hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ hà nội

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội.DOC

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà nội.DOC
... vực sản xuất, dịch vụ khác. Chơng II Thực trạng về công tác tôt chức, quản đối với lao động hớng dẫn viên chất l-ợng chơng trình du lịch tại Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1.Khái ... kinh doanh của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội Toserco) 2.1. 1. Sự ra đời của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1. 1. 1. Sự ra đời. Nội Toserco là một công ty du lịch đã tạo đợc ... thuộc UBND Thành phố Nội, chịu sự quản nhà nớc về du lịch của tổng cục Du lịch Việt Nam sở du lịch Nội. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty có thể đợc chia thành các giai...
 • 64
 • 1,014
 • 7

hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội

hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ hà nội
... thựctập tại công ty du lịch dịch vụ nội, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ ... công tác tổ chức, quản đối với lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội. Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao ... kinh doanh của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội (Hà Nội Toserco) 2.1. 1. Sự ra đời của Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1. 1. 1. Sự ra đời. Nội Toserco là một công ty du lịch đã tạo đợc...
 • 54
 • 372
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trìh du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Nội

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng chương trìh du lịch tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội
... tập tại công ty du lịch dịch vụ nội, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động hớng dẫn nhằm nâng cao chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ ... trạng công tác tổ chức, quản đối với lao động hớng dẫn chất lợng chơng trình du lịch tại công ty du lịch dịch vụ nội. Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản ... vực sản xuất, dịch vụ khác. Chơng II Thực trạng về công tác tôt chức, quản đối với lao động hớng dẫn viên chất l-ợng chơng trình du lịch tại Công ty Du lịch Dịch vụ Nội. 2.1.Khái...
 • 64
 • 438
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
... đề+ Chương trình du lịch công vụ MICE+ Chương trình du lịch tàu thuỷ+ Chương trình du lịch tôn giáo, tín ngưỡng+ Chương trình du lịch sinh thái+ Chương trình du lịch thể thao, khám phá ... cuộc hành trình du lịch, đảm bảo việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo hợp đồng du lịch đã ký kết của công ty với khách du lịch. 1.4.3 Đặc điểm của lao động hướng dẫn: Lao động hướng ... chương trình của công ty. 1.5 Khái niệm về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên: Với tư cách là một trong những chức năng cơ bản của quản trị thì công tác tổ chức và...
 • 63
 • 611
 • 2

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
... luận chung về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn ... ảnh hưởng của công tác tổ chức quản đối với hướng dẫn viên đến chất lượng chương trình du lịch. Công tác tổ chức quản lao động của Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí ... viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng...
 • 64
 • 525
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên .doc

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên .doc
... luận chung về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn ... viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng ... & KHÁCH SẠNCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HƯỚNG DẪN VIÊN VÀ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 1.1 Khái niệm về du lịch: Hoạt động du lịch đã có nguồn...
 • 64
 • 659
 • 2

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
... luận chung về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch. Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn ... viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng ... vụ đó19còn nhiều hạn chế nên tôi chỉ nghiên cứu về sự ảnh hưởng của công tác tổ chức quản đối với hướng dẫn viên đến chất lượng chương trình du lịch. Công tác tổ chức quản lao động...
 • 59
 • 452
 • 3

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
... khích người lao động 28 Chương 2: Thực trạng về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố ... đông.29 Chương 1: Cơ sở luận về công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên chất lượng chương trình du lịch 1.1 Khái niệm về du lịch: Hoạt động du lịch đã có nguồn gốc hình thành ... chương trình du lịch được thực hiện trên hai phương diện đó là: chất lượng thiết kế chương trình chất lượng thực hiện chương trình. Về chủng loại giá cả của chương trình du lịch của công ty...
 • 59
 • 551
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên
... pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đốivới hướng dẫn viên.3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty du lịch dịch vụ nội. 3.1. KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ... độ phục vụ vui vẻ, nhiệt tình, chu đáo Có như vậy mới nâng cao được chất lượng phục vụ, chất lượng của chương trình du lịch. 3.4. Đề xuất khác với công ty du lịch dịch vụ nội. Về công tác nghiên ... hoạt động của công ty. Bộ phận điều hành hướng dẫn lànhân tố thực hiện kết thúc chu trình hoạt động đó. Chính vì lẽ đó, nhằm nâng cao thái độ phục vụ khách du lịch chất lượng chương trình...
 • 16
 • 313
 • 0

Tài liệu luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức quản lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu luận văn: Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động đối với hướng dẫn viên tại Công ty cổ phần du lịch thanh niên thành phố Hồ Chí Minh pptx
... hành trình du lịch, đảm bảo việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch theo hợp đồng du lịch đã ký kết của công ty với khách du lịch. 1.4.3 Đặc điểm của lao động hướng dẫn: Lao động hướng ... của tổ chức cả về mặt số lượng chất lượng. Không một hoạt động nào của tổ chức có thể hoạt động có hiệu quả nếu thiếu công tác quản tổ chức quản lao động, nó là bộ phận cấu thành ... cứ vào mục đích chuyến đi loại hình du lịch: + Chương trình du lịch nghỉ ngơi, giải trí chữa bệnh + Chương trình du lịch theo chuyên đề + Chương trình du lịch công vụ MICE + Chương trình...
 • 65
 • 428
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số biện pháp đổi mới quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở trường cnkt quy nhơn tỉnh bình định trong giai đoạn hiện nayquy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tôxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương động lực học chất điểm vật lý 10 chương động họctổ chức và quản lý công tác văn thưtổ chức và quản lý công tác lưu trữtổ chức và quản lý công tác thư việnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam