ba vìthông tin kỹ thuật về iphone 5sBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ