Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại hương sơn, huyện mỹ đức, nội

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội
... Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Nội Hoàng Thanh Thương Trường Đại ... dân sinh- kinh tế -xã hội-yếu tố tác động lên cảnh quan; hệ thống các hệ sinh thái tại Hương Sơn; Bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái (HST) Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội. Đề xuất một số ... giá sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái Hương sơn, huyện Mỹ Đức, Nội. Đưa ra kết quả nghiên cứu và thảo luận: Điều kiện tự nhiên-yếu tố hình thành nên cảnh quan; điều kiện dân sinh- kinh...
 • 9
 • 786
 • 9

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại thượng cát, huyện từ liêm, nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội
... trong nước giếng khoan tại Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội. 2. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội. CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN 1.1. Khái quát ... nghiên cứu Địa điểm được chọn nghiên cứu trong luận văn này là Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội. Địa điểm đối chứng là Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 2.1.2. Đối tượng nghiên cứu ... giếng khoan tại Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội. Nghiên cứu sự tích lũy mangan trong tóc người dân Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Nội. Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của...
 • 19
 • 602
 • 0

Thành lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái hương sơn huyện mỹ đức nội

Thành lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái xã hương sơn  huyện mỹ đức  hà nội
... việc quy hoạch phát triển môi trường sinh thái và du lịch của bằng viễn thám và GIS. Keywords. Sinh thái cảnh quan; Hệ sinh thái; Phát triển bền vững Content. 1. Mở đầu Hương Sơn, huyện ... vực Hương Sơn được chia thành 8 hệ sinh thái: hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi; hệ sinh thái rừng trên núi đất; hệ sinh thái trảng cây bụi, tre nứa; hệ sinh thái trảng cỏ; hệ sinh thái ... những nghiên cứu cập nhật về đa dạng sinh học và các hệ sinh thái ở đây để giúp cho huyện có thể qui hoạch để phát triển bền vững du lịch sinh thái nói riêng và phát triển bền vững mọi mặt...
 • 9
 • 785
 • 7

Tiềm năng du lịch và đề xuất định hƣớng quy hoạch du lịch sinh tháivùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội

Tiềm năng du lịch và đề xuất định hƣớng quy hoạch du lịch sinh thái ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
... nhiên và hội của các của khu vực hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội. Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái cơ bản và tài nguyên sinh vật vùng hồ Quan Sơn. Phân tích các nhân tố sinh thái tự ... các dự án quy hoạch; nghiên cứu thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - hội, quy hoạch các ngành, quy hoạch phát triển du lịch ở Việt Nam có thể đề xuất hệ thống 15 nguyên tắc quy hoạch du ... vào các nội dung sau: 1. Tìm hiểu những đặc điểm tự nhiên và hội của các của khu vực hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội. 2. Đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái cơ bản và tài nguyên sinh...
 • 25
 • 665
 • 4

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại hương sơn, huyện mỹ đức, nội

Nghiên cứu đa dạng khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại xã hương sơn, huyện mỹ đức, hà nội
... khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại Hương Sơn và đề xuất các biện pháp bảo tồn. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Các loài động vật có xương sống trên cạn tại Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội ... ở Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội nói riêng là tài sản vô cùng quý của đất nước, của địa phương. Khu hệ ĐVHD trên cạn là một thành tố quan trọng cấu thành tính ĐDSH trên dãy núi Hương Sơn, ... ban nhân dân Hương Sơn (2010), Báo cáo số liệu thống kê về điều kiện kinh tế - hội của Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Nội. 25. Viện Khoa học Việt Nam (1991), Hương Sơn – Cảnh quan thiên...
 • 20
 • 631
 • 1

Nghiên cứu vai trò và khả năng xây dựng vành đai xanh theo quy hoạch phát triển của thủ đô nội

Nghiên cứu vai trò và khả năng xây dựng vành đai xanh theo quy hoạch phát triển của thủ đô hà nội
... 2.2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu các khái niệm liên quan - Khái quát thực trạng vành đai xanh tại khu vực Nội - Nghiên cứu định hƣớng phát triển vành đai xanh phù hợp với quy hoạch ... nghiên cứu 2.2. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu các khái niệm liên quan - Khái quát thực trạng vành đai xanh tại khu vực nội - Nghiên cứu định hƣớng phát triển vành đai xanh phù hợp với quy ... Nghiên cứu các khái niệm liên quan đến vành đai xanh. Khái quát thực trạng vành đai xanh tại khu vực Nội. Nghiên cứu định hƣớng phát triển vành đai xanh phù hợp với quy hoạch Thủ đô Nội...
 • 17
 • 616
 • 0

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông hồng sông thái bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước tổng quan nghiên cứu xác định dòng

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông hồng  sông thái bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước  tổng quan nghiên cứu xác định dòng
... thủy sinh 13của các lưu vực sông nghiên cứu. Một số nghiên cứu về hệ sinh thái lưu vực sông Hồng như nghiên cứu của GS. Mai Đình Yên về hệ sinh thái các lưu vực sông Hồng đã đánh giá sự ... Phương pháp này hình thành hướng nghiên cứu tổng hợp vì nó đề cập đến tất cả các khía cạnh của hệ sinh thái sông. Đây là khung đánh giá dựa trên kịch bản, nó cung cấp cho các nhà ra quy t định ... hình nghiên cứu trên thế giới IV.1 Nghiên cứu dòng chảy môi trường ở Mỹ Các nhà khoa học Mỹ là một trong số những người tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu về dòng chảy môi trường. Các phương...
 • 510
 • 877
 • 11

Nghiên cứu xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ định hướng phát triển bền vững thị ayun pa, tỉnh gia lai

Nghiên cứu xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phục vụ định hướng phát triển bền vững thị xã ayun pa, tỉnh gia lai
... Lớp cảnh quan → Phụ lớp cảnh quan → Kiểu cảnh quan → Loại cảnh quan. Kết quả nghiên cứu cấu trúc cảnh quan đƣợc thể hiện trên bản đồ cảnh quan khu vực Ayun Pa tỉ lệ 1:50.000 với 01 lớp cảnh quan, ... quả các mô hình hệ kinh tế sinh thái tại khu vực nghiên cứu. Xác lập một số mô hình hệ kinh tế sinh thái phù hợp với tiềm năng của khu vực nghiên cứu Keywords: Kinh tế sinh thái; Phát triển ... Lớp cảnh quan → Phụ lớp cảnh quan → Kiểu cảnh quan → Loại cảnh quan. Kết quả nghiên cứu cấu trúc cảnh quan đƣợc thể hiện trên bản đồ cảnh quan khu vực Ayun Pa tỉ lệ 1:50.000 với 01 lớp cảnh quan, ...
 • 28
 • 480
 • 3

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông hồng sông thái bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước

Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông hồng  sông thái bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước
... các chính sách, định hướng, qui hoạch phát triển: cần nắm bắt và hiểu rõ các chính sách và định hướng phát triển kinh tế hội của các địa bàn trên lưu vực, các qui hoạch phát triển vùng; ngành, ... NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG SÔNG HỒNG – SÔNG THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP DUY TRÌ DÒNG CHẢY MÔI TRƯỜNG PHÙ HỢP VỚI CÁC YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ... và phát triển các phương pháp nghiên cứu, phương pháp tính hiện đại, có hiệu quả; 4. Phương pháp, công nghệ, công cụ được sử dụng trong thực hiện Đề tài: 4.1. Phương pháp kế thừa: nghiên cứu, ...
 • 362
 • 608
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thực trạng cây xanh đường phố tại quận liên chiểu – tp đà nẵng nhằm đề ra giải pháp phát triển bền vữngnghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến đường sắt hà nội – vinhnghiên cứu về đời sống tình dục của phụ nữ nông thôn tuổi đã mãn kinh 4060 tại xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội năm 2009nghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền vững khu vực đồ sơncác điều kiện sinh hoạt của người dân tại xã tân triều huyện thanh trì hà nộiphân tích các vấn đề môi trường đang thách thức sự tồn tại và phát triển bền vững của xã hội loài nguòiquy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hùng sơn huyện đại từ tỉnh thái nguyêncác yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vữngảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym đến khả năng sinh trưởng và kháng bệnh của lợn ngoại nuôi thịt tại công ty cp bình minh huyện mỹ đức hà nộiđánh giá các biện pháp đảm bảo phát triển bền vững tại các khu cnttquản lý phát triển bền vững tài ngunghiên cứu hệ sinh thái vườn nhà ở thị xã đồng xoài tỉnh bình phước và đề xuất một số giải pháp phát triển bền vữngnghiên cứu đánh giá thực trạng chất thải rắn đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến năm 2010các nghiên cứu trong nước liên quan đến hệ thống văn bản pháp luật xử lý vphc về đất đaicác bước nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý lãnh thổNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam