xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập theo chủ đề ôn luyện thi vào các trường đại học

Xây dựng hệ thống thuyết bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... hợp  Dựa vào cách thức tiến hành kiểm tra: + Bài tập trắc nghiệm + Bài tập tự luận  Dựa vào phương pháp giải tập: + Bài tập tính theo công thức phương trình + Bài tập biện luận + Bài tập dùng ... sở thuyết môn hóa học 1.2.1 Tầm quan trọng thuyết việc học môn hóa học Kiến thức thuyết chương trình hóa học phổ thông bao gồm học thuyết, định luật hóa học khái niệm Việc nghiên cứu ... Dựa vào mục đích sử dụng tập: + Bài tập dùng kiểm tra đầu + Bài tập dùng củng cố kiến thức + Bài tập dùng ôn luyện tổng kết + Bài tập dùng bồi dưỡng HS giỏi + Bài tập phụ đạo HS yếu…  Theo Lý...
 • 187
 • 1,871
 • 18

Xây dựng hệ thống thuyết bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần ancol axit cacboxylic este hoá học 11 12 nâng cao THPT

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần ancol  axit cacboxylic  este hoá học 11  12 nâng cao THPT

Khoa học xã hội

... số cách phân loại: - Dựa vào khối lợng kiến thức: Bài tập bản, tập tổng hợp - Dựa vào tính chất tập: Bài tập định tính, tập định lợng - Dựa vào hình thái hoạt động HS: Bài tập thuyết, tập ... nghiên cứu đề tài Xây dựng hệ thống thuyết tập bồi dỡng HSG phần ancol - axit cacboxylic - este (Hoá học 11 - 12 nâng cao THPT) II Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống thuyết - tập bản, ... - Dựa vào mục đích dạy học: Bài tập hình thành kiến thức mới, tập luyện tập rèn kỹ mới, tập kiểm tra đánh giá kết học tập - Dựa vào hình thức ngời ta chia tập hoá học thành hai nhóm lớn: tập tự...
 • 201
 • 1,837
 • 27

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lý hóa

Thạc sĩ - Cao học

... đầu I chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập ... học I.1.3 Tác dụng tập hoá học I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động ... chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng...
 • 155
 • 922
 • 3

Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

 Luận văn thạc sỹ xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí (110 trang)

Thạc sĩ - Cao học

... đầu I chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập ... học I.1.3 Tác dụng tập hoá học I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động ... chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng...
 • 155
 • 1,135
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

Thạc sĩ - Cao học

... đầu I chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập ... học I.1.3 Tác dụng tập hoá học I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động ... chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng...
 • 155
 • 831
 • 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác ở lớp 11 trường THPT

Thạc sĩ - Cao học

... dụng công nghệ thông tin truyền thông vào dạy học phân hóa Việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông giúp khả thực phân hóa cao trình học tập Chúng ta tạo cho học sinh môi trƣờng học tập đa ... bảo tính hệ thống: Nội dung kiến thức phần, đƣợc trình bày theo lôgic hệ thống Vì câu hỏi tập với tƣ cách công cụ hoạt động học sinh xây dựng phải quán triệt tính hệ thống Cụ thể, câu hỏi tập phải ... câu hỏi tập thành hệ thống Sau thi t kế câu hỏi tập, giáo viên nên xếp theo hệ thống tƣơng ứng nội dung (theo chức dạy học) để cho học sinh trả lời câu hỏi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái...
 • 168
 • 2,619
 • 7

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phần "Nhiệt hóa học" cho học sinh chuyên hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phần

Trung học cơ sở - phổ thông

... S l i lng dung 13) S BIN THI N S TRONG QU TRèNH BIN I TRNG THI CA CHT: Khi cht nguyờn cht núng chy hoc sụi P = const thỡ: Q H T = const S = = T T H = nhit bin thi n trng thỏi = Ln/c hoc ... quỏ trỡnh bin thi n thun nghch t trng thỏi n trng thỏi bng cụng m h nhn t trng thỏi v trng thỏi Cũn quỏ trỡnh bin thi n bt thun nghch thỡ cụng h sinh nh hn cụng h nhn - Trong s bin thi n thun nghch ... th din bin theo chiu gim entanpi t (G < 0) 0 c) GT = H T - T S T Vi phn ng hoỏ hc T = const Nu G > Phn ng t din bin theo chiu nghch G = : Phn ng trng thỏi cõn bng G < : Phn ng t xy theo chiu...
 • 28
 • 1,745
 • 14

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập một số chương trong phân tích lí hóa

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hóa

Khoa học tự nhiên

... đầu I chọn đề tài II Nội dung đề tài III Nhiệm vụ đề tài Ch-ơng I Tổng quan I.1 ý nghĩa hệ thống tập I.1.1 Tổng hợp ôn luyện kiến thức I.1.2 Phân loại tập câu hỏi hoá học I.1.3 Tác dụng tập ... học I.1.3 Tác dụng tập hoá học I.1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập I.2 Dạy học trọng ph-ơng pháp tự học I.2.1 Dạy học trọng rèn luyện ph-ơng pháp tự học I.2.2 Học thông qua tổ chức hoạt động ... chức hoạt động sinh viên I.2.3 Tăng c-ờng học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác I.3 Xu h-ớng phát triển tập Hoá học I.4 Cơ sở phân loại câu hỏi tập vào mức 10 độ nhận thức t- Ch-ơng II Ph-ơng...
 • 155
 • 653
 • 0

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hóa học

... BT 211 Ch s axit l: A s mg OH dựng trung ho axit t cú 1g lipit B s g KOH dựng trung ho axit t cú 100g lipit C s mg KOH dựng trung ho axit t cú 1g lipit D s mg OH dựng phn ng ht vi 1g lipit ... cacboxylic n chc vi ancol etylic Thu phõn hon ton 7,4g X ngi ta ó dựng 125ml dung dch NaOH 1M Lng NaOH ú dựng d 25% so vi thuyt (lng cn thit) Tỡm cụng thc ca X A HCOOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 ... Trng thỏi TN v tớnh cht vt 1/- Trng thỏi t nhiờn Cú nhiu mớa, c ci ng, qu tht nt 2/- Tớnh cht vt -Trng thỏi kt tinh rn, tinh th khụng mu -Tan nhiu nc, tan tng theo nhit -Tonc = 185oC II...
 • 64
 • 2,951
 • 9

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Học vô cơ

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Học vô cơ

Hóa học

... u ta dựng dung dch no sau õy: A AgNO3 B H2SO4 c núng C Fe2(SO4)3 D FeSO4 Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 20 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT ... B.3,12g C.4,0g D.4,2 g Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 19 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT 75 Cho 19,2 g Cu tỏc dng ht vi dung dch HNO3, khớ ... Zn C Mg Hg D Zn - Ag Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 21 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học Bi tham kho BT 96 in phõn ht mt hn hp NaCl v BaCl2...
 • 30
 • 1,760
 • 3

HE THONG LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC VO CO PHAN 1

HE THONG LY THUYET VA BAI TAP HOA HOC VO CO PHAN 1

Hóa học - Dầu khí

... 2KClO3 MnO t0 2KCl + 3O2 Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 22 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học III Flo v hp cht ca Flo H2(k) + F2(k) 2HF(k t0 2F2 ... H2SO4 loóng ZnSO4 + H2S Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 23 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học Lu hunh ioxit A.Tớnh cht húa hc * Tớnh cht ca oxit ... + O2 0C t > 3000 2NO Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 24 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học B Tỏc dng vi KL C iu ch t0 - Trong PTN: NH4NO2 N2...
 • 33
 • 2,030
 • 5

HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP LTDH HOA VO CO PHAN 2

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LTDH HOA VO CO PHAN 2

Hóa học - Dầu khí

... u ta dựng dung dch no sau õy: A AgNO3 B H2SO4 c núng C Fe2(SO4)3 D FeSO4 Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 20 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT ... B.3,12g C.4,0g D.4,2 g Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 19 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học BT 75 Cho 19,2 g Cu tỏc dng ht vi dung dch HNO3, khớ ... Zn C Mg Hg D Zn - Ag Gv hướng dẫn: Nguyễn Đức Trung - Đại học Quảng Nam - 0905.70.72.75 21 Chuyên đề luyện thi Đại học cấp tốc môn Hoá học Bi tham kho BT 96 in phõn ht mt hn hp NaCl v BaCl2...
 • 30
 • 788
 • 3

HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP VẬT LỚP 10 ( ĐỦ BỘ )

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 10 ( ĐỦ BỘ )

Vật lý

... dụng vào búa b) Lực búa tác dụng vào đinh độ lớn lực đinh tác dụng vào búa c) Lực búa tác dụng vào đinh nhỏ lực đinh tác dụng vào búa d) Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay mà lực đinh tác dụng vào ... t = 6h D t = 8h Vị trí hai xe gặp A Cách A 240km cách B 120km B Cách A 80km cách B 200km C Cách A 80km cách B 40km D Cách A 60km cách B 60km Trang Học thêm – Thầy Huy – 0968 64 65 97 CHUYỂN ... búa tác dụng vào đinh 2.35 Khi ngựa kéo xe, lực tác dụng vào ngựa làm chuyển động phía trước lực ? A Lực mà ngựa tác dụng vào xe B Lực mà xe tác dụng vào ngựa C Lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất...
 • 50
 • 6,694
 • 43

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hoá nêu vấn đề chương halogen hoá học lớp 10 chương trình hoá học nâng cao t

Khoa học xã hội

... trò tập hoá học việc dạy học hoá học trờng phổ thông Bài tập hoá học hình thức củng cố, ôn tập, hệ thống hoá kiến thức cách sinh động hiệu Khi giải tập hoá học, học sinh phải nhớ lại kiến thức học, ... vấn đề ,yêu cầu học sinh cần xét nhiều trờng hợp 2.3 xây dựng hệ thống câu hỏi tập phần halogen theo hớng phân hoá nêu vấn đề Bài tập vềclo.hyđroclorua.axítclohyđric: Loại : tập thuyết, thuyết ... tạo học sinh thông qua việc sử dụng hợp hệ thống tập dạy học 1.3.1.2 Phân loại tập hoá học: Trên thực tế, khó có đợc tiêu chuẩn thống vấn đề phân loại tập hoá học Nói cách khác, phân hoá tập...
 • 115
 • 1,018
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25