việc huy động vốn phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện bình đẳng nhà nước và nhân dân cùng có lợi

Chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước nhân dân ppt

Chấp thuận thay đổi mức vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước và nhân dân ppt

Thủ tục hành chính

... thuận Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký với quan nhà nước thẩm quyền mức vốn điều lệ đồng thời thực việc đăng báo trung ương, địa phương việc thay đổi vốn điều lệ theo ... Tổng tài sản có, tín dụng, huy động tiền gửi khách hàng tiền gửi vay Tổ chức tín dụng khác; tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn chủ sở hữu bình quân (ROE), ... với Bước quan nhà nước thẩm quyền mức vốn điều lệ mới, Ngân hàng thương mại cổ phần gửi văn (có chứng thực quan thẩm quyền) kèm danh sách cổ đông góp vốn (trường hợp tăng vốn điều lệ) toàn...
 • 8
 • 471
 • 0

Những Biện Pháp Bản Để Gia Tăng Việc Huy Động Vốn Đầu Trong Nước Để Đảm Bảo Nhu Cầu Vốn Cho Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Thời Kỳ 2001-2005

Những Biện Pháp Cơ Bản Để Gia Tăng Việc Huy Động Vốn Đầu Tư Trong Nước Để Đảm Bảo Nhu Cầu Vốn Cho Phát Triển Kinh Tế Việt Nam Thời Kỳ 2001-2005

Kinh tế - Thương mại

... - K40 Nguồn vốn dân nguồn vốn lớn, nhiều khả tăng cuờng huy động để phát triển kinh tế.Cơ sở chủ yếu để huy động nguồn vốn tiết kiệm dân c Nếu kênh huy động nguồn vốn hoạt động hiệu đại ... thu hồi vốn b Nguồn vốn tín dụng đầu t nhà nớc : Nguồn vốn nhà nớc huy động từ vốn vay dân c, thu hồi nợ cũ phần từ vốn ODA cho vay lại Nguồn vốn chiếm khoảng 16-17%tổng đầu t , vốn huy động tang ... ch huy động đợc Vốn dân c huy động đợc chủ yếu vốn ngắn hạn Các trung gian tàI gặp nhiều khó khăn số hình thức huy động cha phát huy đợc hiệu c Nguyên nhân vấn đề Tình hình nhiều nguyên nhân...
 • 66
 • 130
 • 0

báo cáo thực tập “thực trạng của việc huy động vốn sử dụng các nguồn vốn của nước ta hiện nay các giải pháp bản để đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, h

báo cáo thực tập “thực trạng của việc huy động vốn và sử dụng các nguồn vốn của nước ta hiện nay và các giải pháp cơ bản để đẩy mạnh việc huy động nguồn vốn để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, h

Quản trị kinh doanh

... từ phủ điều chỉnh kịp thời việc huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Trong năm qua nguồn vốn huy động nước thường xuyên tăng dâng lên Điều thể hướng công tác huy động sử dụng nguồn vốn dân cư ... việc huy động vốn sử dụng vốn hiệu toàn xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân Tạo vốn sử dụng vốn cách hiệu vấn đề mà Đảng doanh nghiệp nhà nước quan tâm Bởi huy động vốn ... tài sản khác dự trữ dân Vì vậy, sách tạo vốn phải tuân thủ nguyên tắc lợi ích người vốn đó, việc sử dụng vốn thiết phải tuân thủ nguyên tắc hiệu kinh tế Mục tiêu sách tạo vốn trước hết chủ yếu...
 • 16
 • 465
 • 0

Báo cáo khoa học: "Cơ cấu nguồn vốn việc huy động vốn của các doanh nghiệp" doc

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... lại Nhân tố quan trọng thứ ba khả linh hoạt tài hay khả huy động vốn điều kiện thay đổi Thực tiễn hoạt động doanh nghiệp doanh nghiệp lớn nhiều ngời biết đến thị trờng uy tín việc huy động ... lý nợ tồn đọng doanh nghiệp Nhà nớc - Đa dạng hoá hình thức huy động vốn - Quản lý, sử dụng hiệu vốn doanh nghiệp, cách tăng nhanh chu chuyển vốn lu động; cải tiến việc sử dụng tài sản cố định; ... dùng đòn bẩy tài cao hay đòn bẩy tài thấp Chẳng hạn tỷ lệ 1/4 hay 4/1, tức cấu trúc nợ vay số nguồn vốn tự 4, hay nợ vay nguồn vốn tự 1; trớc đòn bẩy tài thấp, sau đòn bẩy tài cao Khi...
 • 4
 • 217
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Đi sâu nghiên cứu việc huy động vốn thông qua phát hành tín phiếu, công trái, trái phiếu Chính phủ

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Đi sâu nghiên cứu việc huy động vốn thông qua phát hành tín phiếu, công trái, trái phiếu Chính phủ

Cao đẳng - Đại học

... tố ảnh hưởng tới việc huy động vốn của KBNN 1.5. 2Nhân tố chủ quan - Nhân tố lãi suất: Đây là nhân tố bản ảnh hưởng tới việc huy động vốn Người dân mua trái phiếu Chính ... xét đến những nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn của hệ thống KBNN 1.5.1Các nhân tố khách quan - Nhân tố về kinh tế: từ nền kinh tế nước ta chuyển sang chế thị ... chính các cấp có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa Ngân sách các cấp được thực hiện theo các nguyên tắc sau: + Ngân sách...
 • 80
 • 364
 • 0

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn.DOC

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn.DOC

Kế toán

... suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu đợc với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu t vào đâu để lợi cho doanh ... so với lãi suất nợ lu hành Lãi suất huy động vốn gồm lãi suất huy động vốn ngắn hạn ( dới 12 tháng )và lãi suất huy động vốn trung dài hạn Lãi suất huy động vốn ngắn hạn gồm lãi suất tiền gửi ... NHTM nói chung nhng nhiều ngời gửi vào Dịch vụ tiết kiệm bu điện hoạt động năm, lãi suất huy động vốn cao chút lãi suất huy động NHTM nhà nớc Nhng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/ 2005 đạt 24...
 • 12
 • 721
 • 2

Tác động của tự do hóa lãi suất tới việc huy động vốn cho đầu tư.DOC

Tác động của tự do hóa lãi suất tới việc huy động vốn cho đầu tư.DOC

Kế toán

... 10% 0% 1995 1996 Đầu nhân 1997 1998 1999 Đầu nhà nước 2000 2001 2002 Đầu toàn xã hội 2003 2004 2005 2006 Lãi suất thực dài hạn Nguồn số liệu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thống ... nờn khụng khuyt khớch cnh tranh lnh mnh gia cỏc NHTM -Lói sut tin gi < lm phỏt nờn khụng khuyn khớch ngi dõn v cỏc t chc gi tin vo ngõn hng hoc gi mt thỡ gian ngn Do ú ch huy ng c huy ng ngn ... -10% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Lãi suất thực huy động tháng 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Lãi suất thực dài hạn Nguồn số liệu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Thống kê Lói sut thc k hn...
 • 56
 • 682
 • 1

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn.doc

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn.doc

Kế toán

... suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu đợc với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu t vào đâu để lợi cho doanh ... so với lãi suất nợ lu hành Lãi suất huy động vốn gồm lãi suất huy động vốn ngắn hạn ( dới 12 tháng )và lãi suất huy động vốn trung dài hạn Lãi suất huy động vốn ngắn hạn gồm lãi suất tiền gửi ... NHTM nói chung nhng nhiều ngời gửi vào Dịch vụ tiết kiệm bu điện hoạt động năm, lãi suất huy động vốn cao chút lãi suất huy động NHTM nhà nớc Nhng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/ 2005 đạt 24...
 • 13
 • 580
 • 2

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn.DOC

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn.DOC

Kế toán

... suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu đợc với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu t vào đâu để lợi cho doanh ... hàng phải xem xét lãi xuất huy động với khả cho vay mức lãi suất cao để đa phơng hớng hoạt động đảm bảo mục tiêu ngân hàng tồn phát triển Phần II: vai trò, tác động lãi suất đến việc huy động vốn ... gửi tiền vào ngân hàng gửi thơì gian ngắn Do huy động đợc vốn huy động ngắn hạn, sử dụng vốn ngắn hạn cho vay đầu t trung dài hạn Kết NHTM bị lỗ -Lãi suất cho vay< lãi suất huy động vốn mức lạm...
 • 15
 • 455
 • 0

Vai trò tác động của lãi suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường.DOC

Vai trò và tác động của lãi suất đến việc huy động vốn trong nền kinh tế thị trường.DOC

Kế toán

... ngân hàng tích cực huy động vốn, đặc biệt nguồn vốn nhàn rỗi từ ngời dân Bên cạnh nhân tố , việc nhiều Ngân Hàng phải tăng ca làm việc thứ chủ nhật để nhận tiền gửi dân c bình thờng Bởi lợng ... nhiều ngân hàng bị khan vốn Chính nhằm thu hút tối đa lợng vốn nhàn rỗi sau tết, chơng trình huy động vốn đợc tung mạnh mẽ Hiện ngân hàng nhiều kênh đầu t tốt nên huy động vốn hiệu kinh doanh ... huy động vốn Với khoản lãi suất đợc chuẩn bị qua tính toán, ngân hàng cung nh doanh nghiệp lấy lãi suất làm nguồn thu hút vốn đầu t , thu hút tiền nhàn rỗi xã hội Huy động vốn thông qua bất động...
 • 11
 • 612
 • 3

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu xây dựng nguồn điện

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động vốn đầu tư xây dựng nguồn điện

Kinh tế - Thương mại

... triển nguồn điện Ở nước ta, việc đền bù để di dân giải phóng mặt phục vụ cho xây dựng thủy điện đòi hỏi nguồn vốn lớn, đồng thời phải sách xã hội Nhà nước đảm bảo việc dân tạo việc làm ổn định ... phương thức huy động vốn đầu cấu đầu phương thức huy động vốn đầu tác động quan trọng đến phát triển nguồn điện Nếu vướng mắc cấu đầu phương thức huy động vốn đầu việc đầu ... tốc độ quy mô việc đa dạng hóa việc huy động nguồn vốn khó tăng nhanh Ngoài nhân tố trên, việc hội nhập kinh tế quốc tế nước ta nhân tố quan trọng để thu hút nguồn đầu nước vào phát triển...
 • 4
 • 584
 • 1

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Quản trị kinh doanh

... suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu đợc với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu t vào đâu để lợi cho doanh ... so với lãi suất nợ lu hành Lãi suất huy động vốn gồm lãi suất huy động vốn ngắn hạn ( dới 12 tháng )và lãi suất huy động vốn trung dài hạn Lãi suất huy động vốn ngắn hạn gồm lãi suất tiền gửi ... NHTM nói chung nhng nhiều ngời gửi vào Dịch vụ tiết kiệm bu điện hoạt động năm, lãi suất huy động vốn cao chút lãi suất huy động NHTM nhà nớc Nhng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/ 2005 đạt 24...
 • 13
 • 406
 • 1

Thực trạng của việc huy động vốn cho sự phát triển kinh tế hiện nay (46trang)

Thực trạng của việc huy động vốn cho sự phát triển kinh tế hiện nay (46trang)

Kinh tế - Thương mại

... dụng vốn phí sử dụng vốn hay gọi mua quyền sử dụng vốn Việc huy động vốn phải ý đến mối quan hệ lợi ích giá mua bán quyền sử dụng vốn không khó khăn không huy động đợc vốn + Chi phí vốn phải ... cờng đầu t nâng cao hiệu sử dụng vốn để đảm bảo phát triển nhanh chóng, bền vững , đa đất nớc ngày phồn vinh Việc huy động vốn nớc phải đồng đảm bảo nguyên tắc bình đẳng gắn bó, bổ sung, hỗ trợ cho ... hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị số vốn định Thông thờng vốn cho nhu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vợt khả vốn tự doanh nghiệp Vì khả tự tài trợ doanh nghiệp phải huy động vốn...
 • 44
 • 552
 • 1

Lý Luận tích luỹ bản - ý nghĩa vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay

Lý Luận tích luỹ tư bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... giao hàng Thêm vào giá tiền cớc vận tải, tiền bảo hiểm, gửi kho Phải quy đinh cụ thể hợp đồng loại tiền để tính giá Nên chọn loại tiền phải sở kinh tế, theo tập quán hiệu nhiều phơng ... ngân hàng đảm bảo toán số tiền hàng giao, ngời nhập đợc đảm bảo hàng hoá đợc giao xuống phơng tiện vận chuyển ngời xuất đợc toán vận đơn thuyền trởng nhận hàng ký phát - Thanh toán chuyển tiền ... hoá chuyên chở phải bao bì thích hợp hợp đồng phải quy định rõ ràng điều khoản Nếu quy định chung chung hợp đồng cần xác định nguyên tắc: baophải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, bao bì phải...
 • 11
 • 2,037
 • 2

Lý Luận tích luỹ bản - ý nghĩa vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay

Lý Luận tích luỹ tư bản - ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các Doanh nghiệp trong nền KTTT định hướng XHCN ở VN hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... kinh tế phải sách chế, giải pháp huy động vốn thích hợp Vấn đề huy động vốn nớc, vốn dân c, để đa nguồn vốn dân c vào dòng chảy đầu t phát triển phải tạo lòng tin cho nhân dânvốn vào đầu ... thành hoạt động đợc thời gian nhng hầu hết Công ty sử dụng việc phát hành chứng khoán để huy động vốn nguyên nhân doanh nghiệp huy động vốn dới hình thức mà họ cần mở rộng qui mô lớn, việc phát ... khai thác phát huy khả tranh thủ vốn nớc mang tính quan trọng Nguồn vốn tín dụng tổ chức tài quốc tế HDF, AHB, WB nguồn vốn trực tiếp từ nớc việc huy động vốn thời gian tới phải đảm bảo mục tiêu...
 • 23
 • 2,851
 • 6

Vai trò của thị trường chứng khoán trong việc huy động vốn

Vai trò của thị trường chứng khoán trong việc huy động vốn

Tài chính - Ngân hàng

... nớc: - Các nhà đầu t huy động vốn để đầu t phát triển - Những ngời vốn nhàn rỗi không sinh lợi thu đợc lợi tức chứng khoán -2- - Các tổ chức, cá nhân kinh doanh chứng khoán thu đợc lợi nhuận ... nguồn vốn nhàn rỗi tạm thời nhàn rỗi nớc nớc chuyển giao nguồn cho nhu cầu đầu t phát triển Điều hoà vốn đầu t: Do tác động cung cầu, TTCK tự động điều hòa luồng vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu, tự ... tính nhu cầu huy động vốn doanh nghiệp, nhiên tỷ lệ khống chế lại làm nhà đầu t nản lòng việc đầu t không mang lại lợi ích, nhiều Quỹ đầu t, nhà đầu t lớn đầu t vào công ty số vốn hàng chục,...
 • 12
 • 575
 • 3

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Quản trị kinh doanh

... suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu đợc với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu t vào đâu để lợi cho doanh ... so với lãi suất nợ lu hành Lãi suất huy động vốn gồm lãi suất huy động vốn ngắn hạn ( dới 12 tháng )và lãi suất huy động vốn trung dài hạn Lãi suất huy động vốn ngắn hạn gồm lãi suất tiền gửi ... NHTM nói chung nhng nhiều ngời gửi vào Dịch vụ tiết kiệm bu điện hoạt động năm, lãi suất huy động vốn cao chút lãi suất huy động NHTM nhà nớc Nhng nguồn vốn huy động đến cuối quý I/ 2005 đạt 24...
 • 13
 • 314
 • 0

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Tài chính - Ngân hàng

... suất chi phí huy động vốn doanh nghiệp ngân hàng Các doanh nghiệp phải xem xét khả lợi nhuận thu đợc với chi phí huy động vốn bỏ để định huy động vốn từ nguồn đầu t vào đâu để lợi cho doanh ... hàng phải xem xét lãi xuất huy động với khả cho vay mức lãi suất cao để đa phơng hớng hoạt động đảm bảo mục tiêu ngân hàng tồn phát triển Phần II: vai trò, tác động lãi suất đến việc huy động vốn ... gửi tiền vào ngân hàng gửi thơì gian ngắn Do huy động đợc vốn huy động ngắn hạn, sử dụng vốn ngắn hạn cho vay đầu t trung dài hạn Kết NHTM bị lỗ -Lãi suất cho vay< lãi suất huy động vốn mức lạm...
 • 14
 • 407
 • 0

Lãi suất vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Lãi suất và vai trò của lãi suất trong việc huy động vốn

Tài chính - Ngân hàng

... hàng phải xem xét lãi suất huy động với khả cho vay mức lãi suất cao để đa phơng hớng hoạt động đảm bảo mục tiêu ngân hàng tồn phát triển II Vai trò, tác động Lãi suất đến việc huy động vốn Việt ... t Lãi suất với tỷ giá hối đoái hoạt động suất Lãi suất với lạm phát Vai trò lãi suất đến việc huy động vốn II Vai trò tác động lãi suất đến việc huy động vốn Việt Nam thời gian qua Giai đoạn ... hoạt động tín dụng trớc biến động kinh tế - Lãi suất tiền gửi( Lạm phát không nên khuyến khích ngời dân tổ chức gửi tiền vào ngân hàng gửi thời gian ngắn - Lãi suất chi vay( Lãi suất huy động vốn...
 • 12
 • 346
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25