Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS pptx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS pptx
... (Updated 02/2004) 1 / 3 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) môn học: ……… 45 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành oOo I. Tóm tắt mục tiêu của môn học: - Cung cấp cho ... sinh viên kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), cơ chế quản lý bộ nhớ, lập trình đồng hành, kỹ thuật in ấn…, ... thuật lập trình sâu hơn trên môi trường Windows. II. Các môn học trước: Tin học đại cương A1, Tin học đại cương A2, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu. III. Đối tượng áp dụng: -...
 • 3
 • 333
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) ppt
... (Updated 02/2004) 1 / 3 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) môn học: ……… 45 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành oOo I. Tóm tắt mục tiêu của môn học: - Cung cấp cho ... sinh viên kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), cơ chế quản lý bộ nhớ, lập trình đồng hành, kỹ thuật in ấn…, ... thuật lập trình sâu hơn trên môi trường Windows. II. Các môn học trước: Tin học đại cương A1, Tin học đại cương A2, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu. III. Đối tượng áp dụng: -...
 • 3
 • 378
 • 3

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ODA doc

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ODA doc
... 1ĐẠI HỌC ĐÀ NẲNG PHÂN HIỆU KON TUM ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LẬP DỰ ÁN KÊU GỌI VỐN ODA Mô tả môn học: ODA được Chính phủ Việt Nam đánh giá là một trong những nguồn ... và hiểu được cách lập dự án kêu gọi nguồn ODA. Mục tiêu môn học: môn học cung cấp cho học viên, những cán bộ dự nguồn của tỉnh, những nguyên tắc và kỹ thuật cần thiết để lập một dự án kêu ... III: XÉT DUYỆT VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ODA TẠI TỈNH KON TUM Trình tự thực hiện: Bước 1: Đơn vị được giao là Chủ dự án lập đề cương chương trình, dự án ODA gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bước 2: Sở...
 • 5
 • 861
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS
... (Updated 02/2004) 1 / 3 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LẬP TRÌNH WINDOWS (WINDOWS PROGRAMMING) môn học: ……… 45 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành oOo I. Tóm tắt mục tiêu của môn học: - Cung cấp cho ... sinh viên kiến thức và phương pháp lập trình trên môi trường Windows: cơ chế quản lý chương trình, lập trình giao diện đồ họa (GUI), cơ chế quản lý bộ nhớ, lập trình đồng hành, kỹ thuật in ấn…, ... thuật lập trình sâu hơn trên môi trường Windows. II. Các môn học trước: Tin học đại cương A1, Tin học đại cương A2, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu. III. Đối tượng áp dụng: -...
 • 3
 • 507
 • 2

Tài liệu Đề cương môn học: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO pptx

Tài liệu Đề cương môn học: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO pptx
... -1-ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO (LEADERSHIP) Người biên soạn: NGUYỄN HỮU LAM. Số đơn vị học trình: 2 – 30 tiết Đối tượng: Sinh viên ngành ... nhân • 20%: làm việc nhóm, thảo luận và tình bày trên lớp. • 40%: thi cuối khóa. Tài liệu học tập: Tài liệu đọc bắt buộc • Nguyễn Hữu Lam, (1997). Nghệ thuật Lãnh đạo. Nhà xuất bản Giáo ... tầm nhìn, truyền đạt tầm nhìn, tạo khả năng các kỹ năng được quan tâm phát triển trong quá trình môn học là truyền đạt, giải quyết xung đột, phát triển đội, tương tác qua lại giữa các cá nhân....
 • 4
 • 806
 • 8

Tài liệu Đề cương môn học THNNLT (First draft) PHẦN I: PROLOG ppt

Tài liệu Đề cương môn học THNNLT (First draft) PHẦN I: PROLOG ppt
... Đề cương môn học THNNLT (First draft) PHẦN I: PROLOG Tiết 1: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PROLOG (lý thuyết) Tiết 2: Giới thiệu tổng ... của một dãy. 13/ Viết chương trình( script) giaiptbac1 có 2 đối số là a, b(có xét trường hợp a =0) 14/ Viết chương trình giải phương trình bậc hai 15/ Viết chương trình tính diện tích tam giác ... này chỉ được làm khi khởi tạo nó và thường thì menu này sẽ không thay đổi trong suốt quá trình lập trình. 4.9. Hoàn thiện ứng dụng Trong phần này chúng ta sẽ thực hiện 2 việc để hoàn thành...
 • 24
 • 691
 • 2

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC pdf

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC pdf
... (84-8) 9 300 085 TÀI LIỆU HỌC TẬP • Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị học do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Thạc sĩ Mai Thị Hoàng Yến biên soạn, tài liệu lưu hành nội ... thuyết trình, báo cáo chuyên đề: 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Giảng viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu. Bổ sung bài giảng chính khoá bằng các chuyên đề để sinh ... hiệu quả. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học, nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần...
 • 7
 • 766
 • 4

Tài liệu Đề cương môn học Luật Ngân hàng docx

Tài liệu Đề cương môn học Luật Ngân hàng docx
... Phân loại tài khoản: tài khoản cá nhân, tài khoản của tổ chức; tài khoản nội tệ, tài khoản ngoại tệ; tài khoản giao dịch, tài khoản ký quĩ, tài khoản séc…2.2. Trình tự, thủ tục mở tài khoản ... thẻ:3.6.3.2. Qui trình phát hành, thanh toán bằng thẻ3.6.3.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia thanh toán bằng thẻ8. Tài liệu học tập.8.1. Sách, giáo trình chính: - Tài liệu hướng dẫn môn học ... viên tự đọc tài liệu và văn bản theo hướng dẫn của giáo viên).3.1. Cấp tín dụng dưới hình thức cho thuê tài chính:3.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động cho thuê tài chính (thuê mua tài chính)3.1.2...
 • 16
 • 1,075
 • 17

Tài liệu Đề cương môn học "Quản trị quan hệ khách hàng" của trường Đại học Mở TPHCM - Khoa Quản trị kinh doanh docx

Tài liệu Đề cương môn học
... KHÓA w w w . o u . e d u . v n Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu có liên quan, nghiên cứu tình huống thảo luận và làm bài tập trước khi tham dự lớp học. TÀI LIỆU HỌC TẬP  Chăm sóc khách hàng ... quả • Khái niệm và vai trò • Qui trình quản trị quan hệ khách hàng : quy trình chính, quy trình phụ, quy trình nâng cao • Phương pháp xây dựng và quy trình thực hiện hoạt động quản trị ... ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ Quan Hệ Khách Hàng Năm học: 2008 – 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN...
 • 6
 • 1,734
 • 14

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG pdf

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG pdf
... Phan Hữu NghịBộ môn : Lý thuyết TCTT và Tài chính côngĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TÀI CHÍNH CÔNG Đặc điểm mục đích của môn học: - Môn học nghiên cứu và đề cập đến những vấn đề về hoạt động tài chính vĩ mô, ... Qua nghiên cứu môn học, sinh viên sẽ thấy được mối liên hệ giữa môn học này với các môn học chuyên ngành khác, đặc biệt là môn quản lý thuế, Tài chính doanh nghiệp - Cùng với các môn học khác ... thu khác phi thuế quan (Phí, lệ phí ) Tài liệu tham khảo: - Giáo trình Tài chính công (Finances Publiques) bằng tiếng Pháp của Raymond Muzellec- Giáo trình Tài chính công (Public Finance) bằng...
 • 11
 • 4,255
 • 104

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn học lập trình ctài liệu đề cương khoa họctài liệu đề cương triết họcđề cương môn học lập kế hoạch kinh doanhtai lieu cho nguoi moi hoc lap trinhtài liệu đề án môn học luật kinh doanh pptxtai lieu de cuong sinh hoc 12 trac nghiem theo chuongtai lieu de cuong sinh hoc 12 trac nghiemgiáo trình môn học lập trình windows visual c với mfcgiáo trình môn học lập trình windowstài liệu đề cương luyện thi olympic tiếng anh lớp 3 ppttài liệu bài giảng môn học cung cấp điện phần 12 pptxđề cương bài giảng lập trình asp net tài liệu dùng cho sinh viên đại học công nghệ thông tintài liệu đề cương ôn tập thi cuối học kỳ môn xác suất thống kê pdftài liệu quan hệ công chúng đề cương môn học pptNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ