Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 3 - 2013 môn Toán
... Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - I. ... zwz w− − =+ = − B. Theo chương trình nâng cao Câu VIb: (2,0 ñiểm). ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 03 MÔN: TOÁN Giáo viên: PHAN HUY KHẢI Thời gian làm bài: 180 phút ... CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 ñiểm) Câu I: (2 ñiểm) Cho hàm số 3 2 3 1y x x= − + có ñồ thị (C). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ ñồ thị (C). 2. Tìm hai ñiểm A, B thuộc ñồ thị (C) sao...
 • 2
 • 336
 • 3

Đề thi thử đại học lần 4 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 4 - 2013 môn Toán
... Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải ðề thi thử ñại học số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - I. ... + = và ñiểm M( -3 ; 1). Gọi A và B là các tiếp ñiểm kẻ từ M ñến (C). Tìm tọa ñộ ñiểm H là hình chiếu vuông góc của ñiểm M lên ñường thẳng AB. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 04 MÔN: TOÁN Giáo viên: ... ñiểm) Cho x,y ∈ R và x, y > 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của ()() 3 3 2 2( 1)( 1)x y x yPx y+ − +=− − PHẦN RIÊNG (3 ñiểm) A. Theo chương trình chuẩn Câu VIa: (2,0 ñiểm). 1) Trong...
 • 2
 • 327
 • 5

Hướng dẫn giải đề thi thử đại học số 3 2013 - môn toán

Hướng dẫn giải đề thi thử đại học số 3 2013 - môn toán
... GIẢI ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC SỐ 03 MÔN: TOÁN Giáo viên: PHAN HUY KHẢI Thời gian làm bài: 180 phút Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Hướng dẫn giải ñề thi thử ñại học số 03 ... Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Hướng dẫn giải ñề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - ... Khóa học LTðH ñảm bảo môn Toán – Thầy Phan Huy Khải Hướng dẫn giải ñề thi thử ñại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - ...
 • 5
 • 412
 • 3

Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn toán thầy phương

Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn toán thầy phương
... B. 32 giờ. C. 48 giờ. D. 56 giờ. Câu 37 : Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô lần lượt từ trong ra ngoài là: E1 = - 13, 6eV; E2 = -3 , 4eV; E 3 = -1 ,5eV; E4 = -0 ,85eV. ... tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - Câu 30 : Một ... Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 2 - 21ff bằng A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 11:...
 • 6
 • 357
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(2013) MÔN VẬT LÍ
... THPT CHUYÊN Mã đề thi 151 (Ngày 12 – 05 – 20 13) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 5(20 13) MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút (60 câu trắc nghiệm) Cho: hắng số Plăng h = 6.625.10 -3 4 J.s, tốc độ ... độ ánh sáng trong chân không c = 3. 108 m/s; 1u = 931 ,5 MeV/c2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10 -1 9C; số A - - ga - đrô NA = 6,0 23. 10 23 mol -1 . I. PHẦN CHUNG ( từ câu 1 đến ... W. B. 30 0 W. C. 200√2 W. D. 30 0 3 W. Giải TH 1:LLLd22LZtan Z 3R3R2505 R 25 Z 25 3 Z 50U2RIRZ             TH 2:  d22x d ddxI 3A U 150...
 • 11
 • 381
 • 1

Đề thi thử đại học- Lần 1 -2013 Môn thi: Tiếng pháp

Đề thi thử đại học- Lần 1 -2013 Môn thi: Tiếng pháp
... 1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi Đề thi thử đại học- Lần 1 -2 0 13 Môn thi: Tiếng pháp Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi có 05 trang) Đọc bài khóa sau và chọn phương án ... très bête, A. c’est-à-dire il ne sait rien. B. c’est-à-dire qu’il ne sait rien. C. pourtant il ne sait rien. D. autrement dit qu’il ne sait rien. 33 . . ………allez-vous ?-Merci, pas de problème ... 30 . Les amis tu m’a rencontré t’ont trouvé sympa. A. que B. avec qui C. à qui d. chez qui 31 . Il y a eu un incident …… la réunion des ministres. A.au cours de B pour C. dans D. depuis. 32 ....
 • 5
 • 612
 • 23

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học lần 1 - 2013 môn hóa học Thầy Phạm Ngọc Sơn
... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 01 MÔN: ... mạng tinh thể. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - D. liên kết giữa ... lục thẫm. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 01 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 4 - Câu 38 . Cho x mol Mg...
 • 5
 • 741
 • 9

Đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn

Đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn hóa thầy Phạm Ngọc Sơn
... Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 1 - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 03 MÔN: ... B. 38 ,86. C. 66,40. D. 72,20. Khóa học LTĐH cấp tốc môn Hóa học Đề thi thử đại học số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - ... 0 ,3. C. 0,2. D. 0,25. Câu 18: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH) 3 , Fe 3 O4, Fe2O 3 , Fe(NO 3 )2, Fe(NO 3 ) 3 , FeSO4, Fe2(SO4) 3 , FeCO 3 lần lượt phản ứng với HNO 3 ...
 • 4
 • 455
 • 3

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật lý Thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật lý Thầy Hải
... cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 02 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | 3 - 0, 43. Sau khi quấn ... rất mạnh. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 2012 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 02) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 02 ... = 13, 998947u; mO = 16,994700u; mp = 1,007276u. Biết ñộng năng của O gấp 2 lần ñộng của X. Hãy tính ñông năng của mỗi hạt nhân sinh ra. A. 3, 0167 MeV; 1,50 835 MeV. B. 3, 1067 MeV; 1,5 533 5...
 • 6
 • 408
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học vinh năm 2013 môn toánđề thi thử đại học sư phạm 2013 môn toánhướng dẫn giải đề thi thử đại học số 4 2013 môn toángiai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 mon vat ly truong thpt chuyen dhsp ha noi nam2014giai chi tiet de thi thu dai hoc lan 3 dh khtn mon hóa hocđề thi thử đại học lần 3 môn tiếng phápđề thi thử đại học vinh năm 2013 môn hóađề thi thử đại học vinh năm 2013 môn lýđề thi thử đại học lần 1 2014 môn anh văn thpt lương thế vinh hà nộiđề thi thử đại học lần 1 2014 môn sinh học trường thpt phú nhuậnde thi thu dai hoc lan 5 2012 mon vat ly dai hoc su pham ha noi ma de 151hướng dẫn giải đề thi thử đại học lần 1 2012 môn lýđề thi thử đại học vinh năm 2012 môn toánđề thi thử đại học cao đẳng 2012 môn toánđề thi thử đại học có đáp án môn toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ