thiết kế nhà máy sản xuất cá khô

Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân

Công nghệ - Môi trường

... của nhà máy: Ở Daklak vào tháng 8 thường mưa và nguyên liệu ít nên cho nhà máy ngừng sản xuất vào thời gian này để sửa chữa máy móc, thiết bị. Bảng 5.1. Bảng thu nhập nguyên liệu của nhà máy: ... sản xuất trong năm: 275 ngày. - Tổng số ca sản xuất trong năm: 550 ca. - Tổng số giờ sản xuất trong năm: 4400 giờ. - Năng suất của nhà máy: 60 tấn phê quả/ca. - Năng suất của nhà máy ... trang thiết bị nhà máy 101 PHẦN XI: 106 AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP. 106 PHẦN XII:. 109 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 http://www.ebook.edu.vn - 35 - Thiết kế nhà máy sản xuất...
 • 112
 • 1,297
 • 7

Tài liệu Đồ Án Tốt ngiệp " Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân " pptx

Tài liệu Đồ Án Tốt ngiệp

Kiến trúc - Xây dựng

... hình sản xuất của nhà máy: 5.1.1. Bảng thu nhập nguyên liệu của nhà máy: Ở Daklak vào tháng 8 thường mưa và nguyên liệu ít nên cho nhà máy ngừng sản xuất vào thời gian này để sửa chữa máy ... 220/380 V. Để đảm bảo sự hoạt động của nhà máy được liên tục, nhà máy đã chuẩn bị một máy phát điện dự phòng. http://www.ebook.edu.vn - 2 - Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân Đồ Án Tốt ngiệp ... sản xuất trong năm: 275 ngày. - Tổng số ca sản xuất trong năm: 550 ca. - Tổng số giờ sản xuất trong năm: 4400 giờ. - Năng suất của nhà máy: 60 tấn phê quả/ca. - Năng suất của nhà máy...
 • 113
 • 1,212
 • 2

Thiết kế nhà máy sản xuất phê nhân năng suất 33600 tấn quả/năm

Thiết kế nhà máy sản xuất cà phê nhân năng suất 33600 tấn quả/năm

Công nghệ thực phẩm

... của nhà máy. Ở Daklak vào tháng 8 thường mưa và nguyên liệu ít nên cho nhà máy ngừng sản xuất vào thời gian này để sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị.Bảng 4.1. Bảng thu nhập nguyên liệu của nhà ... ngày sản xuất trong năm: 280 ngày. - Tổng số ca sản xuất trong năm: 560 ca. - Tổng số giờ sản xuất trong năm: 4480 giờ. - Năng suất của nhà máy: 33.600 tấn phê quả/năm. - Năng suất của nhà ... liệu của nhà máy: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Arabica - × × × ×Robusta × × × × -Chari × × × -4.1.2 Biểu đồ sản xuất của nhà máy. Dựa vào bảng thu nhập nguyên liệu của nhà máy và lượng...
 • 89
 • 905
 • 0

đồ án thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Pooclang hỗn hợp theo phương pháp khô

đồ án thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Pooclang hỗn hợp theo phương pháp khô

Kinh tế - Thương mại

... giá thành các Doanh nghiệp sản xuất clinker phải sản xuất vợt công suất thiết kế do đó việc đầu t thêm những nhà máy sản xuất xi măng công nghệ hiện đại, năng suất lớn là hết sức cần thiết. Dới ... sức cần thiết. Dới đây là bản đồ án thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Pooclang hỗn hợptheo phơng pháp khô hiện đại tự động hóa hoàn toàn với năng suất thiết kế là 5.800tấn/ngày.I.1.2.Biện luận ... kỷ nên công nghệ sản xuất ngày càng cao. Trớc đây xi măng đợc sản xuất chủ yếu theo phơng pháp ớtrồi phơng pháp bán khô, phơng pháp khô chỉ là thứ yếu, sản lợng xi măng sản xuất theo phơng pháp...
 • 64
 • 1,223
 • 1

Thiết kế nhà máy sản xuất bột mì theo phương pháp khô

Thiết kế nhà máy sản xuất bột mì theo phương pháp khô

Công nghệ - Môi trường

... jUl27*)&'+CHƯƠNG 3. TÍNH CÂN BẰNG VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM3.1. Kế hoạch sản xuất của nhà máy I'-'26'+GQk(>-|'M$A ... CHƯƠNG 2. CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT2.1. Chọn dây chuyền sản xuất \9)';7-9):--9):!-m2$-/-=7 0)m(Ms=3;-'::-9):2$|$+K1-9)';!-m'm-/-=7 ... raq``q``vvyffq`h_qq_hhhgqggqfg``gq`gqggxo_qo_vggogg`xvxyf_y`ooqvqyxhqohTổngTên thiết bịCânThô IThô IIThô IIIThô IVThô VN1N2N3N4Mịn IMịn IIMịn IIIMịn IVMịn VK.tra IK.tra IIĐ.vỏNg.vỏCyclonL.bụi3.7. Công đoạn nguyên liệu đi làm cámI=--''5':2)?-':-"g:2:-)+++W8-2:2?8:-':-"q-''+,:2)?-':-"g5'x`i:2mx`i:2-+D,KˆD,KS•D,K-ˆ`yv•q`vxˆqhgxX2„[,:2:-))?'4:lD,KI\ˆ`_hX2„[+,O-:2-''lD,K'ˆD,K•D,KI\ˆg_`x•`_hˆgg`xX2„[+~#)%7=--''3)...
 • 63
 • 523
 • 3

Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp ngừ ngâm dầu và ngừ sốt chua năng suất 20 tấn/ngày

Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp cá ngừ ngâm dầu và cá ngừ sốt cà chua năng suất 20 tấn/ngày

Công nghệ thực phẩm

... nghiệp: Thiết kế Nhà máy sản xuất đồ hộp ngừ ngâm dầu & ngừ sốt chua,năng suất 20 tấn nguyên liệu trong ngày(0,137(kg): lượng cần thiết trong 1 hộp thành phẩm)+ Số hộp sản xuất ... nghiệp: Thiết kế Nhà máy sản xuất đồ hộp ngừ ngâm dầu & ngừ sốt chua,năng suất 20 tấn nguyên liệu trong ngày Số liệu ban đầu:Năng suất nhà máy đặt ra ban đầu trong trong nhiệm vụ thiết ... liệu để sản xuất đồ hộp ngừ sốt chua trong một giờ:8000500( )16kg= Lưu ý: Một ngày nhà máy sản xuất 2 ca, một ca 8 giờ, trong cùng một ca sản xuất 2 loại sản phẩm đồ hộp ngừ ngâm...
 • 134
 • 3,487
 • 37

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm (2).DOC

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm (2).DOC

Kế toán

... CÂN BẰNG SẢN PHẨMA. Kế hoạch sản xuất của nhà máy Giả thiết 1 năm nhà máy sản xuất 300 ngày, những ngày còn lại là thời gian nghỉ để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc và vệ sinh nhà xưởng ... tháng sản xuất 25 ngày, mỗi ngày sản xuất 4 mẻ. Bia sản xuất quanh năm nhưng sản lượng bia nhiều hay ít phụ thuộc vào thời tiết trong năm: mùa nóng hay mùa lạnh. Kế hoạch sản xuất theo các ... thước các hạng mục công trình 98 2.2. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 105 2.3. Tính các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 106 3. Thiết kế nhà sản xuất chính 107 PH N VII: T NH TO N KINH TÍ ÁẦ...
 • 131
 • 1,328
 • 20

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm.DOC

Thiết kế nhà máy sản xuất bia chai năng suất 20 triệu lít năm.DOC

Kế toán

... CÂN BẰNG SẢN PHẨMA. Kế hoạch sản xuất của nhà máy Giả thiết 1 năm nhà máy sản xuất 300 ngày, những ngày còn lại là thời gian nghỉ để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc và vệ sinh nhà xưởng ... tháng sản xuất 25 ngày, mỗi ngày sản xuất 4 mẻ. Bia sản xuất quanh năm nhưng sản lượng bia nhiều hay ít phụ thuộc vào thời tiết trong năm: mùa nóng hay mùa lạnh. Kế hoạch sản xuất theo các ... thước các hạng mục công trình 98 2.2. Giải pháp thiết kế tổng mặt bằng nhà máy 105 2.3. Tính các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 106 3. Thiết kế nhà sản xuất chính 107 PH N VII: T NH TO N KINH TÍ ÁẦ...
 • 131
 • 1,141
 • 22

Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc

Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc

Sinh học

... án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất TAGSPHẦN 1LẬP LUẬN KINH TẾ, CHỌN ĐỊA ĐIỂMLập luận kinh tế nhằm xác định vị trí vai trò nhà máy ta cần thiết kế. Đối với nhà máy sản xuất thức ăn gia ... nhờ gầu tải.Các yêu cầu cám gạo, bột cá: W cám gạo ≤ 10%, W bột ≤ 5%.Trần Thị Thảo – CB901 Trang 39Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất TAGSCHƯƠNG 2: QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỨC ĂN ... tươngCânSàngNghiềnRâyVựa chứa 5CânVTM + khoángCânTrộnTrộnCânĐóng gói Sản phẩmĐồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất TAGS Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền:1. Thức ăn dạng viên,...
 • 112
 • 4,241
 • 77

Thiết kế nhà máy sản xuất nước mắn

Thiết kế nhà máy sản xuất nước mắn

Sinh học

... viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – CB901 Trang 13 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm năng suất 1.5triệu lít/nămPhần 4: TÍNH SẢN XUẤT4.1 Kế hoạch sản xuất Bảng 4.1.1 Bảng nhập nguyên liệuTháng ... Trang 25 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm năng suất 1.5triệu lít/năm2.Các công trình cụ thể.2.1. Nhà muối - Tính diện tích nhà chứa muốiLượng nguyên liệu muối cho một tháng sản xuất: 151,6tấn/thángTiêu ... sở đó, em chọn đề tài “ thiết kế nhà máy sản xuất nước mắm năng suất 1.5triệu lít/năm”.Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền – CB901 Trang 1 Thiết kế phân xưởng sản xuất nước mắm năng suất 1.5triệu...
 • 69
 • 1,100
 • 18

Xem thêm