XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP NỘI LUẬN VĂN THẠC KHOA HỌC GIÁO DỤC

 XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN  ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC MÔN TỰ CHỌN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC
. thi. thức môn tự chọn trong chương trình Giáo dục Thể chất cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội .2. Mục tiêu nghiên cứu. Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kiến thức. cứu: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đánh giá kiến thức môn tự chọn theo chương trình Giáo dục thể chất. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Sinh viên khóa 11 Trường Đại học Mỹ Thuật Công. NỘI2.1. Chương trình đào tạo môn tự chọn trong chương trình GDTC cho sinh viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội. [21] Môn học tự chọn trong chương trình GDTC cho sinh viên Trường Đại học...
 • 111
 • 2,022
 • 5

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lụa chọn chương trường tính điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần vật lý đại cương ở trường dại học đồng tháp

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lụa chọn chương trường tính điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần vật lý đại cương ở trường dại học đồng tháp
... NHUNGXÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN CHƯƠNG “TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN” DÙNG CHO NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁPLUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO ... dạy học vật lý cho sinh viên. 4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU- Hoạt động kiểm tra đánh giá trong dạy học trường Đại học. - Trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá. - Quá trình dạy học môn Vật ... quả học tập theo học chế tín chỉ ở trường Đại học Chương 2: Xây dựng Bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương Trường tĩnh điện” thuộc Vật lý đại cương Chương 3: Thực nghiệm...
 • 85
 • 1,696
 • 0

Tài liệu BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 doc

Tài liệu BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10 doc
... bằng Trường Lương Văn ChánhTổ Vật lýBỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10. CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO1Fur2FurFurvuur2v−uur1vurA. 10km/hB. 35km/hC. 70km/hD. 50km/h Câu ... 30m/sC. 11,5m/sD. Khác A, B, CII. Phần đáp án Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: aht = ω2 r = (2πn)2r = 394,4m/s2 chọn D Câu 6: F2 = F12 + F22 - 2 F1 F2cos(1Fur, ... 2Fur) nên chọn D Câu 7:C Câu 8: 1,2 1 2v v v= −r r rvì 1 2v v⊥r r nên 2 21,2 1 2v v v= + = 50km/h nên chọn D Câu 9: tanα = 3/4 ⇒ α = 370 tanβ = 4/3 ⇒ β = 530 nên chọn C Câu 10:210v10...
 • 3
 • 1,248
 • 9

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10- CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10- CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
... thời gian đó là: (Cho g =9,8m/s2)A.5,0kgms-1B.4,9kgms-1 C.10kgms-1 BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LÝ LỚP 10- CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Câu 1: Trong các quá trình nào sau đây, ... < 0. Câu 13: Hệ thức ∆U = Q là hệ thức của nguyên lí I NĐLHA.Áp dụng cho quá trình đẳng nhiệt. B.Áp dụng cho quá trình đẳng áp.C.Áp dụng cho quá trình đẳng tích. D.Áp dụng cho cả 3 quá trình ... hình dạng và thể tích riêng xác định.D. Cả A, B, C đều sai. Câu 8: Chọn câu đúng trong các câu sau:A. Hệ số nở thể tích của chất khí lớn hơn của chất rắn rất nhiều.B. Hệ số nở thể tích của...
 • 33
 • 3,170
 • 4

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học

Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học sinh học
... kỹ thuật, Nội, 1999, tr.93). Như vậy: 1 Câu hỏi tự luận = n (câu hỏi trả lời ngắn) = m (câu hỏi TNKQ). câu hỏi trả lời ngắn câu dẫn 1 CH TNKQ Câu hỏi tự luận câu hỏi trả lời ngắn câu ... một cuộn chỉ. Từ các câu hỏi đó, sinh viên tự nghiên cứu giáo trình dễ hơn. Với hầu hết các câu hỏi nhỏ, sinh viên thể huy động kiến thức đã có và kiến thức trong giáo trình để trả lời, song ... hơn. Người học, có thể tự đặt câu hỏi cho tự mình là một biến thể khác của các câu hỏi tự luận của GV về chủ đề đang học. Chính vì lẽ đó việc kết hợp câu hỏi tự luận với câu hỏi trắc nghiệm có...
 • 12
 • 4,467
 • 17

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích
... niệm về trắc nghiệm tự luận Trắc nghiệm tự luận (luận đề) là hình thức học sinh tự trình bày câu trả lời bằng ngôn ngữ của mình. Loại trắc nghiệm này ngược với trắc nghiệm khách quan, cho phép ... hỏi trắc nghiệm khách quan trắc nghiệm tự luận 1.2.5.1. Những điểm tương đồng giữa câu trắc nghiệm khách quan tự luận Trắc nghiệm khách quan cũng như trắc nghiệm tự luận đều được dùng ... Nội. [8]. Đại học Quốc gia Nội Khoa S- Phạm (2003), Giáo dục học Đại học Tài liệu bồi d-ỡng dùng cho các lớp Giáo dục học Đại học Nghiệp vụ s- phạm đại học, Nội. [9]. Trần Tứ Hiếu,...
 • 124
 • 1,565
 • 5

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch
... phức chất . - Nghiên cứu thực nghiệm sư phạm: Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã xây dựng được để tiến hành kiểm tra - đánh giá kiến thức của sinh viên khoa Hóa trường Đại học ... cực hơn trong học tập. 6. Những đóng góp của đề tài - Áp dụng quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã xây dựng được bộ câu hỏi trắc nghiệm học phần Hóa phân tích, chương chương ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐINH THỊ GIANG XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN...
 • 124
 • 1,696
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan
... của sinh viên hệ Cao đẳng và Đại học Sư phạm. 6. Giả thiết khoa học Nếu vận dụng tốt lý thuyết về trắc nghiệm khách quan để xây dựng thành công hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương ... dụng quy trình xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã xây dựng được bộ câu hỏi trắc nghiệm chương “Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan” - học phần Hoá phân tích dành cho hệ Cao ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN MẬU ĐỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN DÙNG ĐỂ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC SINH VIÊN HỌC PHẦN...
 • 141
 • 1,611
 • 5

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội
... XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ĐỂ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC HỌC PHẦN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ LÝ TRONG HOÁ PHÂN TÍCH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... phương pháp trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức sinh viên hệ cử nhân các trường Đại học Sư phạm, học phần các phương pháp phân tích Hoá lý. Đồng thời lấy đó làm cơ sở xây dựng các ... thúc học phần cho sinh viên. IV.2. Phƣơng pháp thực nghiệm IV.2.1. Đối tượng và địa điểm thực nghiệm Đối tượng thực nghiệm sinh viên năm thứ 4, khoa Hoá học - trường Đại học Sư phạm Nội. ...
 • 141
 • 3,878
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan về kiến môn tự chọn trong chương tŕnh gdtc của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nộiđề tài xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiemj khách quan phần di truyền và biến dị trong chuong trình sinh học 9 thcsứng dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập kiến thức môn tự chọn trong chương trình gdtc của sinh viên trường ðại học mỹ thuật công nghiệp hà nộixây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệmbộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý lớp 10 chương trình cơ bảnxây dựng bộ kiểm tra trắc nghiệm khách quan phân môn lịch sử lớp 4những chỉ dẫn về soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan 16 18xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quancách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanxây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá kiến thức chương axit bazơ trong hóa phân tíchxay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10kỹ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quannguyên tắc xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quanNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ