đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

đề kiểm tra chương halogen môn hóa học

đề kiểm tra chương halogen môn hóa học
. TRƯỜNG THPT …………………………. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTHỌ VÀ TÊN:……………………………… MÔN: HOÁ HỌC 10 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề) A - PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)Câu 1:. nguyên tử Cl có số oxi hóa là +1, thể hiện tính oxi hóa mạnh.B. Do chất NaClO phân hủy ra Cl2 là chất oxi hóa mạnh.C. Do chất NaClO phân hủy ra oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh.D. Do chất. trò chất khử.B. Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khử.C. Nước đóng vai trò chất khử.D. Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóa. Câu 5: Cho 4,35 gam MnO2 tác dụng với dung...
 • 2
 • 1,632
 • 12

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN trường THPT Yên Lạc II - Tỉnh Vĩnh Phúc
. quả học tập 2.1 Các hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường trung học phổ thông [16] Kiểm tra vấn đáp - Mục đích kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng): Kiểm tra. trường, cho bản thân học sinh để họ học tập ngày một tiến bộ hơn” [5] 1.1.2. Kiểm tra (testing) Kiểm tra: Xem xét thực chất thực tế [17] -Theo khoa học giáo dục: Kiểm tra là phương tiện và. nghiêm khắc, đúng mực, khách quan. Kiểm tra viết Ở trường phổ thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút) và kiểm tra học kì (45 phút trở lên) dưới hình thức...
 • 97
 • 1,088
 • 2

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN

Góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra đánh giá môn Hoá học 12 ban KHTN
. quả học tập 2.1 Các hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường trung học phổ thông [16] Kiểm tra vấn đáp - Mục đích kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng): Kiểm tra. trường, cho bản thân học sinh để họ học tập ngày một tiến bộ hơn” [5] 1.1.2. Kiểm tra (testing) Kiểm tra: Xem xét thực chất thực tế [17] -Theo khoa học giáo dục: Kiểm tra là phương tiện và. dung chương trình học do số lượng câu hỏi ít, công cụ đánh giá ít chính xác vì học sinh có thể quay cóp tài liệu, chép bài của nhau trong lúc kiểm tra. - Thực hiện bài kiểm tra viết môn học. ...
 • 97
 • 753
 • 1

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học

đề kiểm tra trắc nghiệm môn hóa học
. đúng nhất?a Tính acid tăng , Tính oxi hóa giảm.b Tính acid giảm , Tính oxi hóa tăng.c Tính acid và tính Oxi hóa đều giảmd Tính acid và tính Oxi hóa đều tăng 37/ Chọn phương án đúng : Đổ. đây đúng nhất?a Tính acid và tính Oxi hóa đều tăngb Tính acid tăng , Tính oxi hóa giảm.c Tính acid và tính Oxi hóa đều giảmd Tính acid giảm , Tính oxi hóa tăng. 7/ Dung dịch nào dưới đây không. đúng nhất?a Tính acid tăng , Tính oxi hóa giảm.b Tính acid và tính Oxi hóa đều tăngc Tính acid và tính Oxi hóa đều giảmd Tính acid giảm , Tính oxi hóa tăng. 28/ Cho 6,4 gam Cu tác dụng hoàn...
 • 11
 • 695
 • 5

Tài liệu Đề kiểm tra định kì môn hoá học 10 trường nguyên dục docx

Tài liệu Đề kiểm tra định kì môn hoá học 10 trường nguyên dục docx
. ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT NGUYÊN DỤCĐỀ THI KIÊM TRA ĐỊNH KÌ Thời gian làm bài: 45 phút; (20 câu trắc nghiệm) Môn hóa học 10(cơ bản)Họ và tên:……………………………………Lớp: Mã đề thi 132I)Phần trắc nghiệm. trả lời : Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.01. {. sản phẩm thu được có :A. Br2 và I2B. F2C. Br2D. Br2 và F2Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính Oxh mạnh hơn Br2?A. Br2 + 2NaOH →NaBr +...
 • 2
 • 672
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 Môn: Hóa học pdf

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 Môn: Hóa học pdf
. LUYỆN THI ĐỀ KIỂM TRA SỐ 01 KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn: Hóa học www.luyenthikhtn.com Thời gian làm bài:90 phút Câu 1. Hãy chọn câu sai trong các câu sau: A. Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của. khử là chất có số oxi hóa giảm B. Chất oxi hóa là chất có số oxi hóa giảm C. Sự oxi hóa ứng với sự giảm số oxi hóa của một nguyên tố D. Sự khử ứng với sự tăng số oxi hóa của một nguyên tố. chất chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng: A. Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi số oxi hóa của một nguyên tố B. Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi nguyên...
 • 7
 • 501
 • 2

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)
. một ñề kiểm tra gồm các bước sau ñây: - Bước 1: ðề kiểm tra là phương tiện ñánh giá kết quả học tập sau khi học xong một chủ ñề, một chương, một học kì hay toàn bộ chương trình một lớp học, . các kì thi, kiểm tra ñể ñánh giá kết quả học tập, ñối với một phần của môn học, toàn bộ môn học, ñối với cả một cấp học, hoặc ñể tuyển chọn một số người có năng lực nhất vào một khoá học. TNTL. thông hiện nay, kiểm tra viết là hình thức kiểm tra 15 phút, 1 tiết (45 phút), kiểm tra học kì dưới hình thức tự luận” [31]. b. Ưu ñiểm, nhược ñiểm Ưu ñiểm của phương pháp kiểm tra viết là trong...
 • 135
 • 622
 • 1

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN          BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12
. ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN CỦA CÁC TRƯỜNG THPT 2012TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12Kết quả : Thời gian làm bài: 90 phút – Ngày thi: / / Mã đề thi: 0011.. 2Fe2+ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+.Hãy sắp xếp ba cặp oxi hóa khử trong các phản ứng trên theo cách sắp xếp dãy hoạt động hóa học của kim loại A. Cu2+/ Cu < Fe3+/ Fe2+ < Ag+/. A. C6H6. B. C6H5CH(CH3)2. C. C6H5CH2CH2CH3. D. C6H5CH3.17. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn...
 • 3
 • 726
 • 10

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 22 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN      ĐỀ SỐ 22   BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12
. amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hóa học sau:N2 (k) + 3H2 (k) p, xtˆ ˆ ˆ ˆ†‡ ˆ ˆ ˆˆ 2NH3 (k) ; ∆H = −92 kJ.Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều. C9H8O2; A và B đều cộng hợp với brom theo tỉ lệ mol là 1 : 1. A tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. B tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân. hoặc tạo thành nitrosamin (một hợp chất gây ung thư trong đường tiêu hóa) . Để nhận biết ion NO3− người ta có thể dùng các hóa chất nào dưới đây?A. Dung dịch CuSO4 và dung dịch NaOH.B. Cu...
 • 4
 • 1,176
 • 11

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 24 BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12

ĐỀ THI ĐẠI HỌC THỬ VÀ ĐÁP ÁN      ĐỀ SỐ 24  BÀI KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN HÓA HỌC LỚP 12
. ĐỀ SỐ 0241. Kết luận nào biểu thị đúng về kích thước của nguyên tử và ion?A. Na < Na+, F. mạnh làm xúc tác.31. Cho chất Y (C4H6O2) tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 sản phẩm đều có khả năng phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của Y làA. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH=CH2.C.. C4H10O. B. C3H6O2. C. C2H2O3. D. C6H6.33. Cho sơ đồ biến hoá (giả sử các phản ứng đều hoàn toàn):Triolein oNaOH , t+→® X HCl+→ X1 o2H , Ni, t+→ X2.Tên...
 • 4
 • 482
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra lớp 8 môn hóa họcđề kiểm tra 1 tiết môn hóa học 8đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 10đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 9đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 8đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 12đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học 9đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 11góp phần nghiên cứu xây dựng ngân hàng ch tnkq dùng để kiểm tra đánh giá môn hóa học 12 ban khtn trường thpt yên lạc ii tỉnh vĩnh phúcde kiem tra 1 tiet mon hoa hoc 12đề kiểm tra kiến thức môn hóa học lớp 12de kiem tra 1 tiet mon hoa hoc 8 lan 1đề kiểm tra 15 phút môn hóa học lớp 10 trường thpt phan đăng lưu potde kiem tra so 1 mon hoa hoc lop 8 va dap an de thiđề kiểm tra một tiết môn hóa học lớp 8 hk2chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ