Kết quả với từ khóa "nguyên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạn"

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh bắc kạn

TÀI LIỆU THAM KHẢO RẤT HAY VÀ GIÁ TRỊ ! . chọn đề tài: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nhằ m gó p phầ n giả i quyế t yêu cầ u nêu trên. 3 2. Mục tiêu nghiên cứu. vấn đề lý ...
 • 144
 • 541
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh bắc giang

... lý hành ch t th i nguy h i 67 2.5 CÁC T N T I VÀ THÁCH TH C TRONG QU N LÝ CH T TH I NGUY H I 74 CH NG XU T CÁC GI I PHÁP QU N LÝ CH T TH I NGUY H I T NH B C GIANG 75... TH I NGUY H I VÀ QU N LÝ CH T TH I NGUY H I 1.1 CH T TH I NGUY H I VÀ CÁC C TR NG C A CH T TH I NGUY H I 1.1.1 M t s khái ni m 1.1.2 Phân lo i ch t th i nguy. .. N LÝ CH T TH I ...
 • 130
 • 294
 • 0

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại huyện nho quan, tỉnh ninh bình

... tiềm huyện Để phát huy, thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển tập trung, nghiên cứu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình ... chức quản lý kinh tế, có kinh ...
 • 99
 • 117
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị trấn Đu Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị trấn Đu Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên.Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn thị trấn Đu Huyện Phú Lương ...
 • 76
 • 86
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn các xã miền núi của huyện thạch thất

... trạng phát triển kinh tế trang trại xã miền núi huyện Thạch Thất - Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại xã miền núi huyện Thạch Thất - Một số giải pháp chủ yếu phát triển. .. xã miền núi huyện Thạch Thất 76 3.4.1 Quan điểm, định hướng phát ...
 • 93
 • 77
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum

luận văn, khóa luận, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, đề tài . về phát triển kinh tế trang trại. Ch ương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum thời gian qua. 5 Chương 3: Giải pháp. trang trại. - Phân tích thực trạng phát triển ...
 • 27
 • 529
 • 2

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện hoành bồ, tỉnh quảng ninh

... phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 79 4.2 Những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. .. phát triển kinh tế trang ...
 • 116
 • 326
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Ngọc Hồi-Tỉnh Kon Tum

... mạnh huyện Ngọc Hồi chưa? Rõ ràng nhiều bất cập Việc phát triển kinh tế trang trại huyện Ngọc Hồi ñang cấp thiết, xuất phát từ yêu cầu trên, ñề tài Giải pháp phát triển kinh tế trang trại ñịa bàn. .. luận phát triển kinh tế trang trại Chương ...
 • 27
 • 95
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Luận văn thạc sĩ)Giải pháp phát ...
 • 116
 • 134
 • 2

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện điện biên, tỉnh điện biên

... huyện Điện Biên phát triển kinh tế trang trại 67 3.5.1.2 Định hướng huyện Điện Biên phát triển kinh tế trang trại 68 3.5.2 Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Điện Biên, . .. phát triển kinh ...
 • 99
 • 53
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển ...
 • 97
 • 43
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển ...
 • 97
 • 51
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Luận văn thạc sĩ)

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển ...
 • 97
 • 84
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

... tiễn phát triển kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh, tỉnh NG Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh,. .. tài: GIẢI PHÁP ...
 • 106
 • 22
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

... phát triển kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh, tỉnh. .. tài: GIẢI PHÁP PHÁT ...
 • 106
 • 17
 • 0

Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

... tiễn phát triển kinh tế trang trại Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh, tỉnh NG Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Quảng Ninh,. .. tài: GIẢI PHÁP ...
 • 106
 • 50
 • 0
1 2 3 4 .. >