Kết quả với từ khóa "kết quả khảo sát khả năng kháng khuẩn của các dòng vi khuẩn phân lập được trên môi trường pda"

PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG AFLATOXIN CỦA CÁC GỐC PHÂN LẬP ĐƯỢC

...PHÂN LẬP VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS TỪ ĐẤT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG AFLATOXIN CỦA CÁC GỐC PHÂN LẬP ĐƯỢC Tác giả TRƯƠNG HƯƠNG THẢO Khóa luận đệ trình... đề tài Khảo sát khả sử dụng vi khuẩn Bacillus subtilis có nguồn gốc từ đất xử lý nhiễm aflatoxin nguyên liệu ...
 • 86
 • 80
 • 0

khảo sát khả năng gây hại của các chủng vi khuẩn xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh cháy bìa lá lúa và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ sinh học bằng xạ khuẩn trong điều kiện in vitro

. 1.4 .2 Những nghiên cứu trên thế giới 16 CHƢƠNG 2. PHƢƠNG TIỆN VÀ PHƢƠNG PHÁP 2. 1 PHƢƠNG TIỆN 18 2. 1.1 Thời gian và địa điểm thí nghiệm 18 2. 1 .2 Vật liệu, thiết bị thí nghiệm 18 2. 2 PHƢƠNG. Koch) và tuyển chọn dòng Xanthomonas oryzae pv. oryze độc nhất. 20 2. 2.4 Phân lập xạ khuẩn từ đất trồng lúa 22 2. 2.5 Thí nghiệm 2. Đánh giá khả ...
 • 56
 • 602
 • 0

KHẢO sát KHẢ NĂNG SINH BACTERIOCIN của các CHỦNG VI KHUẨN LACTIC và ỨNG DỤNG TRONG bảo QUẢN SINH học

... hiệu bảo quản thay đổi không đáng kể Trong mẫu sử dụng chế phẩm bacteriocin, thời gian bảo quản tăng so với mẫu đối chứng Như vậy, bacteriocin từ chủng LAB khảo sát có hiệu bảo quản sinh học rau... vọng ứng dụng chủng LAB sinh bacteriocin bảo quản sinh học có khả kháng khuẩn cao với hoạt tính bacteriocin khảo sát theo ngày giữ mẫu Theo nghiên ...
 • 10
 • 971
 • 2

khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam

. tài: Khảo sát khả năng kháng khuẩn và kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định điều kiện xử lý và khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của dịch trích ly từ nha đam. 4.3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ ...
 • 53
 • 750
 • 1

Nghiên cứu sự tăng trưởng của cây IN VITRO định tính và khảo sát khả năng kháng khuẩn của hợp chất QUINON trong lá cây RIVINA HUMILIS l

... Rivina humilis L in vitro 34 II.2.3 Khảo sát ảnh hƣởng kinetin đến tăng trƣởng Rivina humilis L in vitro 35 II.2.4 Khảo sát ảnh hƣởng ND đến tăng trƣởng Rivina humilis L in. .. biệt khả kháng khuẩn [22] Vì thực đề tài Nghiên cứu tăng trƣởng in vitro, định tính khảo sát khả kháng khuẩn hợp chất quinon ...
 • 88
 • 191
 • 0

Khảo sát khả năng kháng khuẩn của vi nấm phân lập từ vùng biển nha trang

... biệt vùng biển Nha Trang 2 Do vậy, khuôn khổ luận văn tốt nghiệp này, thực đề tài: Khảo sát khả kháng khuẩn vi nấm phân lập từ vùng biển Nha Trang  Mục tiêu đề tài Phân lập tuyển chọn chủng vi. .. ĐẠI HỌC NHA TRANG VI N CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG - - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Công nghệ ...
 • 72
 • 143
 • 0

Khảo sát khả năng kháng nấm của hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản hạt đâu phộng

... đề tài Khảo sát khả kháng nấm hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic ứng dụng bảo quản hạt đậu phộng Tình hình nghiên cứu: Trên giới, có nhiều nghiên cứu khả kháng nấm vi khuẩn sinh acid lactic tạo... học bảo quản hạt từ vi khuẩn lên men lactic Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát khả ứng dụng ...
 • 103
 • 77
 • 0

Khảo sát khả năng kháng khuẩn trong cao chiết là đắng (vemonia amygdalina del)

... nhận dịch chiết lá đắng kỹ thuật chiết ngâm dầm ethanol 50%, 70%, 90% nƣớc - Đánh giá hiệu suất thu hồi cao từ lá đắng - Khảo sát khả kháng khuẩn cao chiết từ lá đắng chủng vi khuẩn - Khảo sát nồng... nhận dịch chiết lá đắng kỹ thuật chiết ngâm dầm ethanol 50%, 70%, 90% nƣớc - Đánh giá hiệu suất thu hồi cao từ lá đắng - ...
 • 86
 • 51
 • 0

Khảo sát khả năng kháng nấm của hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic và ứng dụng trong bảo quản hạt đâu phộng

... tài Khảo sát khả kháng nấm hợp chất thứ cấp vi khuẩn lactic ứng dụng bảo quản hạt đậu phộng Tình hình nghiên cứu: Trên giới, có nhiều nghiên cứu khả kháng nấm vi khuẩn sinh acid lactic tạo... học bảo quản hạt từ vi khuẩn lên men lactic Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát khả ứng dụng dịch ...
 • 103
 • 63
 • 0

khảo sát khả năng kháng khuẩn, kháng nấm dại gây hại từ các hợp chất sinh học được tách từ cây cỏ mực trong nuôi trồng nấm rơm

... khảo sát khả kháng khuẩn, kháng nấm dại gây hại từ hợp chất sinh học tách từ cỏ mực nuôi trồng nấm rơm 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Trong đề tài mục tiêu khảo sát tính kháng khuẩn, kháng nấm hợp chất. .. hóa học có dịch chiết cỏ mực - Phân lập, định danh loài nấm dại gây hại tới ni trồng nấm rơm - Thí nghiệm chế đối kháng ...
 • 46
 • 13
 • 0

Khảo sát khả năng kháng chấn của một số công trình đã xây dựng tại huyện Sơn Tịnh

... Với mục tiêu đánh giá lại khả mức độ kháng chấn số công trình nhà xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh, đề tài: Khảo sát khả kháng chấn số cơng trình xây dựng huyện Sơn Tịnh lựa chọn mang lại ý... số cơng trình đƣợc thi công xây dựng địa bàn huyện Sơn Tịnh 2.5.1 Cơng trình Nhà làm việc Huyện ủy - Mặt trận đoàn thể 2.5.1.1 Hồ sơ thiết kế 2.5.1.2 Địa điểm ...
 • 26
 • 119
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

. 2011:17a 282-285 Trường Đại học Cần Thơ 282 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TIẾT CELLULASE CỦA CÁC CHỦNG NẤM TRICHODERMA THU THẬP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Dương Minh 1 , Tô Huỳnh Như 1 , Trần Thị. hưởng đến khả năng tiết endo -cellulase của các chủng Trichoderma. Khả năng tiết nhiều endo -cellulase ...
 • 4
 • 342
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI HAI TRẠI BÒ THUỘC XÃ TÂN THẠNH TÂY HUYỆN CỦ CHI – TP. HCM

... ảnh hưởng đến sản lượng sữa chu kỳ lứa đẻ 12 2.6.3 Nhu cầu nước uống Nước thể có tác động quan trọng đến q trình trao đổi chất sản xuất sữa Nhu cầu nước thể gia súc phụ thuộc vào nhiều yếu tố... trạng sinh lý thể gia súc Mối quan hệ vật chất khô thu nhận nhu cầu nước: bò trưởng thành không tiết sữa cần – 8,5 kg nước kg vật chất khô, nhu cầu tăng lên 50% bò mang thai giai ...
 • 75
 • 140
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC GIỐNG HEO NÁI THUẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN TỈNH ĐỒNG NAI

... ngày thi u bữa ăn mà loại sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao việc xuất Để đáp ứng u cầu nói trên, ngành chăn ni heo nói chung Cơng ty Cổ phần Chăn Ni Phú Sơn nói riêng khơng ngừng cải thi n... mẹ đến cai sữa có Trại heo giống Phú Sơn nhằm cung cấp số thông tin cần thi t phục vụ cho cơng tác giống góp phần cải thi n nâng cao suất đàn heo 1.2.2 Yêu cầu Khảo ...
 • 110
 • 98
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA CÁC NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG SINH

... GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI CHĂN NUÔI HEO GIỐNG CAO SẢN THÀNH CÔNG TỈNH AN GIANG Tác giả CHIÊM THỊ THANH MAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ nghành Thú Y Giáo viên hướng dẫn: TS TRẦN... Tất bạn bè ngồi lớp động viên giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Chiêm Thị Thanh Mai ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài thực từ ngày 12/7/08 đến ngày 12/11/08 trại Chăn Nuôi Heo ...
 • 97
 • 127
 • 0

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP AN PHÚ CÔNG TY BÒ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

... “KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÓM GIỐNG BỊ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP AN PHÚ, CƠNG TY BỊ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích Khảo. .. Châu Hồng iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Đề tài khảo sát khả sản xuất sữa nhóm giống bò Xí Nghiệp An Phú – Cơng Ty Bò Sữa Thành Phố Hồ Chí Minh thực từ ...
 • 91
 • 78
 • 0

PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH ASPERGILLUS FLAVUS CÓ TRONG BẮP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AFLATOXIN CỦA CÁC CHỦNG PHÂN LẬP ĐƯỢC

... Phân lập, định danh Aspergillus flavus có bắp khảo sát khả sinh aflatoxin chủng phân lập được 1.2 Mục đích - Tìm hiểu tình hình nhiễm A flavus nguyên liệu bắp khả sản sinh độc tố aflatoxin chủng. ..PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH ASPERGILLUS FLAVUS CÓ TRONG BẮP VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AFLATOXIN CỦA CÁC ...
 • 64
 • 67
 • 0
1 2 3 4 .. >