Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf
... bình,mạnh:Chất điện li YếuTrung bìnhMạnhĐộ điện li 0 0,03 0,03 0,3 0,3 1 Sự phân li ionÍt1 phần Gần hoàntoànChất điện li yếu thường xét khiK0,01C*Sự điện ly của ... AminTrong 1 dung dòch chất nào điện li mạnh thì điện li trướcIV.Tính pH của dung dòch bazơ, acid yếu:Xét dung dòch acid yếu HA có nồng độ ban đầu là C(mol/l),độ điện ly , hằng số phân ly acidlà ... NH có 2 gốc3NH.3. đònh luật bảo toàn điện tích trong dung dòch chất điện ly:Trong dung dòch chất điện ly tổng số mol điện tích dương bằng tổng sốmol điện tích âm.**Chú ý:nếu hệ số cân bằng...
 • 4
 • 307
 • 0

Phương pháp giải dòng điện xoay chiều (Trần Quang Thanh)

Phương pháp giải dòng điện xoay chiều (Trần Quang Thanh)
... đầu: Nhằm giúp các em ôn luyên thi tốt môn vật lý , tôi tiếp tụcbiên soạn phần điện xoay chiều, đây là phần 1- đầy đủ các dạng mà khi làmbài tập các em thờng gặp . Hy vọng phần nào giúp các em ... máy đo ảnh hởng không đáng kểđến các dòng điện qua mạch. Vôn kế V1 chỉ )(361VU =. Vôn kế V2 chỉ )(402VU =.Và vôn kế V chỉ : U=68(V). Ampe kế chỉ I=2(A) . Tính công suất mạch ?. ... : 21tgtg =Chú ý: Trong đoạn mạch có phần tử gì thì đa phần tử đó vào còn không thì coi nhkhông có. Bài 18: Cho mạch điện nh hình vẽ, cuộn dây có điện trở hoạt động R2 và độ tự cảmL...
 • 23
 • 552
 • 0

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
... + − = + + ÷  ÷− + + + + +   ∫ ∫ ∫∫ ∫II. DẠNG 2: TÁCH CÁC MẪU SỐ CHỨA CÁC NHÂN TỬ KHÔNG ĐỒNG BẬC1. Các bài tập mẫu minh họa:( )( )( )( )    %7  7 7 Z  7%7 %7%7Z ... (TGr7~c.<=_-((T#<(5“Những viên kim cương trong bất đẳng thức Toán học -(.%<NXB Tri thứcQ(!(3/2009BÀI 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA ... 18( ) ( )∫35 4dxH =3x + 2 4x - 1BÀI 4. TÍCH PHÂN CƠ BẢN CỦA CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCA. CÔNG THỨC SỬ DỤNG1. KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON( )    nn n k n k k n n n nn n n n na b...
 • 55
 • 497
 • 1

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf
... TÀI LI U ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  1************************************************************************************************************************************Câu 1: Điện phân ... đúngTÀI LI U ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu 28: Độ dài li n ... < HCl < HFC. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LI U ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu...
 • 4
 • 266
 • 0

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức
... dng mt s BT c bn: Các BT c bn  đây là BT Cô-Si: Vi n s không âm bt kì: 1 2; ; ( 2)na a a n³ta luôn có: 1 21 2 ( )nnna a aa a a In+ + +³ ; du bng xy ra khi ... điu kin: 5/ 4x y+ =. Tìm GTNN ca biu thc: 4/ 1/ 4 .S x y= + Bài 50: Cho hai s không âm x,y có tng bng 1. Tìm GTNN và GTLN ca biu thc: 2008 20081 1S x y= + + +. x -4 ... ( ) (1 ) (2 1) ( ) 0 2 1 0 1/2x P x x x x P x x xÛ - + - - = Û - = Û = . ( Vì x và 1x- không đng thi bng 0 nên 1 2( ) 0; ( ) 0P x P x> > ) Do 2008 200(0) (1) 1 2; (1/2)...
 • 15
 • 418
 • 4

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt
... Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình Tài Li u Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 Tài Li u Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 + A = kW2(W: cơ năng; ... 0986338189 28 Tài Li u Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 @ Chú ý: Một con lắc đơn mang điện tích dương khi không có điện trường nó dao động điều hòa với chu kỳ T. Khi có điện trường ... Đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 20 Tài Li u Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 @. buông (thả) thì A = 0l∆ ...
 • 98
 • 535
 • 9

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
... NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV. NGUYỄN TAGV. NGUYỄN TAÁÁN TRUNGN TRUNG((TrungTrungTâmTâmLuyeLuyeäänn Thi ThiChaChaááttLLưươơïïngngCaoCaoVVĨĨNH ... dụ:CuO + CO →toCu + CO2MgO + CO →toKhông pứ ( vì Mg đứng trước Al)Bài tập áp dụng 1Khử hết 6,4 gam MxOy, thấy cần 2,688 lit CO (đkc)Tìm công thức của oxit ?Pứ: MxOy+ CO →toM ... 100%ĐLBTKLCần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều kiệnKL A phải đứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K,...
 • 17
 • 1,115
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
... luôn thể hiện số oxi hoá không ñổi trong các hợp chất: Li, Na, K thể hiện số oxi hoá không ñổi là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn thể hiện số oxi hoá không ñổi là +2; Al thể hiện số oxi hoá không ... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,035
 • 40

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 4 - Dòng điện xoay chiều

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 4 - Dòng điện xoay chiều
... DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU / MỤC LỤC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG: 3 PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI TẬP: 4 D01234526078526- ... DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU RF 6-JDS- -FRS- -QRS- -LRS-Câu 85(ĐẠI HỌC 2011):;o`'–.k#)'ƒ&™)!o`!ds+#z)de%n#hœb£)'k›%i)*hws.p".&o)k•.™e*™e'"#$y)k›%i)*hws.p".&o)`'a.™e-(k•k&™`)~).&o)`'a.™e+£`'#z&!o`k›%i)*hws-;&›)rd.b£)'k›%i)*hws`'#z&b_ƒ&™)`#ze`'~!%g(.&o)`'a.™e.'(bpG'–.k#)')gsb{`%g('"#by&.&o)k•.™e!o`b#c)der("s.'#t&.q*#d`„£'#c&h•)*…'•)*bx#G„š#h‹)*%•)…z`rd.b£)'`}k›b#c)deŠ.&o)`'a.™eb_'Š%g.&o)k•.™e-•.by&`}k›b#c)de+©)*RGX-0"&…'#ƒ&™)`'~!%g(.&o)`'a.™e/%i)*hws`'|`}k›b#c)de+©)*RGD-«ƒ&"!–#'"(e'€`„()*!ds+#z)de-_b—˜.!ds+#z)deb•)*)'—hœb£)'G'–.k#)')gse'Œ#`#ze`•.ƒ&™)`'~!%g(.&o)`'a.™e ... !"#$%&'(")*+*,*!"#$ (!Họ và tên Lớp: Trường BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC. Thái Nguyên, 2012  - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthem.com...
 • 111
 • 1,668
 • 3

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt
... luôn thể hiện số oxi hoá không ñổi trong các hợp chất: Li, Na, K thể hiện số oxi hoá không ñổi là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn thể hiện số oxi hoá không ñổi là +2; Al thể hiện số oxi hoá không ... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 524
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn địa lí 2011tai lieu on thi dai hoc mon dia li nam 2014tai lieu on thi dai hoc mon dia li 12download tài liệu ôn thi đại học môn địa lítài liệu ôn thi đại học môn toán tích phânNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ