viết đoạn văn ngắn tiếng anh về công việc

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Kỹ năng viết tiếng Anh

... will help him Don’t forget to come here this weekend, Oanh Lovely Mai Exerise 8: about the last film you saw and whether you enjoyed it Dear Oanh, How are you? I hope you are fine Don’t worry about ... every day is daubed with mud Lovely Mai Exerise 6: I’m glad you like your job Tell me about Dear Oanh, How are you? Thanks for your letter I am so happy because you always miss and think of me Now, ... going to spend my next summer holiday in your country? Where should I go? What should I see? Dear Oanh, How are you? I hope you are fine I have received your letter asking for my advice for your...
  • 8
  • 130,021
  • 2,040

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Từ vựng Tiếng Anh về Công Việc

Trung học cơ sở - phổ thông

... Offer of employment: lời mời làm việc 32 to accept an offer: nhận lời mời làm việc 33 Starting date: ngày bắt đầu 34 Leaving date: ngày nghỉ việc 35 Working hours: làm việc 36 Maternity leave: nghỉ ... chủ doanh nghiệp 48 Manager /ˈmænədʒər/: người quản lý 49 Boss /bɔs/: sếp 50 Colleague /ˈkɒli:g/: đồng nghiệp 51 Trainee /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 ... /trei'ni:/: nhân viên tập 52 Timekeeping: theo dõi thời gian làm việc 53 Job description: mô tả công việc 54 Department /di'pɑ:tmənt/: phòng ban ...
  • 2
  • 79
  • 0

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Văn Bản Mẫu

... nên tiện học tổ, học nhóm Mỗi tuần chúng em học tổ lần học nhóm hai lần để giải tập khó hai môn Tiếng Việt Toán Vì thế, đến lớp bạn học làm đầy đủ Bạn Trung Đức tổ trưởng hăng hái nhiệt tình Cả...
  • 2
  • 2,532
  • 0

Xem thêm

Tìm thêm: the cholinergic anti inflammatory pathway in medicine 3 9 tải lượng chất ô nhiễm nền của nguồn nước suối rạc trước khi tiếp nhận nước thải 3 8 tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước suối rạc có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm đánh giá ảnh hưởng của nước thải chế biến mủ cao su đến chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh bình phước đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của điểm cụm suối rạc suối sa cát sông đắk kát bảng 3 6 dự báo tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải tại các nhà máy chế biến qua các giai đoạn từ 2014 đến 2030 dự báo tải lượng ô nhiễm của các nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh đến 2030 tải lượng ô nhiễm của các nhà máy được điều tra khảo sát lấy mẫu 3 4 đặc trưng ô nhiễm nước thải ngành chế biến mủ cao su dự báo nhu cầu chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh bình phước đến năm 2030 3 1 kế hoạch trồng mới cao su tỉnh bình phước các giai đoạn 3 2 dự kiến diện tích khai thác năng suất sản lượng cao su đến năm 2020 phân tích dự báo các yếu tố và nguồn lực tác động đến ngành công nghiệp chế biến cao su trên địa bàn tỉnh relevance to health and disease biểu đồ 2 11 biến thiên giá trị cod mg l trong nước mặt qua các đợt evidence for adrenergic receptor regulation of immune cell activity in vitro evidence for adrenergic receptor expression on immune cells adrenergic regulation of immunity glucocorticoids and immunity mechanisms of regulation neural and endocrine effects on immunity
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập