Kết quả với từ khóa "KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc"

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2015 doc

. thành phố BIỂU 3: KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN RAU AN TOÀN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 Kế hoạch STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 Năm 2011 Năm 2015 Bình quân giai đoạn 2011 - 2015 (% /năm) Diện tích đất. BIỂU 2: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ ...
 • 11
 • 154
 • 0

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp thành phố bắc giang tỉnh bắc giang

Đánh giá thực trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp thành phố bắc giang tỉnh bắc giang . ðánh giá thực trạng sử dụng ñất sản xuất Nông nghiệp của TP 63 4.3.3 Hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 66 4.4 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp Thành Phố Bắc. ...
 • 145
 • 479
 • 3

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh . trạng các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh. ...66 4.5. Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp thành phố Hà Tĩnh. ........................................... ...
 • 120
 • 524
 • 3

DANH GIA HIEU QUA SU DUNG DAT NONG NGHIEP THANH PHO VINH

... thành phố Vinh 43 Bảng 4: Diễn biến giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2013-2017 thành phố Vinh 44 Bảng 4.5 Diễn biến giá trị sản xuất ngành trồng trọt giai đoạn 2013-2017 thành phố Vinh ... city Materials and Methods - Method of data collection + Data collection, secondary data: Collection of data and documents available from state ...
 • 99
 • 56
 • 0

quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã vĩnh thành, huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị giai đoạn 2011 - 2013

. kiến quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 201 1- 2013 50 Bảng 7: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 201 1- 2013 51 Bảng 8: Chu chuyển đất trên địa bàn xã Vĩnh. trình thực thi quy hoạch tại địa phương. Do đó, tôi lựa chọn đề tài " ;Quy hoạch sử dụng ...
 • 70
 • 805
 • 6

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ỨNG HÒA - THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................... 11. L d h n ài ..................................................................................... 12. M i à nhi m ............................................................................... 2M u ....................................................................................... ...
 • 56
 • 2,031
 • 7

Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

. cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tận dụng được tiềm lực sẵn có, học viên xin chọn đề tài Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất. nông nghiệp chính) huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Đề xuất định hướng sử ...
 • 83
 • 917
 • 5

Nghiên cứu, đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững (nghiên cứu điểm xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội)

. Trái đất và Môi trường, Tập 31, Số 1 (2015) 24-35 24 Nghiên cứu, đánh giá hệ thống sử dụng đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp bền vững (nghiên cứu điểm: xã Đại Thành, huyện Quốc. Hình 3. Sơ đồ hệ thống sử dụng đất xã Đại Thành, huyện Quốc Oai. 4. Đánh giá các hệ thống sử ...
 • 12
 • 236
 • 0

Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum

Quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp ở tỉnh Kon Tum . quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp. - Phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch, sử dụng đất nông nghiệp để phát triển cây công nghiệp của tỉnh Kon Tum trong. thiện quy hoạch, sử dụng ...
 • 96
 • 1,038
 • 6

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010

Luận văn : Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010 . xã hội của huyện. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: '&apos ;Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2002- 2010& apos;'. của Viện Quy Hoạch và Thiết Kế ...
 • 62
 • 1,109
 • 9

Luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal campuchia

Luận văn đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện khsách kanđal tỉnh kan đal campuchia . SINARA Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyện Khsách Kan al tỉnh Kan Đal - Campuchia Chuyên ngành: THổ NHƯỡNG Mã số: 4.01.02 Luận. chọn đề tài nghiên cứu: " ...
 • 194
 • 1,050
 • 5

Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp huyên yên phong tỉnh bắc ninh

luận văn, tiến sĩ, thạc sĩ, báo cáo, khóa luận, đề tài . THANH HUYỀN ðÁNH GIÁ ðẤT ðAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý. phục vụ quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh là cần thiết. 1.2. MỤC TIÊU ...
 • 145
 • 832
 • 4

hoàn thiện quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh khánh hoà

. pháp lý cho việc quản lý nhà nớc về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp. 17Chơng 2THựC TRạNG QUảN Lý NHà NƯớC Về QUY HOạCH Sử DụNG ĐấT NÔNG NGHIệP TRÊN ĐịA. khách quan phải hoàn thiện quản lý nhà n-ớc về công tác quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp Quản lý nhà nớc về quy ...
 • 84
 • 1,003
 • 3

Tài liệu Báo cáo " TÍCH HỢP GIS VÀ PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA MỤC TIÊU MỜ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP " doc

. HỘI THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 22 TÍCH HỢP GIS VÀ PHÂN TÍCH QUY T ĐỊNH NHÓM ĐA MỤC TIÊU MỜ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (THE INTEGRATION. định vector trọng số trong giải bài toán MOP bằng phương pháp tương tác thỏa hiệp mờ. Mô hình tích hợp GIS và phân tích quy t định nhóm đa mục tiêu mờ
 • 11
 • 574
 • 1

Tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai   potx

. chọn vấn đề Nâng cao chất lượng Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên. xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai? ;- Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp ...
 • 132
 • 1,092
 • 2
1 2 3 4 .. >