viết đoạn văn ngắn tiếng anh về công việc

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Kỹ năng viết tiếng Anh

... will help him Don’t forget to come here this weekend, Oanh Lovely Mai Exerise 8: about the last film you saw and whether you enjoyed it Dear Oanh, How are you? I hope you are fine Don’t worry about ... every day is daubed with mud Lovely Mai Exerise 6: I’m glad you like your job Tell me about Dear Oanh, How are you? Thanks for your letter I am so happy because you always miss and think of me Now, ... going to spend my next summer holiday in your country? Where should I go? What should I see? Dear Oanh, How are you? I hope you are fine I have received your letter asking for my advice for your...
  • 8
  • 139,770
  • 2,103

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Trung học cơ sở - phổ thông

... Offer of employment: lời mời làm việc 32 to accept an offer: nhận lời mời làm việc 33 Starting date: ngày bắt đầu 34 Leaving date: ngày nghỉ việc 35 Working hours: làm việc 36 Maternity leave: nghỉ ... chủ doanh nghiệp 48 Manager /ˈmænədʒər/: người quản lý 49 Boss /bɔs/: sếp 50 Colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp 51 Trainee /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 ... /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 Job description: mô tả công việc 54 Department /di'pɑ:tmənt/: phòng ban ...
  • 2
  • 116
  • 0

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Văn Bản Mẫu

... nên tiện học tổ, học nhóm Mỗi tuần chúng em học tổ lần học nhóm hai lần để giải tập khó hai môn Tiếng Việt Toán Vì thế, đến lớp bạn học làm đầy đủ Bạn Trung Đức tổ trưởng hăng hái nhiệt tình Cả...
  • 2
  • 4,808
  • 0

Xem thêm

Tìm thêm: thực phẩm hữu nghị 3 3 6 70 tổng quan về công ty cổ phần 3 3 6 70 kết luận 60 1 3 5 70 định hướng phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 45 1 3 5 70 định hướng phát triển của công ty 44 1 3 5 70 những hạn chế và nguyên nhân 40 1 3 5 69 đánh giá tổng quát tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 38 1 3 5 69 thực trạng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 16 1 3 5 69 16 1 3 5 69 kết luận 60 1 5 69 một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 46 1 5 69 định hướng phát triển của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 45 1 5 69 định hướng phát triển của công ty 44 1 5 69 đánh giá tổng quát tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 38 1 4 69 thực trạng tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 16 1 4 69 16 1 4 69 thực phẩm hữu nghị 3 1 4 69 tổng quan về công ty cổ phần 3 1 4 68 một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ bánh kẹo tại thị trường nội địa của công ty cổ phần bánh kẹo hữu nghị 46 4 68 định hướng phát triển của công ty 44 4 68
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập