ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ - THPT CẨM BÌNH ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT - THPT CẨM BÌNH ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 MÔN VẬT LÝ - THPT CẨM BÌNH ppt
... www.DeThiThuDaiHoc.ComSỞ GD-ĐT HÀ TĨNHTRƯỜNG THPT CẨM BÌNH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2013 Môn thi: Vật líThời gian làm bài: 90 phút(50 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132(Thí sinh ... trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là 2.10 -4 s. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là:A. 1,2.10 -4 s B. 0,8.10 -4 s. ... x = 60vòng.www.DeThiThuDaiHoc.Com Trang 3/7 - đề thi 132www.DeThiThuDaiHoc.ComCâu 32: Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s...
 • 7
 • 329
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT Khối: A, A1 TRƯỜNG THPT MINH KHAI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ Khối: A, A1 TRƯỜNG THPT MINH KHAI
... TRƯỜNG THPT MINH KHAIMã đề thi 132ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A1.Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệmI. ... Z - _ - 0,'', -  '$'# -  'B. Z - _ - 0, ... Z - _ - 0, ' - _'$'# -  '' - C. Z - '# - 0,''...
 • 6
 • 323
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ Khối A và A1- CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH (Mã đề thi 132 ) ppt
... 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 -2 013 Môn: VẬT LÝ; Khối A và A1 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề DeThiThuDaiHoc.com Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1/7 - đề thi 132 SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI THỬ ... (mạch) A. khuếch đại. B. tách sóng. C. biến điệu. D. anten. www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 3/7 - đề thi 132 Câu 21: Khi từ trường biến thi n theo thời...
 • 7
 • 351
 • 0

TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT docx

TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ docx
... Trang 1/6 - đề thi 209 TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 209 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A1. Thời gian làm bài: 90 phút; ... mạch là T =12.10 -5 s . Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là A. 10 -4 s. B. 4.10 -5 s. C. 2.10 -5 s. D. 8.10 -5 s. Câu 28: Khi ... độ cứng của lò xo k = 50 N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lên giá treo lần lượt là 8 N và 4 N. Vận tốc cực đại của vật là A. 405 cm/s. B. 6010 cm/s....
 • 6
 • 315
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn VẬT LÝ pptx
... Trang 1/6 - đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI Mã đề thi 357 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÝ; Khối: A; A1. Thời gian làm bài: 90 phút; ... mạch là T =12.10 -5 s . Thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường là A. 10 -4 s. B. 4.10 -5 s. C. 2.10 -5 s. D. 8.10 -5 s. Câu 3: Người ... cực đại, giữa Trang 2/6 - đề thi 357 M và O chỉ có một điểm khác dao động cực đại. Trên đường tròn tâm O, đường kính 24cm, nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại là...
 • 6
 • 276
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012 Môn VẬT LÝ - KHỐI A TRƯỜNG THPT LÊ LỢI
... $rl+C^+B'G>0'(+U+E+'DH*2`+++U 1- 0.82MC+U0l+<H`+++U 1- 0.<RW2HCN+U0l+<,3O+<) 1- 0.2MC+U`++ 1- 0.<HHCN0l+.CLD 1- 0.67 ... !!H-JV'OH 6 ,2u0p+U>1vH*2 !!H- 82H- 2!H- 2 !H-67:$;naz.`lHcC05(M 1- +OOb8=H++'G5\2u+U 1- NLM50++2K;nnazP,RH,&apos ; 1- H'ci*28'(+kCLM+C<)=8223G'LM+<J23+S+<F0++'G58=28'(+kC=LM+C<)2='(+kCLM+C<)867;$?0*5@1<A2.++, ... $rl+C^+B'G>0'(+U+E+'DH*2`+++U 1- 0.82MC+U0l+<H`+++U 1- 0.<RW2HCN+U0l+<,3O+<) 1- 0.2MC+U`++ 1- 0.<HHCN0l+.CLD 1- 0.67 1$ ak> α +O'(#8.9E<H5(>1 /$Be '` -  1- 0CK`/$oBe n X MeVα+ → + +n>+,-G'(.CLD<,3O+<)CLD+,-G'(+U>α2LM+U++>1.'D<F,S\CSV2+UO?'(+U>1v*28.9...
 • 7
 • 316
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
... SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KÌ THI THỨ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2012 -2 013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN Câu Đáp án Điểm 1.(1 điểm) ... sát…. • TXĐ D = ℝ • Sự biến thi n - Chiều biến thi n ()2y' 3 x 1= −; 2x 1y' 0 x 1 0x 1== ⇔ − = ⇔= − 0.25 - Hàm số đồng biến trên các khoảng...
 • 6
 • 421
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU THÁI BÌNH
... Mã đề1 47 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang1SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2012 MÔN THI : VẬT LÝ Thời gian làm bài: ... Biết cường độ âm chuẩn của âm là Io = 10 -1 2W/m2. Ngưỡng nghe của tai ngường đó là: A. 10 -1 0W/m2 B. 10 -9 W/m2 C. 10 -8 W/m2 D. 10 -7 W/m2 C©u 11 : Một tế bào quang điện ... động của phần tử vật chất tại M bằng x(cm) O 6 -6 t(s) x1 x2 1 2 Mã đề1 47 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang42fa, lúc đó tốc độ dao động của phần tử vật chất tại N bằng:...
 • 5
 • 435
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1/7 - đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: ... PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang) Mã đề thi 132 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 ... dụng giữa hai điểm AM có giá trị lần lượt là U1, U2, U3. Kết luận đúng là: www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 2/7 - đề thi 132 A. U3 = 3U1 =1,5U2....
 • 7
 • 737
 • 14

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT ppt

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2010 MÔN VẬT LÝ ppt
... Sở Giáo dục & Đào tạo thái bình Đề thi Thử đại học lần 1 năm 2010 Trờng THPT Bắc Duyên hà Môn vật ______________ (Thời gian làm bài 90 phút)I. Phần dùng ... tớch tc thi ca t in l 810.3=qC thỡ dũng in tc thi trong mch i = 0,05A. in tớchcực đại ca t in cú giỏ tr:A. 3,2.10 -8 C B. 3,0.10 -8 C C. 2,0.10 -8 C D. 1,8.10 -8 CCâu 16. Một vật đợc ... của Mã đề thi 315Mã đề: 315Câu 8. Ngời ta chiếu lần lợt hai bức xạ 1 và 2 (212=) vào catốt của một tế bào quang điện có giớihạn quang điện 0 thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của...
 • 6
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đề thi thử đại học lần ii năm 2014 môn vật lý trần phúđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2013đề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối atrường thpt nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2011 môn toán ; khối a btrường thpt chuyênnguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtrường thpt chuyên nguyễn huệ đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn tiếng anh nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namđề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi tử đại học lần 2 năm 2013 môn toán trường thpt chuyên trần phúmon vat ly de thi thu dai hoc lan 1 nam 20122013 truong luong van chanhđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 trường vĩnh phúcNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ