Báo cáo " Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò" pptx

Báo cáo " Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò" pptx

Báo cáo
... nhằm khảo sát một số chỉ tiêu chất lợng thịt của bò Vng, bò Lai Sind v trâu Việt Nam. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu Nghiên cứu đã tiến hnh khảo sát một số chỉ tiêu chất ... Khoa hc v Phỏt trin 2009: Tp VII, s 1: 17-24 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 17 KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò A Survey on Some Parameters of Beef and Buffalo Meat Quality c Lc1, ... 18 trâu nội. 2.2. Phơng pháp Các chỉ tiêu chất lợng thịt đợc xác định theo phơng pháp của Cabaraux v cs. (2003). Phơng pháp chọn, chuẩn bị mẫu thịt v xác định các chỉ tiêu chất lợng thịt...
 • 8
 • 643
 • 2

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò
... nhằm khảo sát một số chỉ tiêu chất lợng thịt của bò Vng, bò Lai Sind v trâu Việt Nam. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu Nghiên cứu đã tiến hnh khảo sát một số chỉ tiêu chất ... Khoa hc v Phỏt trin 2009: Tp VII, s 1: 17-24 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 17 KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò A Survey on Some Parameters of Beef and Buffalo Meat Quality c Lc1, ... 18 trâu nội. 2.2. Phơng pháp Các chỉ tiêu chất lợng thịt đợc xác định theo phơng pháp của Cabaraux v cs. (2003). Phơng pháp chọn, chuẩn bị mẫu thịt v xác định các chỉ tiêu chất lợng thịt...
 • 8
 • 951
 • 5

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

Báo cáo
... thiết để hớng tới mục tiêu cải tiến chất lợng thịt đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trờng đang ngy một cao. Bi viết ny nhằm giới thiệu một số kết quả về đánh giá chất lợng thịt của bò Lai Sind, ... sau đó đợc bảo quản tiếp ở nhiệt độ 4oC để xác định các chỉ tiêu chất lợng thịt theo các thời điểm (Bảng 1). Các chỉ tiêu phẩm chất thịt đợc xác định tại Phòng Thí nghiệm Sinh học vật nuôi ... Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK...
 • 7
 • 615
 • 2

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK
... thiết để hớng tới mục tiêu cải tiến chất lợng thịt đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trờng đang ngy một cao. Bi viết ny nhằm giới thiệu một số kết quả về đánh giá chất lợng thịt của bò Lai Sind, ... sau đó đợc bảo quản tiếp ở nhiệt độ 4oC để xác định các chỉ tiêu chất lợng thịt theo các thời điểm (Bảng 1). Các chỉ tiêu phẩm chất thịt đợc xác định tại Phòng Thí nghiệm Sinh học vật nuôi ... Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK...
 • 7
 • 764
 • 0

Chiết xuất, khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtin indica A.Juss) trồng tại việt nam và cypermethr

 Chiết xuất, khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtin indica A.Juss) trồng tại việt nam và cypermethr
... đích, yêu cầu - Khảo sát các chỉ tiêu sinh hóa của nhân hạt xoan chịu hạn trồng tại Việt Nam. - Chiết xuất hoạt chất sinh học từ nhân hạt xoan chịu hạn và định lượng một số hoạt chất trong sản ... Bảng 2.1: Một số đặc tính lý hóa của dầu xoan chịu hạn [36] Chỉ số khúc xạ ở 40o 1,4617 – 1,4627 Tỷ trọng ở 30o 0,9087 – 0,9189 Độ chuẩn 35,8 Chỉ số iod 68,0 – 75,8 Chỉ số xà phòng ... azadirachtin có hoạt tính gây ngán ăn khá cao, chỉ số 18 gây ngán ăn trung bình đạt 71,54% ở liều lượng 7,89 mg/cm2 và chỉ số ngán ăn trung bình đạt 87 ở liều lượng 15,6 mg/cm2 [8]. Những thí nghiệm...
 • 72
 • 1,065
 • 4

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo bò brahman nuôi tại tuyên quang

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo bò brahman nuôi tại tuyên quang
... khỏi rất cao. Một số bò do sự thiếu hụt dinh dỡng dẫn đến sự thiếu chất nên không có khả năng động dục và thụ thai. 4.3. Khảo sát một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của đàn bò thịt Brahman đỏ ... mức tiêu thụ thịt của Việt Nam hiện nay 2005 vẫn ở mức thấp so với một số nớc trong khu vực và một số nớc châu á. Trung Quốc bình quân mức tiêu thụ thịt, trứng, sữa tơng ứng là 63,8kg thịt/ ngời, ... mục tiêu quan trọng nhất của bò cái sinh sản hớng thịt. Trong số các chỉ tiêu đánh giá sinh sản thì chỉ tiêu thời gian phối giống lại sau khi đẻ và khoảng cách giữa hai lứa đẻ là những chỉ tiêu...
 • 85
 • 467
 • 1

Khảo sát một số chỉ tiêu vacxin cúm AH5N1 được sản xuất thử nghiệm tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương

Khảo sát một số chỉ tiêu vacxin cúm AH5N1 được sản xuất thử nghiệm tại xí nghiệp thuốc thú y trung ương
... (ml) ðường tiêm Số gà (con) Tỷ lệ (%) Số gà (con) Tỷ lệ (%) Số gà (con) Tỷ lệ (%) Số gà (con) Tỷ lệ (%) Số gà (con Tỷ lệ (%) Số gà (con) Tỷ lệ (%) Số gà (con) Tỷ lệ ... bị viêm nặng. Một trong những bệnh tích ñiển hình BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  LƯƠNG THỊ HẢI YÊN KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU VACXIN CÚM ... quả kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm (tuần) 3 6 9 12 Chỉ tiêu Số gà (con) Tỷ lệ% Số gà (con) Tỷ lệ% Số gà (con) Tỷ lệ% Số gà (con) Tỷ lệ% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 7,5...
 • 108
 • 364
 • 0

" Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và bệnh sinh sản thường gặp trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì"

... tra một số chỉ tiêu sinh sản trên đàn bò lai hớng sữa nuôi tại TTNC Bò và đồng cỏ Ba Vì1.1. Cơ cấu đàn bò của TTNC Bò và đồng cỏ Ba Vì năm 2004 - 20051.2. Kết quả điều tra một số chỉ tiêu ... Hệ số phối giống: là số lần phối cho một bò có chửa bằng phơng pháp thụ tinh nhân tạo do dẫn tinh viên theo dõi, ghi chép vào sổ phối giống Số lần phối trong một năm Hệ số phối giống = Số ... giữa số bò có chửa trên số bò đợc phối giống trong một năm Số bò có chửa trong năm Tỷ lệ thụ thai = *100% Số bò phối trong năm32- Sản lợng sữa trên một chu kỳ: Là tổng sản lợng sữa của một...
 • 63
 • 488
 • 2

[Luận văn]khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp ở loài mèo nhà

[Luận văn]khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp ở loài mèo nhà
... nghiên cứu đề tài: Khảo sát một số chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, sinh lý sinh sản và bệnh thường gặp của loài mèo nhà. 1.2. Mục tiêu của đề tài + Xác định được các chỉ tiêu sinh lý lâm sàng, ... hành của nạn chuột do sự suy giảm số lượng đàn mèo nên ở một số địa phương đã có những biện pháp khuyến khích nhân dân nuôi mèo nhằm làm tăng số lượng chất lượng đàn mèo như hỗ trợ vốn cho ... NGUYỄN THỊ THUỳ KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ LÂM SÀNG, SINH LÝ SINH SẢN VÀ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở LOÀI MÈO NHÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: THÚ Y Mã số : 60.62.50 Người...
 • 103
 • 1,027
 • 1

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam
... triển đàn trâu Kết quả khảo sát tuổi đẻ lứa đầu của đàn trâu Bảng 2. Tuổi đẻ lứa đầu của đn trâu Trâu đẻ lần đầu ở các lứa tuổi (%) Địa phơng khảo sát Số điểm Khảo sát Tổng số trâu cái ... phần mềm Excel 3. kết quả và thảo luận Tỷ lệ đẻ của đàn trâu Bảng 1. Tỷ lệ đẻ của đàn trâu Địa phơng khảo sát Số điểm khảo sát Tổng số trâu cái (con) Tỷ lệ đẻ bình quân (%) Phạm vi biến ... Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản của đàn trâu nội nuôi tại một số tỉnh thuộc vùng tây bắc việt nam Investigation on reproductive...
 • 6
 • 593
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 3 6 một số chỉ tiêu chất lượng thịt của lợn theo công thức 123 7 một số chỉ tiêu chất lượng thịt của lợn theo công thức 133 8 một số chỉ tiêu chất lượng thịt của lợn theo tính biệt 143 9 một số chỉ tiêu chất lượng thịt của lợn theo tính biệt 15khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhbáo cáo thực hiện một số chỉ tiêu tài chính 2000 20024 7 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ hồng cầu ở chó mắc bệnh care4 8 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ thống bạch cầu của chó mắc bệnh carebáo cáo khảo sát hệ thống quản lý chất lượngphân tích một số chỉ tiêu chất lượng nướcphân tích và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm3 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng của dịch chiết chlorophyll từ lá bắp cô đặc3 3 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sau sấy3 4 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sấy ở các nhiệt độ khí đầu vào khác nhau từ 100oc 140ocNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ