Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn
... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | 1 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: ... mạng tinh thể. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | 3 - D. liên kết ... sang màu lục thẫm. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang | 4 - Câu 38. Cho x...
 • 5
 • 741
 • 9

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx
... ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2 013 MÔN HÓA HỌC THỜI GIAN 60 PHÚT 1. Cho phản ứng: aFe + bHNO3  cFe(NO3)3 + dNO + eH2O. ... A) 1s22s22p63s23p64s23d6. B) 1s22s22p63s23p63d64s2. C) 1s22s22p63s23p64s24p6. D) 1s22s22p63s23p63d8. 21. Hoà tan hoàn toàn 10 gam ... 1, 6 gam bột Fe2O3 tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung dịch sau phản ứng là (Cho Fe = 56, O = 16 , Cl = 35,5) A) 4,24 gam. B) 1, 62 gam. C) 2 ,12 gam. D) 3,25 gam. 10 ....
 • 4
 • 324
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2012-2013 Môn: Hóa học potx

ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2012-2013 Môn: Hóa học potx
... GV: Lê Tấn Tài 1 TTLT KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2 012 -2 013 50 YWANG – Tp. BMT Môn: Hóa học www.luyenthikhtn.com Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ ... ÁN: 1. A 11 .A 21. A 31. D 41. A 2.C 12 .C 22.B 32.D 42.B 3.D 13 .A 23.A 33.B 43.A 4.A 14 .C 24.B 34.A 44.A 5.(Ba) 15 .B 25.B 35.C 45.B 6.B 16 .B 26.A 36.B 46.B 7.D 17 .D 27.D 37.C 47.D 8.A 18 .D ... E0Cu2+/Cu có giá trị lần lượt là: A. +1, 56V và +0,64V B. -1 , 56V và +0,64V C. -1 , 46V và -0 ,34V D. -0 ,76V và +0,34V Câu 10 : Cho biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong pin điện hóa Fe – Cu là:...
 • 6
 • 300
 • 0

ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2012-2013 Môn: Hóa học pdf

ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2012-2013 Môn: Hóa học pdf
... GV: Lê Tấn Tài 1 TTLT KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ SỐ 04 – NĂM 2 012 -2 013 50 YWANG – Tp. BMT Môn: Hóa học www.luyenthikhtn.com Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Dãy nào sau đây chỉ ... ÁN: 1. A 11 .A 21. A 31. D 41. A 2.C 12 .C 22.B 32.D 42.B 3.D 13 .A 23.A 33.B 43.A 4.A 14 .C 24.B 34.A 44.A 5.(Ba) 15 .B 25.B 35.C 45.B 6.B 16 .B 26.A 36.B 46.B 7.D 17 .D 27.D 37.C 47.D 8.A 18 .D ... E0Cu2+/Cu có giá trị lần lượt là: A. +1, 56V và +0,64V B. -1 , 56V và +0,64V C. -1 , 46V và -0 ,34V D. -0 ,76V và +0,34V Câu 10 : Cho biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong pin điện hóa Fe – Cu là:...
 • 6
 • 365
 • 0

Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc

Đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn hóa học THPT Nguyễn Thị Giang Vĩnh Phúc
... GD&ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trangĐỀ KTCL ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2 013 – 2 014 Môn: Hóa học; Khối BThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề đề thi 0 61 Họ, tên thí sinh: ... khối lượng làA. 13 ,6 gam. B. 12 ,2 gam. C. 9,4 gam. D. 15 ,4 gam. Trang 2/6 - đề thi 0 61 Câu 19 : Dung dịch X chứa đồng thời các ion: Na+, Ca2+, Cl - , HCO3 - , Br - , SO4 2- . Đun nóng dung ... CH CH≡và 3 3CH -C C- CH≡. B. CH CH≡và 3CH -C CH≡.C. CH CH≡và 3 2CH -CH -C CH≡. D. 3CH -C CH≡ và 3 2CH -CH -C CH≡.Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hiđrocacbon A cho...
 • 6
 • 596
 • 2

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A và Khối B

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A và Khối B
... chính là 2-clobutan? A. But-2-in. B. But -1 - en. C. But -1 - in. D. Buta -1 , 3- ien. HẾT Trang 5/5 - đề thi 415 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN ... với HCl thu được sản phẩm chính là 2-clobutan? A. Buta -1 , 3- ien. B. But -1 - in. C. But-2-in. D. But -1 - en. Câu 54: Cho các chất: but -1 - en, but -1 - in, buta -1 , 3- ien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen. ... là 2-clobutan? A. But -1 - in. B. Buta -1 , 3- ien. C. But -1 - en. D. But-2-in. HẾT Trang 5/5 - đề thi 524 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI...
 • 32
 • 293
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC -đề thi 132 docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC - Mã đề thi 132 docx
... Trang 1/ 4 - đề thi 13 2 THPT HAI BÀ TRƯNG – TT Ngày ….tháng… năm 2009 ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ KHỐI A, B MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 13 2 Họ, ... Trang 2/4 - đề thi 13 2 D. 2 kim loại là Cu và Mg, 2 muối là MgSO4 và FeSO4 Câu 12 : Cao su buna - S được tạo ra khi A. trùng hợp buta -1 , 3- ien. B. đồng trùng hợp buta -1 , 3- ien với acrilonitrin. ... HOOC-COOH B. HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; O=CH-CH=O C. O=CH-CH=O ; CH≡CH ; O=CH-COOH ; HOOC-COOH D. O=CH-COOH ; HOOC-COOH ; CH≡CH ; O=CH-CH=O Câu 19 : Dãy chất mà dung dịch của chúng đều có pH...
 • 4
 • 384
 • 0

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2

đề thi thử môn hóa của thầy phạm ngọc sơn đề 2
... K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 19 00 5 8-5 8 -1 2 - Trang| 1- ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ... Câu 31 : Hiđrocacbon X phản ứng trực tiếp tạo ra một số sản phẩm theo sơ đồ: K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò ... độc thân. Câu 10 . Trong quá trình pin điện hoá Zn–Cu hoạt động, ta nhận thấy A. nồng độ của ion Cu2+ trong dung dịch tăng. K hóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện...
 • 5
 • 800
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học sư phạm lần 6 2013đề thi thử đại học sư phạm lần 5 2013đề thi thử đại học sư phạm 2013 lần 2đề thi thử đại học sư phạm lần 4 2013đề thi thử đại học sư phạm lần 3 2013de thi thu dai hoc su pham ha noi lan 1 mon hoa hoc nam 2012đề thi thử đại học sư phạm lần 2 2013đề thi thử đại học sư phạm hà nội 2013đề thi thử đại học su pham môn toán 2013đề thi thử đại học trường chuyên lam sơn 2013đề thi thử đại học sư phạm lần 5 2011đề thi thử đại học sư phạm 2013 môn toánđề thi thử đại học sư phạm 2013đề thi thử đại học sư phạm 2012 lần 6đề thi thử đại học sư phạm lần 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ