Nghiên cứu thu nhận và xác định đặc tính của galactosidaza từ một số chủng nấm mốc aspergillus SP và ứng dụng để sản xuất galactooligosaccarit

Nghiên cứu thu nhận xác định đặc tính của galactosidaza từ một số chủng nấm mốc aspergillus SP. ứng dụng để sản xuất galactooligosaccarit

Nghiên cứu thu nhận và xác định đặc tính của galactosidaza từ một số chủng nấm mốc aspergillus SP. và ứng dụng để sản xuất galactooligosaccarit
... tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu thu nhận, tinh chế xác định đặc tính β -galactosidaza từ nấm mốc Aspergillus sp. - Tách dòng gen mã hóa sinh tổng hợp β -galactosidaza từ nấm mốc Aspergillus sp. ... VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA β -GALACTOSIDAZA TỪ MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS SP. ỨNG DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT GALACTOOLIGOSACCARIT Chuyên ngành : Công nghệ sinh học thực phẩm Mã số: 62 54 ... định một số đặc tính của β -galactosidaza từ Aspergillus sp . 5. Tách dòng, xác định phân tích trình tự gen mã hóa sinh tổng hợp β- galactosidaza từ nấm mốc Aspergillus sp. 6. Nghiên cứu các...
 • 27
 • 689
 • 0

PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM
... chủng virus gây bệnh đại diện từ thực địa làm nguồn giống sản xuất vacxin là một việc làm cần thiết. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân lập xác định một số đặc tính sinh học của PCV2 từ ... Ngày chấp nhận: 15.06.2013 TÓM TẮT Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích phân lập xác định một số đặc tính sinh học của Porcine circovirus type 2 (PCV2) ở đàn lợn nuôi tại một số tỉnh ... chí Khoa học Phát triển 2013, tập 11, số 3: 304-309 www.hua.edu.vn 304 PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN...
 • 6
 • 811
 • 6

Chế tạo xác định đặc trưng của vi sợi xenlulozơ trích ly từ lùng phế thải ở nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học

Chế tạo và xác định đặc trưng của vi sợi xenlulozơ trích ly từ lùng phế thải ở nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học
... được sử dụng trong ngành điện tử.- Một số ứng dụng khác của vi sợi:+ Ứng dụng làm giấy bìa cứng đặc biệt.+ Nanocompozit xanh: compozit có nhựa nền compozit không nhựanền.+ Các ứng dụng ... chung.b. Ứng dụng của vi sợi:- Các vi sợi được sử dụng để làm chất gia cường cho các polyme tổnghợp các polyme sinh học để sản xuất các sản phẩm thu c lĩnh vực phimảnh hoặc sơn mài. Tùy thu c vào ... lượng phế thải từ cây lùng nâng cao giá trị sử dụng của cây lùng trong khuôn khổ của luận văn thạc sỹ này, vấn đề: “Chếtạo xác định tính chất đặc trưng của vi sợi xenlulozơ từ lùng phế thải...
 • 40
 • 898
 • 2

PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE TỪ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) BỆNH PHÙ MẮT XUẤT HUYẾT doc

PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE TỪ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP.) BỆNH PHÙ MẮT VÀ XUẤT HUYẾT doc
... Cần Thơ 203PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS AGALACTIAE TỪ CÁ ĐIÊU HỒNG (OREOCHROMIS SP. ) BỆNH PHÙ MẮT VÀ XUẤT HUYẾT Đặng Thị Hoàng Oanh1 Nguyễn Thanh Phương1 ... sinh lý sinh hóa được chọn để định danh vi khuẩn được trình bày ở bảng 2. Hình dạng, kích thước tính ròng của vi khuẩn được xác định bằng phương pháp nhuộm Gram. Tính di động của vi khuẩn ... Não; (+) dương tính; (-) âm tính; (+s) phản ứng chậm Kết quả quan sát phân tích các đặc điểm hình thái, sinh lý sinh hóa của các chủng vi khuẩn phân lập từ cá điêu hồng bệnh xuất huyết được...
 • 10
 • 590
 • 4

Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển vật liệu kết dính chất lượng cao

Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao
... Việc nghiên cứu các ứng dụng của DVHĐ có ý nghĩa thực tiễn cao. DVHĐ có rất nhiều ứng dụng, đã có khoảng hơn 200 phát minh nghiên cứu về ứng dụng của DVHĐ. DVHĐ có thể tham gia các phản ứng ... acetone, n-hexan, toluen, Một số đặc tính hóa lý của DVHĐ được thống kê ở bảng 1.7: Bảng 1.7. Đặc tính của một số loại dầu vỏ hạt điều Phương pháp tách dầu điều Đặc tính Nhiệt Dung môi Ép ... hạt điều là đề tài nghiên cứu của trường Đại học Bách khoa TP.HCM phối hợp với Công ty Donafoods đưa vào ứng dụng từ năm 1999 nhằm tận dụng vỏ hạt điều để sản xuất dầu xuất khẩu thay vì dùng...
 • 114
 • 3,646
 • 18

Luận văn thu nhận enzyme chitosanase từ chủng xạ khuẩn streptomyces griceus (NN2) ứng dụng để sản xuất đường chitosanoligosaccha

Luận văn thu nhận enzyme chitosanase từ chủng xạ khuẩn streptomyces griceus (NN2) và ứng dụng để sản xuất đường chitosanoligosaccha
... enzyme thu nhận từ xạ khuẩn thường có hoạt tính cao hơn cả. Chính vì những ứng dụng rất thiết thực của enzyme chitosanase COS đến đời sống của con người chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề ... hiệu quả nhất để sản xuất sản phẩm này là phương pháp sinh học sử dụng enzyme chitosanase. Enzyme chitosanase có thể thu nhận được từ nhiều nguồn khác nhau như vi khuẩn, nấm, hay một số thực vật… ... một số sản phẩm khác mà vốn dĩ chúng ta không tạo ra được. Công nghệ enzyme là một trong bốn bộ phận của công nghệ sinh học. Trong một vài thập kỷ gần đây việc nghiên cứu các ứng dụng của...
 • 120
 • 929
 • 1

Tách xác định cấu trúc của flavonoit từ nụ hoa cây vối clei'stocalyx operculatus (roxb) merr et perry

Tách và xác định cấu trúc của flavonoit từ nụ và hoa cây vối clei'stocalyx operculatus (roxb) merr et perry
... đợc sử dụng nhiều trong cuộc sống dân gian nhng cha đợc nghiên cứu nhiều về thành phần hoá học.Chính vì vậy chúng tôi đã chọn đề tài Tách xác định cấu trúc của một số flavonoit tritecpenoit ... Hoàng Văn Lựu các cộng sự (11/1994). Một số ứng dụng của phơng pháp cộng hởng từ hạt nhân (NMR) trong nghiên cứu hoá học các hợp chất thiên nhiên.Hội thảo Phơng pháp cộng hởng từ hạt nhân ... CHCl3/CH3OHSơ đồ phân lập xác định dữ kiện về cấu trúc các chất đợc tách từ nụ hoa cây vối (Cleistocalyx operculatus (Roxb). Merr Et Perry). II.2.4. Xác định cấu trúc: Xác định cấu trúc các...
 • 26
 • 522
 • 0

Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế thánh địa mỹ sơn, quảng nam

Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại đại nội huế và thánh địa mỹ sơn, quảng nam
... Nghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế Thánh địa Mỹ Sơn - Quảng Nam”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xác định được thành phần, đặc điểm phân bố động thái của ... của các chủng nấm mốc gây hại chính phổ biến - Nghiên cứu đặc điểm nuôi cấy hình thái của các chủng nấm mốc tuyển chọn trên các môi trường đặc trưng [6], [41]. f. Phương pháp nghiên cứu ... TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Các chủng nấm mốc phân lập từ các mẫu nấm mốc lấy trên cơ chất là gạch, gỗ, xi măng, đá tại một số địa điểm thu c Đại Nội - Huế Thánh...
 • 26
 • 564
 • 0

Xác định hàm lượng axit sorbic trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắ quang dùng thuốc thử axit thiobarituric

Xác định hàm lượng axit sorbic trong một số thực phẩm bằng phương pháp trắ quang dùng thuốc thử axit thiobarituric
... để đặc trưng chocác đối tượng các chất xác định. Màu xuất hiện là do kết quả hấp thụ bức xạ ánh sáng bởi vật liệu, mỗi một dạng vật liệu có những tính chất đặc trưng riêng về hấp thụ ... nghiệm 19III.1 Xác định các điều kiện tối ưu. 19III.1.1. Xác định bước sóng tối ưu. 19III.1.2. Xác định thời gian oxi hóa tối ưu. 21III.1.3 Xác định thời gian tác dụng của thu c thử với chất ... axitmalic được sản xuất bằng cách tổng hợp từ axit fumalic, axitfumalic thu được bằng phương pháp lên men đường dùng nấm mốc Fumarin. Axit malic thường được ứng dụng trong sản xuất mứt, các...
 • 31
 • 1,519
 • 8

TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM Trichoderma spp. PHÂN GIẢI cellulose MẠNH ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI GIỐNG ĐẬU XANH 208 VỤ XUÂN 2011 TẠI HTX HƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ HUẾ pptx

TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM Trichoderma spp. PHÂN GIẢI cellulose MẠNH ĐỂ SẢN XUẤT PHÂN HỮU CƠ VI SINH VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI GIỐNG ĐẬU XANH 208 VỤ XUÂN 2011 TẠI HTX HƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ HUẾ pptx
... lý thuyết năng suất thực thu đạt tương ứng là 17,27 tạ/ha 12,44 tạ/ha. 1. Đặt vấn đề Trong sản xuất nông nghiệp, phân bón có một vai trò quan trọng quyết định cả về chất lượng sản ... đầu tư thân thiện với môi trường. 204 2. Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1.Vật liệu nghiên cứu Các chủng nấm Trichoderma spp. đã phân lập tại viện Tài nguyên môi trường Công ... NPK giống đậu xanh cao sản 208. 2.2. Phương pháp nghiên cứu 2.2.1. Xác định chủng nấm Trichoderma spp. phân giải cellulose mạnh Thí nghiệm được thực hiện ở Viện Tài nguyên môi trường và...
 • 12
 • 906
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp thu nhận và ứng dụng bột màu chất nhũ hóa sinh học và dẫn xuất của axit amin s adenosyl l menthionine từ vi sinh vậtnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânnghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốcnghiên cứu sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu tôm bằng enzyme flavourzyme và ứng dụng trong sản xuất nước chấmnghiên cứu e learning và ứng dụng thiết kế bài giảng điện tử e learningBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI