từ vựng cơ bản tiếng hàn

Mẫu câu bản tiếng Hàn quốc docx

Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn quốc docx

Tổng hợp

... trong tiếng Hàn chứ nhỉ: ( 으면서) 예: 오빠가 음악을 들으면서 내가 책을 읽는다 내가 밥을 먹으면서 텔레비전을 본다. 2.Còn "bởi vì nên" thì nhiều cách nói: (으)니까 , 아/어서 (với danh từ thì Mẫu câu bản tiếng Hàn ... mình lập topic này để giới thiệu các mẫu câu bản trong tiếng Hàn (tài liệu Lê Huy Khoa). Số lượng mẫu câu tương đối nhiều nên mình chỉ thể post từng ít một theo điều kiện thời gian thể ... ngân hàng về nhà, tôi đã ghé thăm cửa hàng hoa . 5 . 병원에서 오시는 길에 누구를 만났 어요 ? Trên đường từ bệnh viện về, anh đã gặp ai ? 5 . 그여자는 배우같이 예뻐요 . Cô ấy đẹp như diễn viên vậy . Mẫu 5 Danh từ...
 • 5
 • 867
 • 4

Từ vựng chứng khoán tiếng hàn potx

Từ vựng chứng khoán tiếng hàn potx

Tổng hợp

... WWW.VIETNAMESEFORKOREAN.COM Từ chuyên ngành Chứng Khoán [증권용어] 증권 Chứng khoán 증권코드 Mã chứng khoán 계좌 Tài khoản 계좌번화 ... Cổ tức(%) 종가 Giá đóng cửa 증권코드 Mã CK 증권보관 Lưu ký chứng khoán 거래날짜 Ngày giao dịch Bản quyền thuộc www.vietnameseforkorean.com Mọi sự sao chép cần được sự đồng ý của BQT diễn đàn...
 • 2
 • 732
 • 2

học giao tiếp tiếng hàn bản

tư học giao tiếp tiếng hàn cơ bản

Tổng hợp

... Anh ấy thích hoa hồng. CÁC THÌ TRONG TIẾNG HÀN QUỐC A. Thì hiện tại: đang ĐỘNG TỪ + 은/는 Ví dụ: 먹다 먹는다 ñang aên 가다 간다 ñang ñi Tự học từ và câu tiếng Hàn 39 − Anh (chị) bao nhiêu? 얼마 ... học từ và câu tiếng Hàn 7 B. Thì quá khứ: đã ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다 Ví dụ: 오다 왔다 đã đến 먹다 먹었다 đã ăn C. Thì tương lai: sẽ ĐỘNG TỪ + 겠다 Ví dụ: 하다 하겠다 sẽ làm 기다리다 기다리겠다 sẽ chờ ĐỘNG TỪ ... Em trai 남동생 nam-toâng-xeng Em gaùi 여동생 iô-toâng-xeng Tự học từ và câu tiếng Hàn 15 Bỏ, từ bỏ 포기하다 pô-ci-ha-tà 4. TÍNH TỪ 형용사 hiơng-iông-xa Vui mừng 기쁘다 ci-bu-tà Hạnh phúc 행복하다 heng-bốc-ha-tà...
 • 139
 • 5,130
 • 24

Tu hoc giao tiep tieng han co ban

Tu hoc giao tiep tieng han co ban

Tổng hợp

... 91Chương 12: Ngân hàng, bưu điện 99Chương 13: Trường học 105Chương 14: Công việc, sinh hoạt 113Phụ lụcBảng phiên âm chữ Hàn Quốc sang chữ La-tinh 134 Giới thiệu bản về Hàn Quốc 135Ngày ... lời대답하다te-táp-ha-tàNhờ, phó thác부탁하다bu-thác-ha-tàChuyển전하다chơn-ha-tàTự học từ và câu tiếng Hàn Bỏ, từ bỏ포기하다pô-ci-ha-tà4. TÍNH TỪ형용사형용사hiơng-iông-xaVui mừng기쁘다ci-bu-tàHạnh phúc행복하다heng-bốc-ha-tàBuồn슬프다xưl-pư-tàVui ... nằm dưới cùng trong thành phần cấu tạo nên chữ Hàn Quốc.Ví dụ:음có patxim là ㅁ (âm)ㅁ강có patxim là ㅇ (dòng sông)ㅇ새không patxim (con chim)줄có patxim là ㄹ (hàng, hàng ngũ)ㄹ많다có patxim...
 • 127
 • 2,516
 • 6

Tự học giao tiếp tiếng hàn bản

Tự học giao tiếp tiếng hàn cơ bản

Tổng hợp

... ợp-xơ-iô − ăn không? 먹어요? mơ -cơ- iô Biên soạn LÊ HUY KHOA TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hànbản 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Chương 4 – Các mẫu câu bản 32 1. CÂU TRẦN THUẬT − Vâng ... học từ và câu tiếng Hàn 7 B. Thì quá khứ: đã ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다 Ví dụ: 오다 왔다 đã đến 먹다 먹었다 đã ăn C. Thì tương lai: sẽ ĐỘNG TỪ + 겠다 Ví dụ: 하다 하겠다 sẽ làm 기다리다 기다리겠다 sẽ chờ ĐỘNG TỪ ... 2: Từ loại 9 Chương 3: Các từ ngữ thông dụng 19 Chương 4: Các mẫu câu bản 31 Chương 5: Chào hỏi 47 Chương 6: Mua sắm 53 Chương 7: Tại hiệu sách 63 Chương 8: Ăn uống 67 Chương 9: Cơ...
 • 139
 • 1,048
 • 5

Tài liệu Tự học giao tiếp tiếng Hàn Quốc bản pptx

Tài liệu Tự học giao tiếp tiếng Hàn Quốc cơ bản pptx

Tổng hợp

... học từ và câu tiếng Hàn 7 B. Thì quá khứ: đã ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다 Ví dụ: 오다 왔다 đã đến 먹다 먹었다 đã ăn C. Thì tương lai: sẽ ĐỘNG TỪ + 겠다 Ví dụ: 하다 하겠다 sẽ làm 기다리다 기다리겠다 sẽ chờ ĐỘNG TỪ ... cốc-xa-chu-xê-iô Biên soạn LÊ HUY KHOA TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hànbản 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Chương 3 – Các từ ngữ thông dụng 26 Trưa 점심 chơm-xim Chiều 오후 ô-hu Tối 저녁 ... 2: Từ loại 9 Chương 3: Các từ ngữ thông dụng 19 Chương 4: Các mẫu câu bản 31 Chương 5: Chào hỏi 47 Chương 6: Mua sắm 53 Chương 7: Tại hiệu sách 63 Chương 8: Ăn uống 67 Chương 9: Cơ...
 • 139
 • 945
 • 14

Tài liệu Giáo trình Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản ppt

Tài liệu Giáo trình Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản ppt

Tổng hợp

... ha-iát-tà Đen 검다 cơm-tà Biên soạn LÊ HUY KHOA TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hànbản 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Chương 3 – Các từ ngữ thông dụng 30 Tự học từ và câu tiếng Hàn 21 Anh ... học từ và câu tiếng Hàn 7 B. Thì quá khứ: đã ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다 Ví dụ: 오다 왔다 đã đến 먹다 먹었다 đã ăn C. Thì tương lai: sẽ ĐỘNG TỪ + 겠다 Ví dụ: 하다 하겠다 sẽ làm 기다리다 기다리겠다 sẽ chờ ĐỘNG TỪ ... Anh ấy thích hoa hồng. CÁC THÌ TRONG TIẾNG HÀN QUỐC A. Thì hiện tại: đang ĐỘNG TỪ + 은/는 Ví dụ: 먹다 먹는다 ñang aên 가다 간다 ñang ñi Tự học từ và câu tiếng Hàn 33 − Tôi đã tới. 저는 왔습니다 chơ-nưn...
 • 139
 • 1,193
 • 7

GIÁO TRÌNH Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản docx

GIÁO TRÌNH Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản docx

Tổng hợp

... những ai đang cần sử dụng tiếng Hàn. Tự học từ và câu tiếng Hàn 7 B. Thì quá khứ: đã ĐỘNG TỪ + 았 (었, 였) 다 Ví dụ: 오다 왔다 đã đến 먹다 먹었다 đã ăn C. Thì tương lai: sẽ ĐỘNG TỪ + 겠다 Ví dụ: 하다 하겠다 ... haéc-xeng LÊ HUY KHOATự học giao tiếpTIẾNG HÀNCƠ BẢN한국어 기본 문법Dành cho người tự học( Tái bản lần thứ 10)NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chương 3 – Các từ ngữ thông dụng 24 Lần thứ nhất 첫째 ... Anh ấy thích hoa hồng. CÁC THÌ TRONG TIẾNG HÀN QUỐC A. Thì hiện tại: đang ĐỘNG TỪ + 은/는 Ví dụ: 먹다 먹는다 ñang aên 가다 간다 ñang ñi Tự học từ và câu tiếng Hàn 13 Dọn vệ sinh 청소하다 shơng-xô-ha-tà...
 • 138
 • 1,149
 • 14

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 28 pptx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 28 pptx

Tổng hợp

... nhau nhé. 우리는 서로 도와주고 재미있게 살자. u-ri-nưn xơ-rô tô-oa-chu-xô che-mi-ít-cê xal-cha Tự học từ và câu tiếng Hàn 131 − Chúng tôi là người nước ngoài, hãy hiểu (thông cảm) cho chúng tôi. 저희는 외국인이니까 ... 자녀처럼 대해주셔서 감사합니다. tông-xeng cha-niơ-shơ-rơm te-he-chu-xiơ-xơ cam-xa-hăm-ni-tà Tự học từ và câu tiếng Hàn 133 − Tôi sẽ gửi thư hỏi thăm. 저는 인사편지를 보낼께요. chơ-nưn in-xa-piơn-chi-rưl bô-nel-cê-iô ... han-cúc-ê-xơ ma-ni-be-ùt-xơ-iô − Chúng tôi học được nhiều điều hay tại Hàn Quốc. 저희는 한국인의 좋은점을 많이 배웠어요. chơ-hưi-nưn han-cúc-ê-xơ chô-hưn -cơ- xưl ma-ni be-ùt-xơ-iô − Nhờ vào giám đốc, chúng tôi an tâm...
 • 4
 • 677
 • 3

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 1 ppsx

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 1 ppsx

Tổng hợp

... TỰ HỌC Giao tiếp tiếng Hànbản 한국어 기본회화 NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 2003 Lời giới thiệu Sau hơn mười năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, sự hợp tác ... hóa Hàn Quốc ngày càng tăng. Biểu hiện cụ thể của sự quan tâm này là việc ngày càng nhiều người Việt Nam nhu cầu học tiếng Hàn Quốc. Bên cạnh mục đích tìm hiểu văn hóa, học tiếng Hàn ... “Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản ra đời để đáp ứng phần nào nhu cầu này. Nội dung sách bao quát một vốn ngôn ngữ lớn, thực tế và hữu dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, được...
 • 5
 • 810
 • 4

Tự học giao tiếp tiếng Hàn bản phần 2 pps

Tự học giao tiếp tiếng Hàn cơ bản phần 2 pps

Tổng hợp

... öi 와 (오+아) oa 왜 (오+애) oe 워 (우+어) uô 웨 (우+에) ueâ Tự học từ và câu tiếng Hàn 3 Chữ Hàn Đọc là CÁC PHỤ ÂM ĐƠN ㄱ c/k ㄴ n ㄷ t ㄹ r ㅁ m ㅂ b ㅅ x ㅇ ng ㅈ ... nằm dưới cùng trong thành phần cấu tạo nên chữ Hàn Quốc. Ví dụ: 음 patxim là ㅁ (âm) 강 patxim là ㅇ (dòng sông) 새 không patxim (con chim) 줄 patxim là ㄹ (hàng, hàng ngũ) 많다 patxim ... Chương 1 – Phát âm 2 Chữ Hàn Đọc là CÁC NGUYÊN ÂM ĐƠN 아 a 야 ia 어 ô 여 iô 오 oâ 요 ioâ 우 u 유 iu 으 ư 이 i CÁC...
 • 5
 • 671
 • 4

Xem thêm