thống kê học trong xây dựng

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY

Báo cáo khoa học

... cực học tập :15,2% o Bình thờng : 74,8% o Không tích cực :10% Từ chỗ tinh thần học tập nh đa số sinh viên có tâm lý chán nản ,chây lời học tập ,ý thức học tập lớp giảm sút o Đi học :45% o Đi học ... dạy học tập môn học Mặc dù có môn học không nói lời đạo đức , nhng lại bao hàm nội dung đạo đức sâu sắc chẳng hạn nh môn toán học việc làm phong phú trí thc cá nhân nh tiền đề cho việc xây dựng ... đạo đức cách màng triết học Mac-Lênin I- quan điểm để giáo dục đạo đức : Mac Ănghen- Lênin trình xây dựng phát triển phận chủ yếu chủ nghĩa Mac-Lênin,còn đặt móng xây đựng học thuyết đạo đức giáo...
 • 20
 • 254
 • 1

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên ở Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... Lý tưởng xây dựng sở giới quan khoa học, thống khoa học niềm tin, lý trí tình cảm Để hình thành lý tưởng cho niên phải biết phân tích, đánh giá, lựa chọn, khái quát hoá thực để xây dựng cho hình ... tự giác rèn đức, luyện tài Năm học 2004 - 2005 Thanh Hoá có 144.060 học sinh PTTH, 9050 học sinh trung học chuyên nghiệp, 7007 sinh viên cao đẳng, đại học 6800 học sinh đào tạo công nhân kỹ thuật ... giành độc lập, thống Tổ quốc xây dựng miền Bắc XHCN, xây dựng quê hương Thanh Hoá anh hùng Thời kỳ đổi mới, hệ niên Thanh Hoá có cống hiến to lớn với gương anh hùng chiến đấu, học tập, lao động...
 • 90
 • 448
 • 2

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố Việt Trì trong giai đoạn hiện nay - Khóa luận tốt nghiệp đại học

Giáo dục học

... Lý tưởng xây dựng sở giới quan khoa học, thống khoa học niềm tin, lý trí tình cảm Để hình thành lý tưởng cho niên phải biết phân tích, đánh giá, lựa chọn, khái quát hóa thực để xây dựng cho hình ... chất lượng cao Đẩy mạnh phong trào học tập, phong trào tự học niên Xây dựng thái độ, động học tập đắn: học để có việc làm, ổn định sống cho thân gia đình, học để góp phần đưa quê hương đất nước ... vai trò tổ chức Đoàn niên khối trường học toàn thành phố phối hợp tổ chức sâu rộng trường học hoạt động giúp học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp thu công nghệ, khai thác thông...
 • 61
 • 294
 • 0

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức trong giáo dục đạo đức cho thanh niên huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... với học sinh trường Hà Nội, Người rõ nhiệm vụ niên học sinh học tập Mục đích học tập danh vọng cá nhân, cốt mảng để làm ông nọ, bà Thanh niên cần phải xác định động cơ, mục 16 đích học tập cho Học ... tương lai Học hành hai khâu trình nhận thức gắn bó khăng khít với Học mà không hành học vô ích Hành mà không học hành không trôi chảy” [16; 250] Thực phương châm này, nên việc xây dựng chương ... giáo dục học sinh theo kế hoạch chương trình định sẵn, với nội dung khoa học chọn lọc kỹ càng, nhà trường giữ vị trí chủ đạo việc bồi dưỡng lực, xây dựng phẩm chất đạo đức cho học sinh Trong thời...
 • 49
 • 1,343
 • 10

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh kiên giang hiện nay

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh kiên giang hiện nay

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... cao Từ năm học 2007 - 2008, học sinh toàn quốc hưởng ứng phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ Giáo dục Đào tạo phát động tạo bước đột phá việc xây dựng môi ... tưởng, xây dựng 42 GVHD: TS Đinh Ngọc Quyên Luận Văn Tốt Nghiệp nhân cách, đạo đức, lối sống, kỹ thực hành cho học sinh, sinh viên Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ... phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực Chú trọng xây dựng nếp sống văn...
 • 99
 • 337
 • 1

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh trà vinh hiện nay

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh trà vinh hiện nay

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... trường hệ thống kinh tế mở, đa dạng phức tạp, kinh tế thị trường điều hành hệ thống tiền tệ hệ thống pháp luật nhà nước Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong công xây dựng ... đẳng, đại học 5620 học sinh đào tạo công nhân kỹ thuật Hàng năm, Trà Vinh có hàng nghìn học sinh thi đỗ vào trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp Có nhiều gương niên, đoàn viên học giỏi ... thức đại nên họ chủ động học tập, nghiên cứu phát triển tài năng, tự giác rèn đức, luyện tài Năm học 2010 - 2011 Trà Vinh có 119.072 học sinh PTTH, 7480 học sinh trung học chuyên nghiệp, 5791...
 • 98
 • 1,698
 • 4

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

luận văn tốt nghiệp đại học tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... năm học 2008-2009, học sinh toàn quốc hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Bộ Giáo dục Đào tạo phát động tạo bước đột phá việc xây dựng môi trường sư ... lệ học sinh đỗ tốt nghiệp Trung học Phổ thông nước năm sau cao năm trước Điển hình tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông bổ túc nước năm học 2007- 2008 86%, cao năm học 2006-2007 6% Theo số thống ... lĩnh vực văn hóa- xã hội: Trong học tập niên Việt Nam xứng đáng lớp người dân tộc có truyền thống hiếu học Đại phận niên Việt Nam thể tính tích cực, chủ động học tập, có học vấn có lực chuyên môn...
 • 96
 • 225
 • 0

luận văn tốt nghiệp đề tài vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua khảo sát ở tỉnh vĩnh long

luận văn tốt nghiệp đề tài vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua khảo sát ở tỉnh vĩnh long

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... việc xây dựng thái độ lao động Liên Xô sau cách mạng tháng Mười Với Lênin, việc xây dựng thái độ đạo đức lao động trình có tính qui luật gắn liền với trình phát triển kinh tế, văn hoá trình xây dựng ... trình vận động đạo đức đạo đức học Trong điều kiện xã hội phân chia giai cấp, kế thừa nhân tố đạo đức truyền thống qui định lợi ích giai cấp tiến hành xây dựng hệ thống đạo đức mình… Vì vậy, tiến ... tâm hệ thống đạo đức học Các hệ thống đạo đức học trước Mác bị hạn chế giới quan lập trường giai cấp, không tạo sở thực khoa học hữu hiệu cho giáo dục đạo đức Lợi ích hẹp hòi giai cấp thống trị...
 • 117
 • 395
 • 1

tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh kiên giang hiện nay

tên đề tài giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh kiên giang hiện nay

Chủ nghĩa xã hội khoa học

... dục trung học sở, đối tượng hưởng bao gồm: (1) Học sinh liệt sỹ; (2) Học sinh thương binh, bệnh binh người hưởng sách thương binh; (3) Học sinh người tàn tật; (4) Học sinh mồ côi, học sinh dân ... nô dịch, giải phóng giai cấp, giải phóng người, xây dựng giới mới, xã hội tự do, bình đẳng, bác Trong chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa nhân đạo thống với chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Mác – Lênin ... kết toàn dân tộc vào Mặt trận thống tranh thủ ủng hộ giúp đỡ quốc tế, nhân dân ta đánh đuổi đế quốc thực dân, giải phóng dân tộc, nước ta hoàn toàn độc lập, thống xây dựng sống Ngay sau Cách mạng...
 • 108
 • 235
 • 1

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên thành phố việt trì tỉnh phú thọ giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... Lý tưởng xây dựng sở giới quan khoa học, thống khoa học niềm tin, lý trí tình cảm Để hình thành lý tưởng cho niên phải biết phân tích, đánh giá, lựa chọn, khái quát hóa thực để xây dựng cho hình ... chất lượng cao Đẩy mạnh phong trào học tập, phong trào tự học niên Xây dựng thái độ, động học tập đắn: học để có việc làm, ổn định sống cho thân gia đình, học để góp phần đưa quê hương đất nước ... vai trò tổ chức Đoàn niên khối trường học toàn thành phố phối hợp tổ chức sâu rộng trường học hoạt động giúp học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp thu công nghệ, khai thác thông...
 • 61
 • 104
 • 0

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh an giang hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở tỉnh an giang hiện nay

Kinh tế chính trị

... lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông bổ túc năm học 2008 - 2009 85,97% Từ năm học 2007 - 2008, học sinh toàn quốc hưởng ứng phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ... quan tâm đến vấn đề xã hội, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh Thứ ba, lĩnh vực văn hóa- xã hội: Trong học tập niên xứng đáng lớp người dân tộc có truyền thống hiếu học Đại phận niên tỉnh An Giang ... người đến mức Con người sinh bắt gặp hệ thống đạo đức xã hội Hệ thống tác động đến người người tác động lại hệ thống Hệ thống đạo đức người tạo sau đời hệ thống đạo đức tồn khách quan hóa tác động...
 • 102
 • 155
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên và vận dụng vào điều kiện hiện nay

Báo chí

... gương đạo đức cao Trong việc “trồng người”, Hồ Chí Minh cho rằng: “lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, ... niên học tập Vì việc học tập nhà trường, sách vở, thực tiễn sống tạo cho niên có kiến thức toàn diện để tham gia vào công đấu tranh bảo vệ xây dựng nước nhà phồn vinh, hạnh phúc Trong thời kỳ xây ... dục, coi điều kiện đảm bảo thắng lợi nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Người nói: “Người mù chữ người đứng trị” Câu hiệu tiếng V.I.Lênin: Học, học nữa, học mãi” trở thành châm ngôn hàng triệu hệ,...
 • 92
 • 210
 • 0

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Giáo dục đạo đức cho thanh niên tỉnh Tuyên Quang hiện nay

Lý luận chính trị

... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SƯ PHẠM  ... phù hợp với việc xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Do đó, xây dựng lối sống văn hóa cho niên nói chung niên Tuyên Quang nói riêng đòi hỏi khách quan việc xây dựng đời sống ... đất nước phát triển tri thức khoa học Trong thời kì nay, thân niên tri thức trẻ cần luôn phải trau dồi tri thức, phải thấm nhuần câu nói Lênin học, học nữa, học mãi” để trở thành người có tài...
 • 100
 • 72
 • 0

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giáo dục đạo đức cho thanh niên thủ đô Hà Nội

Khoa học xã hội

... qua giảng dạy học tập môn học lý thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh:Bởi, môn học lý luận nói chung thực chức chức xây dựng giới quan khoa học nhân sinh quan cách mạng cho người học Đây yếu ... ảo tưởng, chủ quan, hướng tới mụ tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa Truyền thống đại thống biện chứng, thống mâu thuẫn, bao hàm mâu thuẫn Có giá trị truyền thống tiếp tục bảo tồn, phát huy điều kiện, ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ THU HƢƠNG KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO THANH...
 • 87
 • 71
 • 0

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Vấn đề giáo dục đạo đức cho thanh niên Hải Dương hiện nay

Khoa học xã hội

... Dương có truyền thống hiếu học Hải Dương vùng đất có truyền thống hiếu học từ lâu đời, giá trị truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo ý thức tôn vinh bậc hiền tài xưa thể thông qua hệ thống di tích ... trở thành nước xã hội chủ nghĩa Truyền thống hiếu học truyền thống giáo dục người Việt Nam từ xưa đến Trong thời kỳ cần phải giáo dục truyền thống hiếu học cho niên Hải Dương nhằm tạo người vừa ... thương chiến tranh để lại lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong công đổi 23 niên Hải Dương có bước trưởng thành to lớn, tiếp tục phát huy truyền thống Đảng dân tộc hăng hái học tập, lao động xung kích...
 • 100
 • 176
 • 2

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

giáo dục đạo đức cho thanh niên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở thành phố cần thơ hiện nay

Khoa học xã hội

... trường hệ thống kinh tế mở, đa dạng phức tạp, kinh tế thị trường điều hành hệ thống tiền tệ hệ thống pháp luật nhà nước  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong công xây dựng ... đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân” [29; tr.27] Trong công xây dựng chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh dạy: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có người xã hội chủ nghĩa Tức phải có ... việc xây dựng, nâng chất thiết chế phường văn hóa để đảm bảo yếu tố phát triển bền vững toàn diện, trước mắt tập trung đầu tư cho xã nằm chương trình xây dựng nông thôn Phát triển khoa học công...
 • 92
 • 31
 • 0

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức và GIÁO dục đạo đức CHO THANH NIÊN

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... với học sinh trường Hà Nội, Người rõ nhiệm vụ niên học sinh học tập Mục đích học tập danh vọng cá nhân, cốt mảng để làm ông nọ, bà Thanh niên cần phải xác định động cơ, mục đích học tập cho Học ... tương lai Học hành hai khâu trình nhận thức gắn bó khăng khít với Học mà không hành học vô ích Hành mà không học hành không trôi chảy” [16; 250] Thực phương châm này, nên việc xây dựng chương ... giáo dục học sinh theo kế hoạch chương trình định sẵn, với nội dung khoa học chọn lọc kỹ càng, nhà trường giữ vị trí chủ đạo việc bồi dưỡng lực, xây dựng phẩm chất đạo đức cho học sinh Trong thời...
 • 51
 • 91
 • 0

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục văn hóa giao thông cho thanh niên đô thị hiện nay ( nghiên cứu trường hợp phường cầu dền, quận hai bà trưng, hà nội)

Khoa học xã hội

... giả đƣa giải pháp nâng cao hiệu công tác xây dựng, giáo dục lối sống cho niên bao gồm: Thống quan điểm xây dựng lối sống văn 10 hoá cho - thiếu niên; Xây dựng môi trƣờng văn hoá xã hội lành mạnh ... nhiệm Khoa, Thầy, Cô giáo Khoa Xã hội học Thầy, Cô tham gia giảng dạy chƣơng trình đào tạo thạc sĩ ngành Xã hội học, khóa 2013-2015, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thông qua môi trƣờng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - VŨ THỊ BÍCH THẢO VAI TRÕ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG GIÁO DỤC VĂN HÓA GIAO THÔNG...
 • 117
 • 245
 • 2

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

HUYỆN VỤ BẢN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN LUẬT GIAO THÔNG CHO THANH NIÊN.doc

Tư liệu khác

... thiếu niên trường học nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông” lồng ghép việc giảng dạy luật an toàn giao thông với chương trình gioá dục khoá Vì vậy, tuần năm học, nhà trường ... vậy, tuần năm học, nhà trường giành từ đến hai học để giảng dạy luật giao thông, giáo viên chủ nhiệm có vai trò chủ đạo tuyên truyền để em hiểu Trong khuôn viên trường kẻ vẽ có panô, áp phích ... bạn tai nạn thù, Bằng hình ảnh ngộ nghĩnh, tình cụ thể giao thông hay thơ nói luật giao thông bậc học mầm non, góp phần nâng cao nhận thức cho em luật an toàn giao thông giúp cho em nhận biết biển...
 • 3
 • 154
 • 0

Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông cho thanh niên hiện nay

Công tác tuyên truyền văn hóa giao thông cho thanh niên hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ... NAY Chuyên ngành : Công tác tư tưởng Mã số : 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Hoàng Anh Hà Nội, 2012 ...
 • 2
 • 559
 • 15

Xem thêm

Tìm thêm: mối quan hệ giữa bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm khái niệm các bên chủ thể 3giải pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về giải quyết người dân bị thu hồi đất nông nghiệp hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp khái niệm pháp luật bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp điều kiện và trình tự thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng của tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí việt nam pvi yêu cầu đặt ra đối với việc giải quyết tranh chấp môi trường the impact of global migration các nguyên nhân gây ra tranh chấp môi trường các nguyên nhân gây ra tranh chấp môi trường và yêu cầu đặt ra đối với việc giải quyết tranh chấp môi trường đ thực nghiệm điều tra nhằm xác định quá trình hình thành dấu vết của sự việc xảy ra thực nghiệm điều tra nhằm xác định diễn biến của những tình tiết cụ thể của sự việc xảy ra thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả năng diễn ra của một sự việc hiện tượng 12 2010 earthquake on the grieving process of port au prince residents and haitians in the diaspora thực nghiệm điều tra nhằm xác định khả năng thực hiện một hành vi một công việc nhất định các loại thực nghiệm điều tra thực trạng thực hiện biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và phương hướng hoàn thiện nội dung của biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập