tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục mầm non

Giới thiệu sơ lược bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

Giới thiệu sơ lược bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

Tài liệu khác

... trình giáo dục khác.6. Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuyết ... 3.Chương trình giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuyết định ... tạo. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCQuyết định số 65/2007/QĐ-BGD&ĐTĐiều 6. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 4. Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung,...
 • 22
 • 587
 • 2

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... hoạt động giáo dục (các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo giáo dục (các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục) và kết quả giáo dục (đầu ra) của nhà trường. dục) và kết quả giáo dục (đầu ra) ... ban hành tiêu chuẩn đánh Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT giá chất lượng giáo dục trường THPT Tiêu chuẩn 6: Quan hệ giữa nhà trường, Tiêu chuẩn ... (Điều 27, Luật Giáo dục) .Luật Giáo dục) .Các tiêu chí phù hợp với các chế định giáo dục liên Các tiêu chí phù hợp với các chế định giáo dục liên quan đến cấp học THPT (luật, chính sách, quy...
 • 34
 • 1,000
 • 4

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Mầm non - Tiểu học

... đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non. 3. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là mức độ yêu cầu ... ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCĐiều 14. Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 1. Trường mầm non được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo Tiêu chuẩn đánh ... thể của mỗi tiêu chí. Điều 3. Mục đích ban hành Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là công cụ để trường mầm non (sau...
 • 90
 • 1,033
 • 2

QĐ về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

QĐ về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Tư liệu khác

... lượng giáo dục trường trung học cơ sở là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục. 2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo ... chất lượng giáo dục của nhà trường.3. Để cơ quan có thẩm quyền đánh giá, công nhận nhà trường trung học cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Chương IITIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO ... chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở:1. Là công cụ để nhà trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. 2....
 • 16
 • 740
 • 5

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục THCS

Tư liệu khác

... lượng giáo dục trường trung học cơ sở là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục trung học cơ sở được quy định tại Luật Giáo dục. 2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo ... khi thực hiện các hoạt động giáo dục. 12Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở:1. ... 03 chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục. 4. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí. 5....
 • 16
 • 521
 • 1

tiêu chuẩn đánh gia chất lượng giáo dục THCS

tiêu chuẩn đánh gia chất lượng giáo dục THCS

Tư liệu khác

... sau:1. Chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là sự đáp ứng các yêu cầuvề mục tiêu giáo dục phổ thông và giáo dục trung học cơ sở được quy định tạiLuật Giáo dục. 2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng ... đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở:1. Là công cụ để nhà trường tự đánh giá nhằm không ... lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêucầu và điều kiện mà nhà trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo...
 • 16
 • 416
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT

Tư liệu khác

... kinh nghiệm của giáo viên hoặc tập thể giáo viên; 4. Mỗi năm học, nhà trường thực hiện tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo. ... nghiệm thu đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên.- Biên bản hằng năm của nhà trường về nghiệm thu và đánh giá chất lượng sáng kiến, ... các giáo viên.c) Nhà trường thực hiện tốt việc đánh giá sáng kiến, kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục của giáo viên hoặc tập thể giáo viên;- Quyết định thành lập ban (tổ) nghiệm thu đánh...
 • 54
 • 577
 • 7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tư liệu khác

... đoànthể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpcủa học sinh đáp ứng yêu cầu theo kếhoạch của nhà trường, quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đàotạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) ... nhất 30% giáo viên trong tổng số giáo viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và khôngcó giáo viên xếp loại yếu theo Quy định vềchuẩn nghề nghiệp giáo viên; ... đạo,kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạchdạy, học tập các môn học và các hoạt động giáo dục khác theo quy định tại Chươngtrình giáo dục trung học cấp trung học cơsở do Bộ Giáo dục và Đào...
 • 51
 • 599
 • 2

HUONG DAN SU DUNG TIEU CHUAN DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC TRUONG THPT

HUONG DAN SU DUNG TIEU CHUAN DANH GIA CHAT LUONG GIAO DUC TRUONG THPT

Tư liệu khác

... nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.1.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học ... tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT)Phần I. KHÁI NIỆM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chíchỉ số đánh giá ... một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông.1.3. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông...
 • 54
 • 539
 • 0

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Tư liệu khác

... được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục. 1.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêu cầu ... chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS)Phần I. KHÁI NIỆM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chíchỉ số đánh giá chất lượng ... trường cần đạt được ở nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có 03 chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục. 1.3. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở là yêu cầu và điều...
 • 44
 • 455
 • 1

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Tư liệu khác

... tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS)Phần I. KHÁI NIỆM, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TIÊU CHÍ, CHỈ SỐ VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 1. Khái niệm tiêu chuẩn, tiêu chíchỉ số đánh giá ... KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤCCỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày tháng 9 năm 2009HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG ... đoàn thể,hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của họcsinh đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch của nhàtrường, quy định của Phòng Giáo dục và Đàotạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục vàĐào tạo.a)...
 • 44
 • 401
 • 0

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Tư liệu khác

... dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo.a) Chương trình giáo dục về kỹ năng sống được - Lịch học “Chương trình giáo dục về kỹ năng Chương trình giáo dục về kỹ năng sống ... soát, đánh giá hoạt động giáo dục về kỹ năng sống của học sinh.Biên bản rà soát, đánh giá hoạt động giáo dục về kỹ năng sống của học sinh.Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất ... giáo dục, đồ dùng dạy học và quản lý sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạoa) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học theo quy định;- Danh mục thiết bị tối thiểu của bộ Giáo dục; -...
 • 44
 • 540
 • 0

Góp ý dự thảo: Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Góp ý dự thảo: Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Tư liệu khác

... và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS). Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở(Ban hành kèm theo Thông ... dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS (Theo Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu ... THCS An Bằng Vinh an hoàn toàn nhất trí với việc ban hành: Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS của Bộ GD&ĐT không cần chỉnh sửa bổ sung Vinh An, ngày...
 • 3
 • 496
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008