thực thi chương trình trên trong cửa sổ command window bằng dòng lệnh sau

sở Matlab ppt

Cơ sở Matlab ppt

Kỹ thuật lập trình

... ve_sin.m thực thi chơng trình cửa sổ Command window dòng lệnh sau >> ve_sin Chúng ta thấy rõ mục Sử dụng lệnh trực tiếp phần sau b Cửa sổ command History Các dòng m bạn nhập vo cửa sổ Command window ... dụng cửa sổ nhỏ đợc quản lý desktop Hình vẽ 1.1 Trang Trên hình vẽ ta thấy cửa sổ desktop (cửa sổ lớn nhất), v cửa sổ phụ 1.1.5 Lm việc với cửa sổ MATLAB đợc quản lý desktop a Cửa sổ Command window ... dnh cho a) d Cửa sổ M-file L cửa sổ dùng để soạn thảo chơng trình ứng dụng, để thực thi chơng trình viết M-file cách gõ tên file chứa chơng trình cửa sổ Commandwindow Khi chơng trình viết M-file,...
 • 138
 • 525
 • 0

Ma trận và mảng trong Matlab

Ma trận và mảng trong Matlab

Kỹ thuật lập trình

... thêm dấu chấm phẩy sau câu lệnh nhập, Matlab in số liệu di cửa sổ command Window, gây khó nhìn cho ngời dùng b Nhập Matrận từ M-file Ta nhập matrận cửa sổ soạn thảo M-file, mở cửa sổ ny cách vo File- ... Một cửa sổ soạn thảo đợc cho phép bạn soạn thảo dới dạng text, l cửa sổ soạn thảo dạng text bạn soạn thảo từ file word sau copy vo cửa sổ M-file.Để nhập matrận ta soạn thảo tơng tự nh cửa sổ command ... command window sau lu vo file nh sau: Ví dụ: A=[1 ; ; 7, 8,9];% dấu chấm phẩy in kết Cũng tơng tự nh số phần tử hng nhiều ta xuống dòng A=[1 10]; Sau kết thúc soạn thảo ta lu vo tên_file Để thực thi...
 • 12
 • 2,692
 • 10

Ma trận và mảng trong matlab

Ma trận và mảng trong matlab

Kỹ thuật lập trình

... tử hàng phải 2.1.1.4 Sử dụng M-file Trên hình MATLAB, chọn File → New → M-file Trên hình soạn thảo nhập vào lệnh sau: A=[1 456 9] Save file với tên matran Sau từ hình MATLAB đánh vào: matran ... Từ số thực Ðể định nghĩa ma trận symbolic, hai lệnh sym syms thường sử dụng: sym(‘a’): trả kết biến symbolic tên a sym(‘[…;…;…]’):trả ma trận symbolic sym(A): với A số thực hay ma trận số thực ... -1.0000 2.3.1.2 Lệnh pinv pinv(A): dùng để tính giả nghịch đảo ma trận m x n, với m ≠ n Lệnh pinv không sử dụng với phương pháp symboic Ví dụ: giải hệ phương trình tuyến tính A*X = B sau: 1 2 A=...
 • 22
 • 12,930
 • 20

Ma trận và mảng

Ma trận và mảng

Quản trị mạng

... Copyright © 2006 ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn ntnhut@hcmus.edu.vn 13 Dòng lệnh nhập kết xuất Dùng dấu … để nhập dòng lệnh dài phải xuống dòng Khoảng trắng từ, ký tự nhiều tuỳ ý VD: s = -1/2 + 1/3 -1/4 ... ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn ntnhut@hcmus.edu.vn Ma trận vô hướng (scalar) Khi thực phép toán ma trận số (vô hướng), thực phép toán phần tử VD: A = [1 3; 6] A + [4 6; 9] A(1:2, 2:3) = A = [1 0; ... xuôi pt Inf -3 U \ V \ chia ngược pt 0.5 -0.330.5 U ^ luỹ thừa pt 16 U ’ (giống U’) chuyển đổi dòng- cột dòng- vector cột [1 4] Copyright © 2006 ntnhut@mathdep.hcmuns.edu.vn 2/9/2010 Phép toán ma...
 • 7
 • 375
 • 1

Truyền thông và Mạng trong Unix/Linux

Truyền thông và Mạng trong Unix/Linux

Hệ điều hành

... nhận message • -o: Kết thúc dòng • -oo: Kết thúc dòng cuối (hết thông báo) • ctrl-d: Để kết thúc kết nối Message from user1 on tty17 at – $mesg Các lệnh truyền thông • Mỗi người ... riêng • $mail: hỗ trợ việc gửi mail users – Message sau login: “you have mail” – Có hai chế độ làm việc • command mode • compose mode Các lệnh truyền thông • compose mode – $mail ... việc soạn thư – $mail < Các lệnh truyền thông • command mode – Quản lý hộp thư – $mail • Dấu nhắc (?) thị • Các lệnh quản lý – – – – – – – – – – – – – ?? Help Hiện...
 • 41
 • 406
 • 0

Chế độ đa người dùng và mạng trong Windows XP doc

Chế độ đa người dùng và mạng trong Windows XP doc

Hệ điều hành

... đóng chương trình người sử dụng thời Khi FUS kích hoạt, bạn cần nhấn phím tắt Windows + L (phím có biểu tượng cửa sổ, số bàn phím phím này) Tuy nhiên, sử dụng FUS phải cẩn thận Bạn nên tránh thực ... Network Troubleshooter Windows Help and Support Phần hướng dẫn hữu ích cho bạn Xử lý cố mạng Khi mạng máy tính bạn gặp rắc rối, Windows cung cấp cho bạn số công cụ dòng lệnh hữu ích sau:  ping diachi ... thận Bạn nên tránh thực thi tiện ích mức hệ thống trình dồn đĩa, chống phân mảnh, quét vi rút Bởi người sử dụng khác đăng nhập, máy PC bạn không đạt hiệu tốt nhất, chương trình làm tiêu tốn nhiều...
 • 7
 • 250
 • 0

khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong php

khai báo biến, xử lý chuỗi và mảng trong php

Công nghệ thông tin

... $a = 1; //biến toàn cục function vd1() //hàm tự tạo { echo $a; } / /lệnh echo để xuất chuỗi văn /*câu lệnh không in giá trị, câu lệnh gọi hàm vd1 biến a (biến cục bộ) chưa có giá trị*/ 10 ?>  Tầm ... biệt không ảnh hưởng 17 Chuỗi PHP VD: $name = “An”; $gioithieu =
 • 30
 • 293
 • 0

Hiệu quả và tính an toàn của phương pháp gây dính màng phổi bằng bột talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD

Hiệu quả và tính an toàn của phương pháp gây dính màng phổi bằng bột talc qua ống dẫn lưu trong điều trị tràn khí màng phổi ở bệnh nhân COPD

Y khoa - Dược

... biến sớm xảy sau GDMP 60 Theo dõi bệnh nhân sau viện 63 4.4.1 Tái phát tràn khí màng phổi sau viện 63 4.4.2 Tác dụng phụ lâu dài ph-ơng pháp : 64 4.4.3 Tỷ lệ tử vong sau xuất ... Interleukin (IL-8) Đồng thời, bột talc gây tập trung nhiều đại thực bào vào khoang MP, kích thích đại thực bào giải phóng IL-8, thêm vào đại thực bào gây hóa ứng động protein1 Hiện t-ợng bám dính phân ... dùng Morphine b) Sốt: sốt sau gây dính MP biến chứng th-ờng gặp với hầu hết hoá chất gây dính MP Sốt xảy sau gây dính MP với bột talc dạng nhũ dịch dạng phun mù Xử trí sốt sau gây dính bột talc thuốc...
 • 89
 • 677
 • 1

Nghiên cứu giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi

Nghiên cứu giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi

Tài liệu khác

... l 15g) Trong ú 78.4% (29/37BN) s dng 10g bột talc gõy dớnh MP, 8.1% (3/37 BN) s dng liu bt talc l 15g 38 3.1.7 Thi gian theo dừi sau NSMP gõy dớnh bt talc Bng 3.5: Thi gian theo dừi sau NSMP ... li nh phu thut m ngc Tuy nhiờn, cỏc nghiờn cu nhn xột mt s u im ca NSMP nh thi gian nm vin, thi gian lu sonde sau can thip ngn, cỏc bin chng nh au, chy mỏu, nhim trựng ca NSMP hn phu thut m ngc ... TKMP sau NSMP gõy dớnh bng bt talc 3.2.1 T l tỏi phỏt Biu 3.5: T l tỏi phỏt TKMP sau NSMP gõy dớnh bt talc Nhn xột : t l tỏi phỏt TKMP sau NSMP gõy dớnh bt talc l 2.7% (1/37 BN) 3.2.2 Thi gian...
 • 66
 • 797
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn máu tràn khí màng phổi hai bên trong chấn thương ngực kín

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn máu  tràn khí màng phổi hai bên trong chấn thương ngực kín

Tài liệu khác

... nghiệm máu: Bảng 3.12: Phân bố mức độ thi u máu Mức độ thi u máu Số BN* Tỷ lệ % Thi u máu nặng (HC ≤ 2,5tr) 8,1 Thi u máu trung bình (2,5tr < HC ≤ 3tr) 19 19,2 Thi u máu nhẹ bình thường (HC > 3tr) ... có MSDĐ ít, suy hô hấp nhẹ, nên băng ép cố định theo dõi, sau can thi p gỡ thờm 3.2.4 Các can thi p phối hợp khác: Bảng 3.22 Phõn bố can thi p phối hợp khác Loại phẫu thuật Số BN Tỷ lệ %(n=63) ... thương - Xét nghiệm máu: công thức máu thấy thi u máu (nặng Hồng cầu ≤2,5 triệu/mm3, thi u máu trung bình 2,5 triệu/mm < Hồng cầu ≤ 26 triệu/mm3, thi u máu nhẹ bình thường Hồng cầu > triệu/mm...
 • 104
 • 1,203
 • 10

Báo cáo y học: "Hiệu quả sớm của nội soi và gây dính màng phổi Trong điều trị tràn dịch màng phổi ác tính do căn nguyên" pps

Báo cáo y học:

Báo cáo khoa học

... thớch: thi gian mc bnh lõu, mc lan rng ca ung th khoang MP cng ln v TDMP ỏc tớnh lõu cng gõy dy MP lm phi gim kh nng n hi v n sau ht dch V bin chng ca ni soi v gõy dớnh MP: bin chng gp sau gõy ... 1%, viờm phi 1%, m MP 0,6% [4] Boutin C (1999) gp cỏc bin chng sau gõy dớnh MP: sốt 10 - 59%, hay gp sau lm th thut 12 gi v ht sau 48 gi; au ngc gp - 45%; cỏc bin chng khỏc ớt gp nh m MP (2%), ... kt lun sau: - Gây dính MP đạt kt qu tt 97,04%, tht bi 2,96% Yu t tiờn lng tht bi ca gõy dớnh MP bng talc gm nng glucose dch MP < 3,3 mmol/l, thi gian TDMP ỏc tớnh > thỏng - Cỏc bin chng sau gõy...
 • 6
 • 422
 • 1

Đề cương nghiên cứu khoa học Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn máu, tràn khí màng phổi trong chấn thương ngực kín tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Đề cương nghiên cứu khoa học Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị tràn máu, tràn khí màng phổi trong chấn thương ngực kín tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Y khoa - Dược

... cung sau Gãy cung bên Không rõ gãy xương sườn Gãy xương đòn Số BN Tỷ lệ % 3.1.3.2 Xét nghiệm máu Bảng 3.8: Phân bố mức độ thi u máu Mức độ thi u máu Số BN* Tỷ lệ % Thi u máu nặng HC 3 triệu) Bạch cầu...
 • 47
 • 1,689
 • 3

Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng

Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng

Quản trị mạng

... GIẢI TÍCH MẠNG CHƯƠNG ĐẠI SỐ MA TRẬN ỨNG DỤNG TRONG GIẢI TÍCH MẠNG Trong chương ta nhắc lại số kiến thức đại số ma trận thông thường ứng dụng ... HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH: Hệ phương trình tuyến tính m phương trình n hệ số viết: a11x1 + a12x2 + + a1nxn = y1 a21x1 + a22x2 + + a2nxn = y2 (1.6) am1x1 + am2x2 + + amnxn = ym Trong đó: ... C3 C4 Phép nhân biểu diễn sau: A1 A2 B1 B2 A3 A4 B3 B4 = Trong đó: C1 = A1.B1 + A2.B3 C2 = A1.B2 + A2.B4 C3 = A3.B1 + A4.B3 C4 = A3.B2 + A4.B4 Tách ma trận chuyển vị sau: A = A1 A2 A3 A4 T A =...
 • 8
 • 1,386
 • 6

Chú thích đồ thị và vẽ biểu đồ trong Matlab

Chú thích đồ thị và vẽ biểu đồ trong Matlab

Kĩ thuật Viễn thông

... 2/9/2010 Một số lệnh vẽ đồ thị - D plot3 contour / contourf / contour3 mesh / meshc / meshz surf / surfc waterfall bar3 / bar3h pie3 / fill3 comet3 / scatter3 / stem3 In xuất đồ thị Dùng lệnh print ... 1.2]) 11 2/9/2010 Đ TH 3D plot3(x,y,z) Ta cần xác định vectơ x, y, z Để vẽ mặt (x, y, z=f(x,y)), lệnh meshgrid(x,y) tạo mảng X, Y từ miền giá trị x, y Ví dụ t = 0:0.02*pi:25*pi; x = sin(t); y = ... với −4 ≤ x ≤ −4 ≤ y ≤ [x,y]=meshgrid([-4:0.1:4]); z=x.*x.*y.*exp(-x.^2-y.^2); plot3(x,y,z) Dùng lệnh mesh(z) 13 2/9/2010 Ví dụ Vẽ mặt z = sin( y − x) − cos( y − x ) với x, y ∈ [ 0, π ] x=0:0.1:pi;y=0:0.1:pi;...
 • 16
 • 9,303
 • 23

Nét uyển chuyển của trần và vách thạch cao trong thiết kế nhà

Nét uyển chuyển của trần và vách thạch cao trong thiết kế nhà

Kiến trúc - Xây dựng

... trúc sư sáng tạo thêm thi t kế lạ với tạo hình giật cấp đặc biệt cho trần nhà Đối với loại trần này, việc thi công phương pháp cũ xi măng lưới thép tô hồ khó khăn, thời gian thi công lâu Với khung ... trần chìm như: Alpha, Basi, Serra với ưu điểm đáp ứng nhiều kiểu thi t kế trần từ tạo hình uốn cong phức tạp đến trần giật cấp, dễ thi công Đối với loại vách cong, bạn sử dụng hệ khung vách Vĩnh ... theo yêu cầu thi t kế Calcium Silicatecho khu vực ẩm ướt, trời, vách trang trí phía nhà, lót sàn (tấm vân gỗ…) hay ốp trang trí vách phía trời; sợi khoáng với thương hiệu OWA, Armstrong…; chống...
 • 3
 • 514
 • 1

Tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Socket và Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan

 Tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Socket và Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan

Điện - Điện tử - Viễn thông

... frmClose; } } } 2.2 lược lập trình đa luồng: 2.2.1 Khái niệm Luồng (Thread) Một luồng (Thread) chuỗi liên tiếp thực thi chương trình Trong chương trình C#, việc thực thi bắt đầu phương thức main() ... Another Chương 4:CÀI ĐẶT – THỬ NGHIỆM 4.1 Cài đặt chương trình 4.2 Hướng dẫn sử dụng Chương 5:KẾT LUẬN 5.1 Kết đạt • Đề tài Chương trình Chat” thực nội dung sau: 41  Tìm hiểu cách thức lập trình ... trạng thái trước gọi phương thức khác để sau phương thức khác thực xong trả chỗ dừng Vào thời Window 3.1 thực phải làm để xử lí tình Tuy nhiên NT3.1 sau Windows 95 trở có việc xử lí đa luồng điều...
 • 43
 • 1,632
 • 8

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của tràn dịch màng phổi do lao tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... bnh phi Thỏi Nguyờn S lng hng cu: ỏnh giỏ mc T/l: thiu mỏu nng T 2,1 - T/l: thiu mỏu va T 3,1 - 3,69 T/l: thiu mỏu nh 3,7 T/l: khụng thiu mỏu S lng bch cu: ỏnh giỏ mc S lng bch cu gim: ... 36,4% Bng 3.11 Thi gian ht DMP quỏ trỡnh iu tr BN Thi gian S lng BN T l% < tun 40 72,7 - tun 14 25,5 > tun 1,8 Thi gian nm iu tr Min ngy, Max 28 ngy 12,2 5,6 X SD (ngy) Nhn xột: - Trong 55 BN ... qu Nh vy siờu õm mng phi cú li ớch thit thc chn oỏn v iu tr TDMP lao * Thi gian ht DMP Kt qu ỏnh giỏ thi gian ht DMP quỏ trỡnh iu tr cho thy s bnh nhõn cú thi gian ht DMP di tun chim 72,7%, t...
 • 73
 • 1,217
 • 7

Đặc tính dịch màng phổi trong chẩn đoán nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi

Đặc tính dịch màng phổi trong chẩn đoán nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi

Y khoa - Dược

... (Urinothorax) (trn dịch mng phổi xảy vịng vi sau tắc nghẽn, chấn thương, viêm nhiễm, bệnh lý c tính đường tiết niệu) Cĩ thức ăn dịch màng phổi vỡ thực quản vo trung thất v mng phổi Khảo sát đặc ... nghiệm thường không cần thi t đánh giá ban đầu tràn dịch mng phổi Định lượng Amylase dịch màng phổi amylase tăng cao giới hạn mức amylase bình thường máu cĩ thể nghĩ đến nguyên sau: (1) bệnh lý tụy ... lưu - Nếu pH dịch màng phổi thấp 7,20 cĩ thể xảy tình sau: - Toan chuyển hĩa hệ thống (pH dịch mng phổi xấp xỉ với pH mu bình thường) - Vỡ thực quản gây nhiễm khuẩn đồng thời - Vim mng phổi dạng...
 • 13
 • 1,323
 • 6

Vai trò của CT Scan trong chẩn đoán nguyên nhân tràn khí màng phổi tự phát

Vai trò của CT Scan trong chẩn đoán nguyên nhân tràn khí màng phổi tự phát

Y khoa - Dược

... triệu chứng trước nhập viện Thời gian nhập Số bệnh Tỉ lệ % viện nhân Trong ngày 47,4 Sau ngày 5,3 Sau ngày 21,0 Sau ngày 10,5 Sau ngày 5,3 > ngày 10,5 Tổng cộng 19 100 Tiền sử bệnh Bảng : Các yếu ... kiểm tra sau điều trị: Tất bệnh nhân chụp X quang ngực tiêu chuẩn kiểm tra sau điều trị (dẫn lưu chọc hút kim) trước định chụp CTScan ngực tầm soát kén khí phổi Bảng : Đặc điểm X quang ngực sau điều ... bên để có kế hoạch xử trí tốt thương tổn chiến lược gây mê Chúng tiến hành công trình nghiên cứu với số mục tiêu sau: Đánh giá khả phát kén khí phổi CT Scan ngực bệnh nhân tràn khí màng phổi tự...
 • 20
 • 733
 • 0

Biến chứng và tỉ lệ tái phát tràn khí màng phổi sau làm dính màng phổi bằng Talc

Biến chứng và tỉ lệ tái phát tràn khí màng phổi sau làm dính màng phổi bằng Talc

Y khoa - Dược

... bề mặt màng phổi Sau mở ODLMP 24 Các bước theo dõi sau bơm dung dịch talc LDMP Ghi nhận dấu hiệu biến chứng sớm (sốt, đau ngực, ho, khó thở…) Theo dõi dấu hiệu sinh tồn sau thực thủ thuật thời ... phát sau LDMP tetracycline 25 – 28 % Theo Henry T et al(5), ghi nhận tỉ lệ TKMP tái phát sau cắt màng phổi 0,4% (n=752); sau làm trầy xước màng phổi chủ động (n=301)là 2,3% tỉ lệ TKMP tái phát sau ... trị khác Tuy nhiên, kéo dài thời gian lưu ODLMP sau bơm talc tùy thuộc vào tổng trạng bệnh nhân Sau xuất viện, tất bệnh nhân theo dõi định kỳ sau tháng, tháng, tháng, năm, năm, năm, năm qua...
 • 15
 • 880
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25