Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010
... quy hoạch đất nông nghiệp và các nhân tố ảnh hởng đến quy hoạch đất nông nghiệp1 . Sự cần thiết phải tiến hành quy hoạch đất nông nghiệpSinh viên: Tạ xuân Hiệp11- Quy hoạch sử dụng đất ... cáo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang thời Kỳ 2001 -2010) - Đất nông nghiệp đợc giao cho các hộ gia đình là 7914,5 ha chiếm 83,29% diện tích đất nông nghiệp toàn huyện ... vị sử dụng đất. Khi quy hoạch đất ngời ta lập nên đờng danh giới giữa các đơn vị sử dụng đất nông nghiệp, giữa đất sản xuất nông nghiệp với đất khu dân c, giữa các chủ sử dụng đất với nhau.- Quy...
 • 62
 • 1,106
 • 9

Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyên yên phong tỉnh bắc ninh

Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyên yên phong tỉnh bắc ninh
... 22. Viện Quy Hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (1998), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng ñất ñai huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 1998 -2010 . Bắc Ninh. 23. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995), ... 4.6. ðịnh hướng cho quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp: 4.6.1. Về sử dụng ñất: Tiềm năng ñất ñai cho sản xuất nông nghiệp của huyện còn lớn, trong quá trình khai thác sử dụng ñất ñai cần chú ... THANH HUYỀN ðÁNH GIÁ ðẤT ðAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý ñất ñai Mã số : 60.62.16...
 • 145
 • 830
 • 4

Quy hoạch sử dụng đất đai ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 - 2012

Quy hoạch sử dụng đất đai ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 - 2012
... và bền vững - Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hưng Nguyên là bước quy hoạch chi tiết đối với quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai của tỉnh Nghệ An. 4. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng ● Phương ... tài: Quy hoạch sử dụng đất đai ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2002 - 2012”. 2. Mục đích đề tài Trên cơ sở của quy hoạch đất đai, căn cứ vào điều tra thực trạng tình hình sử dụng đất ... lập quy hoạch phân bố đất đai từ Trung ương đến cơ sở. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quy hoạch sử dụng đất đai. Mong muốn đi sâu tìm hiểu thực tế quy hoạch sử dụng đất đai ở huyện...
 • 70
 • 1,515
 • 12

Luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal campuchia

Luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal  campuchia
... đất đai của huyện Khsách Kanđal 131 3.7. Định hớng sử dụng đất nông nghiệp huyện Khsách Kanđal 132 3.7.1. Cơ sở định hớng sử dụng đất nông nghiệp của huyện 132 3.7.2. Định hớng quy hoạch sử dụng ... sử dụng đất. Sử dụng đất hợp lý là một bộ phận quan trọng hợp thành chiến lợc phát triển nông nghiệp bền vững. - Phân phối hợp lý cơ cấu đất trên diện tích đất đợc sử dụng. - Quy sử dụng đất ... đất nông nghiệp, các yếu tố sinh thái nông nghiệp, các hệ thống sử dụng đất của huyện Khsách Kanđal và các điều kiện kinh tế xã hội có ảnh hởng đến sử dụng đất và phát triển nông nghiệp của huyện. ...
 • 194
 • 1,049
 • 5

[Luận văn]đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

[Luận văn]đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
... TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRẦN BÁ QUÂN ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ðẤT PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG ... Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 6. ðỗ Nguyên Hải (2000), ðánh giá ñất và hướng sử dụng ñất bền vững trong sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ Nông nghiệp, Hà ... luận án Tiến sỹ nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội 2. Vũ Thị Bình (1995), ðánh giá ñất ñai phục vụ ñịnh hướng quy hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp huyện Gia Lâm vùng...
 • 126
 • 731
 • 2

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang giai đoạn 2001 2010

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang giai đoạn 2001  2010
... ñất chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 Huyện Yên Thế là một trong những huyện còn khá nhiều ñất chưa sử dụng, mà tiềm năng ñưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp rất ... án quy hoạch ñề ra. c. Kết quả thực hiện việc chuyển mục ñích sử dụng ñất theo quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 Trong kỳ kế hoạch 2005 -2010, việc chuyển mục ñích sử dụng ñất huyện Yên Thế ... chưa sử dụng vào sử dụng theo quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 của huyện Yên Thế ðVT: ha Thứ tự Chỉ tiêu Diện tích theo quy hoạch ñược duyệt Kết quả thựchiện Tỷ lệ (%) 1 ðất nông nghiệp...
 • 114
 • 476
 • 3

Luận văn nghiên cứu các loại hình sử dụng đất và đề xuất hướng dẫn sử dụng đất nông nghiệp huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang

Luận văn nghiên cứu các loại hình sử dụng đất và đề xuất hướng dẫn sử dụng đất nông nghiệp huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang
... giá hiệu quả một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính và xác định các yếu tố ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. - Đề xuất hớng sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, hợp lý theo ... Hồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 68 71. 15. Phùng Gia Hng (2002), Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất sử dụng đất thích hợp trên địa bàn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, Luận ... thái và hiệu quả phát triển. 2.2. Đất nông nghiệp và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1. Khái quát chung về tình hình sử dụng đất nông nghiệp Nông nghiệp là một ngành sản xuất chính chiếm...
 • 113
 • 585
 • 0

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2008 2015

Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2008 2015
... hệ sinh thái nông nghiệp. Hệ sinh thái nông nghiệp là các vùng sản xuất nông nghiệp, cũng có thể là một cơ sở sản xuất nông nghiệp như nông trường, hợp tác xã nông nghiệp (ðào Thế Tuấn, 1984)[29]. ... trạng và ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc giai ñoạn 2008 - 2015”. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………19 ... ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ðOẠN 2008 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý ðất ñai Mã...
 • 120
 • 581
 • 0

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố phủ lý tỉnh hà nam giai đoạn 2001 2010

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thành phố phủ lý tỉnh hà nam giai đoạn 2001  2010
... hiện quy hoạch ñất chưa sử dụng giai ñoạn 2001- 2005 65 Bảng 4.10. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất năm 2010 67 Bảng 4.11. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp năm 2010 ... thực hiện quy hoạch sử dụng ñất phi nông nghiệp năm 2010 69 Bảng 4.13 .Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng ñất chưa sử dụng năm 2010 70 Bảng 4.14. biến ñộng ñất ñai giai ñoạn 2001 – 2010 72 Trường ... học nông nghiệp hà nội .. Trần thị hậu đánh giá việc thực hiện quy hoạch Sử dụng đất của thành phố phủ lý tỉnh hà nam giai đoạn 2011 - 2010 Luận Văn Thạc sĩ Nông nghiệp Chuyên ngành: Quản lý đất...
 • 103
 • 439
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện đông anh thành phố hà nội

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện đông anh thành phố hà nội
... học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp iv 4.2. Thực trạng sử dụng ñất và tình hình biến ñộng diện tích ñất sản xuất nông nghiệp huyện ðông Anh 49 4.2.1. Thực trạng sử dụng ... quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp bền vững 2.4.1 Các nghiên cứu trên thế giới Hàng năm các Viện nghiên cứu nông nghiệp trên thế giới cũng ñã ñưa ra ... NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ðẤT PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN ðÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý ðất ñai Mã số : 60.62.16...
 • 119
 • 445
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal campuchiathực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoàkhái quát đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội liên quan đến công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoàthực trạng quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoà trong 5 năm 2000 2005một số quan điểm cần quán triệt trong quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoàsử dụng đất nông nghiệp phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngthực trạng và giải pháp quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở huyện ứng hòa thành phố hà nộinâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng naicơ sở thực tiễn kinh nghiệm quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ở một huyện trong và ngoài nướcthực trạng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2006 2010 huyện xuân lộcgiải quyết tốt mối quan hệ giữa quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp với các quy hoạch khác trên địa bàn huyện xuân lộc không rõ mối quan hệquy hoạch sử dụng đất nông nghiệpquy hoạch sử dụng đất nông nghiệp xãbài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpđề tài quy hoạch sử dụng đất nông nghiệpBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ