Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 1 doc

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 1 doc

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 1 doc
... thểđượcxây dựng trên các giao thức khác nhau: X25, IP trong đó giao thức IP đang là giao thức được quan tâm nhiều nhất. Mạngchuyển mạch gói dựa trên giao thức IP được coi là giải pháp côngnghệ đáp ... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) VÀ CHUYỂN MẠCH MỀM 1. 1 Mạng thế hệ sau NGN 1. 1 .1 Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGNNhu cầu trao ... thoại dữ liệu không cần phải phânbiệt. Có khả năng cung cấp các dịch vụ đa phương tiệnmultimedia 1. 1.3 Giải pháp xây dựng mạng thế hệ sau Xu hướng chung hiện nay là hình thành xây...
 • 7
 • 466
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 5 docx

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 5 docx
... w3 h8" alt="" CHƯƠNG 5: ĐO LƯỜNG TRONG MỘT SỐ GIAO THỨC TRONG NGN3 .1 Đo lường trong BICC 3 .1. 1 Vấn đề đo kiểm BICC của các tổ chức các hãng viễn thông trên thế giới 3 .1. 1 .1 Diễn đàn chuyển ... bài đo kiểm tra phối hợp hoạt động giữa BICC ISUP.3 .1. 4 Phương pháp đo trong giao thức BICC Phần này trình bày vấn đề phương pháp đo giao thức BICC bao gồm việc xác định đối tượng đo, xác ... bao gồm các dịch vụ giá trị gia tăng, IPv6, QoS.3 .1. 1.2 Vấn đề đo kiểm BICC trong GMI 2002 Giao thức báo hiệu BICC đã được thử nghiệm kiểm tra trong kịch ban 2 cảu GMI 2002 . Kịch bản bày...
 • 11
 • 377
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 2 pptx

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 2 pptx
... đườnghầm trong BICC Sử dụng BCPĐồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2. Giới thiệu một số giao thức trong NGNT 111 12090- 01 CSF-NBCF-RISN-ABCF-RCSF-TTSNSWN -1 SWN-2BCF-R BCF-RCSF-NISN-BSWN -1 SWN-2 BICC ... Đại học Chương 2. Giới thiệu một số giao thức trong NGNT 111 1 210 0- 01 CSF-NBCF-RISN-ABCF-RCSF-TTSNSWN -1 SWN-2BCF-R BCF-RCSF-NISN-BSWN -1 SWN-2 BICC BICCISUPBCF-N(x)BCF-N(y)BCF-N(z)IAMACMACMANMANMACMANM"BBB"COT"AAA"ACMANMBearer-Set-up ... signalling BICC signallingbearer control signallingbearer bearer Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2. Giới thiệu một số giao thức trong NGNHình 2 .10 Mô hình BICC – CS1 BICC- CS1 dựa rất nhiều vào giao...
 • 13
 • 555
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 4 pdf

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 4 pdf
... truyền thống.2.2. Giao thức điều khiển cổng MGCP2.2 .1 Tổng quan về giao thức MGCP Giao thức MGCP được trình bày trong tài liệu draft-huitema-MGCP-v0r1-00.txt vào tháng 11 năm 19 98 ngay trước ... các giao thức điều khiển kênh mang (Bearer Control Protocol- BCP) theo phương pháp nằm ngang qua giao diện BICC giữa các CCU (Call Control Unit) theo phương thức nằm dọc qua giao diện ... MEGACO trong cuộc họp tại Orlando của IETF. Sau đó vào tháng 10 năm 19 99, IETF ban hành RFC 2705: “Media Gateway Control Protocol (MGCP) Ver .1. 0”. Tháng 1 năm 2003, giao thức MGCP được sửa đổi và...
 • 23
 • 505
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 6 ppt

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 6 ppt
... Chương 6: phương pháp đo 3 .1. 4.3. Phương pháp đo Với mỗi cấu hình đo đã trình bày trong phần 3 .1. 4.2, có hai phương pháp đo có thể thực hiện: đo giám sát hoặc đo mô phỏng. Trong phương pháp ... dựng các bài đo dựa theo các sở cứ sau:- Các tiêu chuẩn của ITU-T về BICC như BICC CS1 (Q .19 01) , BICC CS2 (Q .19 02 .1 ~ Q .19 02.6)- Theo các bài đo kiểm ISUP của ITU-T trong Q.784- Tài liệu giám ... nối của phương pháp đo giám sát được minh họa trong hình 3.7. Hai phương pháp này đều có thể sử dụng cho kết quả hợp lệ. Việc lựa chọn phương pháp đo là tùy vào khả năng của máy đo, khả...
 • 6
 • 357
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 7 pdf

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 7 pdf
... Gateway Chương 7: ĐO LƯỜNG TRONG GIAO THỨC MGCP3.2 .1 Nhu cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNPTCũng như mọi giao thức khác do ITTE đề xuất, giao thức MGCP liên tục được cập nhật phát triển. ... cầu đo kiểm giao thức MGCP của VNP là rất lớn cần sớm ban hành quy trình đo kiểm giao thức MGCP để làm sở cứ cho các hoạt động đo kiểm các thiết bị có sử dụng giao thức MGCP.Các bài đo kiểm ... phía MG (hình 3 .10 )MGMáy đo giám sát giao thức MGCP MGCPMGCHình 3.8. Cấu hình đo giám sát báo hiệu MGCP Trong cấu hình đo giám sát báo hiệu MGCP, máy đo được đấu xen vào giữa để giám...
 • 14
 • 369
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 9 ppt

Tài liệu Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 9 ppt
... IPv6/Unicast- Hiển thị giải mã các giao thức đã được cài đặt sẵn.- Gửi nhận các tạp âm tone, thoại video sử dụng các mã G. 711 A-Law, G. 711 mu-law, G.723 .1, G.726, G.729A/B, H.2 61, H.263- Báo ... gọi IP PSTN, đo chất lượng thoại CTM-5000 thực hiện phân tích giao thức hoặc phỏng tạo cuộc gọi VoIP với các giao thức SIP, H.323, MGCP, Megaco. Spirent cung cấp một giải pháp hệ ... Measurement) có nhiều phương pháp mới để đo kiểm các giao thức các đặc tính của điện thoại IP.Các ứng dụng: - Đo kiểm tuân thủ SIP UA/Proxy- Đo kiểm tuân thủ các thiết bị H.323- Đo kiểm tuân...
 • 6
 • 497
 • 0

Tài liệu Nghiêng cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 8 docx

Tài liệu Nghiêng cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 8 docx
... E1/T1 tới 16 Mb/s 8 x RJ45 connectorsJ6830A 10 Base-T and 10 /10 0BaseTXEthernetRJ45 connectorJ6831A 10 /10 0Base-FX EthernetRJ45 connectorJ6832A 10 00Base-X EthernetRJ45 connector4 .1. 1.2 ... Mb/s BNCJ6 815 B T1/E1 1. 544/2.048 Mb/sbalanced 10 0 Ohm RJ-45 and WECO Bantam connectorsJ6 816 B E1/T1 2.048 /1. 544 Mb/sbalanced 12 0 Ohm DB-9 and RJ-45connectorsJ6 817 B E1 BNC 2.048 Mb/s ... ConnectorJ6 810 A STM-4/OC- 12 /STM -1/ OC-3622Mb/s 15 5Mb/sLC optical connectorJ6 811 A STM -1 o/OC-3 15 5Mb/s SC-PC optical connectorsJ6 813 B E3/T3 (DS3) 34.358/44.736 Unbalanced 75 Ohm Mb/s BNCJ6 815 B...
 • 9
 • 311
 • 0

Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 10

Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 10
... tích QoS trong chế độ in-service cho các giao thức H.323, SIP, MGCP H.248 Đo kiểm phân tích giao thức: - Thực hiện hai bài đo đồng thời, tới 4 giao thức trên một bài đo - Các bài đo giao diện- ... lưu thực hiện tuần tự nhóm bài đo đóCác giao diện:- OC-3/STM -1 - E1/T1/DS -1 - ATMoE1 (trong tương lai)- Ethernet 10 Mb /10 0Mb/1GbCác đầu cuối được đo kiểm - MGC- MGCác bản tin được đo ... SIP, MGCP, H.248, RTP- Báo hiệu qua môi trường IP(SoIP) như SigTran BICC qua IPCấu hình đo: NeTracker là một bộ mô phỏng dịch vụ báo hiệu đa giao thức là công cụ giám sát để đo kiểm...
 • 9
 • 321
 • 0

Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC MGCP, chương 3

Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 3
... đườnghầm trong BICC Sử dụng BCPĐồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2. Giới thiệu một số giao thức trong NGNT 111 12090- 01 CSF-NBCF-RISN-ABCF-RCSF-TTSNSWN -1 SWN-2BCF-R BCF-RCSF-NISN-BSWN -1 SWN-2 BICC ... Đại học Chương 2. Giới thiệu một số giao thức trong NGNT 111 1 210 0- 01 CSF-NBCF-RISN-ABCF-RCSF-TTSNSWN -1 SWN-2BCF-R BCF-RCSF-NISN-BSWN -1 SWN-2 BICC BICCISUPBCF-N(x)BCF-N(y)BCF-N(z)IAMACMACMANMANMACMANM"BBB"COT"AAA"ACMANMBearer-Set-up ... signalling BICC signallingbearer control signallingbearer bearer Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương 2. Giới thiệu một số giao thức trong NGNHình 2 .10 Mô hình BICC – CS1 BICC- CS1 dựa rất nhiều vào giao...
 • 13
 • 348
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp định lượng các phtalat trong thực phẩmnghiên cứu phương pháp định lượng glycoalkaloid trong cà gai leo bằng phương pháp acid màunghiên cứu phương pháp định lượng artemisinin trong lá thanh caotổng quan vấn đề nghiên cứu công tác tiền lương trong giáo trình và các tài liệu kháctài liệu sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học nói chung và môn mĩ thuật ở tiểu học nói riêng pptxtai lieu su dung phuong phap truc quantrong day hoc noi chung va mon my thuat o tieu hoc noi riengcần phải đưa ra những tài liệu nghiên cứu về những tính chất hoá học lý học và khả năng ứng dụng của chất phụ giatài liệu môn học phương pháp nghiên cứu kinh tếtài liệu tham khảo phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu thi môn phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu ôn thi phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu môn các phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu luận văn tốt nghiệp nghiên cứu phương pháp bảo quản tài liệu nghe nhìntài liệu môn học phương pháp nghiên cứu khoa họctài liệu về môn phương pháp nghiên cứu khoa họcNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ