Kết quả với từ khóa "Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx"

Tài liệu Bài hát hòa bình ơi! Việt Nam ơi! - Trầm Tử Thiêng (lời bài hát có nốt) docx

. =======================&b CHoà bình ơi !Việt Nam ơi !˙»»»»MaiMaiMaiđâyđâyđâyœ»»»».œ»»»»Jˆ««««hoàhoàhoàˆ«««« bình bình bình Œˆ««««ConTaKhungˆ««««.trờitàuvề Trầm. !˙»»»»MaiMaiMaiđâyđâyđâyœ»»»».œ»»»»Jˆ««««hoàhoàhoàˆ«««« bình bình bình Œˆ««««ConTaKhungˆ««« ...
 • 1
 • 829
 • 1

Tài liệu Bài hát hai mươi năm sau - Trầm Tư Thiêng (lời bài hát có nốt) doc

. kiêu hai ˆ « « « « hai ll ll ll ll ll =========================& w sa mươi mươi Œ œ » » » » Bao Hai Hai œ » » » » nhiêu mươi mươi œ » » » » hưng năm năm. =========================& ˆ « « « « khôn khôn khôn ˆ « « « « hai hai hai ˆ « « « « mươi mươi mươi « « « « « « « « « « ˆ tuổi tuổi tuổi ˆ ˆ « « « « . đời
 • 1
 • 670
 • 2

Tài liệu Bài hát cánh đồng hòa bình - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& # 3 4 Cánh đồng hòa bình. « « « « « « « « « ˆ Trên ˆ cánh ˆ _ « « « « .đồng đồng ˆ _ « « « « hòa hòa ˆ _ « « « « bình bình ˆ _ « « « « Triệu Mặt ˆ _ _ « « « « « j bàn trời ˆ _ « « « « « « « « « « chân yên Trònh công Sơn ˆ ˆ « « « « đi vui ˆ « « « « khai lên ˆ« « « « « « « « « ngày đỏ ˆ““{
 • 1
 • 725
 • 4

Tài liệu Bài hát đàn chim Việt - Văn Cao (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& b b C Đàn chim Việt. ˆ « « « « ˙ « « « « . œ œ » » » » » » » » ˙ ˙_ » » » » » » » » Œ. » » » » œ thơm œ Văn Cao ˙ » » » » . ngát Ơi œ » » » » J lũ œ » » » » J ll ll llll ll ll ==========================& b b œ » » » » chim « « « « « «
 • 1
 • 619
 • 6

Tài liệu Bài hát mùa hoa anh đào - Thanh Sơn (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& c Mùa hoa Anh Đào. ˆ _ _ « « « « « . Mùa xuân ˆ _ « « « « j sang ˆ_ « « « « j có ˆ « « « « j hoa ˆ_ « « « « j Anh ˆ _ « « « « j w _ _ Đào Thanh Sơn ll. phút ˆ « « « « j hoa giây ˆ_ « « « « j Anh ban ˆ _ « « « « j w _ _ đầu Đào ““{ ll ll =========================& ˆ _ _ « « « « « . Màu Bụi hoa thời ˆ _
 • 1
 • 800
 • 1

Tài liệu Bài hát cha ơi, yêu dấu có thừa - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& 4 4 Cha ơi ,yêu dấu có thừa. ˆ _ _ « « « « « j Một ˆ _ _ « « « « « j ngày ˆ « « « « qua ˆ. ˆ_ ˆ ˙ _ _ « « « « « . Mẹ ‰ Cha ˆ « « « « j ˙ « « « « ơi yêu ‰ œ » » » » J dấu œ » » » » J « « « « « « « « « ˆ có ˆ ˙ « « « « thừa Dặm ‰ ˆ « « « « j ngàn
 • 1
 • 483
 • 1

Tài liệu Bài hát mùa xuân ơi - Nguyễn Ngọc Thiện (lời bài hát có nốt) docx

. =======================&44 Mùa xuân ơi. Xuân Xuânˆ«««««ˆ ˆˆ««««« xuân xuânˆˆ««««« ơi ơiœ»»»»»œ xuân xuânœ»»»»»œđếnđ㜜»»»»»˙˙«««««rồivềˆ««««Cánh có ˆ«««««««««énnỗiˆbayvui Nguyễn. ll=========================&ˆ«««««ˆ Xuân Xuânˆ«««««ˆ xuân xuânˆ«««««ˆ ơi ơiˆ«««««ˆ xuân ...
 • 1
 • 2,330
 • 8

Tài liệu Bài hát xe đạp ơi - Ngọc Lễ (lời bài hát có nốt) docx

. ơi. œ»»»»JNhớNhớAmœ»»»»khikhiˆ««««.xưaxưaˆ««««anhanhˆ««««chởchởˆ«««««««««ˆemem˙««««ˆ««««jTrênTrênD#ˆ««««chiếcchiếcˆ««««. xe xeˆ«««« đạp đạp Ngọc Lễ ˆ««««j˙««««.cũcũAmŒll ll ll ll=========================&ˆ««««jDướiÁoDmˆ««««ướttrăngˆ««««.đẫmkhuyaˆ_««««mồcùng ...
 • 1
 • 521
 • 3

Tài liệu Bài hát cô gái Việt - Hùng Lân (lời bài hát có nốt) docx

. =======================&##24 Cô Gái Việt. Œˆ__.««««««««««ˆ˙««««#ˆ.«««««««««ˆˆ.«««««««««ˆ˙««««ˆ««««j‰ˆ__.«««««««««««ˆˆ««««ˆ__.««««««««««nhạc. Việt. Œˆ__.««««««««««ˆ˙««««#ˆ.«««««««««ˆˆ.«««««««««ˆ˙««««ˆ««««j‰ˆ__.«««««««««««ˆ ...
 • 1
 • 852
 • 1

Tài liệu Bài hát hãy yên lòng mẹ ơi - Lư Nhất Vũ (lời bài hát có nốt) docx

. =======================&b24 Hãy yên lòng, Mẹ ơi. ˆ.«««««««««ĐoànRừngquânthayˆ«««««««««ˆlábướcˆtrênbaoˆ__«««««jmùađườngˆ««««rồirừngđoànbìnhˆ__«««««jˆ.«««««««««quânminhchiếnlấp Lư. ll==========================&bˆ__«««««làngtrờiquêxaˆ««««j‰ˆ.««««««««« Mẹ Miền ơi ...
 • 1
 • 725
 • 8

Tài liệu Bài hát giọng hát - Tống Duy Hòa (lời bài hát có nốt) docx

. C Giọng hát. ˆ«««« Giọng ˆ««««jcô˙««««gáiˆ««««j hát ˆ««««ruˆ««««jˆ««««.tình ơˆ««««jˆ««««jsaonhạc : Tống. hát. ˆ«««« Giọng ˆ««««jcô˙««««gáiˆ««««j hát ˆ««««ruˆ««««jˆ««««.tình ơˆ««««jˆ««««jsaonhạc : Tống duy Hòa thơ : Phan văn Túˆ««««quenˆ««««˙««««quራ«««j‰ ...
 • 1
 • 300
 • 0

Tài liệu Em yêu hòa bình

. hủy. EM YÊU HÒA BÌNH EM YÊU HÒA BÌNH Sinh vi Sinh vi ên ên I-rắc biểu tình chống chiến tranh I-rắc biểu tình chống chiến tranh EM YÊU HÒA BÌNH EM YÊU HÒA. tình yêu đối với Tổ quốc? EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM EM YÊU HÒA BÌNH Quan sát hình ảnh Quan sát hình ảnh EM YÊU HÒA BÌNH EM YÊU HÒA BÌNH 1. Trong ...
 • 23
 • 590
 • 0

Tài liệu Bài hát ánh sáng đời con - Đinh Công Huỳnh & Nguyễn Ly (lời bài hát có nốt) docx

. gánh những sống ˆ « « « « j vết vương khang Đinh Công Huỳnh ˆ « « « « . Gm nhăn mang an Để Làm Khổ Nguyễn Ly ˆ « « « « j dạy lòng vì ˆ « « « « j con con. =======================& b 3 4 ˆ « « « « j Ánh sáng đời con. Một Ngày Nguyện ˆ « « « « j đời ˆ « « « « j dần Trời cha trôi thương
 • 1
 • 742
 • 3

Tài liệu Bài hát ánh trăng của em - Nhật Ngân (lời bài hát có nốt) docx

. Ánh trăng của em. œ » » » » J Ba œ » » » » J em ˆ « « « « j thường ˆ « « « « j hay œ » » » » nói mai ˆ « « « « j mốt œ » » » » J ˆ « « « « j khi Nhật Ngân. ll ll =========================& # œ » » » » Trăng Trăng œ » » » » ơi ơi œ » » » » . trăng trăng xin em œ » » » » J œ » » » » J sáng ước œ » » » » J
 • 1
 • 890
 • 1

Tài liệu Bài hát áo tím huế - Đồng Xuân (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& b 3 4 Áo tím Huế. ˆ « « « « Áo ˆ « « « « tím ˆ « « « « . Huế một ˆ_ « « « « j ˙ « « « « lần Bay ˆ « « « « ˆ « « « « bay nhạc : Đồng Xuân thơ : Phạm. « « . trong gió œ » » » » J ˙ « « « « xuân Áo ˆ « « « « ll ll ll ll ll =========================& b ˆ « « « « tím ˆ « « « « . ngày xưa ˆ « « « « j ˙
 • 1
 • 546
 • 1

Tài liệu Bài hát bể dâu - Nguyễn Tuấn (lời bài hát có nốt) docx

. Bể dâu. ˆ « « « « Khi ˙ « « « « .nay yêu khi khi ˆ « « « « ˆ « « « « cuộc cuộc ˆ _ « « « « . đời đời đổi là ˆ « « « « j ˙ « « « « . thay thơ Nguyễn Tuấn
 • 1
 • 462
 • 1

Tài liệu Bài hát bến cảng quê hương tôi - Hồ Bắc (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& # C Bến cảng quê hương tôi. Ĩ Khi œ » » » » xuân œ » » » » ˙ » » » » sang trên ˆ « « « « bến œ » » » » ˙ « « « « cảng đàn ˆ « « « « hải. ==========================& # # # # w hát œ » » » » ‰ œ » » » » J Trên œ » » » » bến œ » » » » cảng œ » » » » J quê œ » » » » ta œ » » » » J trung œ »
 • 2
 • 957
 • 5

Tài liệu Bài hát bí bo xìn xịt - Minh Phú (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& # 2 4 Bí bo xìn xòt. œ » » » » Bí ˆ « « « « bo ˆ _ _ « « « « « xìn ˆ « « « « xòt œ » » » » bí lời : Minh Phú ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn llll ll. =========================& # œ » » » » œ » » » » Bí ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn ˆ « « « « xòt œ » » » » bí ˆ « « « « bo ˆ _ « « « « xìn ll ll ll ll =========================&
 • 1
 • 518
 • 0

Tài liệu Bài hát chờ nhìn quê hương sáng chói - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt) docx

. 4 Chờ nhìn quê hương sáng chói. ˆ « « « « j Nơi ˆ « « « « k ˆ « « « « k đây tôi ˆ_ « « « « chờ Nơi ˆ « « « « j kia « « « « « « « « ˆ ˆ anh ˆ « « « « chờ. lạ nhà ˆ_ « « « « Chờ Chờ ˆ « « « « j. nhìn ngày quê Việt ˆ « « « « k ˆ « « « « j Nam hương œ » » » » J thống sáng œ » » » » J nhất chói œ » » » » J cho
 • 1
 • 713
 • 6

Tài liệu Bài hát cho tôi yêu - Hoàng Đạm & Hoàng Yến (lời bài hát có nốt) docx

. =======================& b c Cho tôi yêu. ˆ « « « « j Đã ˆ « « « « j ˆ « « « « j % từ lâu ˆ « « « « . rồi tôi ˆ « « « « j yêu ˆ « « « « j #ˆ_ « « « « màu áo Hoàng Đạm &. . bao vương bạn vàng ˆ « « « « j w hoe thân ˆ « « « « Cho Cho ˆ « « « « j tôi tôi ˆ « « « « yêu yêu đường từng ˆ « « « « j đi ˆ « « « « j trang ˆ « « «
 • 1
 • 805
 • 5
1 2 3 4 .. >