viết đoạn văn ngắn tiếng anh về công việc

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Kỹ năng viết tiếng Anh

... will help him Don’t forget to come here this weekend, Oanh Lovely Mai Exerise 8: about the last film you saw and whether you enjoyed it Dear Oanh, How are you? I hope you are fine Don’t worry about ... every day is daubed with mud Lovely Mai Exerise 6: I’m glad you like your job Tell me about Dear Oanh, How are you? Thanks for your letter I am so happy because you always miss and think of me Now, ... going to spend my next summer holiday in your country? Where should I go? What should I see? Dear Oanh, How are you? I hope you are fine I have received your letter asking for my advice for your...
  • 8
  • 132,864
  • 2,062

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Trung học cơ sở - phổ thông

... Offer of employment: lời mời làm việc 32 to accept an offer: nhận lời mời làm việc 33 Starting date: ngày bắt đầu 34 Leaving date: ngày nghỉ việc 35 Working hours: làm việc 36 Maternity leave: nghỉ ... chủ doanh nghiệp 48 Manager /ˈmænədʒər/: người quản lý 49 Boss /bɔs/: sếp 50 Colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp 51 Trainee /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 ... /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 Job description: mô tả công việc 54 Department /di'pɑ:tmənt/: phòng ban ...
  • 2
  • 91
  • 0

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Văn Bản Mẫu

... nên tiện học tổ, học nhóm Mỗi tuần chúng em học tổ lần học nhóm hai lần để giải tập khó hai môn Tiếng Việt Toán Vì thế, đến lớp bạn học làm đầy đủ Bạn Trung Đức tổ trưởng hăng hái nhiệt tình Cả...
  • 2
  • 3,265
  • 0

Xem thêm

Tìm thêm: thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định tuân thủ các quy định về tín dụng xây dựng chính sách tín dụng và quy trình cấp tín dụng các hoạt động cơ bản tại ngân hàng tmcp sài gòn công thương thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp sài gòn công thương nghiệm của ngân hàng công thương việt nam nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính tại mỹ những điểm mới của basel 3 so với basel 1 và basel 2 và lộ trình áp dụng đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc giám sát ngân hàng theo tiêu chuẩn basel 2 của các ngân hàng thương mại việt nam xây dựng chương trình quản trị rủi ro nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại ngân hàng thương mại khái niệm về phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 3 7 mức độ tác động của các nhân tố đến sự sẵn lòng đầu tư nghiệp nhà nước đã cổ phần đầu tư theo cơ chế đặc biệt nền tảng của hình thức ppp nhận xét từ bảng 2 7 cho thấy hình thức đầu tư tư nhân phổ biến trong lĩnh vực đường bộ là hợp đồng bot chi tiết các dự án xem ở phụ lục 8 các hình thức tư nhân đầu tư trong lĩnh vực đường bộ hiện nay giải pháp đối với công ty kiểm toán
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập