Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... Y KHOA - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRẦN VĨNH THỦY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG ... HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội Khoa Mã số: 60 72 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hƣớng dẫn khoa ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1. Đối tƣợng nghiên cứu - Là những bệnh nhân ĐTĐ Týp 2 rối loạn chuyển hoá lipid máu điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa Trung...
 • 71
 • 1,008
 • 3

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội Khoa Mã số: 60 72 20 LUẬN ... ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên ... các kiểu rối loạn chuyển hóa lipid. 1.3. Rối loạn chuyển hoá Lipid bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 Theo Nikkila (1981) và Pyorala (1987) thành phần lipid máu bệnh nhân đái tháo đường tuỳ...
 • 71
 • 1,620
 • 7

Tài liệu Luận văn: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình docx

Tài liệu Luận văn: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình docx
... hội* Hiệu quả môi trường 2. 3 .2. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2. 3.3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất 2. 4. ĐỊNH HƯƠNGSỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 2. 4.1. Cơ sở khoa ... dụng đất 2. 4 .2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 2. 4.3. Định hướng sử dụng đất Luận văn Đánh giá hiệu quả sửdụng đất nông nghiệp và đềxuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên ... hợp với các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác và môi trường. 2. 2.1 .2. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất* Yếu tố điều kiện tự nhiên* Yếu tố về kinh tế - xã hội 2. 2 .2. Quan điểm sử dụng...
 • 16
 • 880
 • 3

Tài liệu Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN TỚI CỦA VIỆT NAM pdf

Tài liệu Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TRONG THỜI GIAN VỪA QUA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO GIAI ĐOẠN TỚI CỦA VIỆT NAM pdf
... 68.8% 20 01 24 00 1 520 63.3% 20 02 2400 1530 63.8% 20 03 27 00 1 422 52. 7% 20 04 28 41 1650 58.1% 20 05 3441 1700 49.4% 20 06 3748 1780 47.49% 20 07 4445 21 50 47.37% 20 08 5546 22 00 39.67% 20 09 5104 ... ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỰ DỤNG VỐN ODA VIỆT NAM. 5 2. 1 ODA và Những con số. 5 2. 2. Đánh Giá tổng quan. 8 2. 2.1.Các chỉ tiêu đánh giá: 8 2. 2 .2 Về mặt kinh tế: 9 2. 2.3 Về mặt xã hội: 10 III. ĐỊNH ... Việt Nam Năm Đầu tư của NN ODA thực hiện ODA thực hiện/ĐTNN ODA/ tổng đầu tư 20 00 5898 1650 27 .97% 0.16 20 01 64 52 1 520 23 .55% 0.14 20 02 6178 1530 24 .76% 0.13 20 03 6890 1 422 20 .64% - 20 04...
 • 18
 • 665
 • 0

Tài liệu Luận văn: Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật potx

Tài liệu Luận văn: Đánh giá hiệu quả đầu tư đường dây siêu nhiệt 110kV Pleiku - Kontum và đề xuất giải pháp đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật potx
... ñiển hình tháng 6 năm 20 119095100105110115 120 125 1301 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Thời gian (h)C ô n g suấ t P (M W ) Hình 2. 2 : Biểu ñồ công suất ... (A) % so với ICP Ghi chú 1 11h24’- 09/ 02/ 2011 480 107 ICP = 450A 2 09h33’- 10/ 02/ 2011 475 106 3 10h06’- 15/ 02/ 2011 470 105 5 09h30’- 16/ 02/ 2011 520 116 Biểu ñồ công suất truyền tải ... các nguồn sử dụng nguyên liệu hoá thạch có giá thành cao gây cạn kiệt tài nguyên quốc gia, gây ảnh hưởng môi trường do gia tăn lượng khí CO 2 . 4.7 .2. Về mặt kỹ thuật: 4.7 .2. 1. Tổn thất công...
 • 13
 • 411
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc bổ sung can xi hữu cơ (ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc bổ sung can xi hữu cơ (ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện
... Thắng, 20 08) [24 ]. Sở dĩ có hiện tượng ñó là do 2 trứng trong tử cung hoặc 2 trứng cùng chín và rơi vào ống dẫn trứng. 2. 3. Dinh dưỡng khoáng và vai trò của khoáng chất 2. 3.1. Dinh dưỡng khoáng ... tiêu hóa mạnh gia cầm ñược xác ñịnh bằng tốc ñộ di chuyển của thức ăn qua ống tiêu hóa. gà con, tốc ñộ là 30-39cm/giờ; gà lớn hơn là 32- 40cm/giờ và gà trưởng thành là 40-42cm/giờ (Chăn ... tuổi ñạt 1505 - 1550g (bằng 96 - 99% khối lượng chuẩn). 38 tuần tuổi ñạt 1950 - 20 12g (bằng 92 - 93% khối lượng chuẩn). Tuổi ñẻ những quả trứng ñầu tiên là 17 tuần tuổi, 21 tuần tuổi tỷ lệ ñẻ...
 • 88
 • 475
 • 1

Tài liệu Luận văn: Đánh giá kết quả hoạt động và phương hướng phát triển của công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật docx

Tài liệu Luận văn: Đánh giá kết quả hoạt động và phương hướng phát triển của công ty Xây dựng cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật docx
... 9714563 827 1 2 Tài sản lưu động 53 026 561530 727 2330 421 3 64849865391 3 Tổng nguồn vốn 611 928 5 524 9 854046 722 35 9714568 827 1 13 4 Nợ phải trả ngắn hạn 51359988000 73740973000 7 727 125 96 82 ... năm 20 06 so với thực hiện năm 20 05 I .Giá trị sản xuất và kinh doanh 106, 820 100,030 100,630 150,000 101 149 1 .Giá trị c/trình và CSHT 97 ,21 3 86 ,23 0 86,530 140,000 2 .Giá trị ... cơ sở hạ tầng 9 2. 3.Quản lý xây dựng và sản xuất 9 III. Đánh giá kết quả hoạt động và phương hướng phát triển của công ty 9 1 .Đánh giá kết quả hoạt động 9 1.1.Kết quả hoạt động 9 1 .2. Đánh...
 • 27
 • 494
 • 0

Tài liệu Luận văn: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Melia Hà Nội pptx

Tài liệu Luận văn: Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Melia Hà Nội pptx
... Trưởng phòng Nhân sự 12 - 15. Giám sát phòng Marketing 16 - 20 . Giám sát Lễ tân 21 - 24 . Giám sát Buồng, Public, Laundry 25 - 28 . Giám sát Tài chính 29 - 31. Giám sát Bếp 32 - 35. Giám ... Phó Tổng Giám đốc 3. Giám đốc Marketing 4. Trưởng phòng Lễ tân 5. Trưởng Bộ phận Buồng 6. Trưởng phòng Kỹ thuật 7. Trưởng phòng Bảo vệ 8. Giám đốc Tài chính 9. Giám đốc Bếp 10. Giám đốc ... 59. Nhân viên quảng cáo 60. Các nhân viên khác 61- 63. Các nhân viên Tài chính, kế toán 64. Nhân viên Buồng 65. Nhân viên giặt là 66. Nhân viên tạp vụ 67. Các nhân viên bếp 68. Các nhân...
 • 19
 • 1,442
 • 4

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60 72 ... PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên - Năm 20 09 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... vàng nhân não cho bệnh nhân [1], [2] , [39]. Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTƯTN) chiếu đèn vẫn là biện pháp điều trị chính và có hiệu quả để điều trị vàng da tăng...
 • 79
 • 864
 • 2

[Luận văn]đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại chăn nuôi lợn huyện văn lâm tỉnh hưng yên

[Luận văn]đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại chăn nuôi lợn ở huyện văn lâm tỉnh hưng yên
... Lun vn Thc s khoa hc kinh t 10 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 2. 1 Cơ sở lý luận 2. 1.1 Hiệu quả kinh tế 2. 1.1.1 Các quan điểm về hiệu quả kinh tế Khi nghiên cứu về hiệu quả kinh tế, ... 1 /20 07 8 /20 07. Số liệu thu thập từ năm 20 04 20 06 và số liệu điều tra. Trng i hc Nụng nghip H Ni - Lun vn Thc s khoa hc kinh t 99chiếm 60% cho răng dịch bệnh ảnh hởng rất lớn đến kết quả ... (TT) (%) Tổng 22 1 100 300 100 +79 135,74 TT CNLN 32 14,48 50 16,66 +18 156 ,25 TT CNLC 28 12, 67 40 13,33 + 12 1 42, 85 TT CNLT 76 34,39 90 30,00 +14 118, 42 TT CNLKH 85 38,46 120 40,00 +35 141,17...
 • 125
 • 1,128
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: luận văn đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi nhánh an giangđánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch mailuận văn đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lạc tại huyện lạng giang tỉnh bắc giangluận văn đánh giá hiệu quả kinh doanhluận văn đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanhluận văn đánh giá hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã sơn tây thành phố hà nộiluận văn đánh giá hiệu quả kinh tế của các điểm du lịch cộng đồng tiền giang đối với nông dânđánh giá hiệu quả điều trị 10 năm của ung thư cổ tử cung giai đoạn figo ibiibp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị tại bệnh viện knội dung nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị sán lá nhỏ trên người tại cộng đồngkết quả đánh giá hiệu quả điều trị sán lá nhỏ tại cộng đồngđánh giá hiệu quả điều trịđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bìđánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabinđánh giá hiệu quả điều trị tẩy trắng răngđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì egfNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ