Tài liệu BÁO CÁO " Đánh giá sự thay nguồn sinh kế của các hộ di dân tái định cư thuộc dự án thủy điện HUA NA: trường hợp nghiên cứu tại xã tiến phong, huyện quế phong, tỉnh nghệ an " ppt

Tài liệu BÁO CÁO " Đánh giá sự thay nguồn sinh kế của các hộ di dân tái định thuộc dự án thủy điện HUA NA: trường hợp nghiên cứu tại tiến phong, huyện quế phong, tỉnh nghệ an " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và TĐC các dự án thủy lợi, thủy điện. 1 ĐÁNH GIÁ SỰ THAY NGUỒN SINH KẾ CỦA CÁC HỘ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN HỦA NA: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN ... Hỗ trợ ổn định đời sống 8,03 20,29 14,16 Nguồn: Phòng di dân tái định thủy điện Hủa Na năm 2011 3.2 Sự thay đổi nguồn sinh kế của các hộ dân tái định Tài sản SK của mỗi hộ dân được cấu ... sản xuất và sinh hoạt. Kết quả nghiên cứu tại địa bàn Tiền Phong, thuộc dự án thủy điện Hủa Na, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho thấy có hơn 80% số hộ dân cho rằng cuộc sống của họ ở nơi...
 • 10
 • 516
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY THUỐC TẮM CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ TẠI SAPA, LÀO CAI " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... tắm. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu đợc tiến hnh tại các Tả Phìn, Tả Van, Bản Khoang (huyện Sapa, tỉnh Lo Cai) trong thời gian từ tháng 01/2008 đến tháng 12 năm 2008. ... tợng nghiên cứu l các loi cây có dợc tính trong bi thuốc tắm của ngời Dao đỏ Sapa. Nghiên cứu tiến hnh điều tra tính đa dạng của các cây thuốc trong bi thuốc tắm tại cộng đồng. Đối tợng nghiên ... sắc văn hóa dân tộc. Bài thuốc này đang được khai thác theo nhiều cách khác nhau, cần được nghiên cứu và phát triển. Mục đích nghiên cứu tập trung xác định tính đa dạng sinh học của nhóm cây...
 • 9
 • 819
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật và tồn kháng sinh " potx

Tài liệu Báo cáo
... Food standard Code Newzealand, 2001. 3. KếT QUả V THảO LUậN 3.1. Đánh giá chất lợng vệ sinh sữa tơi lấy tại các địa phơng nghiên cứu thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật 3.1.1. Đánh giá ... của vi sinh vật. Vì vậy việc kiểm tra chỉ tiêu ny l rất cần thiết. Nó không chỉ đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong sữa m qua đó phản ánh thực trạng vệ sinh tại nơi vắt sữa v tại các ... góp phần lm rõ thực trạng vệ sinh sữa tơi của các điểm thu gom tại 3 địa phơng trên. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu Mẫu sữa tơi lấy tại các điểm thu gom từ những vùng...
 • 7
 • 552
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM (Penaeus monodon) NUÔI QUẢNG CANH CẢI TIẾN TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC TỈNH CÀ MAU " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... quảng canh cải tiến tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau” được thực hiện với mục tiêu là xác định đánh giá một số yếu tố nguy cơ liên quan đến WSD trên tôm sú nuôi QCCT tại huyện Cái Nước tỉnh Cà ... tôm tại địa phương. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thời gian và địa điểm nghiên cứu Đề tài được tiến hành từ tháng 09 năm 2010 đến tháng 03 năm 2011. Với phương pháp nghiên cứu ... tích các yếu tố nguy cơ dẫn đến xuất hiện bệnh, phòng ngừa dịch bệnh xảy ra và dự báo sự xuất hiện của bệnh thì chưa có nhiều nghiên cứu. Do đó đề tài Đánh giá một số yếu tố nguy cơ liên quan...
 • 10
 • 565
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG KHOAI NGỌT (Dioscorea Alata) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sử dụng khoai ngọt (Dioscorea alata) làm thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis niloticus) nhằm đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu làm thức ăn cho thủy ... đủ về sự có mặt của khoai ngọt trong thành phần thức ăn cho đối tượng thủy sản.Vì thế, việc nghiên cứu khả năng sử dụng thích hợp nguồn nguyên liệu này trong thức ăn cho cá là thực sự cần ... nghiên cứu của Nguyễn Thanh Phương et al. (1999) có thể phối chế 60% cám gạo trong khẩu phần của cá rô phi. Nhiều nghiên cứu cho rằng có thể sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau có nguồn gốc...
 • 6
 • 457
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá mức độ thay đổi phân tử của các dòng lạc đột biến mới chọn tạo bằng chỉ thị SSR" doc

Tài liệu Báo cáo
... tmg phan doan khoang 278 bp) Ket qua nhan dugc tren day cho thay, ro rang cac ddng lac dot bien da co su bien ddi ro rang d miic dp phan tii. Nhin chung, so lugng cac phan doan nhan ban cua ... tao, dot bien da lam nang suat tang dang ke doi vdi cay lac. Tuy nhien, hieu qua van chua cao vi thdi gian chpn tao. Vdi su h6 trg ctia sinh hpc phan ttr da gitip day nhanh qua trinh chpn tao ... ki. Dien di phan tich san pham PCR-SSR trong gel polyacrylamide 6%, nhupm bac de chup anh. Phan tich so lieu: Dua tren sir xuat hien hay khong xuat hien cua cac phan doan ADN kbi dien di san...
 • 9
 • 476
 • 0

Tài liệu BAO CAO DANH GIA CHUAN KTKN

Tài liệu BAO CAO DANH GIA CHUAN KTKN
... thường xuyên sử dụng các tài liệu là: Tài liệu bồi dưỡng thay sách, các tài liệu thuộc dự án đổi mới phương pháp dạy học, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III, các loại sách báo, tạp chí có ... hiện đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông tư 32/2009/BGD ĐT ngày 27/10/2009.- Cách đánh giá nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh tiểu học. Không nặng nề về điểm số, đánh giá bằng điểm kết ... 896 giáo viên phải chờ đợi sự thống nhất của tổ, sự cho phép của BGH - Đánh giá sự phù hợp của Chuẩn:Việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của các mơn học, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo...
 • 6
 • 293
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN

Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN
... vào điểm xuất phát của học sinh. - Không đánh giá giờ dạy theo SGK, SGV (đánh giá theo yêu cầu cần đạt; Phần Ghi chú: GV giỏi, HS giỏi đánh giá theo Ghi chú này). Việc đánh giá không để tình ... đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học theo Thông t số 32/2009/BGD ĐT-GDTH ngà 27/10/2010.Thuận lợi : Cách đánh giá nhẹ nhàng, phù hợp với học sinh tiểu học ,không nặng nề về điểm số, đánh giá ... vừa đợc học cắt dán vừa củng cố kỹ năng nhận di n các chữ cái , cách đọc từ ,sắp xếp vị trí các chứ cái,vị trí các tiếng ( đối với các học sinh vùng dân tộc còn yếu kém và vốn tiếng việt còn...
 • 5
 • 295
 • 0

Tài liệu Báo cáo đánh giá chung của Liên hiệp quốc về Việt Nam docx

Tài liệu Báo cáo đánh giá chung của Liên hiệp quốc về Việt Nam docx
... quyền cho các đối tợng và sự tham gia trực tiếp của họ vào các khâu lên kế hoạch, giám sát và đánh giá dự án sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động và tác động của dự án. 9 Số liệu của Bộ NN&PTNT: ... của Việt Nam. Các tên gọi và cách trình bày tư liệu trên tất cả các bản đồ trong Báo cáo này không hàm ý thể hiện bất cứ quan điểm nào của Ban thư ký Liên Hợp Quốc hay của các tổ chức LHQ tại ... Chơng 1: Giới thiệu Báo cáo đánh giá chung về Việt Nam là gì? Các tổ chức LHQ đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác khác để soạn thảo Báo cáo đánh giá chung về Việt nam...
 • 97
 • 452
 • 1

Tài liệu Báo cáo "Đánh giá hiện trạng năng lực tổ chức bộ máy ngành tài nguyên môi trường của tỉnh Đồng Nai" pdf

Tài liệu Báo cáo
... ngành tài nguyên môi trường là phù hợp. Bảng tổng hợp số phiếu đánh giá phân định chức năng nhiệm vụ trong nội bộ ngành Báo cáo Đánh giá hiện trạng năng lực tổ chức bộ máy Đồng Nai 13 Đánh ... 47% đánh giá hiệu quả đạt loại khá. Đối với lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, Sở, ban ngành, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp (BS03), kết quả điều tra cụ thể như sau: Báo cáo Đánh giá ... nhà ở, theo Nghị định 90 của Chính phủ, sự phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Sở Xây dựng còn nhiều vướng mắc, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Báo cáo Đánh giá hiện trạng năng...
 • 31
 • 1,026
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp đánh giá sự sẵn lòng chi trả của các hộ gia đình ở thị xã bình minh về phí vận chuyển rác thải sinh hoạtsự thay đổi sinh kế của các nhóm người sống phụ thuộc nhiều vào rừng phụ thuộc trung bình vào rừng và ít phụ thuộc vào rừngbao cao danh gia su trao doi nhiet he thong nuoc tuan hoan nmnd phu myđánh giá sự thay đổi thảm phủ đến các đặc trưng lũđánh giá sự thích nghi sinh thái của cây mía ở anh sơnnghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc gianglý luận về sự thay đổi sinh kế của hộ nông dâný nghĩa sự cần thiết nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ dân gần kcnsự thay đổi sinh kế của người dân giữa xã thượng nhật và xã thượng longđề tài đánh giá sự thay đổi huyết áp tư thế ở người cao tuổi có tăng huyết ápthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcbáo cáo đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại việt nam hiện naybáo cáo đánh giá hiệu quả dự án phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 4 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơbáo cáo đánh giá tình hình tài chínhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ