trắc nghiệm chương 1 toán 11

Phương pháp và bộ đề trắc nghiệm toàn tập 11

Phương pháp và bộ đề trắc nghiệm toàn tập 11

Vật lý

... ®é lín lµ A v = 4,9 .10 (m/s) vµ f = 2,82 .11 0 -12 (N) B v = 9,8 .10 (m/s) vµ f = 5,64 .11 0 -12 (N) C v = 4,9 .10 (m/s) vµ f = 1. 88 .11 0 -12 (N) D v = 9,8 .10 (m/s) vµ f = 2,82 .11 0 -12 (N) 4.80 Hai h¹t ... lµ: A Q1 = 3 .10 -3 (C) vµ Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) vµ Q2 = 7,2 .10 -4 (C) N¨ng lỵng ®iƯn trêng 1. 79 Ph¸t ... mçi tơ ®iƯn lµ: A Q1 = 3 .10 -3 (C) vµ Q2 = 3 .10 -3 (C) B Q1 = 1, 2 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 8 .10 -3 (C) C Q1 = 1, 8 .10 -3 (C) vµ Q2 = 1, 2 .10 -3 (C) D Q1 = 7,2 .10 -4 (C) vµ Q2 = 7,2 .10 -4 (C) 1. 76 Bé tơ ®iƯn gåm...
 • 60
 • 348
 • 4

đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

đề kiểm tra trắc nghiệm toán 11

Toán học

... 24 A y = 24 x + 28 B y = 24 x 11 2 C Cả A, B Câu 20: PTTT (C ) giao điểm với Oy A x = B y = C y = x D y = 0; y = D Cả A, B sai D Cả A,B,C sai Đề trắc nghiệm toán 11 Phần: Đạo hàm Mã đề: Số H v ... Câu 11 : Cho f ( x ) = f '( ) cos x x sin x A B -1 C A -3 B D D cos2 x A = f ( ) f '( ) có giá trị là: 4 + sin x A -1 B C D x2 x Câu 13 : Cho hàm số y = y ' = có tập nghiệm là: x +1 A S ... A, B sai Câu 10 : PTTT (C ) giao điểm với Oy A x = B y = C y = x D Cả A,B,C sai Câu 11 : Hàm số y = A ( x + 1) 2 x + ( x / )có đạo hàm bằng: 2x + 5 B C ( x + 1) 2 ( x + 1) 2 D 2x + Câu 12 : Hàm số y...
 • 4
 • 254
 • 20

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

03 bộ đề trắc nghiệm Toán lớp 12

Toán học

... 3x-5y-7=0 [] Cho (a) :4x-my+4-m=0 ; (b) (2m+6)x+y-2m -1= 0 , với giá trị m a//b: A m= -1 hay m=2 B m=2 C m= -1 D m =1 [] Cho A( -1; 1) B (1; 3) C (1; -1) Hãy chọn câu đầy đủ : A Tam giác ABC vuông B Tam ... A (1; 1); B( -1; 0); C(2; -1) mệnh đề sau A AB =(0;4) B AC = (1; 2) C D BA +2CA = AB AC =− D AB AC =0 [] Cho đường thằng d : x – 2y + = Véc tơ phương d là: A (1; -2) B (-2 ;1) C (6;3) D (3;2) Đề trắc ... a.{m =1, m=7 } b.{m=-3, m=2} c { m=7, m= -1} d { m=2,m=3 } [] Cho A (1; -2), B(3;6) PT đường trung trực đoạn AB là: A 2x+8y-5=0 B 2x+8y+5=0 C x+4y -10 =0 D x+4y +10 =0 [] Cho điểm A (1; 2) B( -1; 3)...
 • 4
 • 1,023
 • 71

Trắc nghiệm toán 11 - PT lượng giác

Trắc nghiệm toán 11 - PT lượng giác

Toán học

... số nghiệm Câu 25: Nếu α số cho < α < π phương trình: x + = cos α có: x A.0 nghiệm B .1 nghiệm C.2 nghiệm D.Vô số nghiệm sin x + Câu 26: Tìm tập giá trị I hàm số y = Ta có cos x +  2  4 1 ... C x = + k π D x = − + k π 3 6 o o Câu 30: Giá trị 8sin 18 + 8sin 18 bằng: A.0 B .1 C.2 D Một kết khác Câu 31: Trong giá trị sau, giá trị nghiệm phương trình: sin x + cos x = π 3π π 2π + k 2π, ... x = − + k 2π, x = − + k 2π, k ∈ ¢ 12 12 6 Câu 32: Giải phương trình sin x + cos x = 1 Nghiệm phương trình ( k ∈ ¢ ) π A x = k π B x = − + k π π C x = ( 2k + 1) π hay x = − + 2k π D x = k 2π...
 • 4
 • 566
 • 75

Trắc nghiệm toán 11 - Xác xuất thống kê

Trắc nghiệm toán 11 - Xác xuất thống kê

Toán học

... tổng 15 C= Có mặt (chấm) xuất Câu 1: Xác xuất A 75 35 65 10 a b c d 216 10 8 216 27 Câu 2: Xác xuất B 43 10 11 15 a b c d 216 216 216 216 Câu 3: Xác xuất C 75 10 15 91 a b c d 216 216 216 216 Bài ... 1: Câu 3: Bài 8: Câu 1: Bài 9: Câu 1: Câu 3: Bài 10 : Câu 1: Bài 11 : Câu 1: Bài 12 : Câu 1: Bài 13 : Câu 1: Bài 14 : Câu 1: Bài 15 : Câu 1: Bài 16 : Câu 1: Câu 3: Bài 17 : Câu 1: c b Câu 2: Câu 5: a ... thứ ba Câu 1: Xác xuất A 10 15 20 25 a b c d 91 91 91 91 Câu 2: Xác xuất B 20 25 15 10 a b c d 91 91 91 91 Trang Câu 3: Xác xuất C a b c d 91 91 91 91 Bài 15 : Trong đề cương môn học gồm 10 câu hỏi...
 • 5
 • 479
 • 50

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Một số đề trắc nghiệm Toán 9

Toán học

... ABC vuông A, AB:AC = 5 :12 độ dài cạnh huyền 39 cm Vậy độ dài đờng cao AH : A 12 11 cm 12 B 13 11 cm 13 C 12 11 cm 14 đề số Hãy ghi lại chữ đứng trớc khẳng định Câu : Trả lời câu hỏi với biểu ... Câu : Dây cung AB = 16 cm đờng tròn (O ; 10 cm) có khoảng cách đến O A 5cm B cm C cm D 8cm ã Câu 10 : Xem hình vẽ, biết ASO = 400 Số đo cung AC : A 13 00 B 12 00 C 11 50 D 11 00 đề số Hãy ghi ... phơng trình toán : A 10 10 =3 x x B 10 10 =3 x +3 x A xe B xe Câu : Số xe vận tải lớn : C 10 10 =3 x x D C xe 10 10 =3 x x+3 D xe a Câu : Xem hình vẽ, tính x ta đợc : 15 cm 13 cm - Nguyễn...
 • 10
 • 465
 • 18

he thong de trac nghiem toan 9

he thong de trac nghiem toan 9

Toán học

... b= C 16 , Biểu thức + 10 viết dới dạng bình phơng tổng là: A ( + 10 ) B ( + 10 ) 2 C b = ( 5+ D ) b = D ( + 40 ) 17 , Phơng trình x +1 + x =0 có nghiệm là: A x = B x = -1 C x =1 x = -1 D Vô nghiệm ... Song songC Cắt (1; 1) D Cắt (0;0) 23, -3 nghiệm phơng trình: A x2 + 2x + 15 = B x2 - 2x + 15 = C x2 - 2x - 15 = D x2 + 2x - 15 = 24, Với giá trị a phơng trình: x2 - x - a = có nghiệm -2? A a = ... 27, Kết phép tính: 36 ( ) + (3) là: A 11 B C D 28, Phơng trình x = x có nghiệm là: A x = B x = C x = hay x = D Vô số nghiệm 29, Với giá trị a đờng thẳng (d1): y = (4 - a)x (d2): y = (a - 2)x +...
 • 5
 • 350
 • 19

Đề trắc nghiệm Toán 5

Đề trắc nghiệm Toán 5

Toán học

... 10 6 B Câu 10 7 C Câu 10 8 D Câu 10 9 a) Đ c) Đ b) S d) S Câu 11 0 A Câu 11 1 B Câu 11 2 C Câu 11 3 D Câu 11 4 A Câu 11 5 B Câu 11 6 C Câu 11 7 D Câu 11 8 A Câu 11 9 B Câu 12 0 C Thứ tự Đáp câu án Câu 13 4 A->4 ... 37% = 2 516 0 d) +2 -3 =2 12 Câu 266: Sắp xếp phân số: A 15 12 ; ; ; theo thứ tự từ bé đến lớn 17 13 31 12 15 ; ; ; 17 31 13 C 12 ; ; 31 15 12 ; ; ; 13 31 17 D ; ; 17 15 ; 17 13 B 12 15 ; 31 13 Câu ... B- >1 D->3 Câu 13 5 C Câu 13 7 A Câu 13 8 B Câu 13 9 C Câu 14 0 D Câu 14 1 A Câu 14 2 B Câu 14 3 C Câu 14 4 D Câu 14 5 A Câu 14 6 B Câu 14 7 C Câu 14 8 D Câu 14 9 A Câu 15 0 B Câu 15 1 C - 37 - Câu 16 Câu 17 ...
 • 39
 • 275
 • 7

Bộ đề trắc nghiệm số 11 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 11 (có đáp án)

Toán học

... Khoảng cách hai đường thẳng song song với đường thẳng cách A (1 ; 1) khoảng : Thế : Chọn đáp án A 14 hay - 16 B 16 hay - 14 C 10 hay - 20 D 10 Đáp án : (A) ... vị diện tích Tọa độ C : Chọn đáp án A C (10 ; 12 ) B C (12 ; 10 ) C C(8 ; 8) D C (10 ; 8) Đáp án : (B) Bài : 20332 Cho tam giác ABC : A(2 ; - 2) ; B (1 ; - 1) ; C(5 ; 2) Độ dài đường cao AH tam giác ... tròn : Chọn đáp án A Tâm (2 ; - 1) , bán kính B Tâm (3 ; - 1) , bán kính C Tâm (3 ; - 1) , bán kính D Tâm ( - ; 1) , bán kính Đáp án : (B) Bài : 20362 Cho A (1; 1) B(2 ; 3) , tập hợp điểm M cho...
 • 19
 • 324
 • 1

DE TRAC NGHIEM DS 11

DE TRAC NGHIEM DS 11

Toán học

... u1 = un= un -1 + 2n với n Khi u50 A 12 74,5 ; B 2548,5 ; C 5096,5 ; D 2550,5 Câu 21 Cho dãy số (un ) xác định : u1 = -1 un = 2n un -1 với n Khi u 11 A 210 11 ! ; B - 210 11 !; C 210 11 10; D - 210 11 10 ... biết u4 = 10 u7 = 19 a u1 = 1, d = b u1 = 1, d = c u1 = 2, d = d Các kết a, b, c sai Câu 10 : Cho cấp số cộng (un), biết u1 + 2u5 = S4 =14 u10 bằng: a 19 b - 19 c 18 d - 18 Câu 11 : Cho cấp số cộng ... S6 = 18 S10 = 11 0 công sai d bằng: a b c d - Câu 12 : Một cấp số cộng có 11 số hạng mà tổng chúng 17 6 Hiệu số hạng cuối đầu 30 Thì công sai d u1 bằng: a u1 = - 1, d = b u1 = 1, d = - c u1 = 1, d...
 • 20
 • 176
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 11 - Đáp án

Sinh học

... Đáp án : (D) Bài : 6 811 Thích nghi kiểu hình gọi là: Chọn đáp án A Thích nghi sinh thái B Thích nghi địa lí C Thích nghi di truyền D Thích nghi sinh sản Đáp án : (A) Bài : 6 810 Thường biến xem ... Bài : 6 818 Câu có nội dung sai câu sau là: Chọn đáp án A Quần thể đơn vị cấu trúc loài B Thứ đơn vị phân loại sinh vật loài C Nòi đơn vị sinh vật loài D Tất sai Đáp án : (D) Bài : 6 817 Tiêu chuẩn ... nghi với điều kiện xác định D Nhóm quần thể phân bố khu vực địa lí xác định Đáp án : (D) Bài : 68 21 Nòi sinh thái là: Chọn đáp án A Nhóm quần thể phân bố khu vực địa lí xác định B Nhóm quần thể...
 • 15
 • 211
 • 1

Đề trắc nghiệm Toán 5-Lê Văn Hoà

Đề trắc nghiệm Toán 5-Lê Văn Hoà

Toán học

... d) S 13 8 Câu C 13 9 Câu D 14 0 Câu A Câu A 11 0 14 1 Câu B Câu B 11 1 14 2 Câu C Câu C 11 2 14 3 Câu D Câu D 11 3 14 4 Câu A Câu A 11 4 14 5 Câu B Câu B 11 5 14 6 Câu C Câu C 11 6 14 7 Câu D Câu D 11 7 14 8 Câu ... 37% = 2 516 0 d) + 2 - 12 = Câu 266: Sắp xếp phân số: 17 ; 15 12 ; ; 13 31 theo thứ tự từ bé đến lớn A ; 17 ; 12 15 ; 31 13 C ; 12 ; 31 17 ;4; 15 ; 17 13 B 15 12 ; ; 13 31 17 ; D 12 15 ; 31 13 Câu ... - 48 - Câu 16 9 Câu 17 0 Câu 17 1 Câu 17 2 Câu 17 3 Câu 17 4 Câu 17 5 Câu 17 6 Câu 17 7 Câu 17 8 Câu 17 9 Câu 18 0 Câu 18 1 A- >1 B->4 Câu 18 2 Câu 18 3 D A B C D A B C D A B C C- >1 D->2 D A Câu 2 01 Câu 202 Câu...
 • 51
 • 243
 • 10

Đề trắc nghiệm Toán 3-LVH

Đề trắc nghiệm Toán 3-LVH

Toán học

... D B 90 a) Đ; b) S c) S; d) Đ 91 A C B a) B; b) D 11 3 a) S; b) S a) D; b) C c) A; d) B a) A; b) C 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 C B A C D a) S; b) Đ 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 A A B C B a) Đ; b) S c) S; ... 31 32 33 C D a) Đ; b) S c) b) a) C; S B C C B a) S; b) D A A C D B a) D; b) C 82 83 B a) S; b) S c) Đ; d) Đ e) Đ; f) S 10 9 11 0 11 1 11 2 A B C D 14 1 14 2 14 3 14 4 C D B B 84 85 A->3; B->2 86 C- >1; ... 12 - 92685 21 87 Câu 88: Viết A A A A a) Số nhỏ có bốn chữ số số lẻ: 10 00 B 10 01 C 10 11 D 11 11 b) Số lớn có chữ số khác là: 9999 B 9877 C 9876 D 9990 c) Số nhỏ có bốn chữ số khác là: 10 23 B 12 03...
 • 23
 • 281
 • 8

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 5 (CÓ PHIẾU CHẤM)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 5 (CÓ PHIẾU CHẤM)

Tư liệu khác

... với câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn tô kín ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... (Dành cho giám khảo) Môn : TRAC NGHIEM TOAN Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... cho l: C 80 78 B 75 D 83 Số a dãy tính : ( a x ) : 11 = 12 : B 14 5 C 17 7 D 15 4 13 2 Cho dóy s: 1; 4; 9; 16 ; S th l: C 25 32 B 30 D 40 Chữ số số 16 2,57 : B phần mời C đơn vị D phần trăm chục Chọn...
 • 5
 • 318
 • 5

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

dap an de trac nghiem LTDH 11-20

Hóa học

... C4H10 V1 44 51 V2 58 V1 = V2 Vậy 50% C3H8 50% C4H10 54 Đáp án đề 17 1B 6D 11 B 16 D 21D 26A 31B 36D 41B 46B 2A 7A 12 A 17 B 22D 27C 32B 37A 42B 47D 3B 8B 13 D 18 D 23B 28D 33A 38B 43D 48C 4C 9C 14 D ... COOH Đáp án đề 18 56 1D 6D 11 A 16 C 21B 26A 31C 36C 41A 46D 2B 7B 12 A 17 A 22D 27A 32B 37D 42C 47C 3D 8A 11 A 18 D 23C 28C 33C 38C 43B 48A 4B 9C 14 A 19 B 24D 29D 34C 39A 44A 49A 5B 10 B 15 D 20D 25B 30C ... 0,5 .18 = (g) 45 Đáp án đề 13 1C 6A 11 B 16 C 21B 26C 31D 36A 41B 46C 2A 7A 12 C 17 D 22C 27A 32D 37A 42C 47A 3D 8B 13 A 18 D 23D 28B 33B 38D 43A 48A 4A 9B 14 B 19 A 24C 29C 34A 39D 44C 49B 5B 10 C 15 A...
 • 22
 • 144
 • 0

de trac nghiem LTDH 11-20

de trac nghiem LTDH 11-20

Hóa học

... kí hiệu 23 11 Na là: A 23 B 23+ C 11 D 11 + Câu Cấu hình electron sau không đúng: A 1s22s12p2 B 1s22s22p4 C 1s22s22p6 D 1s22s22p1 Câu Tên gọi SO2 là: A khí sunfurơ B lu huỳnh đioxit 10 6 C lu huỳnh ... chất: HCl, Cl2, Cl2O7, MnCl2, HClO Số oxi hóa clo lần lợt là: A -1, 0, +7, +1 -1 B -1, 0, +7, -1 +1 C +1, 0, +7, +1 -1 D -1, 0, +2, +1 -1 95 Câu Phản ứng: 2KOH + Cl2 KCl + KClO + H2O Thuộc loại: ... 1, 033g D 92,65g B 10 ,33g C 9,265g Câu 29 Cho 32g hỗn hợp CuO Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu đợc muối có tỉ lệ mol 1: 1 Khối lợng CuO Fe2O3 hỗn hợp lần lợt là: A 11 g 21g B 14 g 18 g C 16 g...
 • 58
 • 86
 • 0

Đề Trắc nghiệm Toán IBTMS lớp 5

Đề Trắc nghiệm Toán IBTMS lớp 5

Toán học

... Câu 12 : Hoa chăm học, Vế câu thích hợp điền vào chỗ chấm : A Hoa vui vẻ B Kết học tập Hoa cao C Hoa ngoan ngoãn 1. A 2.A 3.B 4.B 5.A Đáp án 6.A 7.B 8.B 9.A 10 .B 11 .D 12 .B Khoanh tròn ... ninh chung đáp án 1. A 2.A 3.A 4.C 5.A 6.B(thì, 7.A 8.B 9.B 10 .C nh 11 .B 12 .C Khoanh tròn vào chữ đặt trớc ý trả lời cho câu hỏi sau: Câu 1: Câu ghép câu: A Có nhiều chủ ngữ vị ngữ; B Thông báo nhiều ... cháu. A Kết mở rộng; B Kết không mở rộng; C Đóng lại vấn đề; D Mở vấn đề 1. C 2.A 3.C 4.D 5.C đáp án 6.A 7.A 8.D 9.A 10 .D 11 .A 12 A ...
 • 6
 • 297
 • 5

150 ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3

150 ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 3

Tư liệu khác

... B a) B; b) A D 12 3 12 4 13 3 13 4 13 5 13 6 D B A a) Đ; b) S c) Đ C B a) C; b) B C A 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 8 14 9 15 0 a) Đ; b) S ... - 10 - A 10 00 B 10 01 C b) Số lớn có chữ số khác là: A 9999 B 9877 C c) Số nhỏ có bốn chữ số khác là: A 10 23 B 12 03 C d) Số lẻ nhỏ có bốn chữ số là: A 10 00 B 10 01 C 10 11 D 11 11 9876 D 9990 10 00 ... 6800 d) 4 710 0 + 10 0 > 4 719 9 Hình   Hình Câu 11 0: Kết phép chia: 72 cm2 : = ? A cm2 B cm2 C cm D cm2 Câu 11 1: Kết phép nhân : 25 cm2 × = ? A 14 5 cm2 B 17 5 C 17 5 cm2 D 17 5 cm Câu 11 2: Kết phép...
 • 19
 • 5,149
 • 85

Đề trắc nghiệm Toán 4 cả năm

Đề trắc nghiệm Toán 4 cả năm

Toán học

... C D a) 2 01; b)203 c) 502; d) 22 A B T.tự câu 12 0 12 1 12 2 12 3 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 7 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 Đáp án B C D A B a) 6; b) c) 6; d) C D A a)Đ ... Đáp án T.tự câu 15 0 15 1 C 15 2 15 3 15 4 15 5 15 6 15 7 15 8 15 9 16 0 16 1 A B C D A B C D A a) Đ; b) S c) S; d) Đ 16 2 16 3 16 4 16 5 16 6 16 7 16 8 a) Đ; b) S c) S; d) Đ 16 9 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 A C D Đáp án ... án B C D A B C A->4;B- >1 C->2;D->3 D A B C D A a) C; b) A c) B; d) C a) S; b) Đ c) Đ; d) Đ 11 7 11 8 11 9 T.tự câu Đáp án T.tự câu 17 5 17 6 17 7 17 8 17 9 18 0 18 1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 B C D A B C A B C...
 • 26
 • 238
 • 1

Gián án Cac de trăc nghiem toan 9( cả năm)

Gián án Cac de trăc nghiem toan 9( cả năm)

Toán học

... 37: Điểm M ( -1; - 2) thuộc đồ thò hàm số y= ax a : A a =2 B a = -2 C a = D a =-4 Câu 38: Giá trò m để phương trình x – 4mx + 11 = có nghiệm kép : 11 11 11 A m = 11 B C m = ± D m = − 2 19 Câu 39: ... nhận cặp số sau làm nghiệm A ( -1; -1) B ( -1; 1) C (1; 1) D ( 1; -1) Câu 10 : Điểm M( -1; -2) thuộc đồ thò hàm số y=ax2 a : A a = B a =-2 C a = D a = -4 Câu 11 : Gọi S P tổng tích hai nghiệm phương trình ... 3y = -1 nhận cặp số sau nghiệm ? A ( -1; 1) B ( -1; -1) C (1; -1) D (1; 1) 6.Tập nghiệm phương trình 4x – 3y = -1 biểu diễn đường thẳng 4 A y = - 4x - B y = x + C y = 4x + D y = x 3 3 7.Tập nghiệm...
 • 26
 • 275
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập