Kết quả với từ khóa "Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương"

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

... thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Phổi Trung ương nhằm mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào. .. Tại bệnh ...
 • 89
 • 277
 • 0

Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine cisplatin tại bệnh viện phổi trung ương

... thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine & Cisplatin bệnh viện Phổi Trung ương nhằm mục tiêu sau: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ung thư phổi không tế bào. .. hạch đối bên IV ...
 • 88
 • 190
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ pemetrexed – carboplatin tại bệnh viện k

... trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ pemetrexed – carboplatin bệnh viện K nhằm hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn. .. đoạn IV Đánh ...
 • 84
 • 16
 • 0

ĐáNH GIá kết QUả điều TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG tế bào NHỏ GIAI đoạn IV BằNG PHáC đồ PEMETREXED – CARBOPLATIN tại BệNH VIệN k

... tài: Đánh giá k t điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ pemetrexed – carboplatin bệnh viện K nhằm hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi không. .. lâm sàng cận lâm sàng ung thư ...
 • 84
 • 17
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ pemetrexed – carboplatin tại bệnh viện k

... điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ pemetrexed – carboplatin bệnh viện K nhằm hai mục tiêu: Nhận xét số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ giai. .. giai đoạn IV ...
 • 56
 • 9
 • 0

đánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabin & cisplatin tại bệnh viện k

. ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ, trong đó ung thư phổi không tế bào nhỏ chiếm 80-85% [3], [4]. Tại thời điểm chẩn đoán, có khoảng 40% bệnh nhân KTBN đã có di căn và không. tiêu sau: 1. . Đánh giá k t ...
 • 57
 • 842
 • 5

Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV bằng phác đồ gemcitabine và cisplatin

... đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV Đánh giá kết điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn IV phác đồ Gemcitabine Cisplatin 3 Chương TỔNG QUAN 1.1... cụ ...
 • 99
 • 145
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ GEFITINIB bước 1 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IV có đột BIẾN GEN EGFR tại BỆNH VIỆN k

... tế bào nhỏ giai đoạn IIIB, IV có đột biến gen EGFR điều trị Gefitinib Bệnh viện K từ T1/2 015 đến hết tháng 12 /2 019 2.2 Tiêu chuẩn lựa chọn - Bệnh nhân chẩn đốn ung thư phổi khơng tế bào nhỏ giai. .. điều trị UTPKTBN giai đoạn tiến xa có ...
 • 73
 • 11
 • 0

Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu (TT)

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư biểu mô tế bào gan (UBTG) là một bệnh lý ác tính khá phổ biến của hệ tiêu hóa. Theo thống kê của hiệp hội ung thư Hoa Kỳ năm 2008 ung thư gan là ung thư phổ biến, đứng hàng thứ 6 ở nam giới và hàng thứ 7 ở nữ, với tần suất nam/nữ là 2,4; có tỉ lệ tử vong cao đứng hàng thứ 2 ở ...
 • 50
 • 452
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của ung thư biểu mô tế bào gan. 2. Xác định giá trị chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan của cộng hưởng từ. 3. Xác định vai trò cộng hưởng từ trong đánh giá. ung thư biểu mô tế bào gan như: cắt gan, ghép gan, thắt động mạch gan, phóng ...
 • 26
 • 508
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

. ộ ưở ừ ủ ư ể ế bào gan. 2. Xác nh giá tr ch n oán ung th bi u mô t bào gan c a c ngđị ị ẩ đ ư ể ế ủ ộ h ng t .ưở ừ 3. Xác nh vai trò c ng h ng t trong ánh giá k t qu i u tr ung ị ộ ưở ừ đ ế. ố đố ệ ầ nút m ch gan Trong ó nút m ch gan là m t ph ng pháp i u trạ đ ạ ộ ươ đề ị ph bi n, nh nhàng và có hi u qu t t. ổ ế ẹ ệ ả ố Vi c ch n oán xác nh ...
 • 36
 • 439
 • 0

Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

... biểu mô tế bào gan phương pháp nút mạch hóa dầu nhằm ba mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư biểu mô tế bào gan Xác định giá trị chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan cộng. .. hưởng từ chẩn đoán xác định đánh giá sau điều trị ung thư ...
 • 77
 • 450
 • 0

Nghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầu

... ung thư biểu mô tế bào gan phương pháp nút mạch hóa dầu , nhằm ba mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ ung thư biểu mô tế bào gan Xác định giá trị chẩn đốn ung thư biểu mơ tế. .. hưởng từ chẩn đoán xác định đánh giá sau điều trị ung thư biểu ...
 • 176
 • 182
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn yttrium 90 tt

... trị UTBM tế bào gan phương pháp tắc mạch xạ trị với hạt vi cầu gắn Yttrium- 90 Mục tiêu đề tài 1.1 Đánh giá kết điều trị UTBM tế bào gan phương pháp TMXT với hạt vi cầu gắn Yttrium- 90 1.2 Nhận... Chính vậy, hạt vi cầu nhựa gắn Yttrium- 90 sử dụng phổ biến phương pháp TMXT điều trị UTBM trế bào ...
 • 27
 • 256
 • 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT SÓNG CAO TẦN

Ung thư biểu mô tế bào gan (Hepatocellular carcinoma HCC) là một trong những bệnh ác tính phổ biến trên thế giới và Việt Nam; trong đó HCC đứng hàng thứ 5 trong các loại ung thư và đứng thứ 3 về tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư 1. Theo ước tính mới nhất thì hàng năm, trên thế giới có thêm khoảng một triệu người ...
 • 92
 • 396
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN

... điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân UTPKTBN giai đoạn IIIB – IV BV Ung Bướu Nghệ An Đánh giá kết điều trị số độc tính phác đồ Gemcitabine – Cisplatin CHƯƠNG : TỔNG QUAN Một số yếu tố nguy -... sánh trung bình ( p < 0,05 ) SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU BN UTPKTBN giai đoạn IIIB _IV Đặc ...
 • 35
 • 22
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN BẰNG PHẪU THUẬT cắt GAN tại BỆNH VIỆN VIỆT đức

... bệnh viện Việt Đức , với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, định cắt gan ung thư biểu mô tế bào gan bệnh viện Việt Đức Đánh giá kết điều trị ung thư biểu mô tế bào gan phẫu thuật. .. PHÁP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN ...
 • 44
 • 11
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN

...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI ****** PHM TH HNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ GEMCITABINE & CISPLATIN TạI BệNH VIệN UNG. .. thư phổi không ...
 • 39
 • 17
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ GEMCITABINE CISPLATIN tại BỆNH VIỆN UNG bướu NGHỆ AN

...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HC Y H NI ****** PHM TH HNG ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB-IV BằNG PHáC Đồ GEMCITABINE & CISPLATIN TạI BệNH VIệN UNG. .. bệnh nhân ung ...
 • 98
 • 16
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ BIỂU mô tế bào GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP đốt VI SÓNG (MICROWAVE ABLATION)

... sàng bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan điều trị phương pháp đốt vi sóng Bệnh vi n 19-8 Đánh giá kết điều trị, tai biến, biến chứng ung thư biểu mô tế bào gan phương pháp đốt vi sóng 3 CHƯƠNG... mạch gan 16 Hình 1.5: Hình ảnh HCC PET-CT 17 Hình 1.6: Hướng dẫn điều ...
 • 105
 • 29
 • 0
1 2 3 4 .. >