Khóa luận : Đánh giá hiện trạng môi trường 5 năm của tỉnh bình phước từ năm 2005 đến 2009 và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lơn tập trung của huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại các trang trại chăn nuôi lơn tập trung của huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng
... phát từ nhu cầu thực tiễn các vấn đề bức xúc của môi trường , để đóng góp vào hướng nghiên cứu này, khóa luận thực hiện đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ... ở huyện Vĩnh Bảo nhằm đánh giá hoạt động, các vấn đề môi trường hiện trạng công tác quản lý môi trường tại các trang trại. - Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại trang ... KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Phi Long, Lớp MT1201 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI...
 • 63
 • 928
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bãocủa huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước và sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.
... triệt triệt để các chương trình , dự án bảo vệ môi trường , đánh giá hiện trạng môi trường của từng tỉnh từng địa phương. Đó là lý do mà hằng năm các tỉnh phải thực hiện đánh giá hiện trạng ... tham gia của người dân. Ứng với thực tế , đề tài “ Nghiên cứu hiện trạng đề xuất giải pháp Bảo Vệ Môi Trường trước sau mùa bão lũ của huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam” được thực hiện. 2. ... ,xã hội vừa bảo vệ được môi trường. từ đó, xuất phát từ công tác quản lý thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường là cần thiết cấp bách nhất hiện nay, đồi hỏi có sự tham gia của nhà nước...
 • 107
 • 693
 • 1

Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá hiện trạng môi trường đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, Tỉnh Ninh Thuận

Nghiên cứu hiện trạng, đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho khu du lịch Long Thuận, Tỉnh Ninh Thuận
... CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO KHU DU LỊCH LONG THUẬN, TỈNH NINH THUẬN Ngành: MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Giảng ... tâm 2.1.2.4 Bảo vệ môi trường du lịch 2.1.2.4.1 Sự cần thiết của công tác bảo vệ môi trường du lịch Môi trường du lịch là một khái niệm rộng bao gồm cả môi trường tự nhiên môi trường kinh ... hành các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường du lịch 2.1.2.4.3 Lợi ích của việc bảo vệ môi trường du lịch Bảo vệ môi trường ở bất kì lĩnh vực nào cũng đem lại lợi ích, mang tính chất tích...
 • 103
 • 653
 • 2

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An – Hải Phòng đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An – Hải Phòng và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
... chế pháp luật Luật bảo vệ môi trường được quốc hội thông qua ngày 19-11-20 05 quy định có hệ thống các hoạt động bảo vệ môi trường, chính sách, biện pháp nguồn lực cho bảo vệ môi trường, ... nghiêm chỉnh quy định chung luật pháp chung về bảo vệ môi trường của Nhà nước thông qua việc xây dựng quy tắc, quy chế bảo vệ môi trường của thành phố. Công ty Môi trường đô thị là cơ quan ... vệ môi trường, quyền nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân: 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI...
 • 65
 • 1,351
 • 6

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế xã hội tới môi trường sông thị vải vùng lân cận đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế xã hội tới môi trường sông thị vải và vùng lân cận đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường
... tháng 3 năm 20 05 242 Hình 3.2 3: Nồng ñộ BOD 5 tháng 3 năm 20 05 dọc sông Thị Vải tại một số vị trí 243 Hình 3.2 4: Nồng ñộ BOD 5 lớn nhất tháng 3 năm 20 05 – Kịch bản HT20 05- NT 244 Hình 3.2 5: Nồng ... TỔNG KẾT ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TỚI MÔI TRƯỜNG SÔNG THỊ VẢI VÀ VÙNG LÂN CẬN. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CNĐT: TRỊNH ... trình công trình nhằm cải thiện môi trường sông Thị Vải theo ñịnh hướng bền vững với lộ trình giải pháp rõ ràng ñến năm 20 15 ñến năm 2020 ñể ñạt ñược các mục tiêu bảo vệ môi trường và...
 • 618
 • 698
 • 0

khảo sát đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện nhà bè nhằm đề ra giải pháp phân loại rác thải tại nguồn

khảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn huyện nhà bè nhằm đề ra giải pháp phân loại rác thải tại nguồn
... Đồ án tốt nghiệp GVHD: Ths Lê Thị Vu Lan 10 Thu nhập bình quân đầu người năm 2000 là 4, 051 triệu đồng/người /năm lên 5, 8 triệu đồng/người /năm vào năm 2004. Đến nay, Huyện đã hoàn thành ... CH4 0-3 5. 2 88 5 3-6 3.8 76 21 6-12 0.4 65 29 12-18 1.1 52 40 18-24 0.4 53 47 24-30 0.2 52 48 30-36 1.3 46 51 36-42 0.9 50 47 42-48 0.4 51 48 (Nguồn: Trần Hiếu ... GVHD: Ths Lê Thị Vu Lan 20 - Độ ẩm: Là tỷ số giữa lượng nước có trong một lượng chất thải khối lượng chất thải đó. Ví d : Độ ẩm của thực phẩm thừa: 70%; giấy: 60%; g : 20%; nhựa: 2%....
 • 73
 • 873
 • 3

khảo sát hiện trạng môi trường công ty tnhh cbts hoàng long đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững

khảo sát hiện trạng môi trường công ty tnhh cbts hoàng long và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vững
... 1.6. kết cấu của đề tài. Kết cấu đề tài bao gồm 5 chương: Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Tổng quan. Chương 3: Kết quả khảo sát hiện trạng môi trường Chương 4 : Đề xuất các giải pháp nâng cao ... 1191080119 NGÀNH : MÔI TRƯỜNG LỚP : 11HMT01 1. Đầu đề đồ án tốt nghiệp: “Khảo sát hiện trạng mơi trường của cơng ty TNHH CBTS Hồng Long đề xuất biện pháp bảo vệ mơi trường phát triển bền ... nhiễm môi trường. 1.3. Nội dung nghiên cứu - Khảo sát hiện trạng môi trường khu vực sản xuất. - Phân tích, đánh giá các tác nhân gây ô nhiễm môi trường. - Đề xuất giải quản lý môi trường, ...
 • 93
 • 615
 • 2

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu đề xuất giải pháp bảo vệ

Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ
... tài “Nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông Công đoạn từ hạ lưu Hồ Núi Cốc đến điểm hợp lưu sông Cầu đề xuất giải pháp bảo vệ , với mục tiêu sau: Đánh giá hiện trạng diễn biến chất ... ngành: Khoa học Môi trường; Mã s : 60 85 02 Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải Năm bảo v : 2012 Abstract. Xác định được hiện trạng diễn biến chất lượng nước Sông Công. Đánh giá ... riêng đối với từng đối tượng cụ thể. + Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường tạo điều kiện giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tư vấn...
 • 8
 • 1,078
 • 13

đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninh

đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninh
... trạng môi trường qua đó có thể đánh giá năng lực quản lý các vấn đề môi trường tại từng nhà máy chế biến cao su trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Chương 4: Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường ... 1) Nội dung 1: Khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất, hiện trạng môi trường các giải pháp quản lý của các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. a. Phương pháp thu thập ... máy ? Đánh giá hiện trạng đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 7. Kết c ấu của đồ án tốt nghiệp Gồm 4 chương: Chương 1: Tổng...
 • 143
 • 1,880
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệkhóa luận đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn nghèn huyện can lộc tỉnh hà tĩnhkhảo sát hiện trạng môi trường cty tnhh cbts hoàng long và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vữngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020đề xuất giải pháp bảo vệ môi trườngđề xuất giải pháp bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệpNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ