Tài liệu ôn thi đại học năm 2012- 2013 môn hóa học ppt

Tài liệu ôn thi đại học năm 2012- 2013 môn hóa học ppt

Tài liệu ôn thi đại học năm 2012- 2013 môn hóa học ppt
... chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Giáo Viên Trang 13Trường THPT Cần Đước Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013 Để tổng hợp 500 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thi n ... hơn Ag B. Cu2+ không oxi hoá được AgC. Kim loại Cu bị khử bởi Ag+D. Ag+ bị khử bởi kim loại CuGiáo Viên Trang 12Trường THPT Cần Đước Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013 BỘ ĐỀ SỐ 4Câu ... 140,625 C. 149,219 D. 156,250Giáo Viên Trang 11Trường THPT Cần Đước Tài liệu ôn thi đại học năm 2012 -2013 Câu 39: Ứng với công thức phân tử C3H8On có x đồng phân ancol bền, trong đó có...
 • 113
 • 818
 • 19

Tài liệu Đề thi thử đại học lần thứ hai năm 2012 - 2013 môn hóa học - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ docx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần thứ hai năm 2012 - 2013 môn hóa học - Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ docx
... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ HAI NĂM HỌC 2012-2 013 MÔN : HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 132 (Thí sinh không ... m Y có công thc dng RNH3Cl. X có bao nhiêu công thc cu to? A. 7 B. 9 C. 8 D. 6 Câu 31: Dung dch cha  X làm  tím hóa  Dung ch cha mui Y không làm  tím hóa  Tr ... th phân không hoàn toàn thì thu c sn phm có cha Gly-Val và Val-Gly.  công thc cu to phù hp ca X là A. 4 B. 5. C. 2 D. 6 Câu 30: Amin X có cha vòng benzen và có công thc...
 • 5
 • 577
 • 7

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013 \Môn: Sinh học

 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013  \Môn: Sinh học
... tần số.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vn12 ... 3317 34Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vnC. ... kiểu Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: diemthi.24h.com.vngen...
 • 10
 • 397
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 Môn: HOÁ HỌC
... WWW.VNMATH.COM 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã :101 Họ và tên thí sinh: ... Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được một chất rắn là A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe. D. Fe2O3. Câu 9: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, ... 2613X, 5526Y, 2612Z A. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học. B. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. C. X và Y có cùng số nơtron. D. X và Z có cùng số khối. Câu 26: Cho...
 • 7
 • 350
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012-2013 MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012-2013 MÔN HÓA HỌC
... ĐÔ LƯƠNG 2(Đề có 6 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2012-2 013 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề(60 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132Cho biết khối lượng nguyên ... 41: So sánh nào dưới đây không đúng?A. Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính và vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.B. BaSO4 và BaCrO4 đều là những chất không tan trong nước.C. Fe(OH)2 ... thời CuSO4 và H2SO4 loãng.Trong các thí nghiệm trên những thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học làA. (2) và (5). B. (1) và (3). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3) và (5).Câu 14: Lấy 0,3...
 • 8
 • 285
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐAI HOC NĂM 2012 - 2013 ̣ ̣ Môn: Sinh hoc; Khôi B pdf

ĐỀ THI THỬ ĐAI HOC NĂM 2012 - 2013 ̣ ̣ Môn: Sinh hoc; Khôi B pdf
... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 Môn: Sinh học; Khối BĐề số 5Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề(Đề thi có 07 trang) Mã đề: 135GHI ... 0,2109. Câu 40. Phát biểu nào sau đây là không đúng với quan niệm tiến hoá hiện đại? A. Loài người hiện đại là loài tiến hoá siêu đẳng, thích nghi và hoàn thi n nhất trong sinh giới.B. Sinh giới ... quần thể sinh vật cùng loài, gen quy định màu sắc lông có 2 alen. Alen A quy định màu lông đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định màu lông hung. Biết 2 quần thể trên ở 2 vùng cách xa nhau...
 • 8
 • 325
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 Môn: Sinh học; Khối B Đề số 6 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 Môn: Sinh học; Khối B Đề số 6 pot
... diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24H Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 - 2013 Môn: Sinh học; ... được nhiều thức ăn, và ít bị tấn công bởi kẻ thù. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24H Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, chính ... alen lặn và chậm đối với alen trội. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24H Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT, ĐH 2013 cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất B....
 • 9
 • 274
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC ppt
... SỐ Đề chính thức (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 NĂM 2012-2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. Mã đề: 001 Truonghocso.com Trang 2/6 ... công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Tỉ lệ khối lượng hai muối là: A. 17:29 B. 34:29 C. 34:77 D. 17:77 TRƯỜNG HỌC SỐ Đề chính thức (Đề thi gồm 06 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... 1. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 2. Phản ứng hữu cơ xảy ra chậm, theo một hướng nhất định. 3. Trong hợp chất hữu cơ nối đôi, nối ba không được xem...
 • 6
 • 456
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013 Môn: Sinh học Mã đề: 156 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012 -2013 Môn: Sinh học Mã đề: 156 docx
... Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... 156 Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT ... 1,2,4,5. Nguồn: diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 8
 • 255
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2013 MÔN: HÓA HỌC THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ - Mã đề 245 pdf
... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012-2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời ... hơn 0,00 V có thể đẩy được hiđro ra khỏi dung dịch axit HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN HÓA HỌC. 245 1 B 245 2 C 245 3 D 245 4 A 245 5 ... 0,4 mol Al2O3. Công thức oxit sắt là: A. Fe2O3 B. Fe3O4 www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 3 C. Không xác định được vì không cho biết số mol...
 • 6
 • 351
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn lý năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn sinh năm 2012tài liệu ôn thi đại học khối d năm 2012tài liệu ôn thi đại học khối c năm 2012tài liệu ôn thi đại học khối a năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn sử năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn sử nam 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn văn nam 2012tài liệu ôn thi đại học môn vật lý 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa 2012tài liệu ôn thi đại học môn hóa năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn sinh năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn địa lý 2012chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP