skkn Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9

skkn Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9

skkn Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua giảng dạy môn ngữ văn lớp 9
... Nga-THCS Hải Triều 19 SKKN: Giáo dục năng sống cho học sinh THCS qua môn Ngữ Văn lớp 9 Tên sáng kiến kinh nghiệm:GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS QUA MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 I. LÝ DO CHỌN ... Triều23 SKKN: Giáo dục năng sống cho học sinh THCS qua môn Ngữ Văn lớp 9 Đoàn Thị Nga-THCS Hải Triều24 SKKN: Giáo dục năng sống cho học sinh THCS qua môn Ngữ Văn lớp 9 Xã hội ... Triều20 SKKN: Giáo dục năng sống cho học sinh THCS qua môn Ngữ Văn lớp 9 IV/ KẾT QUẢ : Với việc giáo dục KNS cho học sinh qua bộ môn Ngữ văn lớp 9 mà tôi đã thực hiệntrong việc giảng dạy trong...
 • 24
 • 14,929
 • 87

SKKN: Giáo dụcnăng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông

SKKN: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp 10 trung học phổ thông
... để giáo dục KNS cho HS lớp 10, khối lớp đầu cấp THPT, tôi mạnh dạn trình bày đề tài Giáo dục năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình Ngữ Văn lớp ... Nxb Giáo dục, 2006. 2. Thiết kế bài giảng ngữ văn 10, Nguyễn Văn Đường (chủ biên), Nxb Hà Nội, 2006. 3. Giáo dục năng sống trong môn Ngữ Văn ở trường THPT, Nhiều tác giả, Nxb Giáo dục ... khả năng áp dụng thực tiễn của môn học này. Thực tế ấy khiến người giáo viên dạy Văn không khỏi không suy nghĩ. Từ thực trạng trên, để việc dạy học môn Văn nói chung và giảng dạy môn Văn...
 • 24
 • 4,373
 • 13

skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

skkn Một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
... E$,+#F+430$43,A43,4"C;+,?"?,B$4A>4&45$)G4&45/E 9 6G4H 4%$IMột số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học . Vì r +9  0$A1G $0$6.1JGF'I. ... /-010$(-234+56'_J ,6  9# -5-4%rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, %&$M##4<H  +9   .]A^.1[_$&#4AlG4)3#64Q:<E ... s…w{…wc'_g"4%777777777777777777''cX'^MG"4%7777777777777777Xn'P0 9 77777777777777777'ZPHÒNG GD –ĐT QU†Te‡T‡TRƯỜNG TIỂU HỌC aSÁNG KIẾN KINH NGHIỆMMỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH...
 • 12
 • 1,614
 • 2

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sống giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... chức giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. 1.3.3.1 Nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn ... pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. 4. Giả thuyết khoa học Giáo dục kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học...
 • 110
 • 5,778
 • 21

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... tiêu của việc giáo dục kỹ năng sống giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học. Mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống nói chung và giáo dục kỹ năng xử lý tình ... giáo dục toàn diện học sinh tiểu học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học. 5.2 Nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho ... Tiểu học đổi mới đã hƣớng đến giáo dục kỹ năng sống thông qua lồng ghép một số môn học có tiềm năng nhƣ: Giáo dục đạo đức, Tự nhiên-Xã hội (ở lớp 1-3) và môn Khoa học (ở lớp 4-5). Kỹ năng sống...
 • 110
 • 6,074
 • 24

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học
... chương trình môn học, từ đó xác định các bài có khả năng lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong môn học. - Soạn bài và dạy học (môn học) theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT.- ... ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong- Cách khai thác nội dung và soạn bài để dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục BVMT trong môn học. môn học. 2/ Học viên có khả năng: - Phân tích ... tích hợp. giáo dục BVMT trong môn - Phương pháp và hình thức dạy học lồng ghép, tích hợp. giáo dục BVMT trong môn học. học. - Cách khai thác nội dung và soạn bài để dạy học lồng ghép,...
 • 64
 • 5,452
 • 6

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Luận án Tiến sỹ Giáo dục
... sở, những môn học được khai thác nhằm giáo dục năng sống cho học sinh là: môn Giáo dục công dân, môn công nghệ. + Trong giáo dục trung học phổ thông, giáo dục năng sống cho học sinh đã ... về giáo dục năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chương 2: Biện pháp giáo dục năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dục năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài...
 • 182
 • 12,061
 • 463

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt
... đại học s phạm hà nội tạp chí khoa học số 6 năm 2006 Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT Nguyễn Thanh Bình Trung tâm GDH, Trờng ĐHSP Hà Nội I. Đặt vấn đề Giáo dục kỹ năng ... đời, cuộc sống của chính bản thân và ngời khác. Qua điều tra nhu cầu hơn 300 học sinh THPT của đề tài " Giáo dục một số kỹ năng sống cho học sinh THPT" mã số B2005-75-126 cho thấy: ... đợc học KNS. Do đó, giáo dục KNS cho học sinh THPT trở thành một nhiệm vụ cấp thiết giúp các em thành công, hạnh phúc, đảm bảo chất lợng của cuộc sống . II. Thử nghiệm giáo dục một số KNS cho...
 • 5
 • 3,605
 • 82

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
... sở, những môn học được khai thác nhằm giáo dục năng sống cho học sinh là: môn Giáo dục công dân, môn công nghệ. + Trong giáo dục trung học phổ thông, giáo dục năng sống cho học sinh đã ... về giáo dục năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chương 2: Biện pháp giáo dục năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dục năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài...
 • 182
 • 8,780
 • 37

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
... của hoạt động giáo dục NGLL để giáo dục KNS cho học sinh THPT. 1.4. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.4.1. Thực ... bảo vệ - Giáo dục kỹ năng sống là mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm vụ giáo dục nhân cách toàn diện của giáo dục THPT. - Giáo dục năng sống cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài ... dung giáo dục năng sống cho học sinh ở bậc học này. 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.2.1. Các khái niệm 1.2.1.1. Kỹ năng sống...
 • 26
 • 5,030
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thcsskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcskkn giao duc ky nang song cho hoc sinh choi hocskkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông qua công tác chủ nhiệm thpt triệu sơnskkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số phương pháp dạy học tích cực trong chương trình ngữ văn lớp 10 trung học phổ thônggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua môn ngữ văn lớp 12skkn góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nguyễn minh châuskkn một số biện pháp rèn giáo dục kỹ năng sống cho học sinhskkn về giáo duc kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcskkn về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptnội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinhgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thônggiáo dục kỹ năng sống cho học sinh thptgiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu họcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ