thông tin liên lạc cho các hệ thống scada

Thu hút nhân lực KH&CN phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án. (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - BCA)

Thu hút nhân lực KH&CN phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực Thông tin liên lạc theo các dự án. (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc - BCA)

Quản trị kinh doanh

... sựphát triển lĩnh vực Thông tin liên lạc theo dựán (Nghiên cứu trường hợp Cục Thông tin liên lạc -BộCông an)"nhằm đưa giải pháp thu hút nhân lực R&Dcó hiệu quả, phục v cho sựphát triển lĩnh vực ... nâng cao hiệu quảhoạt động h thống, giảm chi phí sản xuất, vận hành, thông qua áp dụng công cụLean six sigma Áp dụng h thống quản lý chất lượng, áp dụng h thống thông tin quản lý mới, giới thiệu ... dạng dựán thuộc vào môi trường xã hội định, h thống cảmột h thống lớn xã hội, phải có giao lưu thơng tin với h thống lớnxã hội Vì vậy, tổchức dựán h thống tổchức mở, gồm có mơ hình:1.2.3.1 Cấu...
 • 28
 • 207
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Công nghệ thông tin

... kiện cho nhiều gợi ý có ích cho việc thiết kế sử dụng hệ mật thực tế Chẳng hạn lý hệ mã dòng độ mật hoàn thiện đợc cung cấp hệ thống đệm lần "onetime-pad" Định nghĩa 1.2 (Shannon 1949): Một hệ ... khóa dùng lần Các khóa Zi đợc chọn ngẫu nhiên độc lập Hệ thống bí mật hoàn thiện thờng không thực tế, Shannon cho thấy lợng khóa không giới hạn cần phải có nh ta cho phép lợng thông báo không ... Dùng kỹ thuật hệ sở Gnobner, tác giả [34] thu đợc kết sau Bổ đề 2.10 +Không tồn quan hệ tuyến tính S-hộp +Tồn quan hệ bậc cho S-hộp +Có quan hệ bậc hai hộp S1, S4 S5 Chú ý quan hệ với xác suất...
 • 181
 • 687
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA

Công nghệ thông tin

... toán học cho c¸c hƯ mËt Qun 3A: “Sinh tham sè an toàn cho hệ mật RSA Chủ trì nhóm nghiên cứu: TS Lều Đức Tân Mục lục Chơng i- Hệ tiêu chuẩn cho hệ mật rsa Mở đầu 1.1 Thông số an toàn cho hệ mật ... tiªu chn cho hƯ mËt rsa Më đầu Hệ mật RSA hệ mật có độ an toàn dựa quan điểm tính toán hệ tiêu chuẩn cần thiết để áp đặt cho hệ mật nhằm cho có đợc tính an toàn cần thiết Một thực với hệ mật có ... chuẩn riêng hệ RSA tốt nên xuất phát từ chuẩn X9.31, tìm hiểu nguyên để da yêu cầu chuẩn đó, bổ xung thêm thông tin liên quan đến RSA vào chuẩn Bằng cách tiếp cận này, với thông tin số mũ an...
 • 43
 • 559
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số cho hệ mật elgamal

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số cho hệ mật elgamal

Công nghệ thông tin

... toán nói 1.1.2 Hệ mật Elgamal ứng dụng trực tiếp xây dựng đợc hệ mật có độ an toàn tính toán hệ mật khoá công khai tiếng mang tên Elgamal Hệ mật đợc mô tả nh sau Trong hệ thống liên lạc mật, ngời ... nguyên tố, số nguyên tố với t cách tham số modulo cho đề tài: sinh số tham số cho hệ mật elgamal 40 chơng iii chơng trình sinh số nguyên tố mạnh cho hệ mật elgamal hệ mật mà độ mật dựa vào tính ... tử nguyên thuỷ trờng GF(p) Mỗi ngời A hệ thống tự chọn tham số mật s(A) cho riêng tính công khai tham số b(A)=s(A) (mod p) cho ngời Một ngời muốn gửi cho A thông báo M (giả thiết MGF(p)*) làm nh...
 • 57
 • 626
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 1 pot

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 1 pot

Cao đẳng - Đại học

... tương lai cho hệ thống e) Các hệ thống Viba điểm nối điểm chuyển tiếp tồn có tương lai có liên quan đến hệ thống thiết kế f) Hệ thống dùng tiêu g) Phẩm chất độ tin cậy truyền dẫn Một cách vấn ... hệ thống Trong công việc chọn vò trí cho liên lạc Viba mặt đất, cần phải ý búp sóng anten không thẳng đến q đạo vệ tinh tónh sử dụng với tần số hệ thống liên lạc vệ tinh Theo đề nghò CCIR , hệ ... tần số Viba khác sử dụng vùng liên quan - Các trạm Viba gây giao thoa đến hệ thống - Việc thiết kế hệ thống Viba không gây nhiễu cho hệ thống Viba có không bò hệ thống gây nhiễu d o m o m w o...
 • 10
 • 292
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 2 docx

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 2 docx

Cao đẳng - Đại học

... /tạp âm nhiệt (S/N) 3.Giao thoa vô tuyến hệ thống Viba điểm nối điểm a.Tổng quát Có thể có nhiều nguyên nhân khác gây giao thoa vô tuyến thân hệ thống liên lạc Trong việc chọn vò trí chủ yếu giao ... chất độ tin cậy hai yếu tố tiêu truyền dẫn Các yếu tố kiểm tra việc lựa chọn vò trí tạp âm nhiệt, tạp âm giao thoa tạpâm đột biến nháy gây Fading sâu, chúng liên quan đến đường truyền hệ thống ... đường truyền, chiều sâu độ cao biểu đồ độ cao cần thiết cho việc đònh khoảng cách thẳng đứng anten cho phân tập không gian nhận để tìm hệ số phản xạ hiệu dụng từ biểu đồ độ cao a/ Chiều cao hiệu...
 • 10
 • 237
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 3 docx

Cao đẳng - Đại học

... với hệ thống liên lạc vệ tinh truyền qua gần mặt đất, cần phải kiểm tra giao thoa vô tuyến với hệ thống liên lạc vệ tinh Như hình 2-5-13 giao thoa vô tuyến hệ thống liên lạc vệ tinh hệ thống liên ... tuyến với hệ thống liên lạc vệ tinh Trong hệ thống liên lạc vệ tinh, băng tần GHz (5925MHz - 6425 MHz) cho máy phát (liên lạc lên) băng 4GHz (3700 MHz -4200 MHz) cho máy thu (liên lạc xuống) ... thống liên lạc Viba điểm nối điểm mặt đất phân thành trường hợp sau (liên quan đến đường truyền A, B, C, D) Trong đường truyền giao thoa từ hệ thống Viba mặt đất đến hệ thống liên lạc vệ tinh ví...
 • 10
 • 290
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 4 doc

Cao đẳng - Đại học

... nghiên cứu trước, thông tin liên hệ đến hệ thống Viba thiết kế nên thu nhận Những thông tin yêu cầu là: a/ Cách đòa điểm quan nối với hệ thống b/ Các đường truyền, tần số hệ thống Viba có trước ... thiết bò Mặc dù thiết bò sử dụng hệ thống Viba thường có độ tin cậy cao Tuy nhiên tránh khỏi hư hỏng làm gián đoạn thống tin liên lạc Sự gián đoạn có ảnh hûng lớn hệ thống dự phòng nóng Nó loại thành ... ,tần số khoản cách biến thiên nguồn điện sử dụng Độ tin cậy nguồn điện dân dụng d/ Các nhà trạm tháp anten sẵn có (Nếu chúng sử dụng cho hệ thống mới) Khoản không gian sẵn có cho hệ thống khả nới...
 • 10
 • 299
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 5 doc

Cao đẳng - Đại học

... gọi Các tín hiệu để truyền thông tin thường truyền qua đường điều khiển Thường sử dụng hệ thốnghệ thống tần số tone a/ Hệ thống mã tích hợp cho việc truyền số lượng lớn loại thông tin Hệ thống ... (Ommibus) 2 .Các kênh thoại khẩn Các kênh điều khiển giám sát Các hệ thống anten Hệ thống anten hệ thống điểm nối điểm cần phải có độ lợi hợp lí, hệ thống Feeder có tổn thất thấp, hệ số VSWR (voltages ... tương ứng với băng tần GHz,4 GHz GHz 7 .Các hệ thống nguồn cung cấp a.Yêu cầu Các hệ thống nguồn cung cấp cho thiết bò thông tin liên lạc đòi hỏi: - Có độ tin cậy cao 51 ...
 • 10
 • 210
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 6 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 6 pptx

Cao đẳng - Đại học

... khác Đo phổ máy phát Phổ máy phát hệ thống quan trọng có liên quan đến phần giao thoa mà hệ thống phải chòu từ hệ thống khác giao thoa làm ảnh hưởng trở lại hệ thống Do sau lắp đặt ta phải tiến ... theo cấp 1 .Hệ thống vô tuyến điểm nối điểm - Tuyến vò trí - Kế hoạch tần số vô tuyến - Cấu hình hệ thống truyền dẫn cáckênh RF ,các phận chuyển mạch - Các phận phân tập không gian - Các tiêu chuẩn ... module nên dễ dàng thay có hư -Các thiết bò trạm có độ tin cậy cao đặc điểm hệ thống Viba điểm nối điểm nên kế hoạch bảo trì hệ thống trở nên đơn giản nhiều so với hệ thống Viba chuyển tiếp Thường...
 • 10
 • 386
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 7 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 7 ppt

Cao đẳng - Đại học

... giao thoa cho trạm lân cận ngược lại không ảnh hưởng trạm khác Xét độ tin cậy chất lượng đường truyền hệ thống có khả đáp ứng tốt nên hệ thống có khả thực thi Về hệ thống dự phòng cho hệ thống Đối ... với hệ thống có nhu cầu đòi hỏi chất lượng truyền dẫn cao đòi hỏi độ tin cậy cao thì hệ thống dự phòng thiếu bù lại kinh phí hệ thống cao Do hệ thống thiết kế nhu cầu không đòi hỏi cao dành cho ... Tuyến Viba Số BƯỚC SỰ SẮP XẾP CÁC KÊNH RF Đối với hệ thống có dung lượng lớn có qúa nhiều kênh làm việc ta sử dụng nhiều sóng mang cao tần cho hệ thống: Ví dụ hệ thống Viba số sử dụng băng tần...
 • 10
 • 357
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 8 docx

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 8 docx

Cao đẳng - Đại học

... tính từ Trung Tâm II đến điểm cách trung tâm khoảng xa 1,2Km hướng trung tâm I Nó có đặc điểm sau: - Cách Trung TâmII khoản 300m có nhà cao tầng cao khoảng 15m - Cách trung tâm II khoản 900m có ... với mặt bằng) - Để dự trù cho phát triển tương lai ta xem khu có nhiều nhà cao tầng nhà cách nhà khoảng 200m - Có nhiều hồ sông nên dễ gây phản xạ  Khu Thanh Đa - Khu cách Trung Tâm II từ 4,7 ... sóng đường truyền qua trục lộ giao thông nên nhà cao tầng hay nhà máy có độ cao lớn - Có số cối vùng cụ thể sau: Cách Trung Tâm I khoảng 300m có số cao khoảng 12 m Cách Trung Tâm I khoảng 1600 m...
 • 10
 • 210
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 9 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 9 ppt

Cao đẳng - Đại học

... ảnh hưởng đến hệ thống khác -Tuyến thiết kế không sử dụng hệ thống dự phòng Các hệ thống điều khiển cảnh báo Hệ thống thiết kế sử dụng kênh giám sát điều khiển để ruyền số thông tin cảnh báo ... thiết kế sử dụng kênh phục vụ dùng cho việc bảo dưỡng giám sát điều khiển cần thiết Các trạm liên lạc với qua kênh phục vụ cần thiết Các hệ thống anten - Hệ thống anten sử dụng tuyến thiết kế ... tháp anten tự đỡ Các hệ thống nguồn cung cấp a /Các hệ thống nguồn cung cấp AC 90 luận án tốt nghiệp Thiết Kế Tuyến Viba Số - Sử dụng nguồn cung cấp AC điện lưới thương mại - Các hệ thống máy phát...
 • 10
 • 243
 • 2

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 10 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách thiết lập tần số sóng cho các hệ thống kênh liên lạc phần 10 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Tuyến Viba Số Các sơ đồ nối dây cho máy phát, máy thu PSD có thiết bò AWA phần 5,6,10,15 II.ĐO ĐẠC 1 .Các thiết bò đo đề nghò cho việc đo thử hệ thống: Sau liệt kê thiết bò đo đề nghò cho việc kiểm ... phải liên kết cách cẩn thận qua đường cáp - Các kết nối qua lại máy phát máy thu Các module máy phát máy thu nối đến hộp qua nối cáp 40 đường cáp dẹp Các cáp gấp lại thành dạng xoắn, giãn cho ... ngõ đỡ - Các kết nối kết hợp Các kết hợp (duplexer) có cấu hình phụ thuộc vào yêu cầu hệ thống riêng, biểu đồ nối dây cho cấu hình tiêu chuẩn trạm không dự phòng vận hành phân tập hợp cho phần...
 • 10
 • 231
 • 0

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC

Sử dụng một số mô hình phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng của chi nhánh Thanh Quan thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội đối với các ngành xây dựng, vận tải và thông tin liên lạc.DOC

Kế toán

... ngành xây dựng, vận tải thông tin 1.2.3 liên lạc Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động tín dụng Habubank – chi nhánh Thanh quan ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 51 19 ... Thanh Quan ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng Habubank – chi nhánh Thanh Quan ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 1.1.1 Tổng quan Habubank – chi ... cổ phần Nhà Hà Nội ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động tín dụng chi nhánh ngành xây dựng, vận tải thông tin liên lạc Trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng, hiệu...
 • 53
 • 1,146
 • 1

Bài 39: Địa lý các ngành thông tin liên lạc

Bài 39: Địa lý các ngành thông tin liên lạc

Địa lý

... BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Bằng hiểu biết thân em kể tên loại phương tiện thông liên lạc mà em biết ? BÀI 39: ĐỊA LÍ NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Ngành thông tin liên lạc có vai trò đời ... LẠC Đặc điểm: Các em cho biết tình hình phát triển ngành thông tin liên lạc nay? II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN & PHÂN BỐ CỦA NGÀNH THÔNG TIN LIÊN LẠC Đặc điểm: - Thông tin liên lạc ngày phát triển ... triển thông tin liên lạc Việt Nam hệ thống PT- TH Hết năm 2006 : - Hệ thống phát - truyền hình phủ sóng khắp nước, với nhiều chương trình phù hợp với lứa tuổi CÂU HỎI KIỂM TRA Thông tin liên lạc...
 • 15
 • 1,195
 • 6

cac hoat dong thong tin lien lac

cac hoat dong thong tin lien lac

Toán học

... thư, bưu phẩm cho người thân xa; cho người thân xa; Không điện thoại liên lạc Không điện thoại liên lạc GV kt lun : Bưu điện giúp Bưu điện giúp chuyển phát tin tức, thư chuyển phát tin tức, thư ... *Cần phải bảo vệ giữ gìn phương tiện thơng tin liên lạc *Bật ti vi liên tục, tùy ý Củng cố : Khi Ông Bà xa em không đến thăm được, em làm để liên lạc với Ông Bà mình? Khi muốn xem phim hoạt ... tế,… Bạn cần biết : Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh, …là sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm địa phương nước nước với nước ngồi Hoạt động...
 • 22
 • 424
 • 0

Các hoạt động thông tin liên lạc

Các hoạt động thông tin liên lạc

Tư liệu khác

... năm 2010 T nhiờn v xó hi Bài 29: Các hoạt động thông tin liên l¹c Bưu điện, đài truyền hình, đài phát thanh, sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm địa ... Thứ ba ngày 07 tháng 12 năm 2010 Cỏc hot ng thụng tin liờn lc Gửi thư Các hoạt động thông tin liên lạc Bưu điện Gọi điện thoại Gưi b­u phÈm Điện hoa… Gưi th­ Chun th­ Gäi...
 • 20
 • 355
 • 0

Xem thêm