Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức
. dng mt s BT c bn: Các BT c bn  đây là BT Cô-Si: Vi n s không âm bt kì: 1 2; ; ( 2)na a a n³ta luôn có: 1 21 2 ( )nnna a aa a a In+ + +³ ; du bng xy ra khi. điu kin: 5/ 4x y+ =. Tìm GTNN ca biu thc: 4/ 1/ 4 .S x y= + Bài 50: Cho hai s không âm x,y có tng bng 1. Tìm GTNN và GTLN ca biu thc: 2008 20081 1S x y= + + +. x -4. ( ) (1 ) (2 1) ( ) 0 2 1 0 1/2x P x x x x P x x xÛ - + - - = Û - = Û = . ( Vì x và 1x- không đng thi bng 0 nên 1 2( ) 0; ( ) 0P x P x> > ) Do 2008 200(0) (1) 1 2; (1/2)...
 • 15
 • 418
 • 4

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
. (TGr7~c.<=_-((T#<(5“Những viên kim cương trong bất đẳng thức Toán học -(.%<NXB Tri thức Q(!(3/2009BÀI 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM. [x x x xxf xx− + +′= <+( )f x⇒.#0( )( ) ( ) f a f b+∞ ⇒ ≤Bài 7. (Bất đẳng thức Nesbitt)( ) ( )( )( )[ [p ]oZ 7  7  %7 ƒ ƒ 7    7 7 Z #7. )()()   Z u Zf x f x> = > ∀ ∈ −II. DẠNG 2: ỨNG DỤNG TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨCBài 1.YT#U5Z Z hZ| Z| h|x x xx x x− < < − +∀xmGiải...
 • 55
 • 497
 • 1

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf
. Foocmic),3CH COOH…Acid lactic:Acid táo: Acid khế:*Acid yếu điện li 1 phần trong nước tạo H+VD:HCOOHH++ HCOO-2/Bazơ:a/Bazơ không tan:Cu(OH)2xanh lam,Fe(OH)2trắng xanh, Fe(OH)3nâu đỏ,Mg(OH)2. liYếuTrung bìnhMạnhĐộ điện li0 0,03 0,03 0,3 0,3 1 Sự phân li ionÍt1 phần Gần hoàntoànChất điện li yếu thường xét khiK0,01C*Sự điện ly của nước :Nước là chất. ion3H O(hay viết đơn giản hơn làH)vàOHtrong nước nguyên chất vàtrong dung dòch nước (không quá đặc) ở mỗi nhiệt độ là hằng số2H OKđược gọi là tích số ion củanước.23[ ][ ]H OH...
 • 4
 • 307
 • 0

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf
. TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  1************************************************************************************************************************************Câu. < HCl < HFC. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu. biển.C. Khoáng vật sunfat: Thạch cao, baritin, selestin…D. A & C đều đúngTÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu...
 • 4
 • 266
 • 0

Phương pháp giải dòng điện xoay chiều (Trần Quang Thanh)

Phương pháp giải dòng điện xoay chiều (Trần Quang Thanh)
. em ôn luyên thi tốt môn vật lý , tôi tiếp tụcbiên soạn phần điện xoay chiều, đây là phần 1- đầy đủ các dạng mà khi làmbài tập các em thờng gặp . Hy vọng phần nào giúp các em nắm vững kiến thức. số. Ví dụ cho UAB viết biểu thức i thì phải là AB . Còn tínhtheo công thức tổng quát : RZZtgCL= . Mạch khuyết phần tử gì thì trong công thức trên ta không đa vào . - Đoạn mạch. một góc bất kỳhoặc U và i lệch pha nhau góc bất kỳ? Phơng pháp: Trong trờng hợp này ta có thể dùng giãn đồ véc tơ hoặc dùng công thức tổng quát: RZZtgCL= và một số kiến thức đã học để...
 • 23
 • 552
 • 0

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TAÁÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyeäänn Thi ThiChaChaááttLLưươơïïngngCaoCaoVVĨĨNH. 100%ĐLBTKLCần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải đứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K,. + CO →toCu + CO2MgO + CO →toKhông pứ ( vì Mg đứng trước Al)Bài tập áp dụng 1Khử hết 6,4 gam MxOy, thấy cần 2,688 lit CO (đkc)Tìm công thức của oxit ?Pứ: MxOy+ CO →toM...
 • 17
 • 1,115
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
. số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496. luôn thể hiện số oxi hoá không ñổi trong các hợp chất: Li, Na, K thể hiện số oxi hoá không ñổi là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn thể hiện số oxi hoá không ñổi là +2; Al thể hiện số oxi hoá không. hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,035
 • 40

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
. số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496. luôn thể hiện số oxi hoá không ñổi trong các hợp chất: Li, Na, K thể hiện số oxi hoá không ñổi là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn thể hiện số oxi hoá không ñổi là +2; Al thể hiện số oxi hoá không. hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 524
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx
. số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496. luôn thể hiện số oxi hoá không ñổi trong các hợp chất: Li, Na, K thể hiện số oxi hoá không ñổi là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn thể hiện số oxi hoá không ñổi là +2; Al thể hiện số oxi hoá không. hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 580
 • 9

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
. luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN Cách giải : Áp dụng các công thức. A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng giác nên ta xử lý điều kiện B bằng phương pháp thử lại và chúng tôi. ⇔=π⇔= ∈sin 2x 0kx,k2 Baøi 151 : Giaûi phuông trình ()44sin x cos x sin x cos x *−=+ ()()()2222* sin x cos x sin x cos x sin x cos...
 • 13
 • 538
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học tích phântài liệu ôn thi đại họctài liệu ôn thi đại học môn văntài liệu ôn thi đại học toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn ngữ vănNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ