ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT - đề thi 179 docx

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Trường Đại học Vinh Môn: VẬT LÍ - Mã đề thi 179 docx
... Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu ... thời điểm vật đi qua vị trí 1xcm=− theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 /3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa ... có phủ hai lớp điện cực. C. Suất điện động của pin có giá trị nhỏ, khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V. D. Pin có thể hoạt động khi chiếu ánh sáng nhìn thấy. Trang 3/ 4 - đề thi 179 Câu 30 : Một đặc...
 • 4
 • 692
 • 3

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2013 Môn: VẬT LÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN pot
... Trang 1/4 - đề thi 179 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 20 13 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu ... điểm vật đi qua vị trí 1xcm= − theo chiều âm lần thứ 20 13 là A. 6 037 / 3 ( ).s B. 6041/ 3 ( ).s C. 6 038 / 3 ( ).s D. 20 13 ( ).s Câu 37 : Cho tia phóng xạ đi qua điện trường ... lớp điện cực. C. Suất điện động của pin có giá trị nhỏ, khoảng từ 0,5 V đến 0,8 V. D. Pin có thể hoạt động khi chiếu ánh sáng nhìn thấy. www.VNMATH.com Trang 3/ 4 - đề thi 179 Câu 30 :...
 • 4
 • 601
 • 0

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 3 - 2012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài : 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh : Số báo danh đề thi ... cm− = và 2 2 3, 5 .AM BM cm− = Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là Trang 3/ 7 - đề thi 126A. 3 .mmB. 3 .mm−C. 3 .mm−D. 3 3 .mm−Câu 47: ... 5 32 5.9 36 .898; 36 5 31 32 0 13 310 23 32==⇒=−==−=λλλλEEEhcEEEhc. Đáp án B.Câu 17. Đáp án D.Câu 18. Đáp án D.Câu 19. Đáp án B.Câu 20. Vì vgnnnnnUUnnUU 30 09 03, 119 03, 1;22221212121=⇒+=⇒+==....
 • 7
 • 743
 • 13

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 2013 Môn: TIẾNG ANH CHUYEN DH VINH 2013
... 1/6 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - 20 13 Môn: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút, 80 câu trắc nghiệm) đề thi 135 ... WWW.VNMATH.COM Trang 3/ 6 - đề thi 135 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question 39 : Our civilization ... same since the 1600's. WWW.VNMATH.COM Trang 4/6 - đề thi 135 Question 47: The author mentions Vivaldi and Tartini in paragraph 3 as examples of composers whose music ___. A. inspired...
 • 6
 • 1,384
 • 23

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: VẬT- đề thi 278 ppt

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN III NĂM 2013 Trường Đại Học Vinh Môn: VẬT LÝ - Mã đề thi 278 ppt
... 21 32 43 ; ;λ λ λ Áp dụng công thức tính các mức năng lượng : m nmnhcE Eλ= − ta có: 5 2 1 121 11 1 3 2 2 1 2 3 32 2 2 3 4 3 3 43 3 13, 6 13, 6 51 54 1 5 51 13, 6 13, 6 ... tiết (tham khảo) đề thi thử ĐẠI HỌC VINH lần 3 năm 20 13 Th.S: Trần quang Thanh-0904.727271 Câu 1. Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục lò xo nằm ngang, vật nặng có khối lượng m=100g ... 13 (2)112 13 N U UN UU U+= =− Lần 3: 1 11 12 2 212 3 (3) 25 3 U UN UN U U−= =+ Lấy (2) chia (1) vế theo vế 11125 13 30012NNN+== → = Lấy (1) chia (3) ...
 • 12
 • 1,108
 • 21

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2012 Môn: HÓA HỌC(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)Họ và tên Số báo danh đề thi 132 Cho ... C 3 H6O2.Câu 9: Cho X (Z = 24), Y (Z = 26). 3 X+, 2Y+có cấu hình electron lần lượt làA. [Ne]3d4, [Ne]3d44s2. B. [Ne]3d 3 , [Ne]3d6. C. [Ar]3d 3 , [Ar]3d6. D. [Ar]3d 3 , ... trong CCl4. Giá trị của m làA. 64 ,35 . B. 132 ,90. C. 128,70. D. 124,80.Câu 12: Geranial (3, 7- imetyl oct-2, 6- ien-1-al) có trong tinh dầu sả có tác dụng sát trùng, giảm mệt mỏi, chống căng...
 • 4
 • 1,218
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊNĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN 2-NĂM 2012 MÔN TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) đề thi 134 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI ... D. stimulating Trang 2/6 - đề thi 134 Question 36 : A. material B. sense C. produce D. amusementQuestion 37 : A. uphold B. found C. assist D. reinforceQuestion 38 : A. review B. press C. criticism ... mentioned about the young Leonardo da Vinci? Trang 3/ 6 - đề thi 134 A. He was physically attractive. B. He was a talented speakerC. He was well-connected D. He was gifted in many fields of art.Question...
 • 6
 • 1,394
 • 17

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC DH CHUYÊN VINH lần 2, năm 2013
... Trang 1/5 - đề thi 133 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN 2, NĂM 20 13 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút; ... với dung dịch NaHCO 3 dư thì thu được tối đa bao nhiêu lít CO2 (ở đktc)? A. 2,8 lít. B. 5,6 lít. C. 8,6 lít. D. 11,2 lít. Trang 4/5 - đề thi 133 Câu 46: Trong các chất sau: tristearin, ... chất chất lưỡng tính? Trang 3/ 5 - đề thi 133 A. 8. B. 6. C. 7. D. 5. Câu 30 : Cho các phát biểu sau: (1) Với công thức phân tử C2H2O 3 có hai hợp chất hữu cơ mạch hở có thể tham...
 • 5
 • 1,150
 • 29

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬTTRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN I NĂM 2012 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH
... Trang 1/4 - đề thi 135 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I - NĂM 2012 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu ... đã truyền được quãng đường A. .36 m B. .36 mπ C. .12 mπ D. .30 m Trang 3/ 4 - đề thi 135 Câu 33 : Trong một mạch dao động tưởng, cường độ dòng điện ... góc .30 0 Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là: A. .) 630 cos (3, 0 Vteπππ−= B. . )33 0cos (3, 0 Vteπππ−= C. . )33 0cos (3 Vteπππ−= D. .) 630 cos (3 Vteπππ−=...
 • 5
 • 991
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 3 năm 2013 môn hóa họcđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 2012 môn vật líđáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2013 đại học vinhđề khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2014dap an de khao sat chat luong lop 12 lan 3 nam 2013 mon toanđề khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2013 môn toán; khối a và a1 trường đại học vinh docđề khảo sát chất lượng lớp 12 lần 3 năm 2012 môn toánde thi khao sat chat luong lop 12 lan 2 nam 20132014 mon hoađề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần 2 thpt chuyên đh vinh 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2013 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần 2 năm 2013 môn hóa học dh chuyên vinh lần 2 năm 2013đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần iii năm 2013 môn hóa học trường đại học vinh mã đề thi 132 pptđề thi khảo sát chất lượng lớp 12 – lần i năm 2013 môn hóa học trường đại học le quy don mã đề thi 132đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 lần i năm 2014 môn vật lý trường thpt chuyên đại học vinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ