đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 3

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2
... Fe(NO 3 ) 3 là K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang| 3- A. y = 3x. ... theo sơ đồ: K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang| 4- 3 33 2 22−↑−←→ ... CH 3 − C ≡ C - CH 3 + HBr dư → Sản phẩm chính của phản ứng là A. CH 3 −CH=CBr−CH 3 . B. CH 3 - CH=CH−CH2Br. C. CH 3 CHBr−CHBrCH 3 . D. CH 3 CBr2CH2CH 3 . Câu 31 : Hiđrocacbon...
 • 5
 • 813
 • 14

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 3

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 3
... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI ... gồm 3 muối và chất rắn Y gồm ba kim loại. Ba muối trong X là A. Mg(NO 3 )2, Zn(NO 3 )2, Fe(NO 3 )2 B. Mg(NO 3 )2, Zn(NO 3 )2, Cu(NO 3 )2 C. Mg(NO 3 )2, Zn(NO 3 )2, Fe(NO 3 ) 3 ... 12. D. 18. Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 -Câu 20. Cho...
 • 5
 • 892
 • 12

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 4

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 4
... Al(OH) 3  Al2(SO4) 3  Al2O 3  AlCl 3 . B. Al2(SO4) 3  Al(OH) 3  Al2O 3  NaAlO2  AlCl 3 . C. AlCl 3  Al2O 3  Al2(SO4) 3  Al(OH) 3  NaAlO2. D. Al2O 3 ... ĐẠI HỌC SỐ 04 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Cho: H=1, C=12, N= 14, O=16, S= 32 , F=19, Cl =35 ,5, Br=80, P =31 ; Li=7, Na= 23, K =39 , Rb=85, Cs= 133 , Mg= 24, Ca=40, Ba= 137 , Al=27, Cr=52, ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI...
 • 5
 • 507
 • 8

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 5

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 5
... 0,04M và H2SO4 0,03M. Giá trị của V là A. 30 0. B. 40. C. 200. D. 10. Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 05 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ... C. 27Al. D. 35 Cl Câu 3. Cho các chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH) 3 , Fe 3 O4, Fe2O 3 , Fe(NO 3 )2, Fe(NO 3 ) 3 , FeSO4 và FeCO 3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO 3 đặc, nóng. ... thu được 3, 36 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại kiềm đó là www.VIETMATHS.comKhóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 05 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò...
 • 6
 • 494
 • 7

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 6

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 6
... của nhau. CTCT của X là A. CH 3 CH2–CH(OH)–CHO. B. CH 3 –CH(OH)–CH2CHO. C. (CH 3 )2C(OH)CHO. D. CH2OH–CH(CH 3 )–CHO. Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số ... nằm ở ô thứ 29 của bảng tuần hoàn, cấu hình electron của ion Cu2+ là A. 1s22s22p63s23p63d9. B. 1s22s22p63s23p64s23d6. C. 1s22s22p63s23p63d64s2. D. ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 06 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI...
 • 6
 • 665
 • 15

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn
... Cr2O 3 + N2 + 4H2O. B. 2CrO 3 + 2NH 3 Cr2O 3 + N2 + 3H2O. C. 3CuO + 2NH 3 3Cu + N2 + 3H2O. D. Fe2O 3 + 6HI 2FeI 3 + 3H2O. Câu 46. Biết số hiệu nguyên tử của Zn là 30 . ... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: ... (2) Al2O 3 + HNO 3 đặc, nóng → (3) Fe(NO 3 )2 + H2SO4 (loãng) → (4) Fe2O 3 + HI → (5) FeCl 3 + H2S → (6) CH2 = CH2 + Br2 → Số phản ứng oxi hóa – khử là: A. 3. B. 5....
 • 5
 • 760
 • 9

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009 pptx

Tài liệu Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ trường chuyên Bình Sơn 2009 pptx
... KNO 3 , (NH4)2CO 3 . C. NaHCO 3 , Na2CO 3 , Ca(HCO 3 )2, CaCO 3 , NH4NO 3 . D. NaHCO 3 , NH4HCO 3 , Ca(HCO 3 )2, AgNO 3 , NH4Cl. Câu 17: Cho dãy biến hóa sau: Xiclo propan ... C. (3) , (4). D. (2), (3) . Câu 16: Dãy gồm các chất nào sau đây dễ bị nhiệt phân A. NaOH, H2SiO 3 , CaCO 3 , NH4NO2, Cu(NO 3 )2. B. NaHCO 3 , MgCO 3 , BaSO4, KNO 3 , ... xt,to Y, xt,to SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2008-2009 LẦN 4 Môn thi: HOÁ HỌC 12 Thời gian làm bài: 90 phút M· ®ª 519 Câu...
 • 4
 • 268
 • 1

6 đề thi thử môn hóa học của thầy vũ khắc ngọc

6 đề thi thử môn hóa học của thầy vũ khắc ngọc
... TÂM LUYỆN THI TÔ HOÀNG NGÕ 204 LÊ THANH NGHỊ, HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 06 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI SỐ 3 Họ, tên ... TÂM LUYỆN THI TÔ HOÀNG NGÕ 204 LÊ THANH NGHỊ, HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012 MÔN THI: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 06 trang, gồm 60 câu trắc nghiệm) ĐỀ THI SỐ 13 Họ, tên ... thầy cũng đã cố gắng nỗ lực để dành riêng cho các em 6 đề thi thử dưới đây (gồm 3 đề dễ và 3 đề “chuẩn hơn”) để các em học sinh là fan của thầy trên Internet có thêm cơ hội được rèn luyện thử...
 • 41
 • 3,874
 • 8

Đề thi thử môn hóa 8 năm 2008-2009 của Bắc Sơn

Đề thi thử môn hóa 8 năm 2008-2009 của Bắc Sơn
... đề thi học sinh giỏi lớp 8- năm học 2008-2009 Môn : hoá học Thời gian làm bài 150 phútNgời ra đề: Nguyễn Thị NgaGiáo viên trờng trung học cơ sở Bắc Sơn- Bỉm Sơn- Thanh hoáCâu 1: (3 điểm) ... Bắc Sơn- Bỉm Sơn- Thanh HoáCâu1: (3 điểm) Mỗi phơng trình phản ứng viết đúng cho 0,5đ.a) 2 KMnO4 t K2MnO4 + MnO2 + O2b) Fe 3 O4 + 4 CO 3 Fe + 4 CO2c) KClO 3 t ,xt 2 KCl + 3 ... K2MnO4 + MnO2 + O2b) Fe 3 O4 + CO Fe + CO2c) KClO 3 KCl + O2d) Al(OH) 3 + H2SO4 Al2(SO4) 3 + H2Oe) FeS2 + O2 Fe2O 3 + SO2 f) Cu(NO 3 )2 CuO + NO2 + O2Câu...
 • 3
 • 1,363
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tuyen tap de thi thu mon hoa cua thay vu khac ngoctom tat li thuyet hoa cua thay pham ngoc sonđề thi thử môn hóa của các trường chuyênđề thi thử môn hóa của đại học vinhđề thi thử môn hóa của các trường chuyên 2012de thi thu mon hoa cua gstt groupchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam