Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI  DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA NÂNG CAO
... Phng20 Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao• Chất xúc tác ion kim loạiHassan et al.(1998) đã nguyên cứu xử màu của nước thải dệt nhuộm chứa thuốc nhuộm azo bằng ... Nguyễn hồng Phương 15 Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao Kết tủa Fe(OH)3 mới hình thành sẽ thực hiện các cơ chế keo tụ, đông tụ, hấp phụ một phần các chất ... PHÁP NGHIÊN CỨU4.1 Quá trình Fenton4.1.1 Mục đích nghiên cứu Nguyễn Huy Phú & Nguyễn hồng Phương 24 Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp oxy hóa nâng cao- Nghiên cứu các...
 • 52
 • 1,407
 • 14

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp oxy hóa h2o2 sử dụng hoạt hóa tia UV thử nghiệm trên mô hình pilot phòng thí nghiệm
... Nghiên cứu xử nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp với AOPs (sử dụng UV/H2O2). 2. Xây dựng hệ thống xử nƣớc thải dệt nhuộm bằng phƣơng pháp keo tụ kết hợp AOPs với quy mô ... học nên biện pháp xử chủ yếu là biện pháp hoá học. Các biện pháp hoá học xử chất thải hữu cơ khó phân huỷ bao gồm các biện pháp xử bằng keo tụ, xử bằng hấp phụ, xử bằng oxi hoá ... nghĩa với việc cần các phƣơng pháp công nghệ xử tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. Một trong những phƣơng pháp xử hiệu quả đối với nƣớc thải nhuộm kết hợp phƣơng pháp cổ điển nhƣ keo tụ với...
 • 53
 • 2,379
 • 9

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ  tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt
... ñề tài: Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ - tuyển nổi ñiện hoá với anode hoà tan nhôm, sắt”. 2. Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu các ñiều kiện xử nước thải công ... do nước thải dệt nhuộm trong ñề tài này tôi trình bày phương pháp xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ ñiện hóa. Nguyên tắc hoạt ñộng của phương pháp này là dựa trên cơ sở của phương ... Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ- tuyển nổi ñiện hóa với ñiện cực Fe, Al từ nguồn nước có pha chế một...
 • 24
 • 1,046
 • 5

Nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp với hấp phụ
... thể tiến hành các phương pháp xử tiếp theo. Vì vậy đề tài đã thực hiện xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ trước khi xử bằng phương pháp hấp phụ. Chất keo tụ được sử dụng ... dụng phẩm đen để nhuộm quần áo. 2.1.2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu khả năng xử nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp đông keo tụ kết hợp với hấp phụ. 2.1.3. Nội dung nghiên cứu - Khảo sát ... Nghiên cứu điều kiện tối ưu xử nước thải dệt nhuộm sau keo tụ bằng hấp phụ Nước thải diệt nhuộm sau khi keo tụ ở điều kiện tối ưu đã nghiên cứu ( pH, A101, PAC ), được tiến hành nghiên cứu...
 • 49
 • 1,202
 • 5

nghiên cứu xử nước thải dệt nhuộm

nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm
... pháp hiếu khí yếm khí kết hợp. Nớc thải sẽ đợc xử bằng cả 2 phơng pháp hiếu khí và yếm khí xử hiệu quả ô nhiễm. Hình 6: Sơ đồ hiếu khí kị khí kết hợp Nhận xét: Các phơng pháp xử ... dệt nhuộm và các phơng pháp xử nớc thải dệt nhuộm tôi nhận thấy: - Nớc thải dệt nhuộm có nồng độ ô nhiễm cao, khó xử đặc biệt là COD và độ màu. - Các biện pháp xử cha tối u đợc về cả ... Đối tợng v phơng pháp nghiên cứu III.1. Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu là nớc thải dệt nhuộm đợc lấy tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối B - Hng Yên. Đặc điểm của nớc thải đầu vào:...
 • 46
 • 709
 • 1

Xử nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông - lắng

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông - lắng
... Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm . )(41.105666156450kgm=×= Hàm lượng SS bị keo tụ trong một ngày: SS vào = 250 (mg/l). SS ra = 30 (mg/l). Hiệu suất sử là : %8825030250=−=η ... Hằng - 90100799 29Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm . Ngun liệu dệt trực tiếp là các loại sợi . Nhìn chung các loại vải đều được dệt từ 3 loại sợi sau :• Sợi cotton : được ... , tạo bơng vách nghiêng : Cũng là bể kết hợp cả ba loại bể trộn , tạo bơng , lắng vào một đơn ngun. Nhưng ở đây lắng bằng cách dùng vách nghiêng. Lắng ống nghiêng : Góc nghiêng 45 – 50o....
 • 44
 • 4,852
 • 39

Nghiên cứu xử nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc qua màng sinh học
... giữa biện pháp xử nớc thải sông Kim Ngu bằng phơng pháp lọc qua màng sinh học với phơng pháp keo tụ nhờ chất keo tụ PAC và chất trợ keo tụ A101.Quá trình thực nghiệm: Ta thực hiện với 9 mẫu, ... ngòi, ao hồ. Còn xử liên tục lại thích hợp trong trờng hợp cải thiên đầu nguồn nớc cho những ao hồ nhỏ nớc tù đọng hay ao nuôi tôm 5.3. Xử nớc thải bằng phơng pháp keo tụ. Để đa ra những ... 2,42 338,6Nhận xét: Điều đó chứng tỏ rằng xử bằng phơng pháp keo tụ thì COD không giảm nhiều, nếu dùng quá lợng chất keo tụ và trợ keo tụ để xử đợc độ đục thì COD lại tăng hơn cả hàm...
 • 48
 • 1,634
 • 14

Nghiên cứu hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp vật liệu lọc

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp vật liệu lọc
... hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp vật liệu lọc” tại bãi rác Khánh Sơn để làm giảm nồng độ chất bẩn với chi phí thấp hơn nhiều so với các phương pháp xử khác. ... đường nước chảy kém phát triển và ít phong phú về chủng loại. 2. Tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: '' Nghiên cứu hiệu quả xử nước thải sinh hoạt bằng hệ rễ thực vật kết hợp với vật ... Trang 2 I. TÊN ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẰNG HỆ RỄ THỰC VẬT KẾT HP VỚI VẬT LIỆU LỌC” ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN - ĐÀ NẴNG ...
 • 28
 • 848
 • 4

Xử nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ - tạo bông - lắng

Xử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ - tạo bông - lắng
... nước thải Dệt nhuộm .• Nước thải dệt nhuộm không ổn đònh nên xử bằng phương pháp sinh học đòi hỏi có kiến thức trong ngành để tránh gây xốc cho vi sinh vật.• Keo tụ – tạo bông vừa xử nước ... – tạo bông vừa xử nước thải sinh hoạt của công nhân đồng thời vừa xử nước thải dệt nhuộm của nhà máy kết hợp .• Phương pháp này có khả năng làm lắng các chất thải lơ lửng, làm giảm màu, ... Đồ án – Thiết kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm . Các phân tử Al(OH)3 và Fe(OH)3 là các hạt keo mang điện tích dương có khả năng kết hợp với các hạt keo tự nhiên mang điện tích âm...
 • 49
 • 1,349
 • 9

xử nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ tạo bông - lắng

xử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ tạo bông - lắng
... kế hệ thống xử nước thải Dệt nhuộm .XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘMBẰNG KEO TỤ – TẠO BÔNG - LẮNG.I.Giới thiệu sơ lược về nước thải dệt nhuộm :1.Giới thiệu : Nước thải với khâu dệt nhuộm – hoàn ... công nghệ sử dụng để xử nước thải dệt nhuộm : • Phương pháp xử hóa chất: Keo tụ tạo bông .• Phương pháp hấp thụ bằng than hoạt tính .• Phương pháp xử lí sinh học: xử bằng bùn hoạt tính ... lại đối với các hạt keo , làm điện thế Zeta tăng lên và hiệu quả keo tụ sẽ giảm đi .b. Keo tụ bằng hệ keo ngược dấu (keo tụ bằng phương pháp hóa lý) :Quá trình keo tụ được thực hiện bằng cách...
 • 49
 • 840
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfnghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp lọc sinh học hiếu khí kết hợp với thảm thực vật từ cây phát lộcxử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác hoạt hoa oxinghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngangxử lý nước thải dệt nhuộm theo phương pháp sinh học kết hợp keo tụ tạo bôngxử lý nước thải dệt nhuộm bằng pp ozonexử lý nước thải dệt nhuộm bằng keo tụ – tạo bông lắngxử lý nước thải dệt nhuộm bằng công nghệ mbbrnghiên cứu vai trò và hiệu quả của phương pháp hóa lý trong xử lý nước thải dệt nhuộmnghiên cứu quá trình hóa lý trong công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm của công ty cổ phần đầu tư phước long quận 9 tp hồ chí minhnghiên cứu thiết kế quá trình xử lý nước thải dệt nhuộm công ty cổ phần thúy đạt nam định công suất 900m3 ng đnghiên cứu xử lý nước thảinghiên cứu xử lý nước thải công nghiệpquy trình công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộmthiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộmNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP