Kết quả với từ khóa "Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương"

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Giọng quê hương I. Mục tiêu * Kể chuyện + Rèn kĩ năng nói : Dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện. Biết thay đổi giọng kể ( lời dẫn chuyện, . nối nhau kể trước lớp - 1 HS kể toàn bộ câu chuyện IV. Củng cố, dặn ...
 • 2
 • 373
 • 1

Giáo án tiếng việt 3 tuần 10 bài tập đọc giọng quê hương

. Giáo án Tiếng việt 3 Tập đọc Giọng quê hương I. Mục tiêu * Tập đọc + Rèn kĩ năng đọc thành tiếng : - Đọc đúng các từ ngữ : luôn miệng, vui lòng, ánh lên, nén nỗi xúc động,. HS nối nhau đọc từng câu trong bài - HS nối nhau đọc từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn đọc - HS đọc theo nhóm ba - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn ...
 • 3
 • 1,488
 • 3

giao an tieng viet 3 tuan 10 bai tap doc giong que huong

... điều gì? - Anh niên trả lời Thuyên Đồng nào? - Vì anh niên lại muốn làm quen với Thuyên Đồng? Chúng ta tìm hiểu đoạn cuối để biết điều - Vì anh niên cảm ơn Thuyên Đồng? - Anh niên nói anh biết... biết Thuyên Đồng, anh muốn làm quen với hai người - HS đọc đoạn trước lớp, lớp đọc thầm theo - Vì Thuyên Đồng có giọng nói gợi cho anh niên nhớ đến giọng nói người mẹ yêu quý anh ...
 • 5
 • 102
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 10 bài: Tập đọc Giọng quê hương

... người niên xin trả Giọng nói Thuyên, Đồng tiền? giống giọng mẹ anh Mẹ niên với Đồng, Thuyên Cùng quê hương (đồng hương) có quan hệ gì? Em nghĩ giọng quê hương? Luyện đọc lại 3. Củng cố: nhắc lại
 • 2
 • 16
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 10 bài: Tập đọc Giọng quê hương

... *Đoạn Đọc đúng: + Câu 1: lạc (l) => GV hướng dẫn đọc, đọc mẫu, luyện đọc dãy + Hướng dẫn đọc đoạn : GV đọc mẫu, luyện đọc (4 em) * Đoạn 2: Đọc đúng: + Câu 3: lúng túng (l), vui lòng (l) -> giọng. .. HS đọc mẫu, HS luyện đọc (5em) *Đoạn Đọc đúng: + Câu 1: lát (l), nén, nỗi (n) Đọc giọng trầm, xúc động + Câu 4: ngắt giọng: trung, đời -> giọng xúc động + Câu 5: (l), ...
 • 2
 • 13
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 10 bài: Tập đọc Giọng quê hương

... chuyện với quê hương, với người thân qua giọng nói quê hương thân quen - HS đọc thầm đoạn trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn 2, trình bày cá nhân câu hỏi sgk - HS đọc thầm đoạn 3, thảo... Dạy mới: a Tập đọc: Hoạt động 1: Luyện đọc - Đọc đúng, rành mạch, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ; biết đọc kiểu câu - GV đọc mẫu - GV ...
 • 3
 • 22
 • 0

Giáo án Tiếng Việt 3 tuần 10 bài: Tập đọc Giọng quê hương

... chuyện, em nghĩ giọng quê hương - Gv chốt lại: Giọng quê hương gần gũi thân thiết Giọng quê hương gợi nhớ kĩ niệm sâu sắc Giọng quê hương gắn bó với người quê hương Lúc Thuyên lúng túng quên tiền người... dẫn Hs luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ - Gv mời Hs đọc câu - Gv mời Hs đọc đoạn trước ...
 • 4
 • 17
 • 0

Bài giảng tiếng việt 3 tuần 10 bài kể chuyện giọng quê hương

. chuyện: Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) Luyện đọc lại Giọng quê hương (Theo Thanh Tịnh) Kể chuyện Dựa vào tranh minh họa, hãy kể lại câu chuyện Giọng quê hương: 1 2 3 Giọng quê hương (Theo. Bài giảng: kể chuyện lớp 3 BÀI GIẢNG ...
 • 13
 • 373
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 4 bài kể chuyện người mẹ

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Người mẹ I. Mục tiêu B. Kể chuyện : + Rèn kĩ năng nói : - Biết cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo cách phân vai trong giọng. lại chuyện hay nhất - HS tự lập nhóm và phân vai Thực hành luyện trong nhóm - Thi dựng lại chuyện theo vai IV. Củng cố, dặn dò - Qua chuyện đọc ...
 • 2
 • 473
 • 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 5 bài kể chuyện người lính dũng cảm

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Người lính dũng cảm I. Mục tiêu B. Kể chuyện + Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và các tranh minh hoạ trong SGK, kể lại được câu chuyện + Rèn kĩ. lính nhỏ phản ứng ra sao ? Câu chuyện kết thúc thế nào ? - 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn câu chuyện - 1, 2 HS ...
 • 2
 • 367
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 6 bài kể chuyện bài tập làm văn

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Bài tập làm văn I. Mục tiêu * Kể chuyện : + Rèn kĩ năng nói : - Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong câu chuyện - Kể lại được một đoạn. trật tự đúng của tranh là : lời của em 3 - 4 - 2 - 1 - 1 HS đọc lại yêu cầu và mẫu - 1 HS kể mẫu 2, 3 câu - ...
 • 2
 • 242
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 7 bài kể chuyện trận bóng dưới đường

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Trận bóng dưới lòng đường I. Mục tiêu * Kể chuyện : - Rèn kĩ năng nói : HS biết nhập vai một nhân vật, kể lại 1 đoạn của câu chuyện - Rèn kĩ năng. trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Mỗi em sẽ nhập vai 1 nhân vật trong câu chuyện, kể lại 1 đoạn của câu ...
 • 2
 • 314
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 8 bài kể chuyện các em nhỏ và cụ già

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện: Tiết 22 - 23 CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ I.Mục tiêu: B. Kể chuyện : Biết nhập vai 1 bạn nhỏ trong truyện kể lại được câu truyện, giọng. biến câu chuyện. Nghe bạn kể chuyện. II.Đồ dùng: Sgk -giáo án. III.Hoạt động: 1 .Bài cũ: 2em. 2 .Bài mới:Giới thiệu bài. Gv đọc – nêu cách. Hs đọc câu. Đọc ...
 • 2
 • 320
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài kể chuyện đất quý, đất yêu

.   ĐẤT QUÝ ĐẤT YÊU   ! "#$%&'()'&*+,-%. /0.'1&'*"#, 23 &456(#"#/6-7 "+/$#*1$8!9$#*' :*;<!,=&=6*5 ...
 • 3
 • 287
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 11 bài tập đọc vẽ quê hương

. Giáo án Tiếng việt 3 TẬP ĐỌC Tiết 33 : VẼ QUÊ HƯƠNG I. Mục đích yêu cầu : - Đọc trôi chảy toàn bài. - Đọc đúng, rành mạch; Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ. Biết bộc. .Luyện đọc từng khổ thơ trong nhóm. .HS cả lớp đọc đồng thanh bài thơ. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi vẻ đẹp của ...
 • 2
 • 349
 • 3

Giáo án tiếng việt 3 tuần 12 bài kể chuyện nắng phương nam

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 34 ,35 : Nắng phương Nam I. Mục tiêu B. Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : Dựa vào các gợi ý trong SGK kể lại được từng đoạn câu chuyện, biết diễn. nhiệm vụ - Dựa vào các ý tóm tắt trong SGK, nhớ và kể từng đoạn câu chuyện Nắng phương Nam - HS nghe 2. HD kể từng ...
 • 2
 • 284
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 13 bài kể chuyện người con của tây nguyên

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 37 ,38 : Người con của Tây Nguyên I. Mục tiêu * Kể chuyện : - Rèn kĩ năng nói : Biết kể 1 đoạn câu chuyện theo lời một nhân vật trong chuyện - Rèn. yếu Hoạt động của trò Hoạt động của trò Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - Chọn kể lại 1 đoạn câu ...
 • 2
 • 439
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 16 bài kể chuyện đôi bạn

. Kể chuyện Tiết 46,47: Đôi bạn I. Mục tiêu * Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện theo gợi ý, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng. gợi ý kể lại toàn bộ câu chuyện Đôi bạn 2. HD HS kể toàn bộ câu chuyện - mở bảng phụ ghi trước gợi ý kể từng đoạn - nhận ...
 • 2
 • 360
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 17 bài kể chuyện mồ côi xử kiện

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 49,50: Mồ côi xử kiện I. Mục tiêu * Kể chuyện - Rèn kĩ năng nói : dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ, HS kể lại được toàn bộ câu chuyện Mồ Côi xử kiện - kể. hoạ chuyện trong SGK HS : SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - ...
 • 2
 • 314
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 19 bài kể chuyện hai bà trưng

. Giáo án Tiếng việt 3 Kể chuyện Tiết 55,56: Hai Bà Trưng I. Mục tiêu * Kể chuyện. + Rèn kĩ năng nói: - Dựa vào trí nhớ và 4 tranh minh hoạ, HS kể lại được từng đoạn câu chuyện. - Kể tự. dạy học chủ yếu Kể chuyện 1. GV nêu nhiệm vụ - QS 4 tranh tập kể từng đoạn - HS nghe 2. HD HS kể từng ...
 • 2
 • 367
 • 2
1 2 3 4 .. >