trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... từ khi có Trái Đất đà chất urani mà chu kì bán rà là T = 4,5.1 0 9 năm. Nếu ban đầu 2,72 kg urani thì nay chỉ còn lại 1,26 kg. B. Chất phóng xạ polônin 210Po chu kì bán rà 128 ... của nguyên tử Hêli B. khả năng ion hoá chất khí C. tính đâm xuyên yếu D. c ó vận tốc xấp xỉ b ng vận tốc ánh sáng . 4. Chất iốt phóng xạ 131I53 có chu kỳ bán rà 8 ngày. Nếu nhận ... điện từ bớc sóng từ 10-12 đến 10-15m, truyền đi với vận tốc ánh sáng, bị lệch trong từ trờng, đâm xuyên và gây iôn hóa môi trờng rất mạnh, hại đối với con ngời.28. Hiện 1kg chất...
 • 12
 • 6,794
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... người bánb. Tốc độ thanh toán chậmc. Rủi ro trong thanh toán cao, vốn bị ứ độngd. Việc đảm bảo thanh toán phức tạp trong trường hợp nhu cầu 2 bên khác nhau Đáp án: C39 .Có mấy hình thức thanh ... lệch cán cân thanh toán quốc giad. Cả 3 câu trên sai Đáp án: A25 .Có mấy loại phương pháp biểu thị tỷ giá hối đoái?a. 2b. 436. Điều kiện áp dụng phương thức ghi sổa. Mua bán nội địab. Thanh ... Hợp đồng ngoại thươngd. Cả 3 câu trên Đáp án: Cc. 6d. 8 Đáp án: A (Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp)26. Phương pháp trực tiếp là phương pháp thể hiện tỷ giá của một đơn vị tiền...
 • 15
 • 24,580
 • 187

trắc nghiệm về word và excel đáp án

trắc nghiệm về word và excel có đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

... hình Word, tại dòng chứa các hình : tờ giấy trắng, đóa vi tính, máy in, , được gọi là: a). Thanh công cụ định dạng b). Thanh công cụ chuẩn c). Thanh công cụ vẽ d). Thanh công cụ bảng và ... Excel ra giấy ? a). Excel bắt buộc phải đánh số trang ở vị trí bên phải đầu mỗi trang b). thể khai báo đánh số trang in hoặc không c). Chỉ đánh số trang in nếu bảng tính gồm nhiều trang ... kiểu ngày tháng d). Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức b). Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng c). Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 90)....
 • 11
 • 25,316
 • 291

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

Sinh học

... chủng thân xám, cánh dài với ruồi giấm thuần chủng thân đen, cánh ngắn thì ở F1 thu đợc ruồi kiểu hình:A. Đều thân xám, cánh dài B. Đều thân đen, cánh ngắnC. Thân xám, cánh dài ... gen nhờ nó đặc điểm:A. khả năng đề kháng mạnhB. Dễ nuôi cấy, khả năng sinh sản nhanhC.Cơ thể chỉ một tế bàoD .Có thể sống đợc ở nhiều môi trờng khác nhauCâu 25: Chất kháng sinh ... 41: Ngô 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Thể 3 nhiễm của Ngô 19 NST B. Thể 1 nhiễm của Ngô 21 NSTC. Thể 3n của Ngô 30 NST D. Thể 4n của Ngô 38 NSTCâu 42: Cải củ bộ NST...
 • 49
 • 25,035
 • 724

trắc nghiệm tai chinh quốc tế đáp án

trắc nghiệm tai chinh quốc tế có đáp án

Ngân hàng - Tín dụng

... bút toán ghi trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai b. Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai.c. Một bút toán ghi ... bút toán ghi trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng laib. Một bút toán ghi trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng laic. Một bút toán ghi ... laic. Một bút toán ghi trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng laid. Một bút toán ghi trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân thu nhậpCâu hỏi...
 • 23
 • 1,976
 • 6

Trắc nghiệm lí thuyết biến dị (Có đáp án)

Trắc nghiệm lí thuyết biến dị (Có đáp án)

Sinh học

... vật.ĐÁP ÁN a73. Điểm ở thường biến nhưng không ở đột biến là:a. Biến đổi kiểu hình.b. Không di truyền.c. Xảy ra trong quá trình sinh sản.d. thể gây hại cho thể sinh vật.ĐÁP ÁN ... lạnhĐÁP ÁN c65.Thường biến ý nghĩa:a. Giúp thể thích nghi với môi trường sốngb. Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóac. làm phong phú kiểu gen ở sinh vậtd. tất ca đều đúngĐÁP ÁN ... trường.ĐÁP ÁN c68.Biến dị di truyền bao gồm:a. Thường biến và đột biếnb. Biến dị tổ hợp và thường biếnc. Đột biến gen và thường biếnd. Đột biến và biến dị tổ hợpĐÁP ÁN d69.Câu nội dung...
 • 8
 • 4,707
 • 103

Trắc nghiệm tự nhân đôi ADN (Có đáp án)

Trắc nghiệm tự nhân đôi ADN (Có đáp án)

Sinh học

... lần c. 5 lần d. 6 lầnĐÁP ÁN a29.Gen chứa 60 vòng xoắn, nhân đôi 4 lần thì tổng số các nuclêôtit trong các gen con là:a. 18.000 b. 19.200 c. 19.500 d. 20.000ĐÁP ÁN b30.Một gen nhân đôi ... nuclêôtit của 1 gen 129 vòng xoắn là:a. 2850 b. 2580 c. 1290 d. 1920ĐÁP ÁN b2. Số vòng xoắn của 1 gen chiều dài 0,306 µm là :a. 90 vòng b. 180 vòng c. 153 vòng d. 306 vòngĐÁP ÁN a3.Chiều ... G = 100.000ĐÁP ÁN a6.Cũng theo dữ kiện của câu 5, chiều dài của phân tử AND bằng:a. 850.000 µm b. 850.000 Aoc. 85 Aod. 170 µmĐÁP ÁN b7.Gen 2398 liên kết hóa trị và 20% adenine....
 • 4
 • 4,366
 • 114

Đề trắc nghiệm hóa 8 (35 câu đáp án)

Đề trắc nghiệm hóa 8 (35 câu có đáp án)

Hóa học

... huỷ Đáp án Câu 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Đ .án D C A D A C A A C A B B B D D BCâu 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33Đ .án A B A B C C C D A C B A Â B C ACâu 34 35Đ .án ... NaOH là:A. I. B. II C. III D. IV.C©u 4:Một mol của bất kì chất khí nào trong cùng đk to và ánh sáng đều chiếm thể tích là:A. 2,24(lit) B. 24(lit) C. 22(lit) D. 22,4(lit) C©u 5: Oxi phản ứng ... 2HCl ZnCl + H2. Nếu 0, 1 mol Zn tham gia phản ứng thì VH2 thu được là:A. 22,4 (l) B. 2,24(l) C. 11,2 (l) D. 1,12(l)C©u 15: Cho sơ đồ phản ứng: C + O2 CO2. Nếu 2lit oxi tham gia...
 • 3
 • 15,276
 • 375

Đề trắc nghiệm hóa 8 (35 câu đáp án) đề 2

Đề trắc nghiệm hóa 8 (35 câu có đáp án) đề 2

Hóa học

... chất chứa:A. 6.1023(g) B. N(6.1023) nguyên tử, phân tử C. 6.1023(kg) D. . 6.1023(lit)C©u 10: Kết luận nào sau đây là đúng:Nếu 2 chất khí (đktc) thể tích bằng nhau thì:A. cùng ... O2 (đktc) thể tích là:A. 4,48(l) B. 44,8(l) C. 0,448(l) D. 0,44(l)C©u 19: 2, 24 lit khí Oxi số mol l à:A. 1mol B. 0,1 mol C. 10 mol D. 0,2 molC©u 20: 4, 4 g khí CO2 số mol là:A. ... là chính phân biệt hiện tượng vật lí và hoá học A. Trạng thái của chất B. tạo ra chất khác C. Màu sắc của chất D. khí thoát raC©u 7: Phản ứng hoá học làA. Quá trình biến đổi màu sắc B....
 • 2
 • 1,520
 • 18

Đề trắc nghiệm hóa 9 (35 câu đáp án) đề số 2

Đề trắc nghiệm hóa 9 (35 câu có đáp án) đề số 2

Hóa học

... dịch cónồng độ : A.4%. B.5% . C.6%. D.7%. Đáp án Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Đ .án B C A B D D C B D A C A A B A CCâu 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32Đ .án D A ... này nhiệt độ là :A, 0,25 M . B, 10 M. C, 400 ml. D, 200 ml.C©u 33: Hoà tan 5 g NaCl vào 120 g nước được dung dich X nhiệt độ % là :A, 40%. B, 0,4%. C, 4,2%. D, 5,2%.C©u 34: Để dung ... hợp A gồm Zn, CuO, ta thể hoà tan trong dung dịch nào :A, Dung d ịch H2S . B, Dung d ịch NaOH. C, Dung d ịch NaCl . D, Dung d ịch HCl .C©u 27: Đinh sắt bị ăn mòn nhanh nhất trong tổ hợp...
 • 3
 • 926
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:a. Hệ số thanh toán nợ tổng quátb. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn c. Hệ số thanh toán nợ dài hạnd. Hệ số thanh toán lãi vayCâu 384: Một công ty hệ ... thanh toán lãi vayb. ROIc. P/Ed. Phân tích xu hướngCâu 400: ________ đánh giá tốt nhất về tính thanh khoản của công ty.a. Ngân sách tiền mặt b. Chỉ số thanh toán nhanhc. Chỉ số thanh toán ... tất cả các dự án b. Bỏ tất cả các dự án c. Chấp nhận dự án chỉ số sinh lời lớn nhấtd. Chấp nhận dự án chỉ số sinh lời nhỏ nhất Câu 241. Bạn được yêu cầu đánh giá một dự án đầu tư với...
 • 46
 • 24,181
 • 89

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... xét cho vay dự án khi a. Dự án tỉ suất sinh lời cao b. Dự án NPV dương c. Dự án khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay d. Dự án khả năng trả ... quốc HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ đáp án 1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm: a. ... là tháng, quý, năm b. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý, năm. c. Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của...
 • 22
 • 5,501
 • 18

Xem thêm