Nghiên cứu tạo vật liệu tổ hợp hai lớp hợp kim đồng + thép làm vật liệu truyền dẫn điện

Nghiên cứu tạo enzyme tái tổ hợp thủy phân lignocelluloses phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu

Nghiên cứu tạo enzyme tái tổ hợp thủy phân lignocelluloses phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu
... NHẬN LACCASE 194 III.5.1 Nghiên cứu tạo chủng tải tổ hợp sinh tổng hợp laccase 194 III.5.2 Nghiên cứu sinh tổng hợp chế phẩm laccase tái tổ hợp 218 III.5.3 Nghiên cứu quy trình thu hồi chế ... NHẬN EXOGLUCANASE TÁI TỔ HỢP 113 III.2.1 Nghiên cứu tạo chủng tái tổ hợp tổng hợp exoglucanase 113 III.2.2 Nghiên cứu thu nhận exoglucanase tái tổ hợp 119 III.2.3 Nghiên cứu quy trình thu hồi ... 164 III.4.2 Nghiên cứu quy trình tổng hợp xylanase tái tổ hợp 175 III.4.3 Quy trình thu hồi enmzym 182 III.4.4 Nghiên cứu đặc tính enzym 185 III.5 NGHIÊN CỨU TẠO CHỦNG TÁI TỔ HỢP VÀ THU NHẬN...
 • 372
 • 648
 • 3

Nghiên cứu khả năng hấp phụ m ột số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ m ột số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường
... vàhemixenlulozơ rất thích hợp cho việc nghiên cứu biến đổi tạo ra các vật liệu hấp phụ để tách loại các ion kim loại nặng.Xuất phát từ những lí do trên, chúng tô i chọn đề tài: Nghiên cứu khảnăng ... mía.2- Nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu hấp phụ đối với Cr(VI),Ni 2+ , Mn 2+ , Cu 2+ và Pb 2+ trong môi trường nước.3- Thử xử lí một mẫu nước thải chứa Cr(VI) của xí nghiệp mạ điện ... 300,80 52,53 33,2890 633,60 300,80 52,53 33,28Cr(VI)Ni 2+ Mn 2+ Pb 2+ Cu 2+ q (mg/g)- 38 -6050Cr(VI)40Ni 2+ Mn 2+ 30Pb 2+ 20Cu 2+ 1000 20 40 60 80 100 120140Thời gian (phút)Hình...
 • 48
 • 625
 • 4

Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước

Nghiên cứu chiết tách tannin từ vỏ keo tai tượng và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số ion kim loại nặng trong nước
... trình nghiên cứu trước ñây. f. Kết luận Từ kết quả nghiên cứu thu ñược ở trên chúng tôi rút ra một số kết luận sau: - TK có thể ñược sử dụng làm vật liệu hấp phụ ñể tách ion Pb 2+ trong ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  PHÙNG VĂN BÉ NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH TANNIN TỪ VỎ KEO TAI TƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG ... ñộ H + và ñạt 89,70% ở pH=2. Từ những kết quả như trên ta có thể khẳng ñịnh TK là vật liệu hấp phụ ion Pb 2+ rất tốt và nó có thể tái tạo lại ñể sử dụng nhiều lần. 3.3.2.2. Nghiên cứu khả...
 • 12
 • 731
 • 2

Nghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa trên mô hình quản lý cây trồng tổng hợp (icm) thuộc hệ canh tác lúa - ngô và lúa - đậu tương pot

Nghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa trên mô hình quản lý cây trồng tổng hợp (icm) thuộc hệ canh tác lúa - ngô và lúa - đậu tương pot
... oryzae + + + + + + + + 9 Khô vằn Rhizoctonia solani + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 10 Bệnh đen lép hạt Pseudomonas glumae ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 11 Bệnh đốm nâu Cercospora oryzae + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ... biformis + + + + + + + + 2 Ruồi đục lá Hydrellia sp. + + + + + + + + 3 Sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrocis medinalis ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 4 Rầy nâu Nilaparvata lugens ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 5 ... biformis + + + + + + 2 Ruồi đục lá Hydrellia sp. ++ ++ ++ ++ ++ ++ 3 Sâu cuốn lá nhỏ Cnaphalocrocis medinalis ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + ++ + 4 Rầy nâu Nilaparvata lugens ++ ++ ++ ++ ++ ++ 5 Rầy...
 • 7
 • 785
 • 9

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động công nghệ cao để hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về hoạt động công nghệ cao để hướng dẫn thi hành luật công nghệ cao
... hoạch, thực hiện các dự án nghiên cứu là bắt buộc. Ngoài ra còn phải tạo ra năng lực đào tạo nghiên cứu cho nhân lực làm nghiên cứu và triển khai. Đối với đào tạo kỹ sư trẻ, việc hỗ trợ ... cho nghiên cứu và phát triển công nghệ cao này tùy mức độ nghiên cứu cơ bản của dự án nghiên cứu và trong nhiều trường hợp có thể cho vay với lãi suất thấp để triển khai tiếp nhiệm vụ nghiên ... rõ lại chức năng của mình là coi trọng đồng thời các hoạt động nghiên cứu và thương mại hoá, triển khai kết quả nghiên cứu vào cuộc sống. Các nhà nghiên cứu của viện cần hạn chế tập trung vào...
 • 61
 • 469
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số

Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số
... củahội đồng nghiên cứu mã kênh truyền đối với mã LDPC được khôi phụclại. Như tổng kết trong bảng 1.1, các mã LDPC đã trở thành đề tàinóng bỏng đối với hội đồng nghiên cứu mã kênh truyền dẫn. ... tập trung vào việc giải quyết hai bài toán thứ hai và thứ ba ứng dụng mô phỏng trong các kênh truyền dẫn có can nhiễunhư AWGN, pha đinh.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, xây dựng các ma trận sinh ... lỗi của mã;• Nghiên cứu và đề xuất các mô hình tích hợp mã LDPC, giải quyếtcác bài toán về độ phức tạp và khả năng chống lỗi của hệ thống.Đối tượng nghiên cứu • Các kênh truyền dẫn có can nhiễu...
 • 152
 • 442
 • 0

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA

Thạc sĩ nông nghiệp: NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY BAO PHẤN Ở CÂY LÚA
... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG ... Có hai loại Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU ... của các yếu tố vật lý trong môi trường Các yếu tố vật lý của môi trƣờng bao gồm: + Trạng thái vật lý của môi trƣờng ở dạng rắn hay lỏng + Độ pH môi trƣờng + Độ ẩm không khí + Ánh sáng và...
 • 134
 • 1,166
 • 1

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa

Nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúa
... Có hai loại Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU ... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐÀO XUÂN THANH NGHIÊN CỨU TẠO VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG ... của các yếu tố vật lý trong môi trường Các yếu tố vật lý của môi trƣờng bao gồm: + Trạng thái vật lý của môi trƣờng ở dạng rắn hay lỏng + Độ pH môi trƣờng + Độ ẩm không khí + Ánh sáng và...
 • 134
 • 828
 • 3

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ metyl đỏ trong dung dịch nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường
... mặt của hai loại VLHP bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM). Các kết quả nhận được cho thấy các VLHP chế tạo được có độ xốp bề mặt lớn so với nguyên liệu, độ bền cơ học cao. 3. Nghiên cứu khả ... nước của các vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thử nghiệm xử lý môi trường”. Với mục đích đó, trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu các nội dung sau: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại ... bột mịn (nguyên liệu đầu)[9]. 2.2.1.2. Chế tạo các vật liệu hấp phụ a. VLHP 1: Cân một lượng xác định nguyên liệu rồi trộn với dung dịch fomanđehit 1% theo tỉ lệ 1: 5 (nguyên liệu: fomanđehit;...
 • 55
 • 1,194
 • 9

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm

Nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b (seb) phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩm
... bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 CHƢƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Vật liệu, trang thiết bị và dụng cụ nghiên cứu 2.1.1. Chủng ... tái tổ hợp pET21a+/SEB vào tế bào khả biến E. coli DH5α 36 3.8 Kết quả điện di colony-PCR để chọn dòng khuẩn lạc mang plasmid tái tổ hợp 37 3.9 Điện di sản phẩm cắt plasmid tái tổ hợp pET21a+/SEB ... đề tài Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp Staphylococcal enterotoxin B (SEB) phục vụ cho tạo kít phát hiện nhanh ngộ độc thực phẩm do độc tố tụ cầu vàng” Trong quá trình nghiên cứu vừa...
 • 67
 • 805
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy bao phấn ở cây lúanghiên cứu tuyển chọn các tổ hợp cà chua mới trên vùng đất ven biển hải phòng ở vụ thu đông và vụ xuân hènghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012vai trò của các nguyên tố hợp kim trong thépnghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo vật liệu composite gỗ nhựa plypropylenenghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu nguồn vật liệu khởi ðầu cho chọn tạo giống dưa chuột cucumis sativus l ưu thế lai phục vụ chế biếnnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu một số yếu tố của thành tố quản lý đối với việc tạo dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học dân lập hải phòngnghiên cứu sinh vật hại nông sảnhợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổinghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm đƣợc chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol pegnghiên cứu tạo phức hệ nano tích hợp curcuminnghiên cứu tạo rễ tơ ở cây sâm dâyluận văn nghiên cứu thành phần nguyên tố vi lượng cu zn mo mn v trong đất trồng vải thiều thanh hà hải dương luận văn thạc sỹ hóa họcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015