Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 MÔN: HÓA HỌC, KHỐI A, B NĂM HỌC 2012-2013 potx

Tài liệu Đề thi thử ĐH-CĐ lần 1 môn Toán 2010_THPT Minh Khai pptx

Tài liệu Đề thi thử ĐH-CĐ lần 1 môn Toán 2010_THPT Minh Khai pptx
... ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG LẦN I Năm học < /b> 2009- 2 010< /b> *** ( Thời gian làm b i 18< /b> 0 phút) ĐỀ CHÍNH THỨC SỞ GD& ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG ... phân biệt A(0 ; 4); B; C sao cho ΔIBC có diện tích b ng 82 Câu 2. (2 điểm) a. Giải hệ phương trình: 20 14< /b> 1xy xyxy⎧−− =⎪⎨2− +−=⎪⎩ b. Giải phương trình : 12< /b> (cossitan cot 2 cot 1< /b> n)x ... b ng12; tâm I(9/2;3/2) và trung điểm M của cạnh AD là giao điểm của đường thẳng d : x – y – 3 =0 với trục 0x. Xác định tọa độ A ,B, C,D biết yA>0 2. Giải b t phương trình: 2 31< /b> 33 1< /b> g...
 • 2
 • 321
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011- LẦN 1 Môn: HÓA HỌC_ Khối A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011- LẦN 1 Môn: HÓA HỌC_ Khối A, B
... Trang 1/< /b> 4 - Mã đề < /b> thi < /b> 13< /b> 2 SỞ GD-ĐT TP. ĐÀ NẴNG Tr. THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2 011< /b> - LẦN 1 < /b> Môn: < /b> HÓA HỌC_ Khối < /b> A, < /b> B Thời gian làm b i: 90 phút, không ... phòng hóa < /b> 1 < /b> tấn chất b o trên, khối < /b> lượng glixerol và khối < /b> lượng xà phòng chứa 72 % (theo khối < /b> lượng) muối natri của axit b o sinh ra từ một tấn chất b o đó lần < /b> lượt là: A. 12< /b> 0kg ; 92kg ; 10< /b> 28kg ... không kể thời gian phát đề < /b> Đề thi < /b> này gồm có 04 trang MÃ ĐỀ: 13< /b> 2 Học < /b> sinh dùng b t chì tô kín vào vòng tròn có chữ cái tương ứng với lựa chọn đúng trong giấy làm b i Câu 1:< /b> Mỗi mũi tên là một...
 • 4
 • 303
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011- LẦN 1 Môn: HÓA HỌC_ Khối A, B THPT PHAN CHÂU TRINH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011- LẦN 1 Môn: HÓA HỌC_ Khối A, B THPT PHAN CHÂU TRINH
... Trang 1/< /b> 4 - 485 SỞ GD-ĐT TP. ĐÀ NẴNG Tr. THPT PHAN CHÂU TRINH ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2 011< /b> - LẦN 1 < /b> Môn: < /b> HÓA HỌC_ Khối < /b> A, < /b> B Thời gian làm b i: 90 phút, không ...  A. 12< /b> 0kg ; 92kg ; 14< /b> 27,77kg. B. 12< /b> 0kg ; 92kg ; 10< /b> 28kg C. 14< /b> 0kg ; 10< /b> 0kg ; 10< /b> 40kg. D. 300kg ; 230kg ; 10< /b> 70kg. Câu 35: 2+ ...   A. b > c - a +d B. b < c - a + 2 1< /b> d C. b < a + c - 2 1< /b> d D. a > c + d - 2 b Câu 6: 4...
 • 4
 • 341
 • 3

Tài liệu Đề thi thử ĐH & CĐ lần 1 tháng 3-2010 môn Vật lý pptx

Tài liệu Đề thi thử ĐH & CĐ lần 1 tháng 3-2010 môn Vật lý pptx
... m/sCâu 14< /b> : Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là 13< /b> ,25 KV. B ớc sóng ngắn nhất của tia Rơnghen do ống đó có thể phát raA. 9,4 .10< /b> -11< /b> m B. 0,94 .10< /b> -13< /b> m C. 0,94 .10< /b> -11< /b> m D. 9,4 .10< /b> -10< /b> mCâu ... ZC B. ZL < ZCC. ZL = ZC = R D. ZL = ZC < RCâu 11< /b> : Cho mạch điện như hình vẽBiết f = 50 Hz, UAB = 10< /b> 0 V, UAM = 10< /b> 0 V, UMB = 10< /b> 0 V, L = 1< /b> 4πH. Trang 1/< /b> 6 - Mã đề < /b> thi < /b> ... máy biến thế tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn lên 10< /b> 0 lần < /b> trước khi truyền tải thì công suất hao phí trên đường dây dẫn sẽA. tăng 10< /b> 0 lần < /b> B. giảm 10< /b> 0 lần < /b> C. tăng 10< /b> 000 lần < /b> D. giảm 10< /b> 000 lần< /b> Câu...
 • 6
 • 302
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3
... http://ductam_tp.violet.vn/ ĐỀ THI < /b> TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2 011< /b> Môn Thi:< /b> HOÁ HỌC – Khối < /b> A ĐỀ THI < /b> THAM KHẢO Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề< /b> Câu 1.< /b> Trộn 2 dung dịch: Ba(HCO3)2 ; NaHSO4 ... thể được điều chế b ng cách điện phân nóng chảy muối clorua? A. Al, Mg, Fe B. Na, Ba, Mg C. Al, Mg, Na D. Al, Ba, Na Câu 9. Cho 13< /b> ,7 gam Ba vào 10< /b> 0 ml dung dịch HCl 1M thu được dung ... C5H 12< /b> O2. Oxi hóa < /b> nhẹ Y b ng CuO dư thu được chất hữu cơ Z . Z không có phản ứng tráng gương. Vậy X là: A. 2-metyl buten-2 B. 2-metyl but -1-< /b> en C. But -1-< /b> en D. But-2-en Câu 17< /b> ....
 • 4
 • 324
 • 0

Tài liệu Đề thi thử Đại Học lần 1 năm 2011

Tài liệu Đề thi thử Đại Học lần 1 năm 2011
... 19< /b> πa2Câu V( 1 < /b> điểm) Ta có hàm số f(x) = 1< /b> 3xnghịch biến trên R nên (a – b) ( 1< /b> 3a- 1< /b> 3 b )≤0 với∀a ,b ⇒3 3 3 3a b a b a b b a+ ≤ + với∀a ,b (1)< /b> Tương tự 3 3 3 3 b c c b b c b c+ ≤ ... 3 6 3 (1)< /b> 4 1 < /b> 2 6 1(< /b> 2)a b a b a b a b + + = + = ⇔ − + − − = − − = − ⇔ 1< /b> 2a b ==⇒ A (1;< /b> -3) ; B( 2; -1)< /b> ABuuur= (1,< /b> 2) ⇒VTPT của AB là : nr(2; -1)< /b> Pttq AB : 2(x -1)< /b> – (y+3) ... c a b ca b c+ + ≥ + + Hết 12< /b> ( 1)< /b> 2 1 < /b> 3( 1)< /b> x x x− − ≤ − 23log ( 3 2 2)x x− + ++ 23 1< /b> 15x x− −  ÷  = 2 13< /b> Trường THPT Lê Quý Đôn ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN LẦN 1 < /b> KHỐI...
 • 13
 • 329
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2011-KHỐI A

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1-2011-KHỐI A
... **#'A3!?F( B C'-39 B  →.t B :* B :#*→ BB :C→ B :C:#* B :C→ B :C:#*# B C(9?2* ... nguyên tố như sau:H = 1,< /b> C = 12< /b> , N = 14< /b> , O = 16< /b> , Na = 23, Mg = 24, Al = 27, S = 32, Cl = 35,5K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 10< /b> 8, Ba = 13< /b> 7.?''&';@ ... $'A3@)?F',7T%- B : ?B ,C:?CK"((3' 1< /b> ? B ::C→C:: B C? B ::C→ B :C:'? B :C:→ B ::C...
 • 5
 • 266
 • 2

Tài liệu đề thi thử đại học lần 4

Tài liệu đề thi thử đại học lần 4
... kiểu gen của hai cây b mẹ sẽ là:A. Aabb x aaBB B. Aabb x aabb C. Aabb x aaBb D. AAbb x aaBBCâu 48: Ở người gen A quy định da đen , gen a da trắng tồn tại trên NST thường , cứ 10< /b> 0 người thì cómột ... THPT HOÀNG MAI ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2 010< /b> (đề < /b> thi < /b> có 8 trang) Môn : SINH HỌC ; Khối < /b> : B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề< /b> đề < /b> thi < /b> 13< /b> 2Họ, tên thí sinh: Số b o danh: I. ... lệ kiểu hình như thế nào.A. Aabb, 9 hoa đỏ : 7 hoa trắng B. aaBb, 15< /b> hoa đỏ : 1 < /b> hoa trắngC. Aabb hoặc aaBb, 9 hoa đỏ : 7 hoa trắngD. Aabb hoặc aaBb, 15< /b> hoa đỏ :1 < /b> hoa trắngCâu 22: Ở ruồi giấm,...
 • 8
 • 328
 • 0

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2009-2010) Trường THPT Đông Sơn I Môn: Hoá học khối A, B (Mã đề: 144) pptx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2009-2010) Trường THPT Đông Sơn I Môn: Hoá học khối A, B (Mã đề: 144) pptx
... 25, 215< /b> kg. B. 28 ,17< /b> 4 kg. C. 14< /b> ,087 kg. D. 18< /b> ,783 kg. Trang 1/< /b> 4 - Mã đề:< /b> 17< /b> 8 Sở GD-ĐT Thanh Hoá ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2009-2 010< /b> ) Trường THPT Đông Sơn I Môn: < /b> Hoá học < /b> khối < /b> A, < /b> B ... Trang 1/< /b> 4 - Mã đề:< /b> 280 ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2009-2 010< /b> ) Mã đề < /b> 14< /b> 4 Câu 1:< /b> A Câu 16< /b> : D Câu 31:< /b> C Câu 46: C Câu 2: A Câu 17< /b> : A Câu 32: C Câu 47: B Câu 3: A Câu 18< /b> : A Câu ... Trang 1/< /b> 4 - Mã đề:< /b> 14< /b> 4 Sở GD-ĐT Thanh Hoá ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN I (2009-2 010< /b> ) Trường THPT Đông Sơn I Môn: < /b> Hoá học < /b> khối < /b> A, < /b> B Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)< /b> Đề gồm...
 • 18
 • 385
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học lần 1 môn hóatải bộ đề thi thử đại học môn sinhđề thi thử đại học lần 1 môn hóa 2012tai lieu de thi thu hoa co dap an chi tietđề thi thử vật lý lần 1đề thi thử amsterdam 2013 lan 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ